ZIJDEN' EN WOLLENVERWKKIJ, METSEL- EN STUIFKALK- OPENBARE VERKOOPING aKDUJTTWAIElSÏ, STEENDRUKKERIJ HET DEPóT 9 ABSiaaaL. MUZIEK voor den DANS MUZIEK in T IVO LI, van eene aanzienlijke Partij BALKEN EN NEEVA-DEELEN. «DE NOOUDHOLLAND." HANDEL. 8.1 YAN jp Woensdag, den 25 Februarij 1889des avonds ten 7 urein bet Logement van P. SPIGTstaande over de Nieuwe-brug aan de Koopvaarders-binnenhaven aan bet Nieuwediep gemeente Helder, BESTAANDE IN Zullende alles gekaveld op den dag der verkooping liggen langs het kanaal achter de Koopvaarders binnenha ven en aldaar kunnen worden bezigtigd. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERKals rekeningenfacturen nota'sprijs-courantencirculaires kwitantiën, assignaliën, wissels, adres- en visitekaartjes, rouw- en trouwbrievenetiquetten signaturenenvelop- pes, menues, landkaarten, titels, diploma's, muziek enz. De bestellingen kunnen door de respective Boekhande laren geschieden. Alkmaar 15 Febr. 1859. HERMs. COSTER ZOON. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te DER van Mejufvrouw H. J. KRESS, overgenomen hebbende, zoo hoop ik mij die zelfde gunst te verwerven waar mede mijne voorgangster ruim drie jaren is vereerd geworden. Nieuwe diep 20 Februarij 1859. P. A HELLEGERS. in alle soorten van METSEL- en STRAATSTEENEN DAKPANNEN, VLOERTEGELS, MUURSTEENTJES, DORD- SCHE CEMENT, PORTLAND CEMENT, STUKADOOR RIET, GIPS en GIPSORNAMENTENtot versiering van muren en plafondsruime sortering van STEENEN BUI ZEN of POTTEN voor schoorsteencn, riolen, duikers enz., DAKLEIJENHARDSTEEN, MARMEREN TEGELS en SCHOORTEENMANTELS. Te Alkmaar bij W. F. STOEL. aan het Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Zondag den 20 Februarij 1859. Entree vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag 20 Februarij 1859. Entrée en Dans vrij. Aanvang 8 uur. HELDERdoor den heer C. van der Sterr. C 3 -if- <31 \a .5 -5 n 12 13 IJ 15 16 17 Barometer stand in millim. Gemidd per etmaal- 756.51 759.50 765.07 760.47 765.91 760.52 762.15 Des middags 0 uur. 756.50 758.77 765.50 761.22 764.94 760.55 764.01 Thermometer- stand in Celsius-graden. Des daags. Hoogste. Laagste 8.2 9.5 5.0 7.8 8.5 8.0 4.9 2.8 2.1 —0.2 5.9 6.5 6.2 Des nachts. Hoogste. 5.0 7.1 4.1 5.0 7.1 8.6 6.9 Laagste 5.2 2.7 -0.6 4.0 1.4 6.7 4.7 Dampkrings toestand. *o U S ,c u C3 -Q 0.87 91 90 97 89 91 87 i 3 ÖD co CD "O O 6.8 7.0 6.4 6.6 6.7 8.0 7.1 26° "F 59 -t- 65 67 25 55 -f- 4 1 60 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend. zwlz. zto. z. z. zto. zzw, zzw. z. Z. NW'tW. ZW, zw. zwtw. zw. zw.zwlw. wzw wzw. zw. wlz. Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche pondon. Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 8.90 15.0 0.0 2.2 19"15'40" 1.95 12.0 0.0 0.4 19 14 15 1.05 10.0 0.0 0 5 19 15 40 5.75 12 0 2.4 0.0 19 14 55 16.58 21.5 0.0 2 0 19 15 5 18.17 27.0 0.0 1 _Q 19 14 50 25.67 54 5 2.6 0.7 19 15 50 NIEUWEDIEP DIJ C. BAKKER Ba. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4