OB I WÜ AEGI M. K. HONIG’S Glutenvoeder SCHERMER I Ch. H. Th. SCHMALZ I 30 ets. VaMPVR ^<\V°ATUA< is VERSCV^^ SLAAPKAMER-MEUBELEN BEDDEN, DEKENS EN MATRASSEN DE PAPEGAAI Lijders aan Fistel LUXE AUTO-VERHUUR a 15 cent per Kilometer j VRIJE BENZINE 1 DEPOT PU RFINA-OLIËN f HOORN CO VAN ES ALCMARIA-GARAGE Bi BEHANGSELPAPIER THEO GROOTHUIZEN N.V. v.h. c. BRIEFFIES W* TWEE OM DRIE -W (2 3> J. SCHOORL I’? FRAENKEL KIMMEL TANDARTS C. DE GROOT - BAKKUM (N.-H.) TELEFOON 501 OPSLAGTERREIN TE AKERSLOOT TELEFOON 1038 Laagzijde B49 SCHAGEN Telefoon IS Ch. H. Th. SCHMALZ VERDRONKENOORD 103 (Platte Steenenbrug) KINDERGOEDEREN Nergens krijgt U grootere sorteering. - Nergens krijgt U betere kwaliteiten Nergens betaalt U goed- koopere prijzen E.BUERS'HOUTTIL Dubbeld’s Fisteldrank ANTON HURKMANS’ Dekkleeden en Zeilen Lekker en niet duur JACOB KU IJT, Laat 115-117, Tel. 982, Alkmaar HANDEL IN BOUWMATERIALEN j.i r TÏ - J. C. MEYKNECHT g WIJNHANDEL ROELOF DE VRIES Dijk mi Kaarsscmakersgracht - Alkmaar Vervoert Uwe GOEDEREN per ^^ALKMAAR-PACKET ENKHUIZEN iPudjypontj GEBR. SCHOEN Opgericht 1874 - Opgericht 1874 VISSCHERSLAAN 11 - ALKMAAR HOORN 4, u kijk Beleefd wordt de aandacht gevestigd op de speciale afdeeling Oude Genever 4- N I D S E N 90. IN DIVERSE SOORTEN Geen beter adres Aanbevelend Luxe A uto-verhuur i&- Een licht verteerbaar, rijk melkgevend voeder bevattende circa 27 pCt. eiwit en 8 pCt. vet B COMPLEET Gld. 98- ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN Nergens vindt men grooter keuze uiterst billijke, maar vaste prijzen uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiiim^ voorheen Hekelstraat Telefoon 895 i8 Wilt gij volkomen genezen GEBRUIKT DAN DEN Alles teg ïiilllliiilinilllililiiiiiililibiiiiw KORSTBOTER Vraagt Het zi.’n de beste en goedkoopste Alles met volle garantie HEERHUGOVAARD Nrd. nabij het Viaduct PER HALF POND Hugowaard-Zuid VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE ZAKEN Beëedigd Makel T E L E F <r< Alleen 104 Nieuwendijk 104, A’dam, Tel. 32075 voor Uw Eau de Cologne per maat dan in Het Huis met de Luifel ZONNESCHERMEN MARKIEZEN DEKKLEEDEN TENTENVLAGGEN Staaldraad touw voor elk doel - Steigertouwen prima 26.per 100 - Ijzeren en houten Takelblokken - Ri- polin en De Wit’s Verf - Dek kleeden en vlaggen te huur. WORTELBOER ZAADMARKT 8 - ALKMAAR TELEFOON 686 In Holtkamps Gezondheidsmatrassen door Combinatie-Inkoop zeer voordeelige en speciaal goedkoopc aanbieding. Voorts groote sorteering van de allernieuwste en zeer aparte dessins in Balatum. Vloerzeil. Linoleum. Graniet en Inlaid, zoowel als in Tapijten, Loopers. Tafelzeil. Matjes, Kleedjes, Vachten en Chinamatten, afgepast en stukgoed, benevens een groot assor timent Axminster-, Velvet-, Bouclé-. Tapis Beige-, Driedoeks- en Koehaar Karpetten van de goedkoopste tot in de beste kwaliteiten. Tevens groote sorteering in alle soorten Tafel- kleeden. Divan- en Kapstokkleeden, Tafel-, Dressoir-, Schoor steen- en Pianoloopers. Theetafelkleedjes. Antlmacassers, enz., enz., in diverse genres. FIRMA i' -I Tevens een uitstekend middel tegen klierachtigheid Prijs f 1.40 plus f 0.40 voor de flesch aar - Schagen ON 82 HEMELSBREED „Het Groene Krui»” mooi en goedkoop, vanaf 6 cent per rol Ieder is zeer tevreden over ons zakje „Schura”, en toch hoo- ren wjj wel de opmerking, dat het b.v. voor fijn verf werk en kristal wat scherp is. Daarom brengen wij nu ook in den handel ..SCHURA’-ZACHT In groote strooibus ad 20 ets.; vraagt Uw winkelier. 2 MAAL DAAGS NAAR AMSTERDAM EN TERUG 1 MAAL DAAGS NAAR DEN HELDER EN TERUG Te ALKMAAR eigen af haal- en besteldienst TELEFOON 86 BRIEFFIES BONS - de hoogste waarde 1 Bekend adres voor Hotels en Kerkgoederen - Prijscourant op aanvraag - Beleefd aanbev. GEBR. SCHOEN HOEDEN - PETTEN HEEREN-MODES JOH. WEIJMER Q <3 bd —0220 H J. V i ik Verkrijgbaar in Zaanach model, briketvorm, gebroken en meel b(j: II. VEUL, Julianadorp. voor Koegras; AI.B. GROOT, de Stolpen, voor de Zjjpe; C. REZEI.MAN Ja. Wieringerwaard, voor Wieringerwaard, Anna Paulowna en Barsinger horn; JAC. METSELAAR. Westerkllef. voor Wleringen; F. C. TIJSEN, voor Winkel en Omstreken; II. BERGMAN, te Burgerbrug, voor Bnrgerbrug en Onistr. WO zijn specialiteit In zuivelproducten en geven thans op veler verzoek: PRIMA ROOMBOTER a 88 CENT MET BON ED.AMMER KAAS. 40 plus, 1.80 - 30 plus 1.5* - 20 plus L35 dese 3 prima soorten met Bon. LEIDSCHE KAAS 35 cent, bjj 5 pond 33 cent Koop en verkoop van huizen en landerijen. Opmaken van koopakten, huurcontracten, volmachten, schuldbekentenissen, flrma-contracten, borgstellingen, enz. Regeling van nalatenschappen voogdbenoeming. inventaris, taxatiën, successie-memorie, akte van boedelscheiding). VLUGGE AFWERKING EN ZEER BILLIJKE TARIEVEN. V Speciaal adres voor de banketbakkerij Fa. W. BURGER - TELEF. 167 Aanbevelend, Levert concurreerend alle voorkomende BOUWSTOFFENalsook REGEN BAKKEN. GIERPUTTEN en VERDERE BETONWERKEN Alvorens ergens prjjs te vragen verzuime men niet, bij bovenstaand adres eens aan te vragen. TELEFOON 23 Voor lange afstanden SPECIAAL TARIEF Beleefd aanbevelend. b •V V; ui» PIJNLOOS TREKKEN 1.50 PER TAND OF KIES E. FRAENKEL, Tandheelkundige, is dagelijks in de practijk van 98 uur. Heele gebitten vanaf 45.in een dag gereed. Men loope wegens naams- mlsleidlng niet verkeert!. verschheid. Blue Band is een delica tesse, vooral omdat deze versch ge garandeerd wordt. Koopt heden Blue Band en kijk naar den Garantie-datum op elk pakje. Alleen deze kan U Uw gezondheid teruggéveri. Hiervan getuigen de vele attesten, welke wij reeds ontvingen. Verkrijgbaar bij: Fa. NIEROP SLOTHOUBER, AlkmaarHoorn. JAN DE VRIES. Alkmaar. J. GROOT en Fa. HOEKSTRA, Hoorn. DROGISTERIJ GROENE KRUIS, Sc hagen. L. DE WOLF. Purme: end. J. SCHIPPER E. VEEN J. J. DE VRIES verschil is er tusschen LEVER TRAAN en LEVERTRAAN. Koopt daarom de beste Lofodinsche lever traan, welke U voor geld kunt kragen, namelijk die van Hoogzijde Schagen A 55 cent per halve flesch. Zoo goed als reuk- en smaakloos De naani staat op de flescn Evenals bij de zakjes ..SCHURA” voor reclame een fraai gedecoreerde Poetsdoos cadeau! De voorwaarden vindt U op elk etiket. N.V. GLIMFABRIEK - pVERSCHIE C3 C3 CZ> CD C=> CD 0 CD C3 C=> C=2 CS Vele cadeau-lijsten worden verspreid. Bewaart deze goed en tel 2 3 van het aangegeven aantal Bons. De meeste artikelen hebben wij in voorraad en nog vele artikelen die NIET op andere cadeau-lijsten vermeld zijn. DE KWALITEIT DER HOORNSCHE KOPJES IS PERFECT Zoete Spoornd WMn L= LU l£ o o o o o o q d o o o OBOBOBOBOBOBOIOIOBOB 0 o o o o o o o o o o CDBCDICDICDICDB Stoomwasscherjj en Strijkinrichting Ontvangen voorjaarscoilecUu Nieuwste modellen en kleurei U behoeft Uw winkelier X voortaan niet meer te vm- gen „Is dit versch”? indien (J B|ue Band koopt U kunt dit zelf controleeren. Kijk naar den Garantie-datum GEGARANDEERD VERSCH TOT... fa—j voorkomebd op elk pakje Blue Band dat U deze week koopt. Dit is Uw waarborg en U vindt deze allten op de pakjes Blue Band.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 21