Amterdam Nieuwediepv. v. Nieuwe Dienst. MANUFACTUREN EN MODE-ARTIKELEN. GEWIJZIGDE ZOMERDIENST AMSTER DAM-NIEU WEDIEPv. v. A Z BINNENHAVEN. DE BAZAR. NIEUWEDIEP. r/f bet bij uitstek gemakkelijk ingerigle sloomraderjagt éMmè ZAANSTROOM ,M 2. A G f 1 U E S: Van AMSTERDAM (N. Stads Herberg)Namiddags 31 Uur. ALKMAAR (Bierkade)des Avonds 61 Aankomst te NIEUWEDIEP.10 Van het NIEUWEDIEPdes Avonds 11 Uur. ALKMAARNachts 3 Aankomst ieiAMSTERDAMMorgens 61- De aankomst te Amsterdam is in correspondentie met de eerste treinen der Hollandsche- cn Rijnspoorwegen en met verschillende Zuiderzee-Stoombooten. Langs het GROOTNOOliDHOLLANDSCIIKANAAL, Zonder Overladen D O LP H IJ IV. Ontvangen nieuwe KLEEDJESSTOFFEN in ruim 300 diverse dessins, Zomer PALLETOTS en OMSLAGDOEKEN, Meisjes PALLETOTS en BAGNOS. Broderie n als: KRAGEN, MOUWEN, MANCHETTENSTROOKEN en ENTREDEUX, HANDSCHOENEN, PICHUS, SLIPS, BLOEMEN, MUTSEN en COIPPURES, GARNITURES APPLICATIONS, GIT en SOUSTACIIE AGRAMENTEN in de nieuwste dessins. ffiü voor bxe:e:xs..ie:i*i' en ec.xiwxb'hï:kk.k:tw_ LAKENS, BUKSKINGS en NOUVEAUTÉS. Voorradig: IIEEREN-KLEEDINGSTUKKEN alsJACQUET- TES, PALLETOTS, Gekleede JASSEN, PANTALONS en VESTEN volgeus de nieuwste modellen; alsmede KINDE- ltEN-TENUE'S, iNOUVEAUTÉS in STOFFEN, SLIPS en CllAVATTES in honderdvoudige dessins. LYONSCIIE POULARDS, ruim veertig diverse modellen Heereu BOORDEN, OVERHEMDEN, Glacéfil (TEcosse en Castor HANDSCHOENEN, ONDERGOEDEREN euz. Magazijn in Binnen- en Buitenlandsche TAPIJTEN, KARPETTEN, LOOPERS, WAS- en LEERDOEKEN TAPELKLÉEDEN, DAMASTEN en MOIRREËN; GORDIJNLINNEN, NETELDOEKEN, EMBRASSES, FRANJES en PASSEMENTERIEN. Ontvangen nieuwe dessins in Koehaar en Schotsch TAPIJT, LOOPERS en KARPETTEN uit de eerste Pabriek hier te lande, tegen de minst mogelijke prijzen. VLOERKLEEDEN worden gratis genaaid en gespijkerd, en wordt voor de soliditeit der Stollen gaarne ingestaan. Eene partij KARPETTEN van gepasseerde jaar wordt tegen ver minderde prijs opgeruimd, GANG-, DEUR-, PIANO- en CANAPÉ-KLEEDJES in de nieuwste dessins. WAS DOEKEN in alle breedten. LAKENSCIIE TAFELKLEEDEN echte kleuren 10/4 3.00, 12/4 4.00, 14/4 /5.00. GORDIJN LINNEN, alle breedten tegen Katoen prijzen, ruim Vijftig dessins. MEUBELNETELDOEK, tot de prijzen van voor twee jaar, enz. Magazijn in WOLLEN- en KATOENEN DEKENS, BEDDEN, VEÊRENMATRASSEN, enz. Ontvangen eene nieuwe partij WOLLEN DEKENS, uit de wereldberoemde Fabriek van J. C. ZAALBERG en Zn. te leijdenSITSCIIE DEKENS wegens afslag der Katoen 20°/0 lager; BEDDEN VEÊREN uit de gepatenteerde Stoomzuiveringfabriek van den Heer H. F. G. KRATZENSTEIN te Amsterdamworden tegen geringe provisie en onder guarantie van solide geleverdde Bedden worden aan de Pabriek zelve gevuld afgeleverdMATRASSEN BEDDETIJKEN en wat verder tot het Beddenvak behoort. NB. DE BAZAR gaat steeds voort volgens zijne vroegere annonces met liet uitverkoopen der Katoenen Goederen, tegen verminderde prijzen en zijn eenige Artikelen, als AMERSFOORT, KEPER, PILOWS en PAARSCIIE KATOENEN, sedert een paar dagen wederom verminderd. TUSSCIIEN MET HET UITMUNTEND INGERIGTE SNELVARENDE SCHROEFSTOOMSCHIP mj B» JSk. mSr B3 D^. 331 «H" KC. S5B 2 Van AMSTERDAMdes Avonds 10 Uur. 1/ ALKMAAR des Nachts 2 Aankomst te NIEUWEDIEPdes Morgens Circa 5 Corresponderende op de Stoomboot naar TEXEL. Van NIEUWEDIEP des Middags 12 ure. wALKMAARdes Namiddags 3 Aankomst te A M S T E R D A Mdes Namiddags Circa 61- Informatici)te Amsterdam, bij den Heer R. BROUWER, Raamskooi, L. 235, en bij den Heer J. A. VREDENBURG, Nieuwe Hoogstraat, C. 284; te Alkmaar, bij den Heer C. KOEMAN; te Nieuwediep, bij den Heer M. van NECK. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GÏLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4