COURANT; fransche republic q. Ao- J797- No. 5. NOORD HOL LANDSC HE GELYKHEID, VRTUEID, pRO EDERSCHAP. Van Maandag den 30 January. HET DERDE JAAR DER I! A T A A F S C H E VRYHEID. Dit Blaadjen zal telkens op Maandag, voor een halven fluivervoorden uitgegeeven. L GROOT - BRIT T ANJE. ^a,nuaryr .D£ 'aatfte berigten uit Ierland bevestigen, dat de franlthe vloot de lerfche kusten geheel verlatenen den (te- vun zuid waard gewend heeft. De admiraal Bridport, die aanzienlvke ver. de' zrJtocT^'r? T °UCsfanC ierfSSflevS. naa'r de Wefr fnH - ot ce onderfcheppeningevalle zv niet r - 1 n n tr- u" ls, Se§,aanmaar naar Brest wilde keren. De admi- °n£ovv heeft bevel bekomen, ommetecne fterke vloot naar de noord- a M ^lenen' In^.eval,e, tegen verwngting, de franfche fchenen oir de Noord toogten zeilen, ten em Je in eenc haven van Noorwegen of van Holland in te lopen. Het fransch fregat la Tortue van Jd ftu ken én 625 man troupen, werd op den 5 dezer door het engelseh oodogfchlS Polyphemus genomen. Een fransch transporcfchip, vol troupen 'c'we k lek was, is, zomen meent, denzeivden nacht gezonken. gende^n d^onePa ^Een^ der ,wein'^e dagen gebeurde hier het vol- genue in ae op^.a. Ben der aanfehouwers nam een tusfehenbedrvf waar om het woord te vragen, het welk hem toegedaan werd eeniederzweed de redenaar nep met een fterke ftem, dat |edurendedennacht eeneot wenteling moest uitbarsten zo als er nooit eene beleefd was Deze be kendmaking verwekte by zommigen gemor, by anderen luid'gelach de redenaar werd voor een zot, voor een chouan, voor een iacobvnenz'.ii^ fpw-a h 7?^- naar de hoofdwacht gebrngt, alwaar hy verklaarde De waclftevnpHp h'ngen het..ui.tvoerenJ bewind te doen te hebben. Launav lpnnfn f hT T''deNI,ac Men weet thans dat die perfoot* n y g^aamd en konful in America geweest is. Men weet niet waar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1