NIEUWJAARSWENSEN BRANDSTOFFEN ESSO PRODUCTEN Adverteert in dit blad! in Herrijzend Wteringermeerland Visite Kaarten Verhuisd VERHUISD verhüïsd" Christelijke Bond maar 18 December. Nichelson Kunstmeststrooiers Geboi en MIEKE dochter van M. W Kuiper G. Kuiper-Slegers Halfweg, 30 Nov. 1 947 lepenlaan 1 7 Tijd Diaconessenziekenhuis Haarlem Arie Groenenberg en Antje Slootweg geven U mede namens we derzijd se oudeis kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de vo trekking zal plaats hebben D.V op Don derdag 18 December a.s.. n m 1.30 uur te Hoofddorp. Kerkelijke huwelijksbevestiging door de Weleerw Heer Ds P. Warmenhoven in de Gerei. Kerk te Badhoevedorp n.m. 2.30 uur Middenmeer W. Middenmeerweg H. 23 Hoofddorp 3 Dec. 1947 Sloteiweg 529 Recepiie Middenmeer 9 Dec. om 7.30 in hotel ,.S mit Hoofddorp 12 Dec. 3-5 uur en van 7.30- 9.30 uur Toekomstig adres na 13 Febr. 1948; Route 1. Box 658, Hanford, Californië U. 5. A. Voor en een vertrouwd adres ,HOEKSTRA's Brandstoffen- handel, Wieringerwerf. Tel. 17. Evena's vorige jaren stellen wij de gelegenheid open om een Nieuwjaarsgroet in ons blad te plaatsen in HET OUDEJA,AR5- NUMMER. Men kan deze groet in elke gewenste tekst geplaatst krijgen tegen-een minimumprijs van f 0.60 per 12 m.m. Iedere regel meer 10 cent Hier volgen enige voorbeelden: J Swierslra G P Swierstra Glasstra Slootdorp, 1 Jan. 1948 M van Dalen A van Dalen-Berg Onze beste wensen voor 48 Wieringerwerf Fa. SCHONEN en DROGEN - Graanhandel wenst hare cliënten een gelukkig 1948 Middenmeer, 1 Jan. '48 De tekst voor Uw Nieuwjaarsgroet gelieve U ten spoedigste op te geven aan ons bureau Nieuwe Niedörp B. 58, Tel. 206. Wij leveren Herrijzend Wieringermeer- land B. 58 Nieuwe Niedorp VERHUISD J. van Wijk van Nieuwe Niedorp naar Alkmaarscheweg C. 25 Mid denmeer. Iet. 93 K. KOOLHAAS v. Twïsk naar Schager- weg G. 1 3 Slootdorp. L. F. W. Poodt van Hazepad 3 Opperdoes naar Tussenweg H. 31 Middenmeer i. G. Geertsema van Twisk K. 1 6 naar W. Middenmeerweg H. 10 Middenmeer van Boerinnen, Plattelandsvrouwen en Meisjes afdeling Wieringermeer, houdt haar vergadering niet 11 Dec., Nog voorradig 8 schotels (uitneembaar) Tandwielen in oliebad R. HOEKINGA en ZONEN Landbouwsmederij en machinewei kplaats Middenmeer - Telefoon 40 NA- UITREiKING BIJZONDERE ARBEID De na-uitreiking bijzondere arbeid periode 1.3—1, heeft plaats op Maandag 8 Dec. te Schagen van 9—12 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Herrijzend Wieringermeerland | 1947 | | pagina 4