SPORT De Wieringermeer herrijst FLEVO Flevo ISucces III, 2 uur. Z.A.P. V—Flevo III, 2 uur. Eindelijk dan weer een wedstrijd voor het eerste. Jullie hebben nog wat goed te maken, lui. Er kan gewonnen worden, dus het beste beentje voor. We zullen maar hopen, dat de lange rustperiode jullie geen kwaad heeft gedaan. Het derde kent nu het zoet van de overwinning. Mogen we weer op de puntjes rekenen? Woensdagavond vergaderde het Be stuur in Hotel „Smit". Als voornaam ste punt van de agenda kwam de op komst van de spelers aan de orde. Het is nu reeds tweemaal voorgeko men, dat het vierde met 9 man de strijd heeft moeten aanbinden. Behal ve, dat er beide malen een punt ver loren ging, is het voor degenen, die wel komen, meer dan onprettig. Het Bestuur heeft dan ook al overwogen om het vierde elftal terug te trekken. Daar echter de goed willenden daar door ook gedupeerd worden, zal zij het nog een tijdje aanzien. Er zullen evenwel voorbeelden gesteld worden. Een speler is dan ook al voor 2 wed strijden geschorst. Spelers die hun plicht niet kennen, kunnen gemist worden als kiespijn. Dit geldt voor al le elftallen. We willen hopen, dat het nu beter gaat! Verder werd besloten met het eerste deel te nemen aan de wedstrijden om 't gouden kruis en met het tweede aan de bekerwedstrijden om de K.N.V.B.-beker voor de Zater dagmiddagcompetitie. PREDIKBEURTEN en Kerknieuws Ned. Herv. Gemeente Slootdorp 10.45 ds Germans Middenmeer 14 uur ds Germans Wieringerwerf 10.30 uur ds Vink, Geref. Kerken Slootdorp 9 uur leesdienst Slootdorp 4.30 uur ds Post Middenmeer 9.30 uur ds. v. d. Wielen Middenmeer 3.30 uur ds v. d. Wielen Wieringerwerf 9 uur ds Post Wieringerwerf 2 uur ds Post Geref. Kerk W.'Meer (Onderh. Art. 31 K.O.) Wieringerwerf 11 uur leesdienst Wieringerwerf 3 uur ds Blokland Doopsgezinde Gemeente Wieringerwerf 7 uur ds van Veen van Texel Preekbeurten in de Ring N. H. Gem. Opperdoes 14.30 uur ds Kloosterman Medemblik 10 uur ds v. Neut Twisk 14.30 uur ds v. Neut Abbekerk v.m. 9 uur ds Vink Oostwoud 10 uur ds Kloosterman Heerlijkheden Voor het heerlijk avondie St. NICOLAAS KOMT. In vele win- ko' liggen al tal van heerlijkheden uitgesfald. We keren onze bonnetjes om en om en proberen 1 zo zuinig mogelijk te zijn met de weinige sui ker, die we hebben. Om van de duur- tler geworden boter maar, niet eens te spreken. Want de banketbakkers vragen nog m inlevering! Zouden we niet met minder ingrédiënten, dus zuiniger en goedkoper zélf iets kunnen klaarma ken voor de feestdagen? -< tegen 5 December verlangen al le huisgenoten en ook u wel naar wat extra's. Een stukje speculaas, een bo terletter enhoe groot we soms geworden zijn: naar strooigoed om -eens ouderwets te kunnen grabbelen. Hier zijn drie aardige recepten: SPECULAASJES Half pond bloem, half pakje bo ter of margarine; 1 ons bruine suiker, 15 gr. speculaaskruiden of kaneel, wat gember, nootmus kaat, zout, kruidnagel, aman del-essence, een lepel melk, lepels gorfinout en een mespunt, bakpoeder. De kruiden ze-ven en met de bloem, de bruine suiker en het zout vermen gen, de boter of margarine in kleine snippertjes toevoegen en met 'n lepel melk dooreen roeren. Met de hand blijven kneden tot een samenhangende bal gevormd is. Even laten staan on dan uitrollen op de met bloem besto- ven plank De gortmout roosteren we in een ij- zerei. pannetje, sprenkel er wat ver dunde amandel-essence overheen. Vorm speculaaspoppen met de hand- of in de daarvoor bestemde speculaas- plank. Na het vormen of uitsteken van de koekjes op een vette bakplaat in de matig warme oven lichtbruin la ten bakken. Na een half uurtje zijn uw speculaas klaar. DE BOTERLETTE R Half pond bloesn, 1 ons boter <>f margarine, 1 water, zout, 150' gr. griesmcel en 150 gr. suiker. Twee dagen tevoren maken we de spijs uit gelijke delen suiker en gries- meel, waaraan we wat amandel-essen ce kunnen toevoegen. Droog vermen gen en daarna kneden onder toevoi: ging van 5 lepels water, zodat een stevige massa ontstaat. 48 uur op een koele plaats laten staan. Vermeng de bloem, de boter en het zout en meng dit losjes, onder toevoe ging van wat water, tot een samen hangende massa. Het deeg uitrollen, een paar maal dubbelslaan en weer uitrollen (hoe meer hoe beter) en uit eindelijk. uitrollen tot een lap van 50 bij 10 centimeter. Vorm nu van de spijs een bijna even lange rol, leg die op do deeglap ch maak dan één van de randen daarvan vochtig Sla het deeg om de spijs en druk de naden vast. de uiteinden dichtvouwen. Vorm de ge wenste letter(s) met de naden onder. U kunt de boterletter bakken in een hete oven, plm. 30 minuten, en er op het laatste moment wat natte suiker over strijken voor het glanzen. PEPERNOTEN 1 ©ns bloem. 25 gr. boter, 40 gr. suiker, eetlepel stroop, nootmus kaat, kaneel, anijskruiden. Meng de bloem met bakpoeder, bo ter. suiker en de kruiden. Voeg er de stroop aan toe met wat water. Kneden tot een 'stevige massa gevormd is Maak hiervan balletjes en leg ze op een vette bakplaat in een hete oven. Goed bruin laten bakken, duur onge veer 15 minuten. Rustig laten afkoe len. Als 5 Dec. nader! Wat zullen we geven WIJ PEINZEN en piekeren, want over luttele dagen staat het grote St. Nicolaasfeest al voor de deur. Een feest van verrasing en gezelligheid. Voor jonge, maar even goed voor ou dere mensen blijft deze dag een ze kere spanning houden. Lang van tevoren ziet men 4e huis genoten binnensluipen met een groot pak onder de arm, voorzichtig, verhui zen de dozen naar duistere hoeken en donkere kasten. Tot de grote dag zijn deuren van kamers en kasten, tot groot ongerief van de huisgenoten, hermetisch gesloten! VOOR „HAAR" HET LIJKT erg moeilijk om voor •iedereen een aardig en passend ge schenk te vinden, maar als we eer - maal aan het winkelen zijn valt be^ heus wel mee. We kunnen een keus doen uït talrijke byouierieën, poeders, crèmes, fijne parfums, lotions en na gellak in pastélkleurrige tinten. Ook gevoerde pantoffels, van heerlijk warm schapenvacht (die zonder bon verkrijgbaar zijn) of van gecapiton neerde satijn, zijn welkome geschen ken. Ook op handschoenengebied zijn alleraardigste snufjes in le handel. E- gante glacéleren exemplaren en warme, doch vaak plompe gewatteer de handschoenen. Zo is er op 't ogen blik ook een uitgebreide collectie van snoezige parapluies met foedraals van contrasterende kleuren. Verder heb ben we de keus uit postpapier, presse- papiers, vulpen en vulpotlood in echt lederen étuis. VOOR „HEM '1 MAAR ook „hij" mag niet vergeten orden. De keuze wordt inderdaad wel moeilijker gemaakt. We kunnen hem werkelijk niet blij maken met n exquis parfum. Doch er zijn van die dingen, waar we alleen met St. Ni- colaas aan denken. We zien manchet knopen, pijpen, pochettes, sigaretten, aanstekers, vrijgezellenstrikjes (of durft U dat niet aan?), exclusieve stropdassen, enz. Veel mannen gebrui kt graag een practisch zakboekje, of een leren portefeuille mèt'véel vak ken. Een heel mooi geschenk is het (helaas wel kostbare) electrische scheeraparaat, voor menig echtgenoot de oplossing van het dagelijkse och tendhumeur. En dan is een boek altijd nog een verrasing van blijvende waarde. Naast de Ëehtverteerbare ontspanningslec tuur is er weer keuze uit onderhou dende en leerzame werken, populaire wetenschappen, vakliteratuur voor knutselaars en andere liefhebberijen, en de kleine en grotere encyclopae- dieën. U zult bemerken, dat er nog genoeg te vinden is! (Van iemand die reeds vele jaren onze polder een bezoek brengt ont vingen wij onderstaande ontboezeming Wij meenden er goed aan te doen de waarnemingen van deze buitenstaan- der aan onze lezers voor te zetten Red.) Nog goed kan ik mij herinneren mijn eerste tocht, als vacantieganger, naar de Wieringermeerpolder. Het was Zomer 1936. Die eerste aanblik van dit nieuwe land! Hoe kon men zeggen dat dit kaal en vlak en doods was? Staande op de dijk langs de Koggenrandweg zag ik voor me het wijde polderland schap wat een kleurschakeringen op deze rijk begroeide alekers.... die massale heldere boerderijen.... alles nieuw en welvarend. Ieder jaar werd het mooier. De boerderijen kregen een meer idylli sche ligging doordat de beplanting steeds dichter werd. Motoren ronkten dag aan dag en noeste vlijt zwoegde hier met een onverzettelijkheid waar menige streek van ons land jaloers op kon zijn. Zo groeide 't al voorspoedig op. Toen kwam de oorlog, die zoveel vernielen zou. Maar in de Polder ging men onverstoord verder. Men gaf zich niet gewonnen. Integendeel! Allerwe- ge verzet tegen de vijand. Helden hebben in Uw midden gewoond. Hoe- velen vonden niet een veilige schuil plaats in dit nieuwe, wijde land. En toen het monster van de honger over al rondwaarde, vooral in West-Ne derland, toen was hier een schier on uitputtelijk arsenaal, dat duizenden Nederlanders van het nodige voorzag. Schande over hen, de ondankbaren, die orn een enkele „slechte", ook nu de goeden ve^feuizen en vergeten de hulp die ze ondervonden. April 1943. De vijand begaat één zijner grootste schanddaden, ons volk aangedaan. Volkomen doelloos en nut teloos laat hij de zee het aan haar hebben het gevoeld, dit was alsof die vijand in dat water al zijn haat en venijn als gif over de Polder spoot. Maar alle Polderbewoners hebben het geweten: Ook dat zou de vijand zijn gewenste overwinning niet geven. Het land zou herrijzen, zoals heel ons vaderland. En het is herrezen uit de golven! Maar hoe? Als een wrak. Kort na het droogvallen heb ik als trouw bezoeker, ook in de oorlogs- jaren (U mag dat wel weten), weer een rit door de Polder gemaakt. Ontzetting greep mij aan! Was dat over van dit welvarende land. Hoe moest dat ooit weef goed komen? Typerend voor de geest der bevol king was toch wel wat één Uwer toen tot mij zei: „Natuurlijk komt het weer goed, het land is er nog en we gaan weer werken, dan komt de rest ook wel!" En er is gewerkt en veel is er ge komen. Toch zag ik daar het vorige jaar in de herfst nog niet veel van. Zeker, het begin was er. Ik mocht o.a. mee maken de heropening van de weer opgebouwde beurs, evenals ik de al lereerste opening van de beurs mee maakte. Helaas konden niet allen, die de eer ste opening meemaakten bij de twee de tegenwoordig zijn. Een fraaie steen herinnert ons aan de namen van hen j die vielen voor ons. Een rit door de polder toonde ons in hoofdzaak ook in de herfst van '46 wrakken van boerderijen en puinho pen van dorpen. Maar nu. Herfst 1947. Wat een voor uitgang. Hier is gewerkt. Hier is we deropbouw. Kijk eens naar zo vele boerderijen, kijk eens in Wieringer werf in enkele maanden tijds is daar wat groots verricht. Als volkomen objectieve buiten staander weet ik helemaal niet op wiens rekening dit komt van de bewoners zelf of van de wederop bouw, of van wie ook- Maar dat doet er ook niet toe. Neerlands volk heeft hier gebouwd, en flink. Bravo? Hier is niet geconfereerd, hier is gewerkt aan opbouw. Mis schien zegt een enkeling die nog in een noodwoning zit na ruim twee' jaar Noemt U dat werken ik zit nog steeds hier. Ja, toch is er gewerkt. En troost U waar zo gewerkt wordt, kan het niet lang meer duren of ieder heeft zijn huis weer terug. Hier toont zich toch wel wat is uitgedrukt in het gezegde: Niet klagen, maar dragen En bidden om kracht. Geklaagd hebt ge nooit. Gedragen allen. Velen Uwer hebben gebeden. En ge ziet ,het. Veel is er gebouwd. En nog veel zal er gebouwd worden. De Wieringermeerpolder bouwt weer aan zijn toekomst. De Wieringermeer polder herrijst in zijn volle glorie! Zij het voor een lange reeks van vrede-jaren. Waarnemer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 3