OPENBARE VERKOOPING Het Koper vaste Hol of Casco,, PUBLIEKE VERKOOPING. publiek te verkoopen om kontant geld, OP HET EILAND WIERINGEN. OP Kapitein JULIUS NAESS, ten deze geadsisteerd wor dende door de Heeren CONINCK WESTENBERG Go. presenteert op Maandag den 2 Mei 1859, des morgens 10 ureaan den Burg te Texelten overstaan van den Notaris JOIIANNES LUDOVICUS KIKKERT 13 stuks Zeilen, 5 groote Ankers, 2 Werp-Ankers, 2 Vnkerkettingen1 groote Boot, 1 Jol, 1 Gangspil en Stuurrad met toebehooren, Marsschooten en Vallen. Voorts Een aanzienlijke partij gekapt staand- en loopend Touwwerk, Watervaten, Masten, Rondhouten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, alles afkomstig van het op den 13 April 11. op de Noordwestkust van Texel ge strande Nederlandsche Barkschip Natalie, van het Nieuwediep naar Christianiu gedestineerd geweest. En eindelijk: van opgemeld Barkschip, zoodanig als hetzelve hoog op het vaste strand achter Eijerland is zittende. Mr. JACOBUS van HENGEL, Burgemeester aldaar, zal, als Iasthebbende van zijn Principaal, presenteren op Vrijdag den 6den Mei 1839, des vóórmiddags ten elf ure (of bij aankomst van de Postschuit van de van-Eivijcksluis te Westerland op Wieringendoor het Ministerie van den Notaris NAN POELin het openbaar te verkoopenEene aanzienlijke partij geborgene SCHEEPSGOEDEREN, afkom- stih van het op den 2den April 11. op Stompe of Moerewaard in zee gezonken tjalkschip Barbara van Groningengevoerd geweest door den schipper en eigenaar J. van der Warf, bestaande in: 4 stuks Zeilen, slaand-en loopend Touwwerk nieuw en van de beste hoedanigheid, als: Een Tros lang 140 vadem, een Zeilschoot, een Vokkeval, een Kluiverschoot met dirk, allen voorzien met nieuwe Blokken, Reeflijn en Jagersval. Voorts: 2 Bagstag. gen, een IJzeren Stag, twee Zwaarden Standers en Zwaardtwee Ankers met Kelttingentwee IJzeren Plateneen MastGiekGaffelBoegspriet met IJzeren Beugel, een Braspil, Dekkleed met Schalklat en hetgeen al verder ten verkoop zal worden aan geboden. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer Thermometer- Dampkrings- c Magnetische stand stand toestaud. f ti 3 c *■5 Declinatie of' in 1 Plaats gehad 3 r- Miswijzing van uttiaiua-ttiaucij. i 2 hebbende c 73 o 2 cu g S cl «3 het Kompas. o h n o 10 CL, Des namid F Gemidd. Des middags Des aags. Des nachts. •o "*2 Ifll? öfi co 1 -® 2 o i W i s h u es Windrigtingen. <x> t» qj •>- t3 t3 c "S a> (d to ca s t. 2 S 75 a t3 <u üg co 5 s dags 2 ure. per a 2 -c SEg 3 g ■o o a g-f -S 2^-S O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. o a s 5 O cs is co W (Regtwijzend.) O O. o Westen. 13 736.73 730.55 7.8 3.7 5.9 5.8 0.82 6.3 14° NW. NwtN. WtN. 51.42 78.0 5.2 2.5 19° 9' 5" 16 748.64 748.80 5.6 2.3 4.8 5.4 78 5.5 -'142 WNW. NWtW. 25.00 5.80 5.4 1.1 19 10 5 17 735.38 752.48 6.6 2.5 5.5 2.6 84 5.9 85 NWtW.NWtN.WtN 14.85 24.0 3.5 2.5 19 10 55 18 733.86 756.02 5.6 5.5 4.5 3.5 75 5.3 14 WNW.WZVV. WtN. 10.97 15.0 0.5 2.5 19 14 25 19 735.30 754.07 7.1 5.5 5.8 2.7 74 5.4 52 WNW.ZWtZ. OtN. 4.00 8.4 0.0 2.2 19 11 50 20 751.47 751.76 8.9 5.5 7.5 5.7 72 5.9 26 NOlO. OtN. NOtN. 6.27 12.0 0.0 5.1 19 11 20 21 730.85 749.27 7.7 5.5 6.5 5.5 85 6.4 >—5 5 •-h 1 8 NWtN. NW.WNW. 5 90 8.6 0.0 0.8 19 19 20 AANMERKINGEN. Op den middag van den 21 dezer werden de Magneten gestoord. S'avonds was die storing geweldig. Te E£ uur werd er een buitengewoon schoon Noorderlicht gezien. De lucht was zwaar bewolkt, en van achter de wolken stegen lichtzuilen omhoog, die bijna tot aan het Zenith reikten. Soms was de lucht van het westen naar het noorden, vuurrood. Later werd de lucht helder, doch van het west ten noorden tot het noord noord oost bleef de horizon segmantariesoh donker blaauw bijna zwart gekleurd, waaruit lichtzuilen naar boven stegen, hetwelk tot Iaat in den nacht aanhield. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4