Torenstraat 5 Mifeme^ Bolinder Munkïeil Combine Zaagmachine wiedmachine VERHUISD 11 Nipsliapn VERHUISD VERHUISD JONGE POESJES aangifte van leerlingen Tuinbouw- en Kookcursussen BIJ INLEVERING VAN STOF MODERN MAATCOSTUUM Kledingmagazijn „Wieringermeer" TER DEKKING BESCHIKBAAR SPR0E5MACHINE WOONSCHUIT HALLO LET EVEN OP! WSÈMgÊSSÊM A de meubelzaak vanW Cj SCHMALZ HEEFT EEN NIEUWE EIGENAAR 2 r m z Z DEERING FARMALL M. W. KUIPER FARMALL DEERING Dssfrihutiediensf Schagen Dlstribytiedsenst Schagen JAC. W. POOL TEL. 215 KOLHORN STOOKT ROOZENDAAL'5 BRANDSTOFFEN Electriciteitswerken van Middelweg: 119 Heer Hugowaard G. SMID van Waardpolder, Kolhorn naar ULKEWEG B 51 MIDDENMEER Tel. 26 (Oostwaard) A. P. H E R M U S van Opperdoes naar OUDELANDERWEG D 73 MIDDENMEER WIE; heeft 2 voor mij? P. L. VAN ANDEL, MIDDENMEER Brugstraat Tel. 135. Het bestuur van de STICHTING VOOR LAND-, TUINBOUW- EN LAND- BOUWHUISHOUDONDERWIJS in de Wieringermeer maakt bekend, dat voor de te Slootdorp op te richten landbouwhuishoudcursussen, t.w. a. de primaire landbouwhuishoudcursus; leeftijd 1214 jaar; b. de tweejarige landbouwhuishoudcursus leeftijd 16 jaar en ouder; schriftelijk en mondeling kan geschieden ten raadhuize te Lutjekolhorn, vóór 7 Juni a.s. Zie voor nadere bijzonderheden elders in dit blad. Wieringermeer, Mei 1947 Namens het bestuur A. N. NAP, secr. De STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING TE PLATTE- LANDE geeft in de WIERINGERMEER voor huisvrouwen van alle gezindten. Opgave schriftelijk aan Mej. Driesen, Fontein Verschuursstraat 4 Alkmaar. Ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen voor werkzaamheden met H.J. Meijer, Wieringerwerf «MWM«wam ZORGEN WIJ VOOR EEN Middenmeer, Tijd. N. Scharwoude, Tel. 598 HENGSTEN-VERENIGING HOLLANDS NOORDERKWARTIER DE BELGISCHE VOSBLESHENGST Paul K 1990 staat bij J. K. H O I T I N K Dolfijnweg G 23, Sloot- dorp. Tel. 37 Dekgeld f 51 Paul wordt niet rondgeleid Het Bestuur TE KOOP: z.g.a.n. Hermus AARDAPPEL- op luchtbanden voor paardenkracht, I 12 meter sproeibreedte en verstelbare wielen. Tevens een 2 p.k. LISTERMOTOR, te koop, geheel gereviseerd. Te bevragen bij: J. G. MOL, Sijbekarspel S 87 TE KOOP of TE HUUR gevraagd: een B. SCHALKWIJK Nieuwe Sluizerweg Slootdorp Wij hebben weer uit voorraad af te geven: mooie 7 weekse WITTE REDS en BARNEVELDER-HENNEN. P. v. ETTEN Noord A 4 Schagen en is als meubel-afdeeling in het bedrijf van C. D. Schmalz opgenomen. Schagen en het geheele Noorderkwartier zal thans de weg weer weten te vinden naar deze af- deeling. Wij zullen er naar streven het vertrouwen, dat onze confectie- afdeeling steeds heeft genoten, ook in onze afdeeling Meu bileering waard te zijn. v AFD. MEUBILEERING H O O G Z IJ D E E 114 'm iRING AFD. CONFECTIE E 114 L A A GZ IJD E B 23 -V UIT VOORRAAD LEVERBAAR: Een DEERING 2.30 m werkbreedte. Een compleet, met autostuur, 2.30 m werkbreedte LANDBOUWWERKTUIGEN Halfweg Tel. 2907—485, b. g. g. 348 DISTRIBUTIE SCHOENEN. Op de eerstvolgende zitdag van de Distributiedienst, kunnen Schoenenbon nen worden afgehaald, voor kinderen, geboren in de maand MEI van de jaren 1932 t.m. 1945, evenals voor kinderen, geboren in de maand JULI van het jaar 1946. Stamkaart en Inlegvel meenemen. De Na-uitreiking Bonkaarten vindt plaats op WOENSDAG 11 JUNI te SCHAGEN van 9—12 en 13.30—15 uur. Vanaf heden ,tot en met 30 MEI. kunnen personen, die in het tijdvak JUNI 1945 TOT EN MET SEPTEMBER 1946. BUITENBANDEN-bonnen ontvingen en na SEPTEMBER 1946 NIET OPNIEUW één of meer buitenbandenbonnen hebben ontvangen, een aanvraag indienen voor 1 BUITENBAND. BRUINE TEER CARBOLEUM BLACKVARNIS (Teerlak) KOOLTEER KLEUREN CARBOLEUM CREOLINE ACCU ZUUR GEDISTELEERD WATER POETSKATOEN enz. TELEF. K 2244 290 WIERING ER WAARD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4