herrijsend W iering ermeerland GEMEENTE YVIERINGERMEER. Nummer 3-18 Mei 1945 Redactie - adres Th. J. v. Vegten B 4, N. Niedorp Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland. Eindelijk weer in Uw midden teruggekeerd, heb ik heden de uitoefening van de functie van Burgemeester overgenomen van den waarnemend Burgemeester, den heer S. L. Mansholt. Met het oog op de zorgvolle omstandigheden, waarin zich de gemeente bevindt, wacht mij een zeer moeilijke taak. Het vertrouwen, dat gij mij steeds in zoo ruime mate geschonken hebt, alsmede het feit dat bekwame en onder nemende raadslieden ook mij terzijde willen staan, zullen mij een onmisbaren steun zijn.- Als mijn plaatsvervanger is aangewezen de heer S. L. Mansholt, voornoemd. Moge ons de kracht geschonken worden, die noodig is bij onzen gemeenschappelijken arbeid aan het „herrijzend Wieringermeerland". Aan de bevolking der gemeente Wieringermeer. Kolhorn, 12 Mei 1945. LOGGERS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1