DB UM AEGI SCHERMER I Ch. H. Th. SCHMALZ I HOORN 30 ets. .-r\foATUW !S M. K. HONIG’S Glutenvoeder N.V. SLAAPKAMER-MEUBELEN DE PAPEGAAI BEDDEN, DEKENS EN MATRASSEN TWEE OM DRIE “W ALCMARIA-GARAGE LUXE AUTO-VERHUUR a 15 cent per Kilometer VRIJE BENZINE CO VAN ES BEHANGSELPAPIER THEO GROOTHUIZEN FRAENKEL KIMMEL TANDARTS C. DE GROOT - BAKKUM (N.-H.) TELEFOON 501 OPSLAGTERREIN TE AKERSLOOT Lijders aan Fistel ALKMAAR-PACKET Laagzijde B49 SCHAGEN Telefoon 15 VRAAGT Ch. H. Th. SCHMALZ Lekker en niet duur vh. c. BRIEFFIES J. SCHOORL P* Eau de Cologne per maat dan in Het Huis met de Luifel o 1 tmaWate ROELOF DE VRIES Dijk en Kaarssemakersgracht - Alkmaar TELEFOON 1038 VERDRONKENOORO 103 (Platte Steenenbrug) KINDERGOEDEREN Nergens krijgt U grootere sorteering. - Nergens krijgt II betere kwaliteiten Nergens betaalt U goed- koopere prijzen E.BUERS'HOUTTIL ANTON HURKMANS’ Dekkleeden en Zeilen JACOB KUIJT, Laat 115-117, Tel. 982, Alkmaar HANDEL IN BOUWMATERIALEN Dubbeld’s Fisteldrank Vervoert Uwe GOEDEREN per poudKroontji o o o o o o o o o o GEBR. SCHOEN Opgericht 1874 - Opgericht 1874 VISSCHERSLAAN 11 - ALKMAAR E N KH U IZEN TELEFOON 80 HOORN kijk Beleefd wordt de aandacht gevestigd op de speciale afdeeling Oude Genever JOH. WEIJMER F N 1 D S E N 90. IN DIVERSE SOORTEN Geen beter adres Aanbevelend 1 Luxe A uto-verhuur A D V E R T E E R E N DOET VERKOOPEN COMPLEET Gld. 98.- Nergens vindt men grooter keuze Alles tegen uiterst billijke, maar vaste prijzen illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO (2 3> voorheen Hekelstra at Telefoon 895 Vraagt Het zijn de beste en goedkoopste Alles met volle garantie HEERHUGOV/AARD Nrd. nabij bet Wim'urt DEPOT PU RFl N A-OLIÊN 1 PER HALF POND Hugowaard-Zuid VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE ZAKEN Beëedigd Makelaar - Schagen TELEFOON 82 voor Uw ZONNESCHERMEN MARKIEZEN DEKKLEEDEN TENTENVLAGGEN St aaldr aadtou w voor elk doel - Stelgertouwen prima 26.per 100 - Ijzeren en houten Takelblokken - Ri- polin en De Wit’s Verf - Dek kleeden en vlaggen te huur. WORTELBOER ZAADMARKT 8 - ALKMAAR TELEFOON 686 mooi en goedkoop, vanaf 6 cent per rol FIRMA J. C. MEYKNECHT WIJNHANDEL KORSTBOTER Alleen 104 Nieuwendijk 104, A’dam, Tel. 32075 BRIEFFIES BONS - de hoogste waarde Wilt gij volkomen genezen GEBRUIKT DAN DEN Tevens een uitstekend middel tegen klierachtigheid Prijs f 1.40 plus f 0.40 voor de flesch Ieder is zeer tevreden HOEDEN - PETTEN HEEREN-MODES Nieuwste modellen en kleurei In Holtkamps Gezondheidsmatrassen door Combinatle-lnkoop zeer voordeelige en speciaal goedkoops aanbieding. Voorts groote sorteering van de allernieuwste en zeer aparte dessins in Balatum. Vloerzeil. Linoleum, Graniet en Inlaid, zfiowel als in Tapijten. Loopers. Tafelzeil, Matjes, Kleedjes. Vachten en Chinamatten. afgepast en stukgoed, benevens een groot assor timent Axmlnster-, Velvet-, Bouclé-. Tapis Beige-, Driedoeks- en Koehaar Karpetten van de goedkoopste tot in de beste kwaliteiten. Tevens groote sorteering in alle soorten Tafel- kleeden. Divan- en Kapstokkleeden. Tafel-, Dressoir-, Schoor steen- en Pianoloopers. Theetafelkleedjes. Antimacassers, enz., enz., in diverse genres. 2 MAAL DAAGS NAAR AMSTERDAM EN TERUG 1 MAAL DAAGS NAAR DEN HELDER EN TERUG Te ALKMAAR eigen afhaal- en besteldienst Een licht verteerbaar, rijk melkgevend voeder bevattende circa 27 pCL eiwit en 8 pCt. vet Verkrijgbaar in Zaansch model, briketvorm, gebroken en meel bij: HEMELSBREED „Het Groene Krui»” Bekend adres voor Hotels en Kerkgoederen - Prijscourant op aanvraag - Beleefd aanbev. GEBR. SCHOEN OE -jS ÜH 4 -0226 H SLOTHOUBER, J i Wij zijn specialiteit in zuivelproducten en geven thans op veler verzoek: PRIMA ROOMBOTER a M CENT MET BON EDAMMER KAAS. 40 plus, 1.80 - 30 plus 1.50 - t» plus L35 deze 3 prima soorten met Bon. LEIDSCHE KAAS 35 cent, bij 5 pond 33 cent o o o o o o o o o o o Aanbevelend. Levert U concurreerend alle voorkomende BOUWSTOFFEN, alsook REGEN BAKKEN, GIERPUTTEN en VERDERE BETONWERKEN Alvorens ergens prijs te vragen verzuim^ men niet, bij bovenstaand adres eens aan te vragen. TELEFOON 23 Voor lange afstanden SPECIAAL TARIEF Beleefd aanbevelend. vampyr Koop en verkoop van huizen en landerijen. Opmaken van koopakten, huurcontracten, volmachten, schuldbekentenissen, firma-contracten, borgstellingen, enz. Regeling van nalatenschappen (voogdbenoeming, inventaris, taxatiën, successie-memorie, akte van boedelscheiding). VLUGGE AFWERKING EN ZEER BILLIJKE TARIEVEN. Speciaal adres voor de banketbakkerij Fa. W. BURGER - TELEF. 167 PIJNLOOS TREKKEN 1.50 PER TAND OF KIES E. FRAENKEL. Tandheelkundige, is dagelijks in de practljk van 98 uur. Heele gebitten vanaf 45.in een dag gereed. Men loope wegens naams- L misleiding niet verkeerd. Vele cadeau-lüsten worden verspreid. Bewaart deze goed en tel 2 1 van het aangegeven aantal Bons. De meeste artikelen hebben wij in voorraad en nog vele artikelen die NIET op andere cadeau-Hjsten vermeld zijn. KWALITEIT DER HOORN SC HE KOPJES IS PERFECT -i- Alleen deze kan U Uwgezondheid teruggeven. Hiervan getuigen da vele attesten, welke wij reeds ontvingen. Verkrijgbaar bij: Fa. NIEROP AlkmaarHoorn JAN DE VRIES. Alkmaar. J. GROOT en Fa. HOEKSTRA, Hoorn. DROGISTERIJ GROENE KRUIS, Schagen. L DE WOLF. Purmerend. J. SCHIPPER E. VEEN J. J. DE VRIES over ons zakje „Schura”. en toch hoo- ren wij wel de opmerking, dat het b.v. voor fijn verf werk en kristal wat scherp is. Daarom brengen wij nu ook in den handel „SCHURA’ -ZACHT in groote strooibus ad 20 ets.; vraagt Uw winkelier. Evenals bij de zakjes ..SCHURA” voor reclame een fraai gedecoreerde Poetsdoos cadeau! De voorwaarden vindt U op elk etiket. N.V. GLIMFABRIEK - OVERSCHIE Ontvangen voorjaarscolleetia U behoeft Uw winkelier voortaan niet meer te vra- gen „Is dit versefi”? indien U Blue Band koopt U kujjt dit zelf controleeren. Kijk naar den Garan t ie-da t u tn GEGARANDEERD VERSCH TOT(^-) voorkomend op elk pakje Blue Band dat U deze week koopt. Dit is Uw waarborg en U vindt deze alleen op de pakjes Bide Band. Bij voedsel is niets belangrijker dan verschheid. Blue Band is een delica tesse, vooral omdat deze versch ge garandeerd wórdt. Koopt heden Blue Band en kijk naardenGarantie-datumopelk pakje. ËLög o II. VEUL, Julianadorp, voor Koegras; ALK GROOT, de Stolpen, voor de ZUpe; C. REZELMAN Jr.. Wieringerwaard, voor Wieringerwaard, Anna Paulowna en Barsingerhorn JAC. METSELAAR. Westerkllef, voor Wieringen; P. C. TIJSEN, voor Winkel en Omstreken; II. BERGMAN, te Burgerbrug, voor Burgerbrug en Omstr. verschil is er tusschen LEVER TRAAN en LEVERTRAAN. Koopt daarom de beste Lofodinsche lever traan, welke U voor geld kunt krijgen namelijk die van Hoogzjjde Schagen k 55 cent per halve flesch. Zoo goed als reuk- en smaakloos. De naam staat op de flesch CD CD CD O CD I CD ICD CD CD CD CD I CD CD I CD CD CD CD B CDR CD CD CD> CD CD GD CD CD CD CD CD CD CD CD> StoomwasscherU en Strykinrichtin?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 9