AS 575. 1865|£ fjpfiïerJïieuiïjeDiep, lUiffcmsoorö, enj. Vijfde Jaargang. NIEUWE COURANT -l VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATUItDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. ZONDAG De prijs der Advkutentikn van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentièn intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. 1 JIXUARIJ. 1 J AIVIIA R IJ 1 8 65. NIEUWJAARSGROET aan Familie-betrekkingenSuperieuren Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz. door de ondergeteekendeudie voor de plaatsing hunner namen elk eene liefdegift van 50 Centen hebben afgestaanten voordeele van de ver schillende Armbest. in deze gemeente. AarsenL. voerman. AbenJ. B. mr. smid. -^AjnonsC. A. cargadoor. AronsA.. II. koopman in goud en zilver Arons, J. H. commissionair in effecten. BakkerA. grossier. Bakker, P. zeeloods. asA. inr. timmerman. asie, J. kapper. 'celenJ. S. van machinist. leetsS. Th. cand. notaris en makelaar. Ben, F. van der winkelier. Berglmijs, C. handelaar. Berk, J. van apotheker en droogist. Berk, L. van lste bew. lste kl. bij de Marine. Bethlehem C. vir. schilder. Beugeling, Wed. R. koffijhuis te Huisduinen. Beurs, J. de spekslager. Beurs, P. de spekslager. Bienhoff, B. H. Bierenbroodspot, P. mr. schilder. Bingleij W. W. adm. van 's rijks Hospitaal der Marine. BitterH. genees-, heel- en verloskundige. Blok, C. J. instituteur. Blokziel, J. beurtschipper. Blokziel, M. apotheker. Blom, Wed. C. 1leidersche Veerhuis. Boer, J. de koster der Nieuwe kerk. Bok, W. J. Hidde notaris en vice-consul. Boll, B. logementhouder. Bommel, M. loods. Boomsma, A. Boomsma, li. Boon, Wed. C. BoonJ. C. beurtschipper op Rotterdam. Boon P. mr. timmerman. Boon, P. J. schipper. BoonT. hoedenmaakster. BoonT. zeeloods. Boonzajer, A. C. Bosch G. J. aanspreker. Bosch Reitz, Mr. Ch. BosmanA. koopman in brandstoffen. Bottemanne Co., J. in hardsteen en marmer. Brand, A. BrcebaartJ. banket- en koekbakker. Breuk, B. R. de Bron, G. E. predikant. Brug0en, J. van cn Eclitgenoote. Bruggen, W. C. M. van Brugh, L. C. E. van der cargadoor. Ilarms, E. D. mr. stukadoor. BruinJ. J. broodbakker. lieer, J. W. de deurwaarder bij de arrend. Bruinvis, W. V. in schoenen, cn galanterieh. regtb. te Alkmaar en bij het kantong.te llelder. Brutel de la Rivièré. P. M. Heertje, M. onderwijzer. Buchem J.S. vanR. C. priester en pastoor. Hees, J. J. van commissaris der schroef- BuersG. H. in manufacturen. stoombootdienst. Buhse, G. horologiemaker. Hein, 8. A. Arendsen Buisonjé J.C.de boekhandelaar, hoofdgracht. Hellegers, P. A. banket- en koekbakker. Burgers, A. koopman in ijzerwaren en agent HerwerdenJ. van der brandwaarborg-maatsch. Archimedes. Hofstd, A. Burgers, Wed. G. lloogenbosch1). bakker. Burgh, G. A. institutrice. lloogenbosch, J. Buijs, R. J. zeilmaker en logementhouder. IloogerduijnJb. mr. schilder. Caarls, J. Janzen Ez., H. Calergius, P. winkelier, Janzen Ez., Wed. J. B. Carpentier, P. II. Jauzen, J. E. Carpentier, T. Andringa de visiteur. Jelgersma Gz.L. apotheker. Chateleux, H. M. C. A. Moise de visiteur. Jong, W. de kruidenier. Cock, C. de Hervormd predikant. Daarnhouwer. II. Dalen P. van scheepstimmerman. Dalmcijer W. Jz. zeeloods. DamG. van in goud en zilver. DekkerP. loods. Dekker Pz, N. en Familie. DekkerP. mr. timmerman. Diependaal, C. R. C. pastoor. Diepering, G. pettenmaker. Dito, J. winkelier. Dudijbroodbakker. Jongkees, J. broodbakker. Jonker, Wed. Jonker, C. beurtschipper op Rotterdam. JonkerJ. beurtschipper op Alkmaar. Juch, J. broodbakker. Kaan, P. Kaan, H. C. schipper. Kamper, J. W. broodbakker. Kamper, P. in manufacturen. Kalishoek, C. en Familie. Kater, J. II. Keesman, J. landman. Duinker, JJgezagvoerder van het Nederl. Keesoom, S. en Eclitgenootete Haarlem. freg. schip Dageraad, te Schiedam. Kelckhoven, A. J. van koopman. Duinker, P. J. cargadoor. iKiesewetterJ. B. koopman in brandstoffen. Duinker, H. T. schilder, kamerbehanger enz.'Kippersluijs P. Land- en Spoorzigt. Duinker, P. P. adj. commissaris der loodsen. Kindt, P. winkelier. Dunselman, J. koek- en banketbakker. [Kissing, W. F. winkelier. Eeg,C. Evelein NI. varkenslager Feuclit, G. J. vleeschhouwer. Fiorani. A. FlaesA. officier-machinist. Fons, W. Former, C. Gelder, L. NI. van Giltjes, C. Giltjes, 8. Goedkoop, J. cargadoor. Gooien, 8. mr. timmerman. (Klerk, M. de winkelier. Ivnoppert, E. J. Kok, W. Koomen, P. slagter en vleeschhouwer. iKorffGebrs. mr. timmerlieden. 'Korper, W. S. logementhouder. Kroon, L. spekslager. Kros, mr. 8. P. J. advocaat. Kruijff, W. Pli. de Kuiper, C. P. zeeloods. |La Fors II. kapitein-oppcrv uur werker bij de Marineen Eclitgenoote. Graaf, II. J. de schrijver bij de dokwerken. LampingJ. A. predikant Graaf, J. D. de mr. metselaar. Lange, D. de Graaf, J. L. ambt. bij's rijks Marine JIosp. Lastdrager, Jb. Graaff, J. naaimoeder in het Weeshuis. Lastdrager, K. Graat, J. griffier bij de directie der marine. LaureijL. E. lste machinist. Groen, A. I. winkelier en mr. broodbakker. Leewens A. Zoon, mr. smid. Groen J. F. opz'ugter der tisanerie M. Hospit. LeekII. J.*van logementhouder. GroenWed. I. NI. koopvrouw. Groen8. I. in hoeden en petten. Groot, P. stalhouder. Guit, N. A. en Eclitgenoote. Günther, W. Haagsma, P. cargadoor. Ilaes, R. L. de Haremaker, J. mcd. doctor. Leuw Jr.A. L. vleeschhouwer. Leijding, J. B. winkelier. LeijerA. J. onderw. in de wis- en zeevaartk. (Leijer, N. J. opzigter van marine werken. Liefde, W. de i Lobrij F. CNV. koek-banketbukk. en confit. 'Loon, A. L. van majoor. ,Loon, C. L, van logementhouder. .1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1