smuia üismij, Salon des Variétés MUZIEK in TIV O LI, MUZIEK voor den DANS, MUZIEK in BU Kantoor van Onderhandsche Akten Zomerdienst» van C. VAN DER HAAGEN. Aanvang nemende, den 15 Mei 1859. MAANDAGSCHi VEEMARKT ik ALKMA4R. op Zondag den 15 Mei 1859, GeldbeleggingGeldopneming en AdministratieIn- en Verkoop van Effecten, Onroerende Goederen en Geldspeciën, Incassering van Wissels en andere Pretentiën enz. enz. REINBACHCand. Notaris, Helder. DILIGENCE- Van ALKMAAR: 's Morgens ten 11 urena aankomsl der Stoomboot van het Nieuwediepin corres pondentie met de spoortrei nen naar Amsterdam en Rotterdam. Van HAARLE M 's Namiddags ten 2{- uur, na de aankomst der spoor treinen van Amsterdam en Rotterdam, in correspon dentie met de stoomboot en ijzeren barge naar het Nieuwediep. Alsmede de wagen van S. NIJMAN, op Maandag Woensdag en Vrijdag van Alkmaar, 's morgens ten 5J uur, in correspondentie met de eerste spoortreinen van II a a r 1 em, 's namiddags te 6 uur, na aankomst der spoortreinen. Het op deze Markt aantevoeren VEE is VRIJ van iu- voerregten en formaliteiten aan de poorten. Aanvang ten uur precies. Entrée voor een Heer GO, met eene Dame 73 Cent. Meerdere dames ieder 25 Cent. Na afloop BAL. De Bovenzaal zal voorlaan des Dingsdags-avonds van 8 tot 10 uur gesloten zijn. op Zondag den 15 Mei 1859. Entrée en Dans vrij. Aanvang te 8 uur. aan het Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Zondag den 15 Mei. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag den 15den Mei. ENTRÉE EN DANS VRIJ. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer Thermometer- Dampkrings- c* stand stand toestand. +3 T3 23 C G G .5 in inillim. in Cclsius-graden. Plaats gehad S z. C •5 s i B hebbende Windrigtmgen. S O g O Gemidd. per Des middags Des daags. Des nachts. •Sa* 2 ■O 22 4= öft CO •n <p o .X, - tc O» O -r* H i H JJ O H u O O co O T3 XJ G o _f5 J: M 7" 5 c ra ,G a O "O 5T G u "co CÖ G 2 *3. tr> co S .5 3 ►J O O 2 73 -a O etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste w 3 S a CO 3 63 (Regtwijzend.) I S O a, 2 O 6 763.79 766.19 10 5 7.1 8.5 6.2 0.70 6.1 15 NO. NOlO. OtZ.O. 2.25 7 2 0.0 2.1 7 764.97 763.72 12 5 6 9 11.4 10.3 82 8.5 40 OlN. NOlO.O.ZOtO 1.58 5.4 0.0 8.1 8 765.97 765.45 16.1 8.9 9.2 88 9.2 27 NW.WlN.NNW.N. 7.78 15.5 1.8 1.9 9 767.90 768.28 12.2 7.5 9.3 7.1 86 7.5 17 N. NtO. NO. 4.57 8.6 0.0 1.4 10 766.07 766.09 10.3 7.2 9.9 8.2 95 8.4 14 NO. NlO. 0N0. 4.25 8.8 00 1.2 11 769.47 769.56 13.1 9.8 11.6 8.2 78 8.2 4- 55 4- 54 NOtO. 0. 6 82 10 0 0.0 2 2 12 770.10 770.98 '14.4 8.7 12.3 8.2 71 7.6 NO. O. OtZ. 6.58 11.0 0.0 4.1 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 19° 19 19 19 19 19 19 11 7 7 10" 40 20 6 43 5 55 2 23 5 50 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4