Adverteert in dit blad H.H. VEEHOUDERS UITDE WIERINGERMEER D. J. VAN DER HAVE P. L. VAN ANDEL TWEE ARBEIDERS FA. R. HOEKSTRA EN ZOON FRYSKE KRITE „WALINGOM" CONTACT-AVOND TE MEDEMBLIK DUITSCHE HERDER G. J. DE RUITER VASTE ARBEIDER EEN WOONARK HALBERTSMA's KISTENFABRIEK AARDAPPEL- SELECTEERDER M. VAN DAMME BRANDSTOF J. ROOZENDAAL M. J. v. d. PLASSE EEN ARBEIDER EEN NET MEISJE ZIEKENVERVOER NIC. KLERK Oproep tot een vergadering te houden op WOENSDAG 20 FEBRUARI a.s om 12.30 uur in de zaal van den heer Laan te WINKEL. Eenige leden van de Commissie Landbouwherstel hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn. Wetenschappelijk Selectiebedrijf Kapelle Biezelinge Blanka Zomertarwe Kenia Zomergerst Bersee Overgangstarwe Alles van Zeeuwsche herkomst Zijn beschikbaar in ons depot te Kolhorn, bij Coöp. De Ster. Telef. 253. Wenscht U over 'het zaaizaad te beschikken, bel even op en het wordt op de door U aangegeven plaats bezorgd. Bij voorkeur bellen telef. 11 Opper does (doorv.) Gevraagd: voor de Wieringermeer, met alle landbouwwerkzaamhe- den bekend, ook met paarden J. H. Verbruggen Spanbroek E51 BRANDSTOFFEN en A.P.C. OLIEPRODUCTEN WIERINGERWERF Tijd. Nieuwland 9, Hoorn brengt beleefd onder de aandacht van de Wieringermeerbevolking, dat zij er eindelijk in geslaagd zijn weer een vrachtwagen te bemach tigen en daardoor weer in staat, tractorhouders de benoodigde mo torbrandstof,olie en vetten op de bedrijven te leveren. Uw vergunningen zullen we gaar ne in ontvangst nemen Woens dags op de Beurs of door toezen ding per post. Beleefd aanbevelend Fa. R. HOEKSTRA en Zn. HOORN Tel. 4165 Frysen tink om de Fryske jaün bij HAVIK in Lutjewinkel op snjeon 16 Febr., snjeons heahvia! achten. voor de WIERINGERMEER BEVOLKING, ter herdenking van het wederom droog vallen van de Wieringermeer, te houden op DINSDAG 26 FEBR. a.s., nam. 7.30 uur in het Wapen van Me- demblik Voorverkoop van kaarten Woens dag 20 Febr. a.s. tot 12 -uur op de Beurs te Winkel. Te koop: een raszuivere 4 maanden oud (teef) D. DE VRIES, Wieringerwaa.:d D 41 VERHUISD: van Waddinxveen naar Molenweg A 60 SLOOTDORP post Hippolytushoef Gevraagd: een Wieringermeerder) met alle landbouwwerkzaamheden bekend en met paarden om kun nende gaan. Woning op 6 K.M. afstand beschikbaar. TH. LIST. Alkmaarscheweg C 28 (Woonark). Middenmeer. post Kolhorn. Welk beschaafd echtpaar of da me wil in DEN HELDER GRATIS BESCHIKKEN over vier eigen kamers van groot huis op mooien stand met keuken, kelder, zolder, badka mer (centr. verwarming aanw.). en tegen nader te bepalen pensi- onprijs, inwonende jonge werken de vrouw verzorgen. Brieven onder no. 112, bureau Herrijzend Wieringermeerland, Nieuwe Niedorp B 58 Te koop: Te bevragen bij G. VERLOUW Markt, bij de veiling, bij Medemblik. KI. Oost 26, Tel. K 2290^*2% HOORN, maakt óók voor U de gewenschte kisten, bak ken of kratten. Onze kwaliteit is onze reclame. TE KOOP: een Merk Jan 6 van J. Schouten, Blokker. Capaciteit 20 a 25 ton per dag. Brieven onder letter S. M. bur. Herrijzend Wieringermeerland, Nieuwe Niedorp B 58 Met RUPSTRACTOR PLOE GEN en SCHIJFEGGEN. Loonploegbedrijf Provincialeweg, Kolhorn. Tel. 251, Kolhorn. H.H. Wieringermeerbewoners HEEFT U BONNEN? Wij hebben Brandstof fenhandel Wiering er waard. Alle soorten Beschutting s-materiaal, Bloem- Heesters, Vaste plantenBessen, Frambozen, etc Leverbaar uit groote voorraad. OOSTWOUD No. 18 Woensdags op de Beurs te Winkel. Gevraagd: voor bedrijf Molenweg A 76 Slootdorp. .J. KOPERDRAAD, Obdam A67 Gevraagd: wegens huwelijk der tegenwoor dige voor dag en nacht of voor den dag. Hoog loon en huiselijk verkeer. G.G. of N.H., bij M. Stapelv. Splunterv. d. Berg. Koggenrandweg D 99, Wierin germeer. Evacuatieadr. tot Maart Lambertschaag Lil. Bieden zich aan twee kleine LANDARBEIDERSGEZINNEN Bekend met alle landbouwwerk zaamheden. Woning of noodwo ning moet disponibel zijn. Jan van Putten, Julianastraat 6 Ooltgensplaat en C. Donkersloot, Kerksingel Ooltgensplaat Te koop: 3 PAAR ASSEN MET WIELEN (voor luchtbanden) met reserve wielen en bevestigingbeugels Jac. P. Ramondt, Noorderpad 44 Opperdoes Wieringermeer Ondernemer: F. J. VAN HOEVE Wieringerwerf Evacuatie-adres: Waardpolder - Kolhorn. Wij verzorgen Uw ziekenver- voer door het geheele land en voeren Uw personenvervoer, hetzij voor zakelijke doeleinden dan wel familiaal, na de te behandelen toe- stemmingsbewijzen correct uit Ruime 6 a 7-persoons comforta bele wagen beschikbaar. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Steeds tot Uw dienst. Voor het dichten van schuren en paardenstallen, kan ik le veren koolzaadstroo en boo- nenstroo in draadbalen; ver der rooden klaverhooi. Havenweg KOLHORN Hooi- en Stroohandel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 4