Nieuwe bonnen. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. NED. HERV. GEMEENTE. 25 DECEMBER (le Kerstdag) W.-werf v.m. 10 uur Ds. Meijer Drees. M.-meer nm. 3 uur Ds.-Meijer Drees. Slootdorp 's av. 7 uur Ds. Meijer Drees. Kerstviering. 26 DECEMBER (2e Kerstdag) Slootdorp v.m. 10 uur DS. Meijer Drees. M.-meer nm. 3 uur Ds. Meijer Drees. Kerstviering. W.-werf 's av. 7 uur Ds. Meijer Drees. Kerstviering. Rechtzinnig deel der Gemeente 25 DECEMBER (le Kerstdag) Middenmeer v.m. 10 uur Cand. Ybema. Slootdorp v.m. 10 uur Cand. Veening van Utrecht W.-werf n.m. 2.30 Cand. Veening. 26 DECEMBER (2e Kerstdag) W.-werf v.m. 10 uur Cand Ybema. M.-meer v.m. 10 uur Cand. Veening. GEREP. KERK SLOOTDORP. 25 DECEMBER (le Kerstdag) Slootdorp v.m. 9.30 uur Ds. Goede. Slootdorp nam. 2.30 uur Ds. Goede. 26 DECEMBER (2e Kerstdag) Slootdorp v.m. 10 uur Ds. Goede. ZONDAG 27 DECEMBER., Slootdorp v.m. 9.30 uur Ds. Schaafsma van Middenmeer. Slootdorp nm. 2.30 uur Ds. Schaafsma. ZONDAG 27 DECEMBER. NED. HERV. GEM. W.-werf v.m. 10 uur Ds. Lugt. Doopsgez. Predikant van Wieringen. ZONDAG 27 DECEMBER.,: M.-meer 10 uur Cand. Veening. Slootdorp v.m. 10 uur Cand. Ybema. W.-werf nm. 2.30 u. Cand. Ybema. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. NED. HERV. KERK VRIJDAG 25 DECEMBER le Kerstdag Den Oever v.m. 10'A uur Ds. v. Beek. Solozang. H.-hoèf nm. 3 uur Ds. v. Beek. Kerstfeest. ZATERDAG 26 DECEMBER 2e Kerstdag H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Solozang. Na afloop stemming. Oosterland nm. 3 uur Ds. v. Beek. Kerstfeest. Westerland nm. half vier Ds. Lugt. Kerstfeest. ZONDAG 27 DECEMBER Westerland nm. 2'A uur Ds. v. Beek. Oudejaarsavond1 Donderdag 31 December Hippolytushoef nam 3V2 uur Ds. v. Beek. Coliecte. DOOPSGEZ. GEM. 25 DECEMBER (le Kerstdag) H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. Lugt. (Kerstmis). Extra collecte. 26 en 27 December GEEN dienst Oudejaarsavond H.-hoef 'sav. 7.30 uur Ds. Lugt. Extra Collecte, f 1 Jan. geen dienst. 3 Jan. H.-hoef 10.30 uur Ds., Lugt. van 27 december2 januari. Bon. No. Artikel 01 A Brood 4 rants. brood of gebak. 01 B Brood. V2 rants. brood*of gebak. 01 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 01 A Vle^sch 1 rants. Vlëesch- of waren. 01 B Vleèsch V4 ranst. 01 A AardStspelei^ Kg. Aardappelen. 01 B Aardappelen^! Kg. Aardappelen. 01 Melk 1 3/4 liteir Melk. 01 Taptemelk 1 3/4 liter Taptemelk. 01 A Tabak 1 rants. Tabak. 01 Sigaretten 1 rants. Sigaretten. VAN 27 DECEMBER—23 JANUARI. Bon No. Artikel 463 Algemeen 1 kg. Suiker. 464 Algemeen 500 gram Jam. 465 Algemeen 250 gram Gort. 470 Algemeen 125 gram Gortt 471 Algemeen 125 gram Havermout. 472 Algemeen 100 gr. Vermicelli. 460 tSn. 462 100 gr. Kaas. 466 t:m. 469 1 rants. Bloem Brood of Gebak. 4-02 reserve 500 gram Rijst. 3-01, 4-01 reserve 150 gr. Cacao m. suiker 01 versn. 100 gr. Chocolade. 02, 03 versn. 100 gr. Suikerwerken. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARI. 473 Algemeen 250 gr. Koffiesurrogaat. van 18 29 DECEMBER 63 Va rantsoen Boter. Vet of Margarine. 20 DEC. 31 JANUARI 446 EXtra rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op bon 59. VAN 21 31 DECEMBER: 3-73 1 Kg. appelen voor kinderen van 4 t/m. 13 jaar. 2-77 reserve 3 stuks eieren. SERVIESGOED 3-77, 3-78, 3-79, 3-80, 4-77, 4-78, 4-79, 4-80 gelijktijdig inleve ren met de bonnen 01 t/m 04 van de EV-servieskaart t/m 31 Dec. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. ,1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot '28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse dfta geldig tot 30 April 1943. 452 Alg. Eenh. zeep, 453 Alg. waspoe- der, P. Zeep, P. Toiletzeep, P. Wasch- poeder t.m. 31 Dec. M Textiel (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942. Zeep 431 Alg., O-zeep. O-toiletzeep, 432 Alg. Waschpoeder, O-waspoeder t.m. 31 December. Honden- en Kattenbrood 12, t.m. 31 Dec. coop. boerenleenbank wieringermeer. Telefoon 32, gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 42. Postgiro 254466. Aangesloten bij- de „Coöperatieve Centr. Raifïeisen-Bank" te Utrecht. Het kantoor te Middenmeer is open 's Maandags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Dinsdag v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Woensdags v.m. 9 tot nm. 5 uur. 'S Donderdagss: vm. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 's Vrijdags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Zaterdags vm. 912 uur. De Bank belast zich verder met alle bankzakenals aan- en verkoop van effecten, inwisseling van coupons, vreemd geld enz. Spaarbusjes Worden koste loos verstrekt. Safe-loketten te huur a f 5.- per jaar en f 1.- per maand. Rentevoetvoor Spaargelden tot een bedrag van f 5000.Nper persoon of gezin 2 3/4 voor 1 jaar vast 3% tot een maximum Van f 3000.per persoon of gezin alléén in te gaan bij het be gin van het jaar dit mag boven het gestelde maximum geplaatst worden Spaargelden boven f 5000.1% voor Creditrente in loopende rekening voor leden als regel tot een bedrag van f 5000.2% daarboven 1% voor niet-leden IV2 en Va voor Debet rente zoowel bij voorschotten als loopen de rekening 3 3/4 de bank is maandag 28 december a.s. gesloten. cöop. boerenleenbank wieringen: EXTRA ZITDAGEN VOOR CONTROLE. Voor Voorschot- en Loopende Rekening houders Te H.-hoef Maandag 28 Dec. Te Den Oever Dinsdag 29 Dec. Te H.-hoef Woensdag 30 Dec. Telkens van 's morgens 10 tot 'snam. 4 uur. Voor Spaarboekjes Te Den Oever Maandag 4 Jan. voor hen wier naam aanvangt met een der beginletters A tot L. Dinsdag 5 Jan. idem idem M tot Z. Te Hippolytushoef Woensdag 6 Jan. voor hen wier naam aanvangt met een der beginletters A tot G. Donderdag 7 Jan. idem idem k tot O. Vrijdag 8 Jan. idem idem P tot Z. Telkens van 'smorgens 10 tot 'snam. 4 uur. Op de zittingsdagen van de Spaar bank-controle zullen in géén geval Voorschot- of Loopende-rekening zaken worden behandeld. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2