herrijzend W ier ing er meerland Eén dorp of drie dorpen Nummer 9-29 Juni 1945 Redactie en Administratie N.Niedorp,B58 Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de herrijzing van het polderland. Redacteur: Th. J. van Vegten. ii. In de Octoberaflevering 1932 van het driemaandelijks bericht, betreffende Zuiderzeewerken is een kaart bijge voegd, aangevende de door den minis ter van Waterstaat vastgestelde bena mingen van dorpen, wegen, kanalen enz. Het is wel eens interessant om de namen van de dorpen of gehuchten die op deze kaart zijn aangegeven te noe men. Behalve Slootdorp, Middenmeer en Wieringerwerf, zijn de - volgende dorpskernen op de kaart aangegeven: Ulkesluis, Oostwaard, Oostgroet, Nieuw-Gawijzend, Nieuw-Almersdorp, Wagendorp, Westzeug, Robbenoord, Houkessluis, Oude zeug en Lagerdoes. Men ziet er was toen nog geen stre ven naar centralisatie, doch dit dorpen- plan was nog op decentralisatie inge steld. Intusschen zijn alleen de drie dor pen zooals wij ze hebben gekend tot uit voering gekomen. Het dorp Wieringerwerf is op deze kaart nog geprojecteerd, bezuiden de Terp. De bebouwing van dit dorp is op de kaart aan beide zijden van de Friescheweg en Robbenvaart getee^ kend. Kennelijk is hier uit de teekening op te maken dat dit dorp het hoofddorp moest worden. Doch zooals bekend is, heeft men het plan om Wieringerwerf op de oor spronkelijk aangegeven plaats te bou wen op moeten geven aangezien de bodemgesteldheid ongeschikt was. Attentie Ons bureau is met ingang van Zaterdag 30 Juni a.s. ver plaatst naar: B 58 NIEUWE NIEDORP Men heeft het dorp ongeveer 1 K.M. noordelijker gebouwd. In Februari 1936 werd Wieringer werf bevolkt, Slootdorp en Midden- meer zijn dit resp. reeds in 1931 en 1932. Deze twee dorpen hadden dus wat ontwikkeling betreft, een voorsprong op Wieringerwerf en vooral Middenmeer, wat aan groot vaarwater met haven terreinen, ophaalbruggen en bovendien aan het kruispunt van de hoofdverkeers wegen naar het oude land is gelegen, ontwikkeld zich snel. De stichting van de graanbeurs in Febr. 1936, het kan toor van de boerenleenbank, de groote firma's die er de graanpakhuizen bou wen, kortom ieder die onbevooroordeelt is, ziet dat hier een plaats zich langs natuurlijke weg ontwikkeld. Al het andere was geforceerd en een prestige-kwestie. Men zal dit misschien nooit toe willen geven, doch de feiten hebben ons in het gelijk gesteld. In de N.O. Polder gaat men eerst het hoofddorp bouwen. Als men de voor waarden dan tevens schept, heeft de Overheid het inderdaad in de hand. In de Wieringermeer heeft de Over heid het hoofddorp het laatst gebouwd, werd gehandicapt omdat de oorspron-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 1