NET MEISJE OHicieële opening DORSWERK OOGSTHOEDEN TELEFONISCH N° 107 PAKHUISPERSQNEEL DEERING Gezeefde Bruinkool FARMALL HOTEL SMIT MIDDENMEER GESLOTEN H.H. LANDBOUWERS J. F. GROENEWOUD VERKOOPHUIS „DE SCHAKEL" VOOR EEN LIGSTOEL TELEFONISCH AANGESL0TEN ONDER N° K 2243 209 DISTR1BUTIEDIENST SCHAGEN FARMALL DEERING AARDAPPELROOIMACHINE GRASMAAIERS Die grillige natuur De natiuur is grillig. Het heeft op bepaalde punten in de polder Dina- dag geregend dat het een aard haa. Een kilometer verder heeft men geen spatje gehad. Verschillende stukken vlas zijn door de korte slagregen plat gegaan. GROTE VREUGDE: Marietje heeft een Zusje ge kregen JANNETJE MARIA A. SJOUW—NOORDERMEER L. SJOUW Middenmeer, 2 Juli 1947 Groetweg C 1 RIE WILLEMSE en ANTOON WAMMES hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Zaterdag 12 Juli, v.m. 10 uur in de Parochiekerk van de H. Geest te Slootdorp, waarna een plechtig gezongen H. Mis tot hun ne intentie aan God zal worden opgedragen. Culemborg, Cathariena's Hoeve Oude Sluis, Ruigeweg H 102 Juni 1947 Toekomstig adres: Bohemiëne Waardkanaal Slootdorp. Ds. en Mevr. BOEKEEVOS zeggen hierbij hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Westgraftdijk, 5 Juli 1947 Ned. Herv. Pastorie. SportD.W.O.-nieuws Aan de leden van D.W.O. wordt medegedeeld, dat de training voor de dames Donderdags en voor de heren voorlopig Zaterdags plaats heeft. Deelnemers voor de athlethiekwed- strijden in Anna Paulowna gelie ven zich spoedig met de trainer in verbinding te stellen. van de Stichting v. d. Landbouw te verkrijgen voor de beurs a.s. Woens dag. Vastgestelde prijs f2.67, contant te betalen. COÖP. AANKOOPVER. „WIERIN- GERMEER" SLOOTDORP Dir. R. Spikman. AANGESLOTEN Onder Middenmeer A. A. LANGERAK Praam weg G 47 H.H. Landbouwers VOORLOPIG GEEN HOEFBESLAG R. HOEKINGA, Landbouwsmederij Middenmeer GEVRAAGD: Br. onder no. 57 bureau van dit blad Nieuwe Niedorp. Het vervoer van scholieren Straks in September zullen weer vele kinderen uit de Wieringermeer buiten de polder onderwijs moeten volgen, op ambachtsschool, middel bare sobolen, enz. Het is begrijpelijk, dat men nu al over het vervoerspro bleem begint te denken wat hiermee samenvalt. U KUNT UW BRANDSTOFFEN- RANTSOEN AANVULLEN MET Bestel spoedig om teleurstelling te voorkomen. Fa. R. HOEKSTRA Zn., Wieringerwerf Nog enkele weken is ons adres: Nieuwland 9 Hoorn tel. 4165 De heer J. P. Dieleman, Kolhorner- weg, Miiddenmeer verzoekt de ouders die in September kinderen n. onder wijsinrichtingen moeten zenden bui ten de polder, zich bij hem schrifte lijk of mondeling te vervoegen. Er zullen dan mogelijkheden onder zocht worden om dit vervoer te re gelen. Voor direct gevraagd: een voor dag of dag en nacht, voor huis houding en winkel. J. I. DE GROOTE, Bakkerij Middenmeer van de bijna geheel gerestaui eerde zaak op Vrijdag 11 Juli a.s. Receptie van 8 10 uur s'avonds WEGENS VACANTIE TOT 12 JULI KLEDINGMAGAZIJN „WIERINGERMEER" Behalve a.s. week iedere Woensdag op de Beurs aanwezig. ONDERGETEKENDE BIEDT ZICH AAN VOOR ALLE TEGEN CONCURRERENDE PRIJZEN VOOR PRIMA WERK WORDT INGESTAAN Venneperweg 677 Nieuw Vennep (H. Meer) Tel. 389 TE WIERINGERWAARD TELEF. 298 heeft zeer voordelig te koop: Compleet kamerameublement, rood pluche, groot dressoir, uitschuiftafel, bijzettafeltje en 16 els vloerkleed; tevens een mooi één pers. opklapbed met eiken ombouw en prima bed en 2 clubs en, 4 stoelen met uitschuiftafel. Tevens een mooi tuinstel of 4 fauteuils met tafeltje. Aanbevelend, KLAAS GROET even naar KLAZINGA ook ligstoelloper per m. DE MAGNEET TELEF. 231 WIERINGERWAARD DAMES- en HERENKAPPER PEDICURE Jb. SCHAGEN KOLHORN E 10 DISTRIBUTIE RIJWIELBANDEN Een ieder, die tot nu toe Banden voor vervanging heeft aangevraagd en na Septem bei 1946, niet reeds één of meer Buitenbanden heeft ontvangen kan op onderstaan de dagen een inschrijvingsbewijs voor Banden afhalen MIDDENMEER Maandag Y Juli Letters A Lm. E 9 12 uur. Dinsdag 8 Juli Letters F t.m. O 9-12 uur. Woensdag 9 Juli Letters P t.m. Zy 9—12 uur. Op dezelfde dagen kunnen personen, die nog geen aanvraag voor vervanging hebben ingediend en Banden bonnen hebben ontvangen in het tijdvak Juni 1945 tot en met September 1946 (dus niet later) een aanvraag formulier afhalen vooi het aanvragen van één Buiten band en dienen dit ingevuld in te leveren, precies een 'week na de datum van afhalen. Op goedgekeurde aanvragen, wordt gelijk de bon ver strekt. Personen die een aanvraag hebben ingediend voor EERSTE AANSCHAF, vallen hier dus niet onder en die nen nader bericht at te wachten. OPGEKOEPENEN, DIENEN OP DE AANGEGEVEN DAGEN TE KOMEN, DAAR N A-UITREIK TNG VOOR LOPIG NIET MOGELIJK IS HET VERDIENT AANBEVELING, ALLE BEKEND MAKINGEN VAN DE DISTRIBUTIEÜTENST. SCHA GEN UIT TE KNIPPEN, OPDAT U IN DE TOEKOMST GEEN VERGEEFSE REIZEN MAAKT 1 RUD SACKS voor aftakas wieltractor 2 PAARDS OLIEBAD met/en Esmaga Erwten maaigarnituur M. W. KUIPER Landbouwwerktuigen HALFWEG Tel. 2907 485; b. g. g. 348 Hoofdvertegenwoordiger Deering voor Noordholland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4