Autobanden ALKHAAR He! nieuwe Ausiin Mode' <a.4ö) JAN MOE1JES SCHMALZ Schagen Nuts - departement Wieringermeer ESS0 PRODUCTEN VOOR SI. NICOLAAS RIJWIELEN MET EN ZONDER BON H. H. Landbouwers Drai inage-reiniger Heeft U reeds een aankoopvergunning voor een nieuwe auto ontvangen? Of hebt U reeds bericht ontvangen dat U voor een nieuwe auto in aanmerking komt? Op Woensdag 3 December a.s. zullen wij het genoegen hebben de Austin A. 40 voor U te demonstreren. Wij komen tussen 11 en 13 uur aan de Beurs te Middenmeer. Mogen wij op Uw belangstelling rekenen? AUSTIN DEALER HEERHUGOWAARD 0., ko-tn et eerti kijken misschien vind U iets wat geschikt is ais Si Nicalaas-cacfeau Een broekpers Een dassenhanger Een zelfbinder Een hoed of pet Een bontmantel Een mooie japon. ZONDER BONp Kameelhaar Dames en Heren pantoffels met rubberzooi. f 4.f 4.50, f 4.75 Cosy Dames pantoffels, Geel, Rood, Groen f 6.75 Kameelhaar pantoffels maat 3035 f 3.40 Meisjes pantoffels leer «met bontrand Bruin en Rood f 6. Verder op bon Jongens en meisjes laars jes maat 2640 Brujn en Zwart Voetbalschoenen vanaf f 17.50. Alle soorten Dames, Heren en Kinder schoenen uit voorraad leverbaar J. STEVENS B 101 - Nieuwe Niedorp 2e Nutsavond op DINSDAG 2 December a.s. n.m. 7.30 u. in hotel Smit te Middenmeer De bekende voordrachtskun stenaar MAX CROISET zal geven: „MUIZEN EN MENSEN" Entree voor leden f 1. per pers. Niet-leden f 1.50 per pers. HET BESTUUR Voor BRANDSTOFFEN en een vertrouwd adres HOEKSTRA'S Brandstoffen- handel, Wieringerwerf. Tel. 17. C'. HAGEN van v. Houweningenpark Medemblik naar Schervenweg WIERINGERWERF ^Ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen voor alle mogelijke ploegwerk, hooipersen oi dorsen Wed. C. Beemster en Zonen Tel. 274 Spanbroek. WEER THUIS! van Twisk naar Schervenweg K 29 WIERINGERWERF FAM. VAN DER ZWAAG Ruime keuze in verschillende artikelen Naaiboxen Droogscheerapparaten Naaidozen Broodroosters Lectuurbakken Theelichtjes Paraplustandaards Bureau lampen Spiegels Knijpkatten Thermosflessen Stofzuigers Lepels en Vorken Wasmachines Handschoenen voor Voetstoven Dames en Heren Strijkijzers Autopeds, enz. enz. enz. G. VENEMA - Middenmeer - Telef. 54 Abonneroentsavonden HOTEL „SMIT" MID0ENMEER Maandag 1 December 1947 8 uur Gezelschap „Comedia" Dir. Cor Her mus, met het blijspel: „Ik zie, ik zie, wat jij naet ziet" Medespelenden: MARIE DRESSELHUIS, MIMI BOESNACH e.a. Voor niet-abonné's nog plaatsen beschikbaar Een Boterletter HEI Cadeau Maar dan van Kok da! snap je zo Weer als van ouds verkrijgbaar met St. Nicolaas onze bekende kwaliteit Boterletters, Banketletters, Speculaas, Taai, Mar- sepain, Taarten en Gebakjes, Strooimoppen, enz. j. L DE GROOTE Zeeuwsche Bakkerij Middenmeer (Nieuw) 700 x 19 uit Dumps i< G. VENEMA Tel. 54 MIDDENMEER Vergadering K. A. B. OP ZATERDAG 6 Dec. n.m. om 3 uur LEDENVERGA DERING Katholieke. Arbei dersbeweging in Hotel Smit te Middenmeer. Spreker: L. v. JAARSVELD uit Alkmaar. Niemand verzuime deze ver gadering bij te wonen. HET BESTUUR Gevraagd voor directe in diensttreding: 1 Assistent 1 Geroutineerde typiste en 1 Aankomende typiste Soll. te richten aan: Accountantskantoor RIDDER -SILVIS-VOS, Markt A 84, boven Middenstandsbank Schagen Bij ons vertrek naar Drach ten groeten wij vrienden en bekenden en betuigen wij onze hartelijke dank aan hen die ons in de moeilijke oor logsjaren hebben geholpen. Fam. W E E D A Bruins Slotstraat 37, Drachten. Een strenge wintsr??? Geen nood Wij hebben gezeefde Bruin- kool als aanvulling op Uw kolenrantsoen. f 3.80 per 100 Kg f 38.— per ton fr. thuis. Bestel tijdig. Bel ons even op of schrijf een briefkaartje en het komt in orde. J. VOS Brandstoffenhandel Middenmeer Tel. 18 Uit voorraad leverbaar GELIJKRICHTERS om zelf Uw auto-accu te laden. Beleefd aanbevelend, G. VENEMA Tel. 54 MIDDENMEER Ondergetekende heeft zich in de Wieringermeer als gevestigd. Hij houdt zich beleefd aan bevolen voor het schoonma ken van alle voorkomende drainage. M. HOFMAN Terpstr. 41 Wieringerwerf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4