MARINE. De Commissionairs in Effecten DE LANGE DE iUORAAZ, te Alkmaar, De Oud-Carthagena's BERG-PLAOTEN-OLIE, Op Woensdag den 3 October 1839, des voormiddags len elf urezal door den Vice Admiraal Directeur en Kommandant der Marine te Willemsoord onder nadere goedkeuring en in bijzijn van den Ingenieur van den Waterstaatworden aanbesteed 1°. Het leggen van een aarden dam aan de bui tenzijde van de Maritime Zeedoksluis; en 2°. Het leveren van nog benoodigde Metselsteen ten dienste van den herbouw van het oude dok, op het maritime Etablissement te Wil lemsoord. Deze aanbestedingen geschieden bij enkele inschrijving, overeenkomstig art. 10 en 8 van de betrekkelijke bestekken, die, behalve bij de voornoemde Directie, ter lezing liggen bij de Directie der Marine te Am sterdam Hellevoetsluis en Vlissingenen verder op al die plaatsen, waar gewoonlijk de bestekken van 'sRijks waterstaatswerken ter lezing gelegd worden. Acht dagen vóór de aanbesteding wordt aanwijzing in loco gegeven terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Hoofd ingenieur J. G. van GENDT te Haar lem en bij den Ingenieur J. STROOTMAN, te Nieuwediep. Willemsoord den 20 September 1839. De Vice Admiraal Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE. bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van bin nen- en buitenlandsche EFFECTEN, hel plaatsen en af schrijven van KAPITALEN in het Grootboek van Nationale Schulden verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrekkelijk. Alsmede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agenten van de BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrechtonder directie van den Heer J. C SCHUURMAN. is een haat-versterkend en haarontwikkelend middel tot bevordering van den groei van het Haar. Het voorkomt, tijdig gebruiktde vroegtijdige grijsheid en het uitvallen van het Haar en kan zonder eenige vrees voor schadelijke uitwerking op de haarwortels, gebruikt worden, daar het geheel uit plant aardige stoffen is zamengestelden geen dier minerale bestandeelen bevat, die ja, voor eenigen tijd een schoonen glans en donkere kleur aan het Haar kunnen geven, maar ook verwoestend op het behoud werken van dit onont beerlijk sieraad. Het wordt gebruikt even als gewone pomade en is ook niet duurder, daar men aan 3 of 4 fleschjes voor een geheel jaar genoeg heelt. De prijs is slechts 60 cents per fleschje, voorzien van gebruiksaan wijzing en te bekomen bij den Hoofd-Depóthouder A. BREETVELT Az. te Delft, Markt, nevens de Waag, En verdei' hij H. D. SCHLüTER, Nieuwediep. H. J. Reuken, Am sterdam. A. Ooslerbaan, Amsterdam. S. II. Kelder, Rotterdam D. Boots, Alkmaar S. Keet, Scliagen. W. en B. Wiebols, Purmerend. J. B. Upmau, Rarsingerhorn.G. A. Köline, Edam. Wed. R. Jongeling, Texel. B. D. van Weedc, in de Rijp. En meer bekende Depóts in andere plaatsen. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELUElidoor den heer C. van der Slerr. Barometer stand in millim. Gemidd. per etmaal. 748.99 734.G7 762 44 738 96 760.27 749.34 731.59 Des middags 0 uur. 748.83 735.47 762.54 737.94 760.64 750.61 749.35 Thermometer- stand in Celsius-graden. Dampkring toestand Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid. Gemiddelde vol strekte vochtigheid in wigjes. Des daags. Des nachts. Hoogste. Laagste. Hoogste, j Laagste. 15.0 15.8 13.8 14 5 16.0 14.7 14 7 11.1 12.4 11.8 10.2 9.1 10.2 11.0 15.5 14.1 11.9 14.1 12.5 14.2 14.7 12.2 12^0 10.2 10.9 9.8 11.5 15.0 0.83 88 78 87 84 89 74 9.9 10.2 9 0 10.0 10.0 10.4 8.9 O ►j w 27° T 85 d- 4 8 4- 42 4- 44 4- 55 9 1 {- 6 II 4- 78 Plaatsgehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) NO.ONO.NOtO. NOlN.NOtO OlN N ONO. ZZO.Z.ZtW. ZWtZ NW-ZlW ZW ZW. Z. ZtO. ZtO. W. WZW. wtz.wzw.z zzw G P O c aa-S J G *2 c .5 ra O 4= o •5 •a C 3 f tJJ - O 2 3" Cu G G 5 °- a 03 O CO v ■- r: G "r; co 03 "O G 'O CO O tn to _j rs o 1 °i - 1 9 -o i c-c O G 33 O 5 .2 8.87 57.0 0.0 1.7 9.77 45.0 12 0 0.5 5 52 13.0 0.8 1.5 5.17 19.5 2.1 1.4 5.75 16.5 0.0 1.7 18.17 40 0 16.5 1.0 15.87 40.0 5.0 2.5 Magnetische Declinatie of Iiswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. UILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4