Bekendmaking Hotel „SMIT" Middenmeer LISSËSCHE KISTENFABRIEK DEKKLEEDEN C. BREET ZIEKEN VER V OER B. G ZAfïSTRA ARCHITECT R. HOEKINGA SPEELGOED NOODWONING H. L. POSTHUMUS W. BOOTSMAN HUISSLACHTING C. DEKKER TE KOOP KLAAS GROET FRANKRIJK L. S. Slijterij en Wijnhandel VOOR DE ONDERWATERZETTING EN DAARNA VOOR UW KIEMBAKKEN EN ROOIKRATTEN Vert. P. J. KOOPIWAN, A 93 AVENHORN, TEL. 2® Vergunning voor dekkleeden kunt U bij Uw P.B.H. aanvragen. Hier voor kunt U bij ons een Bereid' verklaring bekomen. Zonder deze bereidverklaring kan Uw P.B.H geen vergunning verstrekken. Aanbevelend, Zeilmakerij NOORD A 37 SCHAGEN. Woensdags op de Beurs te Winkel. Donderdags op de Markt Huize „Irene". Fa. RIENTS WESTRA SEXBIERUM - TELEF. 224 Zaaizaad- en Pootgoedhandel Te leveren: Alle soorten Friese Kleipoot- aardappelen. Herfst- en Voor- jaarsgranen en -Zaden Vertegenw.: A. TERPSTRA Beltstraat 73 a, Hippolytushoef. Tel. 92. Woensdags op de beurs te Winkel. Met RUPSTRACTOR PLOE- GEN cn SCHIJFEGGEN. Loonploegbedrijf M„ van Damme ProvincialewegKolh'orn. Wieringermeer Ondernemer: F. J. VAN HOEVE Wieringerwerf Evacuatie-adres: Waardpolder - Kolhorn. Wij verzorgen Uw ziekenver- voer door het geheele land en voeren Uw personenvervoer, hetzij voor zakelijke doeleinden dan wel familiaal, na de te behandelen toe- stemmingsbewijzen correct uit Ruime 6 a 7-persoons comforta bele wagen beschikbaar. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Steeds tot Uw dienst. BUREAU H.HOEF, WIERINGEN Woensdags op de Beurs te Winkel Indien afwezig, boodschappen afgeven aan Acc.kantgor de Graaf en Noordijk ALLIS CHALMERS Een groote zending ALLIS CHALMERS TRAC TOREN is op komst. Voor bijzonderheden kunt U zich vervoegen bij den Vertegenw.: Landbouw- en Machinesmederij Lutje Kolhorn, v.h. Middenmeer Gevraagd: TWEE MAN PERSONEEL voor schoonmaken en opknap pen van landbouwwerktuigen. R. HOEKINGA, Landbouw- en Machinesmederij, Lutje Kolhorn. Te koop: Een B. (v.L.R.) fokvoedster 1944 afstam,. Z. g. ouders. Straat Klie- verweg, Wieringermeerpolder, ge wicht 15 p. en een Ras N.H.B. Haan 1945 en een jonge zwarte foks, prima rattenvanger. Te bevr. bif Jan de Peinder Hz. Ruigeweg 102. Oudesluis. Voor de SINT NICOLAAS hebben wij nog een aardige sor teering G. KROEZE - Oude Niedorp. Te koop: een nieuwe leegstaande groot 8 bij 4 M., met aangebouw de slaapkamer. En SCHUUR 5 bij 3 M. met vrijstaande W.C. er bij. Staande Lange Vliet 12. Julianadorp. Te bevragen bij H. SCHERMERHORN Schoolweg 38 - Julianadorp. Distributiekring WIERINGERMEER berichtte JBij aanvrage om banden niet vergeten verklaring bij te voegen dat men in de Wieringermeer werkt." HEEFT U REEDS EEN BAN DENBON ONTVANGEN Dan lever ik gaarne Uw band, E 25, WIERINGERWAARD ZOO JUIST ONTVANGEN- Prima driedeelige bed- stellen zware katoen tijk, zeer goede vuiling Dit is werkelijk iets moois. Op vergunning verkrijgbaar. Girale betaling ook mogelijk. KOMT U EENS KIJKEN Beleefdaanbevelend OPPERDOES - Tel. 22. VLEESCHKUIPEN in diverse maten en houtsoorten. Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Ijzerhandel SCHAGEN, HOOGZIJDE E 111 Tel. 383 (K 2240). Uit voorraad leverbaar op koopverg. Comm. Voorz. W'meer Gegalv. waschteilen 50 c.M. Gegalv. emmers Gascomfcren 1-vlams Spiritusbranders Lepels en vorken Serviesgoed Kolenfornuizen C DEKKER Ijzerhandel SCHAGEN. HOOGZIJDE E 111 Tel. 383 (K 2240). Te koop aangeboden: een uiineemhare NiGODWÖNIHG (dubbele schottten) bevattende: voorkomer, gang, bed stede, achterkamer, bijkeuken en gr. slaapkamer, waterleiding en electrisch licht. Te bevragen bij van der Laan Poelweg, Haukes, Wieringen. 10 mooie binnendeuren, 10 één persoons ledikanten, 6 houten ban ken met leuningen, een Salaman der kachel No. 3, zeer geschikt voor een groot lokaal, een goed loopen.de keukenklok, een prima eiken buffet, een electr wasch- machine met bijpassende metalen wringer, tevens een wit emaille gasfornuis. Aanbevelend Verkoophuis ,,De Schakel" Wieringerwaard - Tel. 298 Te koop: 200 KIEMBAKKEN gevuld met BEVELANDER PO TERS A.A. gekeurd maat 35/45 bij P. KOORN, Lambertschaag B 20. Wed. Chr, landarbeiders Bond Allen die voorheen lid waren van één der afdeelingen uit de Wieringermeer van de N.C.L.B. worden ter VERGADERING uitgenoodigd op Zaterdag 1 De-c* a.s* 's nam. 2.30 uur in Zaal LAAN te WINKEL. Spreker de Heer D. MEIJER Onderwerp: Wieringermeeraangelegenheden Niemand verzuime deze belang rijke vergadering bij te wonen. KOMT ALLEN 11 Het H.B. Voor vele landbouwers van groot belang. Weten wij dat er in Frankrijk voor de Landbouwers een rijk en zekerder bestaan te vinden is, dan in ons land? U kunt over Frankrijk inlichtingen inwin nen betreffende de landbouw, al leen schriftelijk, tot en met 8 Dec. 1945, tegen een vergoeding van 3.50, welke U kunt storten op postwissel geadresseerd aan J. G. VOETEN, Veestraat 116. TiL burg. Zorgt voor een duidelijke naam en adres van de afzender op het postwissel. U ontvangt dan twee lijsten waarop U het meest belangrijke kunt vinden; U heeft dus daaromtrent geen vragen te stellen. Diegene die van ons een circulaire hebben ontvangen maken wij er op attent, dat het nieuwe rantsoen November/December afgehaald kan worden. Een klein gedeelte aan.likeur hebben we ontvangen. Opnieuw deelen wij U mede, dat een flesch ter vulling dient te worden meegebracht. Zonder dit kan geen rantsoen worden verstrekt, daar de glaspositie nog zeer urgent is. Ondanks dat wij tijdelijk in het voormalige Joodschc Werkdorp te Nieuwersluis zijn gevestigd, blijft het adres van de Slijterij en Wijnhandel Hotel Smit, Middenmeer, Straatweg A 92, Alkmaar. Daar wij nog geen bericht hebben ontvangen dat de rantsoenen gedistilleerd verhoogd zullen worden, is inschrijving van nieuwe clientele tot onze spijt nog niet mogelijk. Wij blijven echter attent. Als van ouds IMCASSO-BANK N V, „Wieringermeer'1 tijdelijk gevestigd: MEDEMBLIK, BREEDSTRAAT 20 Bij de wederopbouw van de Wieringermeer stellen wij onze diensten tot Uwe beschikking. Wij staan U met inlichtingen op het gebied van het geld verkeer, credieten, beleggingen, assurantiën zonder verplich ting ten dienste.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1945 | | pagina 4