BRUNIE" - Hoorn AUTOBANDEN u VER. VAN VRIJZ. HERVORMDEN EEN SAMENKOMST SINT NICOLAAS VENEMA'S NIEUWE KWEEKERIJ SCHIERE'S TUINAANLEG GARAGE DROOG MOEJES NIEUWE VREDES-JEEP HOTEL SMIT CIA VAN BOORT GARAGE C. DROOG KOLHORN STOOKT R00ZENDAAL'5 BRANDSTOFFEN A. H. VAN WIJCK C. DROOG GARAGE KOLHORN MOTORHANDEL ABR. LANGEREIS RHIZOPHON C BRANDSTOFFEN MOTOROLIE EN VETTEN BINNENBANDEN VULCANISEEREN D. POOT J. SLAGTER liiiiniiniiwi A. G. HUIZIN GA REPAREEREN van autobanden! COVEREN van autobanden! REPAREEREN van Autobinnenbanden Erkend Cover- en Vulcaniseerbedrijf. AFDEELING WIERINGERMEER Alle geestverwanten en vrienden wor den uitgenoodigd tot het bijwonen van op DINSDAG 3 DECEMBER a. s. des avonds 7,30 uur in Hotel ,,Smit" te Middenmeer, ter nadere kennisma king met den nieuwe predikant Ds. J. Vink. Medewerking van de Jeugdcl HET BESTUUR doet dit jaar zijn inkoopen bij ons. Want daar vindt hij een reuze sorteering Huishou delijke lampen. Kronen, Wand-, Schemer-, Bureau-, Lees- en Hanglampen. Voor de Wintersport SLEDEN en schaatsen in alle maten met prima Leerwerk, Aanbevelend RADIO- RIJWIEL. MIDDENMEER en MOTORHANDEL TELEFOON 54 Heeft U onze reeds gezien? gelegen tegenover onze oude kweekerij aan de Sternstraat Wieringerwerf. U vindt daar een ruime sorteering SIER HEESTERS, ROZEN en VASTE PLAN TEN. Alles tegen zeer billijke prijzen. Wij noodigen U gaarne tot een bezoek uit, doch om teleurstelling te voorkomen, gaarne even bericht aan ons evacuatie adres TWISK K 106 H.H. Landbouwers en Industrie. Weldra te leveren de SPECIAAL voor de landbouw. Geeft U zoo spoedig mogelijk op of vraagt inlich tingen. Wij zijn a.s. Woensdag op de Beurs te Middenmeer en a.s. Donderdag bij Igesz. Beleefd aanbevelend. MIDDENMEER de kunstenares met haar Marionetten theater zal na haar succesvol optreden in Alkmaar. Den Helder en elders ook te Middenmeer een kunstvolle avond geven. Wieringermeerderskomtgeniet, lacht!! WILT U UW MOTOR PRIMA IN ORDE HEBBEN, komt dan eens bij ons; wij zijn speciale rnotormenschen vooral met tweetakt. Alle onderdeden voorradig en a. sescoires. Wij reviseeren Uw m - tor op zeer korte termijn. Beleefd aanbevelend. TEL. K'2244—290 WIERINGERWAARD. ELECTR. SCHOENMAKERIJ, - ZADELMAKERIJ Alle reparaties van tuigen en schoenwerk worden door ons op de beurs aangenomen VOLGENDE WOENSDAG TERUG Aanbevelend A. H. van Wijck KOLHORN v. h. Slootdorp I in- en verkoop motorrijwielen, onderdeden en assescoires; SteeJs gebruikte motoren voorradig. Verhuisd: van Molenweg 70 Anna Paulowna, naar Ulkeweg B 53, Middenmeer WEINIG KOSTEN GEEN EXTRA WERK en toch zulke prachtige re sultaten, indien U Uw consumptie AARDAPPELEN behandeld met in de schuur of in de kuil om spruiten te voorkomen. J. MANTEL Middenw. 42 Andijk Oost VASTE EN VLOEIBARE Fa. R. HOEKSTRA Zn Wieringerwerf. Evac. adres: Nieuwland 9, Hoorn, tel. 4165 Scheuren van 6070 cm. maken wij beslist betrouw baar RUBBERCENTRALE, Jodenstraat 2a, Telefoon 2288 Sneek VERHUISD: van Breelaan 66, Bergen naar Koggenrandweg D 90, Mid denmeer. VERHUISD: van Medemblik naar Kon. Emmahoeve, Slootdorp, Tel. No. 84. pr BENZINE MOTOROLIE PETROLEUM GASOLIE SMEEROLIEN VETTEN Vertegenwoordiger |g. kistemaker l i B 121 Lutjewinkel HOOFDKANTOOR AMSTERDAM 1 Heerengracht 384 Telefoon 30415 N.V. Ver. Delfstoffen- 11 en Petroleum Mijen fl VOOR VOORJAARSLEVE RING AAN TE BIEDEN: Zaaizaden Gras- en Klaverzaden alle soorten V ertegenwoordiger: Ulkeweg A 27 SLOOTDORP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1946 | | pagina 4