VASTE ARBEIDER PARTIJ VAN DE ARBEID UITGESTELD POOTAARDAPPELEN „ZADENVRIEND". OVERDRACHT AGENTSCHAP FA KLEINEBURGER DOBBERMAN ASVILT RIETMATTEN DAMCOERS C. ZEEMAN ATTENTIE. J. VARKEVISSER EN Z DAMES! MAATCORSET REPARATIE STROPDASSEN ONDERGOED OVERHEMDEN FA KLEINE BURGER C. B. T. A., LEDENVERGADERING WAAR VERZORGEN VAKLUI UW DINER NATUURLIJK HOTEL „SMIT" HOLL. MIJ. v LANDBOUW, ALGEM. LEDENVERGADERING ORIGINEELE C ARM A ZOMERTARWE SOENES" VLASPLUKMACHINES JUNI GELEVERD H. STRUIK - S™J SL00TD0RP U DENKT AAN DE TOEKOMST DE KWALITEIT VAN HET ZAAD FIRMA P. M. BROUWER DEERING FARMALL M. W. KUIPER, LANDB0 FARMALL DEERING STOOKT R00ZENDAAL'5 BRANDSTOFFEN jyjet groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter E L S I N A K.«D. GERLOFS—BALK J. GERLOFS Schagen, Hoogzijde E 114 19 Febr. 1947 HERPLAATSING WEGENS MISSTELLING Gevraagd per half Maart a.s. i die ook met paarden kan om gaan ,voor bedrijf M 9, Soher- venweg, Wieringerwerf. A. P. DE MILLIANO 'Zuiderdijkweg 3, post Medemblik. Afd. WIERINGEMEER De lezing van KOOS VORRINK is tot nadere aankondiging BILLIJK AANGEBODEN: in vele soorten, voor directe voorjaarslevering. ZAAIGRANEN en LANDBOUWZADEN SELECT1EBEDRIJF TEL. 21 WIERINGERWERF Hierbij deeien wij mede, dat de heer TH. J. VAN VEGTEN, die ruim 10 jaar tot onze groote tevredenheid het agent schap te Middenmeer voor ons heeft waargenomen, heeft overgedragen aan de TORENSTRAAT MIDDENMEER Fotografisch Kunstatelier Arpad Moldovan Nieuwe Niedorp Aansluitende bij bovenstaande beveel ik mijn opvolger de' Fa. KLEINE—BURGER als agent van het Fotografisch Kunstatelier Arpad Moldovan, van harte aan. TH. J. VAN VEGTEN. TE KOOP: Een mooie (Reu) V/2 jaar met stamboom. Zeer waaks en trouw. S. ADEMA, Bakker Warfstermolen 65 (Fr.). en kunnen wonderen verrichten. Het maakt de omgeving van uw noodwoning waterdicht en luw. Wij maken er schu ren van in elke gewenste maat voor elk gewenst doel, met goede resultaten. Onze klanten bewijzen het u. een Engels ASVILT-product is ONVERWOESTBAAR! Wekelijks met monsteis op de beurs bij Cultuur en Handels mij. V/H TEL. 288 WIERINGERWAARD Onze geachte cliënten verzoe ken wij alle clementie, aange zien wij door weers- en we gen o m s ta nd igl ed c nmede door een gebrekkig vervoer middel niet in staat zijn hen te bedienen zoals dit zou moeten zijn. Wij verwachten spoedig een bestelwagen tn hopen u dan regelmatig te kunnen bedienen. iBeleefd aanbevelend, N. LEVENSMIDDELENBEDRIJF MIDDENMEER U kunt nog steeds een van prima kwaliteit bij ons be stdien. Met buikband is de prijs f 63.75, zonder f52.50. Tevens belasten wij ons met de VAN EN alsmede het OPHALEN VAN LADDERS in uw kousen. Aanbevelend, KLEUTERHUIS MIDDEN Al EER TE KOOP: 4 buitenbanden, 700 x 15, nieuw 2 buitenbanden 550 x 15 nieuw 4 buitenbanden 600 x 16 nieuw en diverse andeve maten. Brieven onder no. 292 bureau van di: blad. AFDELING WIER1NGERMEER op VRIJDAG 7 MAART, om 1.30 uur in HOTEL SMIT, MIDDENMEER HET BESTUUR AFD. WIERINGERMEER op MAANDAG 10 MAART, des middags 2 uur ,in hotel SMIT, te MIDDENMEER. Bespreking looncotract '47'48 en bespreking richtprijzen van de akkerbouwproducten. HET BESTUUR KLAVER- EN GRASZADEN ZAAIGRANEN Vert.: A. G. HUIZINGA, Ulkeweg A 27, Telefoon Oostwaard no .73. n H. H. LANDBOUWERS! De onderhandelingen betreffende VLASPLUKMACHINES is dusdanig gevorderd dat deze in ,de maand kunnen worden. De urgentie of alle aanvragers een/ machine zullen ont vangen zal nog nader onderzocht worden. DE MACHINE HEEFT EEN VERSTELBARE TREKBREEDTE VAN 40—55 CM GEHEEL OP LUCHTBANDEN. Zij, die een machine wenschen aan te schaffen, verzoeken wij beleefd spoedige opgave. AGENTSCHAP VOOR DE 1 LL. lo ALLEREERST aan de nabije toekomst. In gedachten maakt u een „dienstregeling" van datgene wat eerst moet gebeuren en dat wat later moet volgen. U OVERZIET het gebeele jaar tot en met de oogst. ER ZIJN ONZEKERE FACTOREN Het weer vooral en de arbeidskrachten. Eén ding be hoeft echter géén onzeker punt te zijn: Dat 'is GOED, als u het bestelt bij: ZADEN BLOEMBOLLEN BREEZAND N.H. POOTAARDAPPELEN TELEF. K2232—385 COMPLETE SCHIJFKOUTERS met voorschaar en VIJFBALKS EGGEN met stalen tanden, uit voorraad leverbaar HALFWEG UWWERKTUIGEN TELEF. 2907—485, b.g.g. 348 TELEF. K 2244 290 WIERINGERWAARD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4