H cns. G. Banket en Koekbakker Hcssling. E. H. Ilcijn. J. Kuiper. Herwerden. J. van HofT. Wed. L. van 'i Hofstee. A. Gezagvoerder en Echtgenoote Hoohvcrlï. G. J. san Banket en Koekb. Hoolwerff. Jb. van Banket en Koekb. Hopmans. J. Baas Smid op s' Rijks Werf Iloppeslcijn. I>. H. lngen. J.van Majoor en EerstaanwIngen. Jamaer. J. H. de B. K. Pastoor. Janssen. J. II. Logementhouder. Janzen Ez. J. B. Janzen. Gebr. Aannemers. Jeke!. P. J. Jelgcrsma. Gz. L. Apotheker. Jong. W. de Winkelier. Jonker. Jr. C. Beurtschipper op Botterd. Jonker. J. Schipper. Jordans. J. G. II. Logementhouder. Kaan. C. A. Schipper. Kaan. P. Schipper. Kaleshoek. Wed. C. Kalclzky. J. Muzijlc-Onderwijzer. Kamper. J. W. Kamper J. W. Koopman te St Maarten. Kater J. II. Mr. Schoen-en Laarzenmaker Kelekhoven. A. J. van Winkelier. Kindt. P. Landman. Koningsbrugge. H. J. van Winkelier. Koorn en Echtgenoote. J. Kos. C. J. Landman. Kroon. M. Melkverkooper. Kruijff. W. Ph. de Adjunct-Opzigter van den Waterstaat. Kuiper. Cornelis Pz. Loods. Kwant C. Opz. der Kustverl. te Kijkduin. Laan. L. G. van der Opzigter bij het Burgerlijk Armbestuur- La Fors. H. Luit.- Oppervuurwerker bij de Marine. Lange. D. de Lastdrager. K. Koopman in JJzerwaren. Lastdrager. S. Scheepstimmerman. Laureij. A. M. M. H. Leich. J. C.Kunstschild. enPl. Teelcenm Leuw Jr. A. L. Vleeschhouwer. Leijer. A. J. Onderwijzer in de Wis- en Zeevaartkunde. Leijer N. J. Opzigter van Marit. Werken. Liefde. W. de Kapitein der sleepboot Archimedes. Liolart. II. P. Loomeijer. J. A. Lotz. A. P. T. Storm Visiteur. Maalslced. W. J. Winkelier. Mackaij. H. Apothekeren Echtgenoot. Manheiin. M. J. Koopman. Manikus. Joh. Marchand. J. M. L- Machinist. Marinkelle S. P. Goudsmid en Horologiem. Mesker. G. Voerman, Mets. T. Kapil. der Stoomboot Texel. Metzelaar. A. Banket- en Koekbakker. Metzclaar. Wed. G. Metzelaar. K. Mcij eu Familie. G van der Meijer J. A. Kleermaker en Lakenkoop. Muller. B. II. Biersteker. Moorman. F. Broodbakker. Moorman. Gebr. Timmerlieden. Mooij J. Aanspr. en Kost. derWester kerk Mooij. T. Hulp-Onderwijzer. Namink. P. Schilder en Winkelier. rViehoIT. E. II. Hoogboolsm. bij de Marine Noot. Jan Onrust. J. Meubelmaker. Oostenrijk. J. Rijks Ambtenaar. 1'apineau. J. Pastoor. G. B. Schilder. Pedroli. K. L. Texelsch- en Wieringer Veerhuis. Poel. A. Secretaris der gem. Wieringen. Poel. N. Notaris te Wieringen. Pronk. K. Bceringh. P. B. Rijks-Ontvanger. Beinbach S. Cand. Notar. en Zaakwaarn. Renardil de Lavalette. J. G. Visiteur. Riekcls. C. Riesselmann. F. H. Winkelier. Rilling J. F. Spekslager. Rood. M. J. Roos. W. N. de Ruijler. J. A. de Rijkers A. Rijkers. P. Iloofd-Onderwijzer. Sant. G. Smid. Schilling. L. J. T. Winkelier. Schouten Az. M. Aannemer. Schuld. J. In Kramerijen ent' Schuurman. J. Weesvader #11 Echtgenoote. Sennekes. K. Smid. Sevenhuijsen Jb Sevenhuijsen Sr. J. Slot. II Smids H. Scheepsjager. Smit. C- Comm. van Policie en Watersch. Smit. P C Smid en Kagchelmuker- Snel F- Apotheker en Chemist. Suooij. J Klaring schipper ter uiterste wacht Helder. Spall. K.J. van Spigt. J P Winkelier. Spigt Gz. P. G. Spigt. Pz. G. Logementhouder. Slakman Bosse. Mr. K J G- Burgemeester- Steenbergen. H B. van Koopman. Sterr. C van der Opz- bij den Waterstaat- Stroolman. J. Strijen. G W. K- van Scheeps-Makelaur. Tat. M E Hoed.- Pett. en Pelterijenfabr. Taylor. G. A. B.V. Consul. Thie- F. Mr- Kleedermaker en Leverauc. Thijssen. W- C Vleeschhouwer- Toinei. J- Directeur van het Postkantoor tn Schag en- Twisk- F. van Schipper- Uurbaiius P. Hulponderwijzer. Vaillant. F. A Kapitein Ingenieur. Vennix en Familie. N. Verfaille. Wed. J. Broodbakster. Verhcij en Familie- Wed. B- Verheij. L. Secret. der gemeente Helder. Verkozen. M. J. Koopman te Alkmaar. Verweijde E. J. Vogelenzang. J. Vos- R. Mr. Timmerman. Vroon. M- Broodbakker- Vroon. N- Secrvan het Burg Armbestuur Wallin. M-_F- Timmerman. Walliu en Familie. Wed. E. A Wielick. B. F. Vleeschhouwer Wit. S. de Tonnel. der Tex. Zeegaten. Wübbe. G. J. Wijngaarden P van Logcm- en Koffijhuish. Wijs en Familie. C. Zinsmeister. J. F. Spekslager. Zunderdorp Az. T. Post-Praaischipper Zur Mühlen. J. T Zur Mühlen. K. N. Zussen. J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2