groot T4<55 roeden; Jlrykgeld, Jan Lyding 750 gl. niet ver hoogd. ten F luis en Erve, ann de westzyde van de Agterdam, belend L. Klink hamer ten oostenen H. Bouman ten westenmet de g rechte Helve van een ledig Erv, aan de oosezyde van de Agterdam; JlrykgeldH. Roem 540 gl.'opgehouden 350 gl. er boven. Een Hui", en Erve, aan de zuidzyde van de Laat, belend met de wedu we Gerbrand Overtoom ten oosten, en Arend Siebers ten westen; jlryk geld, M de Lange 580 gl verhoogd.door P. Brakenhof met 10 gl. Een Huis en Erve, waar achter een ruime Achterkamer, welke apart ver huurd wordt, aan de zuidzyde van de Laat, üelend Hendrik, van Ber- turn ten posten, G Renfen en A IVolfenbol in Comp. ten westenJlryk geld, Jan Maas 140 gl. opgehouden op 80 gl er boven EeD Huis en Erve, aan de noordzyde van de Koningsweg, belend met J Haurzelborst ten westen,'en M. de Waart ten oostenJlrykgeldJan Schaap200 gl. verhoogd door Tomas Klein met 5 gl Een Huis en Erve, aan de westzyde van het Klein Nieuwlandbelend met Jacob Hos ten zuiden, en F Konneman ten noorden Jlrykgeld, Muchiel de Hries 155 gl. verhoogd door Gerrit Antbony de Myer mes 3° gl. fien Obligatieten Comptoire Alkmaar, dato 1706, groot aooo gl. Groeft^ 44 pro certo. Een dito, dito, Groen 44 pro cento. Een dito, dito, Oostveen44 pro cento. Een dito, dito, Aartzen 44 pro cento. Een dito, dato 1696 groot 2500 gl. C. Peper45$ pro cento. Een dico, ten Comptoire 's Hage, dato 1751» groot 1000'gl. SonnHJ ville, 4-H pro cento. Een dito, dito. C. Domis43^ pro cento. Een dito, ten Comptoire 's Hage, dato 1754» groot 1OO0 gl. Hofdyk' 41% pro cento. Een dito, dito, Hofdyk42! pro cento. Een dito, dito, M de IVit43 pro cento. Een dito, dito, Groen42ipro cento. Een dito, dito. Groen42 pro cento. Een dito, ten Comptoire Alkmaar, dato 1707, groot 1000 gl. Stföo45^ pro cento. Een dito, dito, Stroo, 45J pro cenro. Een dito, dito, C Domis, 46 pro cento. Een dito, dito, Groen, 46 pro cento. Een dito, dato 1710, groot 500 gl G. Tegel, 46j pro cento, Een dito, dato 1785, groot 1000 gl. Stroo, 49 pro cento. Een dito, dito, C Bobbeldyk, 49 pro cento. Een dito, dato 1712, gioot 1000 gl. P Holler, 47Lpro cento. Ear, Waccpisten Comptoire Alkmaar, dato 1795» groot 500 gl de Sonn& ville, 37 pro cento. Een ditodato 1796, groot 400 gl. de Sounavillej 37 pro cento.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 3