Meu leest, in de Staats-Couraul: Ouder dagteckening van den J.4 Jan. 1865, hebben wij de na volgende opgaven ontvangen van de bewegingen der schepen, uit makende het Ncderlandsch eskader in Oost-Indië. Zr. Ms. fregat Prins Alemitder der Nederlanden, kapt. ter zee M. Cazaux van Staphorst, wachtschip ter recde Batacia Zr. Ms. korvet Jutio, kapt. ter zee J. J. Westerouen van Mee- teren, wachtschip ter reede 6'oerabaija. Zr. Ms. brik de Cachelot, kapt. ter zee A. D. S. Clarksou, wacht schip ter reede Macassar. Zr. Ms. opnemingsvaartuig Pglades, luit. ter zee lste kl. IV. Enslie, heeft een begin gemaakt met het opnemen der oostkust van Sumalra Zr. Ms. roci-kanonneerboot No. 14, luit. ter zee 2de kl. C. II. Bogacrt, dienstdoend wachtscliip ter reede Samarang. Zr. Ms. schroefstoomkorvet Medusa, kapt.-luit. ter zee 11. W. G. Arendseu de Woltf, ter reede Batavia, zou den 15 Jan. naar Soera- baija vertrekken om aldaar geïnspecteerd en gerepareerd te worden. Zr. Ms. schroefstoomschip lste kl. Djanibi, kapt.-luit. ter zee P. A. van Hees, behoort tot de zeemagt in de wateren van Japan. Zr. Ms. schroefstoomschip lste kl. het Metalen Kruis, kapt ter zee J. E. de Man, behoort tot de zeemagt. in de wateren van Japan. Zr. Ms. stoomschip lste kl. Amsterdam, kapt.-luit. ter zee J. P. G. Muller, behoort lot de zeemagt in de wateren van Japan. Zr. Ms. schroefstoomschip 3de kl. 7leinier C'/aeszen, luit. ter zee lste kl. N. Al. J. Kroef, gestationeerd ter Oostkust van Sumatra, is naar Palembang vertrokken. Zr. Als. schroefstoomscbip 3de kl. JRcteh, luit. ter zee 2de kl. N. Alac Leod (tijdelijk komrnandant), in reparatie te Soerabaija. Zr. Als. schroefstoomschip 4de kl. de Berkel, luit. ter zee lste kl. A. A. 's Graeuwen, ultimo Deo. 1864 buiten dienst gesteld. Zr. Ms. schroefstoomschip 4de kl. de Vecht, luit. ter zee lstekl. jhr. J. S. O. vou Schmidl auf Altenstadt, behoort tot de zeemagt in dc Zuid- en Ooster-afdeeling van Borneo, ligt voor de Teweh en verleent hulp bij het opwerpen der nieuwe benting aldaar. Zr. Als. schroefstoomschip 4de kl. Haarlemmermeer, luit. ter zee lste kl. A. Jarman, gestationeerd in de wateren van Menado, heeft eene reis gedaan naar Kenia. Oorontalo en Termie. Zr. Als. stoomschip 3de kl. Celebes, luit. ter zee lste kl. B. D. van Trojcn, gestationeerd in de Wesler-afdceling van Borneo. Zr. Ms. stoomschip 4de kl. Admiraal van Kinsbergen, luit. ter zee lste kl. A. Eietvekl, behoort tot het station in de Zuid- en Ooster- afdeeling van Borneo, heeft een togt gedaan naar de Teweh, wordt afgelost door het stoomschip Madura en zal daarna te Soerabaija in reparatie worden opgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1865 | | pagina 5