herrijzend Wïering ermeerland Nummer 1-4 Mei 1945 Redactie - adres Th. J. v. Vegten B 4, N. Niedorp Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland. Van-water tot land Er werden golven land, Wani toen het water zakte, Dat der gemalen kracht Naar buiten had gevoerd, Bescheen een warme zon Eén woeste, barre vlakte, Met schelpen, groot en klein, Fijn glinsterend bevloerd. Toen heeft een mannenhand Daar alles moeten bouwen Om deze streek geschikt Te maken voor den mensch. Reeds na een jaar of twee Vertoonden die landouwen Een zware korenaar Naar rechten boerenwensch. En in de dorpen daar, In snelheid reeds verrezen, Leeft - uit het heele land In kunde saamgebracht - Een groeiend menschental Dat zich bewust wil wezen Te leven m een land Gevormd door Neêrlands kracht. (Uit Mr. Kamp's Zuiderzeeland)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1