SCHROEFSTOOMBOOTDIENST DE BAZAR. GEER. MUHLEIV. ir UT (11101 WIMIIIIIilMISUI UMU, DAGELIJKSC1IE UITGIFTEN VAN RETOIRBILJETTEN. van AMSTERDAM, via PURMEREND en ALKMAAR naar NIEUWEDIEP v. v. Nieuwe Zomer-Dienstregeling. Aanvang nemende Zaturdag 20 Mei a. s. AANKOMST TE NIEUWEDIEP: AANKOMST TE AMSTERDAM: BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. H REGTSTREEKS DOORVARENDE ZONDER OVERLADEN. 9 uur, des NAMIDDAGS 4}- uur, des AVONDS AVONDS circa 8 NACHTS 9 uur. circa 1 n Van AMSTERDAM des MORGENS ALKMAAR NAMIDDAGS circa 12j des NAMIDDAGS circa 3}- uur, I des NACHTS circa lOf- uur, des MORGENS circa 4 uur, corresponderende op de Stoomboot corresponderende op de Stoomb. naar Texel. naar Texel. 1 i De Passagiers kunnen desverkiezende tot 'i morgens 8 uur aan boord vertoeven. Van NIEUWEDIEP des MORGENS 7> uur, des NAMIDDAGS 4 uur, /des NACHTS 12 uur, in correspondentie met de Stoomboot van Texel, j in correspondentie met de De Passagiers kunnen desverkie- Stoomboot van Texel. j zende ten 9 uur des avonds aan boord komen. ALKMAAR des MORGENS 10} uur, des AVONDS 7 uur, [des NACHTS 3 uur, dadelijk doorvarende. des NAMIDDAGS circa 1} uur, "j des AVONDS circa 10 uur, /des MORGENS circa 6 uur, corresponderende op dek Holl. Spoortrein 2 uur 40 minuten.! Rijn 2 n 40 J i corresponderende op de: Eerste Holl. Spoortein 7 uur 10 minuten. Rijn 6 50 en met de Harlinger-, Zwolsche- en Lera- mersche Stoombooten. onbepaald op al de booten van bovengemelde dienst gangbaar. Van AMSTERDAM naar NIEUWEDIEP of omgekeerd: Eerste Kajuit ƒ4.Tweede Kajuit ƒ2. n ALKMAAR n n 2.t 1."o n ALKMAAR n NIEUWEDIEP en n nu 2.n n n 1 Nadere informatiën bij den Commissaris J. VAN HEES, hoek Binnenhaventegenover de aamugplaatj der Stoombooten, en bij C.L. PEDROLI, Westplein, alwaar Vrachtgoederen worden aangenomen. IIEIJWE PRIJSVERMIlVDERKll'O OP KATOEIEI'. EI IAVIEVGOEDEREV. Ruw KATOEN 5 Cts., PILOWS 5 Cts., grijze DIEMETS 5 Cts., VOERINGS 5 Cts.',v Engelsch LEER 15 Cts., AMERSFOORT en KEPER 2.— tot '4.— lat/er, AMERSFOORT en KEPER van af ƒ4.— per stuk, dezelfden hebben gepasseerde jaar ƒ7.gekost. Deze vermindering bepaalt zich nieiop ordinaire Artikelen alleen, maar zijn de fijne Witte Goederen, als: Witte KATOENEN, SERVETGOED, Haarlemmer DIEMETS, GRASLINNEN, beste gedrukte KATOENEN, MEUBELSCHITZE, LINNENS, met 5 a 10 Cts. per El ditmaal ook verminderd. Van en met den 29 April tot en met den 12 Mei 1865, zijn in de zeehaven het Nieumediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N A A M Diepgang van het Schip in Palmen. Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den huitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helder, om streeks den tijd dat het. schip den drempel passeerde. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. Uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van de Zee. Rigting van den wind Regtw. Windd op de vierk^l kilo's. Noords. Fregat. Hermanos. R. A. Olsen. 53 Schulpeng. 30 April. 6 nm. Bew. en held. koelw. 0.52 el ond. volz. Gewoon. NOtN. 6.0 Brik. Odin. O. Thorkelsen. 52 1 Mei. 6 vm. Helder mooiweer. 0.79 H Kalm. ozo. 0.8 Nederl. Bark. Azia. F. Molenaar. 53 5 9 vm. Helder schoon weer. 0.92 n Kalm. ozo. .4 Fregat. Telanak. F. 11. Popken. 57 5 n 10 vm. Idem. idem. 0.52 n Kalm. ozo. 1.6 n Bark. Tjilingsie. P. Ouwehand. 59 5 n 4 nm. Bewolkt mooiweer. 0.08 n hov. H Vlak. wtz. 8.0 Constance. M. Kimzercr. 57 5 9 nm. Digtbetr. windbuijig. 1.08 ti ond. Golvend. zwtz. 7.0 Brcmer Freg. Nordstern. II. Baetjer. 62 6 4 vm. Bctr. regen- en windb. 0.29 II Golvend. zwtz. 7.0 Nederl. Bark. de Zwaan. O. Doeksen. 52 7 4 vm. Helder mooiweer. 0.22 Vlak. wtz. 1.2 n Stoomb. Cijcloop. S.v.d;W. Miedema. 50 8 5 vm. Ligthew. winderig. 0.22 n Golvend. OtN. 6.5 Bark. Noordster. P. Tobiassen. 50 n 10 10 vm. Dictbew. mooiweer. 0.99 n Kalm. ozo. 1.4 transports. Heldin. Stort. 51 n 10 3 nm. Held.ligtbew. mooiw. 0.05 hov. n Gewoon. zwtw. 7.0 Engel. Fregat. Alfred the Great. Tn. Lauttct. 53 10 7.30 nm. Hcld.eu benevjnooiw. 0.07 ii ond. li Vlak. stil. 4wtw. 4.6 NederlBark. A. R. Falck. D. van der Plas. 59 II 12 n 9 vm. Hel. en ligtbew. wind. 0.28 n Wein. hol. zw. 14.0 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4