H.H. Landbouwers BEKENDMAKING G ELDZU S VERING H.H. Wieringermeerboeren A. VAN BREN KELEN Gebsr. DE BOO Middenmeer R. H. van Wijck FORDSON landbouwtractor Fa. DE HAAN ZIJLSTRA OPSLAG SeSectiebedrijf „Zadenvriend" BIETENRCOIERS gevraagd LAAT UW LANDBOUWWERKTUIGEN ROESTVRIJ MAKEN EN OPKNAPPEN DOOR SLINGERWEG 37 HIPPOLYTUSHOEF HEEFT U EEN TOEWIJZING VOOR MOTORBRANDSTOF? Vanaf heden zijn wij wederom ingeschakeld voor de verkoop. W ij komen aan huis bezorgen. Aanbevelend, n tt* ura ira Olie- en Benzinehandel Vert. L. J. M U N T E R, tijdelijk gevestigd WESTERHAVEN 15 - MEDEMBLIK. Telefonisch te bereiken onder no. 89. Agenten der Texaco producten. H.H. Landbouwers De Wieringermeer wordt weer droog. Reeds hebben enkele land bouwers toewijzingen gekregen voor aanschaffing NIEUWE GAREELEN. BORSTTUIGEN, HOOFDSTELLEN, enz. Indien tuigen van U zijn gevorderd of verloren geraakt bij de evacuatie, kunt U formulieren aanvragen bij Uw P. B. H. Stuurt deze in gevuld aan ons. Wij zorgen voor alles. Aanbevelend, ZADEL- en GAREELMAKERIJ Keern F 52 Kolhorn. In ruil aangeboden: op ijzeren wielen tegen een in goede staat verkee- rende DORSCHKAST en/of LICHTE DRAADPERS. DROGEHAM 206 (Fr.) Gevraagd EEN FLINKE DIENSTBODE wegens huwelijk der tegenwoordige. P. H. BAKKER, Dorpstraat A 64 Winkel. Wederom BEPERKTE RUIM TE BESCHIKBAAR voor van inboedels. K. BLAAUBOER Meubileering LAAN 204 SCHAGEN. Gevraagd: HULP IN DE HUISHOUDING goede kost en goed loon. Adres P. VEER, Oostwoud 5. W ieringerwerf T ij d e I ij k ANDIJK-WEST KLEINGOUW 40 TELEF. 1931. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer Onder verwijzing naar de be treffende mededeeling in dit blad, vestigt het bestuur de aandacht op de algemeene ledenvergadering van WOENSDAG 10 OCTOBER a.s. te 13 uur in Hotel Groenha-t te Winkel en noodigt hierbij alle belanghebebnden tot het bijwonen dezer vergadering uit. voor 4 H.A. bij G. SMID, Waardpolder, Kolhorn. Beurtvaartonderneming „DE WESTFRIES" C. J. BUTTER - Middenmeer Tijdelijk gevestigd: WOONARK KOLHORN Thans telefonisch aangesloten onder no, 217. Gereserveerd voor de Noordhollandsche Brandwaarborg Maatschappij van 1816 te Oudkarspel Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wieringer meer brengen ter openbare ken nis, dat de door hen herziene leg ger in hunne vergadering van 27 September 1945 is vastgesteld naar den toestand op 31 Decem ber 1944. De legger ligt tot de volgende vaststelling voor belanghebbenden ter inzage ter secretarie van het Heemraadschap, Ridderstraat 10 te Medemblik, op eiken werkdag van 912 uur. Medemblik, 3 October 1945. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, De Dijkgraaf, Ir. A. Ovinge. De Secretaris, Mr. Th. A. J. Vosters. BIETENROOIERS en AARDAPPELSORTEERDERS gevraagd Woning voor klein gezin aanwezig. Jb. GEERLIGS Zwinweg 22 - Anna Paulowna. Met zwarte geld bracht wellicht de les Met het zuivere geld naar een zuiver adres Ook na de herrijzing wordt het als weleer Voor iets vertrouwds naar POSTHUMUS weer En het blijft niet bij een ACME WRINGER staan Doch wij nemen gaarne iedere bestelling aan Dan is ons adres weer Wieringerwerf Thans is nog E 25, Nieuwe Sluis ons erf Aanbevelend, H. L. Posthumus NIEUWE SLUIS. D. J. van der Have Kappelle Biezelinge WETENSCHAPPELIJK SELECTIEBEDRIJF VOOR BIETEN-, GRAS- EN KLAVERZADEN De Zeeuwsche zaaigranen zijn ook dit jaar van prima kwaliteit. P. J. van Andel Opperdoes Tel. No. 11 Fa. J. ROSIER Zn. Middenmeer tijdelijk: Meeldijk C 13, Barsingerhorn. Ontvangen een beperkt aantal: FLUITKETELS (zonder punten) STOFBLIKKEN MATTENKLOPPERS HOUTEN INMAAKVAATJES HOUTEN TOBBEN DRINKKROESJES Aanbevelend, F. Schaafstra Een ieder die iets te vorderen heeft, of nog iets schldig is aan wijlen CATRINUS DOUMA, in leven agent in zaaizaden en pootgoed te Slootdorp, wordt ver zocht hiervan vóór 20 October schriftelijk opgave te doen aan P. DOUMA, Siriusstraat 45, Hilversum. Fa. RIENTS WESTRA SEXBIERUM - TELEF. 224 Zaaizaad- en Pootgoedhandel Te leveren: Alle soorten Friese Kleipoot- aardappelen. Herfst- en Voor- jaarsgranen en -Zaden. Vertegenw.: A, TERPSTRA Beltstraat 73 a, Hippolytushoef. Tel. 92. Woensdags op de beurs te Winkel. Alle soorten BLOEMBOLLEN voor de Huiskamer verkrijgbaar M. J. v. d. PLASSE OOSTWOUD No. 18 Woensdags op de beurs te Winkel. Uitgave van de stichting Uitg.Mij. ,,De Wieringermeer"' i.o. Tijdelijk gevestigd te Nieuwe Niedorp B 58 Abonnementsprijs: 1.50 per drie maanden Advertenties 10 cent per m.m. Druk: N.V. Dr. en Uitg.Mij. v.h. W.F.K. Schagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 4