„WIERINGERMEER" KLAVERRUITERS DEERING FARMALL FARMALL DEERSNG INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR DE U.L.0, SCHOOL TE SCHAGEN EET BUWALDA'S ROGGEBROOD BEKENDMAKING. R. ELGERSMA VAN MAKKUM FIRMA F. S. DE BOER D. BRAK M. A DE GROENE G. J. HUURNEMAN J. KLOOSTERMAN L. J. A. VOLLEBREGT M. STRUIK M. DE REGT H. VAN TIL VAST ARBEIDER BESTRIJDING" COLORADOKEVER CALCIUM ARSENAAT VASTE ARBEIDER PETROLEUM RADIATOREN V E N E M A 'S WOONSCHEPEN AUTO-PEDS G. VENEMA Fa. R. HOEKSTRA Zn. WOONARK RIETMATTEN M. v. d. PLASSE KOPER BAYER HEDIT - PARA PLANT P. J. SMIT PAARDEN H.H. LANDBOUWERS» A. H. VAN WIJCK H.H. LANDBOUWERS BINDERTWINE Sj. KINGMA Telefonisch aangesloten onder No. 598K 2260 Kleedingmagazijn Middenmeer tijdelijk Noordscharwoude S'peciaalhuis voor: DAMESMANTELSHEEREN, JONGENS EN WERKMANSKLEED1NG Coöp. Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" Slootdorp Wij hebben aan.te bieden 3 poots Klaverruiters (geschild) Levering vóór half Juli. Prijs 2,75 per stel afgehaald Bestellingen vóór 15 Juni a.s. De Directeur R. SPIKMAN Landbouw wagens met prima Amerikaansche nieuw ge coverde buitenbanden, nieuwe binnenbanden en velglin ten, dviepunts ophanging; de laadbak blijft dus horizon taal en wringt niet op ongelijk terrein Wilt LI verzekerd zijn van snelle levering, levert dan Uw vergunning zoo spoedig mogelijk bij ons in M. W. KUIPER Landbouwwerktuigen Halfweg N.H. Tel. I< 2907—485 b. g. g. 348 P.S. Nog enkele vlastrekmachines, alsmede sproeima- chines leverbaar De aangifte van nieuwe leerlingen kan schriftelijk of mondeling ge schieden bij het hoofd der U.L.O. school, die daarvoor zitting houdt in de U.L.O. school te Schagen op Woensdag 12 Juni a.s. van 2021 uur en op Donderdag 13 Juni a.s. van 1112 uur. De leerlingen moeten het zesde leerjaar van de lagere school met goede uitslag hebben doorloopen en een geschiktverklaring van het hoofd der lagere school kunnen overleggen. Schoolboeken en leermiddelen worden gratis verstrekt. De school leidt op voor het Mulo-diploma A en B, met Handelskennis Hiermede maken wij bekend dat de Heer A. TERPS1 RA van MIDDENMEER NIET meer als onze vertegenwoordiger optreedt. Onze firma wordt uitsluitend door den Heer vertegenwoordigd. Fourages en Landbouwproducten MAKKUM (Fr.) Tel. 13 en 28. Verhuisd: van N. Laagzijde 133 Schagen naar Westerterpweg G 4 Slootdorp. Post Hippolytushoef Verhuisd: Bedrijfsleider van Zuidervaart 407 Akersloot, post Stompetoren, naar Alkmaar- scheweg C 33, Middenmeer Post Kolhorn Verhuisd: van Heiloo B 105 naar Klieverweg E 85, Slootdorp. Post Hippolytushoef Verhuisd: van Haukessluis naar Kerkstraat 63. Slootdorp. Post Hippolytushoef Verhuisd: van Groetweg C 3, Middenmeer naar O. Kwelweg L 11, W-werf Post Hippolytushoef Verhuisd: van Kleine buurt A 65 Wieringerwaard naar Kooltuinen- weg, Slootdorp. Post H-hoef Verhuisd: van Jeugdherberg Ooster- land (Wieringen) naar N. Kwel weg J 46, Wieringerwerf. Post Hippolytushoef Verhuisd: van Havenweg 4. WieringerweU naar Hoornscheweg, Middenmeer Post Kolhorn. Tel 91 9 GEVONDEN: een reservewiel van vracht auto. Tegen gemaakte kos ten terug te bekomen bij Abr. Hoogendoorn, Ulkeweg, Slootdorp. Post Hippolytushoef Biedt zich aan voor de W-meei: goed kunnende melken en met landbouwwerkzaamheden bekend. Klein gezin. Woongel. moet aan wezig zijn. Br. onder no. 18 a. h. bur. Herr. W-meerland, Nieuwe Niedorp B 58 Gebruik voor het bespuiten van Uw aardappelen Uit voorraad leverbaar Fa. KORVER EN SMIDSTRA Winkel. Tel. 263 gevraagd A. SYBENGA Groetweg C 10, Middenmeer Post Kolhorn ATTENTIE Kan midden Juni weer leveren: Sierlijk, zuinig, reukloos, heerlijk warm Beleefd aanbevelend, Rijwiel, Motor en Radiohandel Winkel Noordscharwoude TE KOOP: Onderstel van woonwagen 100.- Kippenhok met ren voor 8 kippen 45,Konijnenhok 10, Pullenren 10,Tweepits pe troleumstel 5,Kinderstoel io.—. G. EKELMAN3 Oliebollensteeg-Spoor Oudesluis H 101 Te koop aangeboden in verschillende grootte en inrichting J. GOUDSBLOM Andijk Oost Hooi- en Stroohandel. Pootaard- appelen. Woensdags op de Beurs Te bereiken tel. 2110 Andijk. Kan zeer binnenkort weer mooie Auto-peds leveren Bestellingen worden uitgevoerd in volgorde van binnenkomst STRIJKIJZERS uit voorraad leverbaar Beleefd aanbevelend, Winkel Noordscharwoude. VERLOREN: op j.1. Zaterdagmiddag een BLAUWE REGENJAS op de weg van Kolhornerweg C 18 tot Kolhorn. S. Schutter, Kolhor nerweg C 18, Middenmeer. Post Kolhorn Producten van „STANDARD Amerikaan sche Petroleum Compagnie'' voor uw tractor of auto-trekker verzekeren lange levensduur der motor en bedrijfszeker heid V ertegenwoordiger Wieringerwerf. Tijd. Nieuwland 9 Hoorn. Tel. 4165 Te koop een 14,60 m lang, 3,80 breed. Bevat tende: groote woonkamer, keuken met aanrecht, kasten, 3 slaapka mers, badcel en tanken voor 2000 1. water. Stalen dekschuit, gang langszij. H. SCHRIEKEN Schagen. Tel. 241 Nog uit beperkte voorraad leverbaar OOSTWOUD O 66. Uit voorraad leverbaar voor aardappel besproeiïng tegen onkruid. v/h Middenmeer Thans tijdelijk Kliefstraat 2 Hippolytushoef - Tel. 108. Gevraagd voor dc Hooibouw Disponibel weide voor jonge paarden J. NOORDMANS Cubaard (Fr.) De vergunningen voor BIN- DERTWINE kunnen vanaf heden worden geleverd Levering franco boerderij Aanbevelend, ZADELMAKERIJ KOLHORN Aankoop ver gunning en voor kunnen bij ons ingeleverJ worden. Aanbevelend, Zadelmakerij KOLHORN Woensdags op de Beurs te Winkel. Donderdags op de Markt te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 4