1859. MWEDIEPER C0liRA\T. ZATERDAG 1 JANUARIJ. I JANUARIJ 1859. .m i. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag «Kor den Boekh. C BAKKER Bz.. te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ130 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenunien tot Zaiur- dag en Woensdag middag \i uur. Prijs van 1 lot 4 regels is ƒ0 i>0 Voor icderen regel meer ƒ0.15. Zegelrogt voor elke plaatsing 0 35. B uitengevvoon groote letters, naar male der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAA 11 GANG. De ondergeteekenden brengen hier mede hunnen wclnieenenden Nieuwejaarsgroet met Heil- en Zegenwenschen aan Bloed verwanten Vrienden, Beken den en Begunstigers. Aarts. W. Visiteur. Amons. C. Kargadoor. Andriesseir. M. Vleeschliouwer. Arons. A. II. Koopman. Arons. J. H. Bakker. A. Grossier. Bakker Bz. C. Bakker Bz. D. Graanhandelaar. Bakker. J. Zeilenmaker. Bakker Vsz. S. Broodbakker aan de Kooi. Bas. A. Timmerman. Beels. P. A. Beijers de Jongh. J. Visiteur. Bekker. C. A. Ben. F. van der Winkelier. Berk L. van 1c Bew. 1e lel. bij de Marine. Belhlekem. C. Schilder. Bienhoff. B. H. Bitter. II. Genees- Heel- en Verloskundige Blok. C. J. Instituteur. Blokziel. M. Apotheker. Boer. J. de Koster der Nieuwe Kerk. Bok. W. J. Ilidde Notaris en Vice-Consul. Boll. M. Boll. P. Vleeschliouwer. Bommel. M. Loods. Boom. J. G. Loods. Boomsma. A. Boon. G. 2e Comm. ter Sccret. en Agent der Maatsch. ter bevord. v. Landb. enz. Boon. J. C. Schipper en Winkelier. Borgart. B. B. Winkelier. Borst Jz. W, Directeur Postk. te Edam. Borst Wz. J. Bosch Rciiz. Mr. Ch. Braaksma S. Braam Houckgecsl. A. G van Equipage meester der Marine. Breebaart. J. Banket- en Koekbakker. Brelz. J. S. Opzigter bij 's Bijles Wa terstaat en Echtgenootc. Breuk. B. R. de Bruggen en Echtgcnoole. C. J. A. Bruggen. J. van Bruggen. W. C. M. Bruin. A. J. Broodbakker- Bruin. J. J. Broodbakker. Bruijn. P. de Buchele. J. Broodbakker. Buchcm J. S. van B. C. Priester en Pastoor Burgers. A. Koopman in Ijzerwaren. Burgers. Wed. G. Burgers. J. Majoor der Artillerie. Buuren. J. van 1e Commies ter Secretarie Bijl. S. Winkelier. Carpenlier. T. A. de Visiteur. Cock. C. de Hervormd Predikant. Colom. J. Winkelier. Grap Hellingman. J. L. Inspecteur enz. Daarnltouwer. H. Hoofdonderwijzer. Dambrink. E. Visiteur. Dauvillier. M. Onderwijzer. Decbaleleux. G. II. M. A. Visiteur. Dekema. H. J. Winkelier. Dekker. D. Hoofd-Onderwijzer. Dekker. i\. Deulckotn. M. Douwes Dekker. Doopsgezind Predikant. Duinker. II T. Schilder en Daguerretyp- Duinker. P.P Adj -Gommiss, der Loodsen Duinker en Goedkoop. Kargadoors. Former M Landman. Franke. C. Broodbakker Gelder. L. M. van Koopman in .Manufm t. Gelhard. P. Winkelier. Gilljes. S. Boekdrukker Goede. K. de Logement- en Stalhouder te Schagerbrug. Goedkoop Wed. Johs. Gooien. S. Huistimmerbaas. Graaff. D. Kz. Smid en Kagchelmuker. Graafl. K. Smid en Kagchelmaker. Grijni. II. Güntlier. W. Haar. J. van der Hoofdonderwijzer Hareinaker. J. Doctor in de GeneesHed en Verloskunde. Harins. E. D. Stukadoor. Heer. J. W. de Deurw. bj de Arr. Beglb. en liet Kanlongeregt. Hees. C. P. van Sluiswachter. Hellegers. P. A. Banket en Kogfffiakktt -r/aSM «CF

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1