JM$an m ('potrdlr Landbouw Uiidrrliuijp la.D.J.VAN DER HAVE Leerling- monteurs! RHIZOCTOm LEMBKE'S KOOLZAAD INCARNAAT KLAVER P. L. VAN ANDEL H.H. LANDBOUWERS! driepunts-oplegging landbouwwagen Wagen- en Carosseriebouw N. W IJ N N° 68 H.H. LANDBOUWERS! LOONMAAIEN JONGE HENNEN P.van Et*en 8t Zn. J. H. VERBRUGGEN J. II WOUDSTRA B. TON AARDBEIPLANTEN RIETMATTEN HUISVROUWEN! wringerrollen weer als nieuw Rubberbedrijf „BRU NI E'Hoorn onder No. 24 Oostwoud DISTRIBUTIEKRING SCHAGEN. DISTRIBUTIEKRING SCHAGEN NR 505 van den aardappel veroorzaakt belangrijke schade \fovrkjmtï dU Ontsmet al Uw polers met: LANDBOUWBUREAU WIERSUM GRONINGEN Nogmaals verzoek ik de leden van de CENTRALE LANDBOUW ONDERLINGE, afd. Wieringermeer, dringend de ONGEVALS FORMULIEREN en ZIEKTEKAARTEN RECHTSTREEKS aan mij toe te zenden en NIET met de patiënten mede te geven. Hierdoor wordt vertraging in de afwerking voorkomen. De Secretaris, TH. H. TYSMA Tel. 104 Middenmeer. KAPELLE BIEZELINGE (Zld.) en in depót beschikbaar MIDDENMEER TEL. 135 WOENSDAG a.s. demonstreren wij met de gepatenteerde op het marktterrein bij de beurs te Middenmeer. Deze landbouwwagen van de N.V. Ned. Machinefabriek „Artillerie-inrich tingen" Hembrug - Zaandam, heeft bewezen DE wagen voor de Neder landse landbouwer te zijn. Opbouw van laadvloer of laadbak naar keuze Levertijd 2 a 3 weken v/h SPEETS WINKEL Tel. 276. H.M. v. L. Bezoekt de grote Land- en Tuinbouwtentoonstelling van de Hollandse Maatschappij van Landbouw van 2 t.m. 6 en van 8 t.m. 12 September op Houtrust te 's-Gravenhage. 2 en 3 September: RUNDVEEDAGEN; 3 September: SCHAPEN. GEITEN en VARKENS; 4 September: PAARDEN (warm- en koudbloed); 5 September: RUITERDAG; 6 September: CONCOURS-HIPPIQUE. TOEGANGSPRIJZEN: le week 2.-; 2e week 1.-; 's avonds na 7 uur 1.- Landelijke Ruiterdag: 3.2.50 en 1.50 Concours-Hippique: 4.2.50 en 1.50 g) WEER OP ONS OUDE ADRES Telefonisch bereikbaar onder J. HAARSMA BL3JDORP Kolhornerweg C 17 Middenmeer. Biedt zich aan voor met nieuwe tractor-binder GEBR. MEIJER Hoogwoud H 32 BOVAG-CUP.SDS SCHAGEN Bouwt aan Uw toekomst, door Uw vakkennis te vermeerderen! Geeft U op voor de NIEUWE CURSUS voor OPLEIDING HULPMONTEUR te Schagen, welke ongeveer half Sep tember aanvangt. De aangifte dient te geschieden vóór 1 Sept. a.s. bij de Heer O. KOOP MAN, Schagerbrug. Ondergetekende komt iedere Woens- dag aan de Beurs in Middenmeer met en ruilt ook oude kippen in; bij ver koop worden ze in de omtrek gratis thuis bezorgd. Noord A 4 Schagen Tel. 231. VERHUISD: van Spanbroek E 51 naar MOLENWEG B 85, SLOOTDORP. Tel. 31 (Oostwaard) VERHUISD: van Winkel A 85 naar Dolfijnweg G 19, Slootdorp. VERHUISD: van Lutje winkel naar W. Middenmeerweg H 20, Middenmeer Te koop: 100 GEW. BETONNEN AFRASTERINGSPALEN 2 meter lang 12 x 12c.m. A. BOERHAVE Kerkweg E 19, Heer-Hugowaard. Vroege en middelvroege en late uit voorraad leverbaar. Mooie kwaliteit Billijke prijzen. A. S. SCHIERE Wieringerwerf Tijd. Twisk. Tel. 25. Te koop: PRIMA IJZEREN KOOKPOT (stomer) inhoud 150 liter K. H. MOLLEMA, Tel. 20 Wieringerwerf. in div. maten uit voorraad leverbaar. M. v. d. PLASSE Boomkweker Middenmeer Tijd. Oostwoud - Tel. 24. Wij maken Uw Telefonisch aangesloten M. v. d. Plasse Boomkweker Middenmeer tijd. Oostwoud UITREIKING SCHOENENBONEN. Personen, wier Stamkaartnummer eindigt op het cijfer 9 en die in het bezit zijn van een Inlegvel met de bon 612 (uitgezonderd kinde ren van 0 tot 10 maanden), kunnen op onderstaande dagen een Schoenenbon afhalen. Kinderen, geboren in de maanden JULI AUGUSTUS van de jaren 1932 t.m. 1945 en zij. die geboren zijn in de maanden SEPTEMBER en OCTOBER 1946, komen ongeacht het nummer van de Stamkaai-t, eveneens in aanmerking voor een Schoenenbon. MIDDENMEER: Maandag 18 Augustus de letters A t.m. H, 912 uur Dinsdag 19 Augustus de letters I t.m. P, 912 uur Woensdag 20 Augustus de letters Q t.m. Z, 912 uur AANVRAGEN TRANSPORTBANDEN In de week van 1823 AUGUSTUS kunnen eigenaars van Carries en Transport Rijwielen, een aanvraag indienen voor Transportbanden, voor zover dit niet reeds is geschied. AANVRAGEN BANDEN VOOR IN VALIDE WAGENTJES. Personen, die tot op heden geen bonnen voor Banden voor Invalide wagentjes hebben ontvangen, kunnen in de week van 18—23 AUGUS TUS een aanvraag indienen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4