HU WLYKS-PROCL AM A TIE gedaan binnen ALKMAAR; op Zondag den 5 February 1797. EERSTE GEBOD. Simon Veel, Jongman, geboren te Alkmaaren Catharina BurgmanJon ge Dochter, geboren te Purinerendeen beide alhier woonachtig. Jan Bos, Weduwnaar; en Harrpanna Wilhelmina HolWeduwe, beiden geboren te Alkmaaren aldaar woonachtig. TWEEDE GEBOD. Klaas WintWeduwnaar, geboren in de Zuïd-Scbermeeren alhier woon achtig; en Maartje VisferJonge Dochter, geboren in de Zuid-Seber meer, en wonende onder de Jurisdictie van Groot-Schermeer. DERDE GEBOD. Jan van der Schuit, Weduwnaar, geboren te Alkmaaren Neeltje de Graaf, Jonge Dochter, geboren aan 't Oude Schildop 'c Eiland; Texel; en beide alhier woonachtig. Cornells Lammert, Jongman; en Marytje Kroon, Jonge Dochter; beiden geboren te Alkmaar, en aldaar woonachtig. Verrit BoebersJongman, geboren te Bergenia Kennemerland; en Marytje Mooy, Jonge Dochter, geboren te Alkmaar; en beiden aldaar woon achtig. Trans Kranenburg, Weduwnaar; en Grietje van ZuilenJonge Dochter; beiden geboren te Alkmaaren aldaar woonachtig. Aangegceven LYKEN, ter Secretarie der. Stad ALKMAAR; van den 30 January tot den 5 February. Antbonetta. AllegondaDochter vaii Pieter Kreone45 jaar. Jan Anthonie Hcnfen, 4. jaar. Een doodgebooren Zoon van Dr. Anna Maria Dochter van Izaac Arnoldus Nicolaas Kulenkamp. van Hormich, 3* jaar. Jan, Zoon van Jan Lek2 jaar Op Dingsdag den 7 February 1797, en volgende dagen, zal de Vendu- foeester P. Voller, ten zynen huize binnen Alkmaar, Boelhuis houden van Huisraad en Inboedel&c. De Mispelenzodanig gebraden dat zy tot een poeder kunnen gedampt ■worden, en hiervan 's morgens, 's middags en 's avonds de hoeveelheid van een gemenen vingerhoed met koud water ingenomen, is byherhaa'dc beproeving bevonden te zyn een onverbeterlyk middel tegen de Bloedfpu- ring En ongekneusd Mostaardzaadzonder tekaauwen, met wat water tioorgeüikt, tegen de Aamborstigheid. Tc AtKidAAR door A. Stercü:, op de Oude Gracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 4