H Hp' J- ft F sa 1I ft J tl gc- uur TegerrPaschen heeft immers ieder van 11 een flatteusen Vóórjaarsmantel, een elegant Mantelcostuum of een chique Complet op haar verlang lijstje staan Welnu, de be kende, lage C&A-prijzen doen die wensch ook voor LI ge makkelijk in vervulling gaan! In onze rijk-geschakeerde collecties bevindt zich zonder fwtyfel ook het nieuwe kleeding- stuk Uwer bijzondere keuze. Wanneer komt LI het halen? 11 O trm I I 1 5 K ■I I 1 1 a 1 a a t d J4 r i« 4 I I 1 I 1 4 1 4 1 a 1 1 1 4 jets meaner de moderne pelerine in nieuwste variatie en met vollen kraag van langharig, licht t ETf- Jeugdige Hecrenstof Man tel in dc zoozeer gezochte Bleu- en Beige-tinten, ge heel met zijde gevoerd met chique garneering. van Ingezette f""\75 banen en aar- I L- dlge manchet JL I Een Complet Is een modem en tevens een gemakkelijk kleeding- stuk I Chique Tweed Complet In de nieuwste tinten en dessins. De Mantel Is geheel met zijde gevoerd; de Japon met leercein- tuur. aardig opgemaakt m. leuke k noo p-g a r ne e r I ng en diepe plooien In den rok. 7*» De prijs bedraagt f ^1* toch ftechts Deze leuke Tissu Anglais Mantel heelt evengoed de moderne pelerine en is aardig gegarneerd met breed-algestikte kellerna- den en gekleur- den kraag. In moderne tinten Elegant-klokkende. wollen Kamgaren Mantel, geheel op zijde, m. fraaie pelerine- variatle. Cloche-mouw en moderne ïedercorsage. In Marine-Witen en Bleu-Blanche- dessins voor.»-e*rf~ Chique Ml'ol Crêpe de Chi ne Mantel, geheel op zijde, met weelderige garn. van langharig zomerbont (type Blauwvos) cn leuke teeke» nlng van Inge- 0/275 zette banen, f ff Marine, Bleu«Vz““ /,T C r De nieuwe, flatteuse Mantel voor Paschen! Zeer apart, klokkend model v. prima Fleur de Laine, geheel nu zware Duchesse ge- yty voerd, natuurlijk met - Aardig Rips Mantel costuum afgebiesd met zijden tres. Mantel, in Smoklt^jmodel. geheel m. zijde gevoerd; rok m. diepe plooi. py ers In Marine 1 en Zwart JLw Keurig Mantelcostuum v. prima Heerenstof.De moderne Mantel is ge heel m. zijde gevoerd, rok m. diepe plooien. In de nieuw- /~\7<» ste tinten I en dessins JL Zeermodern kamgaren Mantelcostuum In Ma- rine-Wit en Blcu-Bfan- chc. Mantel geheel op zijde m. zijden rips vest; elegante Q\ rn rok m.die- 7 ii/ pe plooi W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 22