3 ARTIKELEN het WARENHUIS de Uitverkoop; Balans-Opruiming E. W. VET UITVERKOOP LAPPEN ’I1 ONS - NOORDEN Zaterdag 4 Januari Manufacturenhandel I zss Zaterdag 4 Januari KOOPJESWEEK Overijselsch Dagblad REDUCTIE-PRIJZEN ALBERT HEIJN N.V. LKMAARSCH WARENHUIS S£„9e9TEeJAARLWKSCHE OPRUIMING HEERÈNMODEMAGAZIJN HERM. DU CROCQ in Houttil Achterstraat Langestraat KOFA-M AG AZIJN HOESTPILLEN Dr. E. HOEKSTRA in leven geneesheer te SCHAGEN „HET MANSHESTERHUIS” KLIERDRUPPELS tegen verlaagden prijs Hoogstraat 6 Dit beteekent U £eld verdienen! voor FNIDSEN 107 ALKMAAR 6.90 0.68 2.68 0.68 0.24 0.38 u 1.58 0.24 0.54 0.28 0.38 0.27 1.38 voor IJMUIDEN ALKMAAR r ■iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii» k begint in l Speciale aanbiedingen 0.48 “SSSSfè staand 2." 2" 4.” 1.” 4“ 2.” 1" 2.u Ziet de etalages! A.S. ZATERDAGMORGEN, 9 uur, begint onze 0.28 0.09 1.98 0.13 0.18 0.10 0.24 0.16 0.09 0.28 0.24 0.68 0.05 0.06 0.14 0.14 1.38 0.35 0.14 0.24 ALKMAAR PAYGL0P6 1 vt«r pa £ent-sl uiting 0.36 1.89 0.96 0.48 0.58 0.45 0.48 Profiteert hiervan 0.48 0.23 in groot» 0.06 DEKENS LANGESTRAAT 36 ALKMAAR Gemaakte en Tricotondergoederen VANAF MAANDAG 6 JANUARI VAN EEN GEWELDIGE PARTIJ REDUCTIEBON 69 CT. 1.09 REDUCTIEBON REDUCTIEBON 39 CT. 1.08 Brandstoffenhandel SlIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIH .■saste».! Drie geneesmiddelen, welke in geen gezin mogen ontbreken IEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BLAD VOOR ZIJN RECLAME Tafelservies ees persoon*. pracht Iets beschadigd 0.89 1.98 Alle goederen zullen wij voor verbazend goedkoopc prijzen verkoopen. Op de reeds zoo goedkoope prijzen geven wij nog minstens 10 pCt. korting, terwijl vele artikelen niet 20, 30-pCt. zelfs voor de helft der waarde zullen worden verkocht. Om U een klein overzicht te geven van dc grootc voordeelen. die wij U bieden, noemen wij hieronder enkele met prijzen. IS HET EEN1GE R. K. DAGBLAD VOOR DE DRIE NOORDEL. PROVINCIËN Sauskommen flinke maat, wit aardewerk Da mes koffertjes keurige uitvoering Eng. Theekoppen met banddécor Provlsiepotten met pracht décor üroentenlepels Kofflezeefjes met houten handvat Thermosflesschen gegarandeerd prima warmte- houdend Haarzakken Actentasschen prima kwaliteit leder Odeur Eau de Cologne luxe flacons Boldoot Scheerkwasten prima haar, vanaf I Botervloten prima wit aardewerk Melkkannen prima wit aardewerk Sauslepels prima alpacca Vorken ijaer Soeplepels prima alpacca Emmers prima grijs emaille Bazarbakken prima grijs emaille Sierhaarspelden Tandzeei Tandenborstels N.V. Vereenigde ALKMAAR 89 CT. In Zijden, Wollen, Fluweelen Stoffen brengen wjj buitengewonen goe:'koope aanbiedingen. REDUCTIEBON HEEREN-OVERH EMDEN, chlpue percal, ruiten en stre pen. met slappen boord, waarde 1.25 vcor 1.38 ALLEEN OP DEZEN BON REDUCTIEBON Bloedzuiverende Pillen REDUCTIEBON 400 stuks GEBORDUURDE REDUCTIEBON Alleen op vertoon van den bon worden onderstaande artikelen afye&even! Haarborstels LEVENS VAN GODS LIEVE HEILIGEN Tafel lepels en -vorken prima alpacca, per stuk 0.30, per 6 stuks Puddingvormen Haarkammen n nn Haarkammen Van Zaterdag 4 tot en met Vrijdag 10 Januari Paieiabanket, per half pond van 62 12 voor 35 Deasertbonhons, Per haif pond van 4G voor 55 Koffiekannen met décor, dun Lavendelzeep per stuk Damestaschjes vlalte-model, div. soorten Boterhamkoffertjes stevige lm. fibre uitvoering Spultflacons geslepen glas ANIJSÏABLETTEN, 6 stuks voor 25 Porceleinen Theepotten n ri met mooF bloemdécor U.34 Kop en Schotel blauwaraad-décor, p. 6 stuks Poederdoosjes wit celluloid met spiegeltje Scheerzeep prima zachte zeep in koker REDUCTIEBON Dessertlepels en -vorken prima alpacca, per stuk 0.25, per 6 stuks Scheerzeep n ie 98 CT. Lepels en Vorken prima aluminium 0.96 Bedkruiken steen met Fluitketels n Broodroosters prima fabrikaat CHOCOLATERIE Deze reclame is eveneens geldig in onze kruidenierszaak 3 R 4 FNIDSEN C 103, HOEK HEKELSTRAAT 1 Waschstellen Ziet onze Etalages - Enorme koopjes Dladecms met en zonder vanaf r i - .‘.1 b I dicor, nikkel met schroef dop Japansch. per dito met goudlijn, per stuk steentjes dito met bloemdécor Koffiefilters f 70 kwaliteit, merk LANGE STOFJASSEN idem met décor voor 45 19 OVERALLS (ketelpakken) voor 20 64 MANCIIESTER-BROEKEN voor o pr. MANCHESTERVESTEN voor RIJBROEKEN (met zadel) 37 94 98 ENZ. ENZ. ENZ. idem User vernikkeld DE- zeer 59 4.45 4.15 U 1» 58 163 133 124 88 HEDEN o PROFITEERT VAN DE UITERST VOORDEELIGE PRIJZEN! ALLEEN OP DEZEN BON ALLEEN OP DEZEN BON ALLEEN OP DEZEN BON ALLEEN OP DEZEN BON ALLEEN OP DEZEN BON J. SPRUIJT TELEFOON 23 (2 lijnen) KONING88TRAAT 6 1b T5rZ3K! MOLTON DEN 151 DAMES'HEMDEN, katoen 99, 81, 66, RUITEN STOFFEN, dub- WOL m. ZIJDE bel breed 94, 71, 53 JAEGER BAAI, 140 C.M. breed 207, 171, 144. 132 FLUWEEL, kwaliteit 226. 153, 131 GRASLINNEN 160 c.M. breed 78, 66, 180 c.M. breed 98 Lakens 51 31 WOL WIT FLANEL. 70 e.M. br. #1, 67, 51, 44 WOL JAEGER FLANEL, 70 c.M. breed. 84, 63. 54 MOLTON DEGENS, mooie kwaliteit, 154, 112, 81 Verkrijgb.ar bij alle Apothekersen Drogisten en bij Apotheek HEN R1 SANDERS. Rokin 6. Amsterdam MANCHESTER-JONGENSPAKJES voor (g'U', reuk'oos) MANCHESTER-KNIEBROEKEN voor (tet leeftijd 11 jaar) MANCHESTER-JASSEN, prima kwaliteit, voor prima alpacca DAMESKOUSEN, onze tekenda nonladder kwaliteit, een prima kous, In 12 tinten, waarde 1.39 voor wit en gekleurd eellulold proef flacon per flacon A t SUNDER’S Ook in EIERKOLEN rijn de KWALITEITEN xerr verschil lend. UW belong te hit, UITSLUITEND prima kwaliteit eieren te •token» „WILLEM SOPHIA” eierkolen sjjn DE BESTE, DE HARDSTE. 1 Liter inhoud CLOSETPAPIER, pr. Japansch crêpepapier, groots rollen, i:ts beschadigd, thans per 10 rol prachtafwerking. lm. schild pad prima doos prima kwaliteit I 1 1 1 I 1 1 1 I 1 STOF FEN, 70 c.M. br. 112. 98. 88 ALLEEN OP DEZEN BON EFFEN FLANEL in schillende kleuren 32%, 28. 25% porcelain GEWATTEERDE KEN8, 2-persoons 6 42, 5.95, 5.40 SPORTHEMDEN, prima kwali teit flanel, in denlna, mans- maat, extra koopje, waarde L79, voor HOOFDKANTOOR ZWOLLE t 1.80 per doos van plm. 300 pillen I 1 1 t 1.80 per flacon van plm. 250pillen SLOOPEN, met rooi geborduurd en geajourd, extr. zw. grasllnnen g rooie maat, waarde 1.10, voor 59 CT. DAMES ONDERJURKEN en DIRECTOIRES enkele soortsn voor HALVEN PRIJS >P kwaliteit DAMESHEMDEN, prima zachte katoen, m-t breed borduursel, 100 c.M. img, waarde 130, voor Aanvragen voor Advertentie tarieven te richten aan dc Administratie te Groningen DOOR DUIZENDEN GELEZEN UIT ALLE STANDEN. IS MEN VER ZEKERD DAT ELKE ADVERTENTIE DAARIN GEPLAATST. SUCCES HEEFT prima haar met handvat vooi lederen dag van bet jaar. door H. Bartels. Pasloot; 700 pagina's, groot I tormaat Ingenaaid i 8.—tn pracht- I oand 4.50. Verkrijgbaar bij alle boek handelaren en Dij den Uitgever A WATERREUS ROERMOND Mag in geen Kath huisgezin ontbreken. RIB-FLUWEEL, effen en gewerkt 88. 79, 68 53 ZIJDEN STOFFEN, In de|EFFEN fijnste kleuren, 218, 157, 125 MANSHEM- 189, 167, div. modellen, wit aardewerk 0.18 t 2.00 per flacon van 150 gram onbreekbaar zwart metaal U.UO prima Arris ton GRA8LINNEN voor La kens, 150 c.M. breed 54, 43. 41 33 ADVERTENTIEN: 1-5 regels f 1 -25, eikc regel meer f 0.25. Jaar- ebonnement: 500 regels t 20 ct per regel. lOOU regels i 17 ct. per regel, 2000 regels k 15 ct i>er regel, 3000 regels k 13 ct. p. r. In ges. mededeelingen dubbel tarief: op de 2e pagina driedubbel. ALLEEN OP DEZEN BON GEHEEL WOL POPE LINE, dubbel br. 131, 1087 98 WOLLEN DEKENS, 2- persoons 9.30, 7.80 6.45 500 paar DAMESSLOBKOUSEN (ijn geweven tricot, in 6 kleuren, bijzonder koopje, waarde 2.10 ▼oor Zeemlappen le kwaliteit, vierkante veUen n qq vanaf U.uU heerlijke kwaliteit, per stukje U.ld DAMES-NACHTHEMDEN pas sen bij hemden, breed borduur sel, geweldig voordeelig, waarde 2.10 voor PYAMA FLANEL, pracht strepen en gewerkte patronen 39, 28, 21, 18% i metaal met schroefdop 0.48 KOUSEN en HANDSCHOENEN, geweldige «orteering. BUITENGEWONE KOOPJES, enx. enz. BEZICHTIGT ONZE ETALAGES EN VERGELIJKT DE PRIJZEN met houten handvat U.Ji' GRASLINKEN LAKENS 2-persoons 202 178, 144 dito rood 6 stuks OOGJES VOOR LUIERS 70 c.M. breed 27, 24, 19% 15% -.a -emMHww» - -■ met décor. Iets beschadigd dito, ^geheel wit. onbescha digd DAMES FLANELLEN NACHTHEMDEN 226, 198, 189 WIT KATOEN, dubbel breed 23%, 19%, 15% 12% JAEGER FLANEL, c.M. breed 34, 29, 25% 22% JAEGER BORSTROK KEN en HEEREN PANTALONS 182, 149, 116 WIT FLANEL. 70 c.M. breed 31, 25%, 19, 13% MOLTON JAEGER, grijs I en wit 36%, 29, 23% 19%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12