w PSSif-sïïss-ss; noordhollandsci-ie COUR A N T; Aa 2 797- No. 4 GELTKHE1D, VRYHEID, BROEDERSCHAP 'V an Maandag den 23 January. Dit Blaadjm zal telkens op Maandagvoor een halven -/havervoorden uitgegeeven. DUITSCHLAND. ef.neh den 4 January. De prins van Rohan is heden uit de het wegens de ontru?min<TvinZ^ m aanS,enomerT worden, wanneer men j" JjD ontruiI™ng van Kehl eens kan worden. Er is terftond we wïnï meTSSta XïiT «i»»***- V« vS wöri mflflhe ryk, ££fkF,,*%a nog een ft uk van t rusfcchSel SPooien S l inkken 1 Sa bedlenden ,doen weten 1 dat al wie over dat afïlerven da Ont h a 'k" eCne e V3n vvfci§ iivres z°ude vervallen Ook hebben bovengemelde franfche adminiftrateurs den - Rinuarv vemaakrg-en De3" inf9ners del' cantons van Kleve én Xantèn"bekend Maas en'Rhvn d? aEenïv:an degeconquesteerde landen tusfehen hebben wv niet' dan Sr ■adin,mftratIe de^r landen voerende, zoo- y niet dan mee de grootüe verwondering kunnen zien, het bevel- het DERDE JAAR der üATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1