Zieken vervoer I Geen Fabrieksmeubelen P. J. KRAAKMAN Kapelsteeg - Alkmaar - Landstraat 34 Qwenter d <5 8 3 8 c: AIbhman Renekens j „Maison Marcel” GO£DKOOP£H J Ongeacht tien aanschaffing*- J prijs, dien ge voor oen rijwiel betaalt, Is oen Burgers E. N.R. M op den duur toch goedkooper. K Eon Burgers E. N. R. wint het f altijd. Vraagt het hun, die 20 jaar on langer hun Burgers E.H.R. borljdon.-^r—s—s H. LINDY,T Gebr.H0ED-ALKMAAR-Tel.221 TUBERCULOSE LIJDERS K. O. H. P. ZUIKER ZOOLLEDER H. PRINZ - DIJK 21 - ALKMAAR G. BURGER A. NIE R O P Nieuwesloot 13 Alkmaar WARMER’S MEUBELMAGAZIJN DE POLITIE H. KAAL- KONINGSWEG 23 MODEVAKSCHOOL HET LEDERHUIS J. H. GEELS THEO GROOTHUIZEN H. NOOT DAMES- EN KINDERHOEDER DEHANGSELPAPIER wave CAREL FUHRMANN VACANTIE-KOFFERS Verwaarloos niet Kennemer Autogarage J. C. POUWELS, Alkmaar was, is en blijft uw adres voor Schoenreparatie Achterdam 31 (Kuipersteeg) Alkmaar Voor Uw Schoenreparatie is het ad/es bij Stoffeerder BREEDSTRAAT 36 FAHNER’S Lederhandel MOTORKLEEDING J. B. VAN MER WIJK KO BOTTEMANNE Permanent wave Eugenie UITSLUITEND EIGEN WERK INBRAAK EN BRAND De Heer en Vriesman Bertus Goes Huigbrouwerstr. 14, Tel. 531 HUGO RIJWIEL geheel compleet voor 60, 70 en nooger. E.BUERS,HOUTTIL VERDRONKENOORD 103 (Platte Steenenbrug) i i i j J. G. Verspaandonk Stalhouderij J. B. PEPERKAMP-Alkmaar Expeditie Goederenvervoer PATERNOSTERSTRAAT - TeL 1 R.K. BEGRAFENISONDERNEMING AGENTSCHAPPEN Heiloo J Kroon. Stationsweg Egmonden- Rinnegom J v. d Molen Egmocd a. d Hoef Schermerhorn H Jonk. Westeinde Warmenhuizen G. Mosch. Café. MODERN SCHOENWERK .f TGffAns H€fi£Croft I RITSEVOORT 23 Prijzen vanaf 167.50. NOORDER BANK ALKMAAR Ml WOENSDAG 16 APRIL Laat ONS w. IK BETERE KWALITEITEN GUMMIZOLEN EN HAKKEN VERDRONKENOORD44 V EXTRAA Bij alle drogisten in fla cons van f 0.90 en f 1.60 - RITSEVOORT 21 ALKMAAR Huigbroitwtrstr. 4 - Alkmaar uw lichten hoest; voorkomen is beter dan genezen Gebruik daarom T Alkmaar J- L. NIEUWENHUIZEN ‘5 Stofzuigers Electrolux de BESTE en HANDIGSTE MACHINE Vraagt demonstratie Hoofdvertegenwoordiger PETTEN BARRETS SOKKEN BRETELS SOKHOUDERS Herm. du Crocq HOOGSTE. 4 - TEL. 353 SPECIAAL HUIS VOOR WIJ TE KOOP Anton Boersen Jz. H. J. EILERS - OEGSTGEEST 8 Firma HERM. PLAS Kappen en Om. Hnis MAGDALENENSTR. 17 HEEFT U STOF G. VAN ZUUK Tuinstraat 57 Alkmaar DPAGCH KETTtNGKAST standaard. BEL Gebueo’a Teerstroop DEKKER Onze specialiteit Onder garantie KLEEDING NAAR MAAT- Vraagt mijn staal-col- lectic stoffen eens aan. De meest moderne cn nieuwste stoffen. Zeer billijke prijzen. Voor coupe wordt in gestaan SPECIAAL ADRES VOOR PRIESTERKLEEDING Het goedkoopste adres voor Kippengaas, Prikkeldraad, Draadnagels, Krammen, Asphalt. r KOMT ZIEN EN OVERTUIGT U BROUWERS MEUBELMAGAZIJN RITSEVOORT 21 Voor de a.s. Paaschdagen kunnen wij ons overheerlijk Overbekend fijn Krentenbrood en Tulband bereid uit eerste klas grondstoffen, zeer zeker aanbevelen Directr. A. VAN COMMENEE UW ADRES J. KOOPMAN Loopt uw horloge niet? I ,De Klokkenwinkel” t Hoogstraat 14 ALKMAAR. o H. Schoonhoven LOL nebben, koop dan Uw Feest- artikelen bij f AC. GROOTHUIZEN 5 OUDEGRACHT 163. ALKMAAR 2 8 VERHUIZINGEN GEBR. KOK Heiligland - Alkmaar B. J. SCHUIFF - PAYGLOP - ALKMAAR „DE NIJVERHEID LAAT 134 PROBEER EENS ONZE PRIMA INGEMAAKTE GROENTEN TELEFOON 622 Verhuizingen per Auto-Meiibelwagen. Volledige garantie. Vlugge en nette bediening onder leiding van een der Firmanten. mooi en goedkoop, vanaf 6 cent per rol voorheen Hekelstraat Telefoon 895 Laat ons uwe kamers artistiek behangen DIT IS UW ADRES vertrouwde, goedkoope, sterke en nette Reparatie-Inrichting Geen filiaal te Bergen Kleine Dorpstraat 9 Bergen - - 8 ZELFBINDERS VERDR.OORD 102 b/d STEENENBRUG - ALKMAAR j Telefoon 276 rz ir c u t JAN BRAUNECK’S V olkslederhandel Rubberleder onverslijtbaar Jan Brauneck 8C Zn. Waarde voor Uw geld in Goud, Zilver Doublé en Nikkel A. v. DIEPEN ouden voet doorgaan en bestaan WILLY DERBY CHAPELLERIE parte modellen Vakkundige bediening n OetilostroorOe prijscourant wordt Si MODELHOEDEN Heeft de' grootste keuze en den grootsten voorraad op dit gebied '7. RENTEVERGOEDING DEPOSITO’S 611. ”9' DE SPAARBANK VAN DE NOORDER BANK GEEFT UIT SPAAR BANKBOEKJES MET TH RENTE-VERGOEDING VAN 3% ‘s JAARS en Groote keuze eerste op Ritsevoort ALKMAAR Het beste adres voor hen die zelf genezen wij voetgebreken h: RIJDT OP TE ALKMAAR BIJ NI EROP EN SLOTHOUBER I verscheidenheid eerste SPECIAAL ADRES Tel. 742 Giro 126777 Zijden Franjes Zijden Koord Zijden Stoffen Galons Woelband DRAADVORMEN, enz. NIEUWE ZENDING Ruitjes-Petten CHIQUE MODELLEN PRIJS 1.25 d zl st d< Uw zijden Kappen opnieuw overtrekken. SLAPLANTEN BLOEMKOOLPLANTEN ROODEKOOLPLANTEN POOTUIENPLANTEN den heelen zomer voorradig VERDRONKENOORD 80 - ALKMAAR houdt zitting met ARTS, uitsluitend voor de behandeling van Tuberculose lijders te HOORN, in den Mrlksalon van den Heer BAAS, Veemarkt, van 9 tot 12 uur, op Ia ir g' ir di d< a< h d v< E ir 21 zi Beleefd aanbevelend Payglop 1517, t.o. de Breedstraat ALKMAAR Reparatie-Inrichting zijn er speciaal voor ingericht. Costuums naar maat 2025. Costuums keeren 12.50 Oppersen schoonmaken, repareeren én veranderen van Heeren- en Dameskleeding Beleefd aanbevelend: SMEDERIJ EN RIJWIELHANDEL Middelweg, H. H. Waard (Zuid) II cajun. Arme Picolo. Ik heb geep Auto, enz. Groote verscheidenheid eerste klas Gramofoonplaten. 4-AAT 182 AN BEVELEND Wascbfornuisjes is bjj - Moderne Dressoirs vanaf 32.50 i van ITw bedden, «stoelen, enz. enz. 1 Vrije toegang tot de werkplaatsen van BROUWERS MEUBELMAGAZIJN. Hulskamer-ameublement. bestaande uit 4 stoelen en fauteuils, rug en zitting bekleed met leerdoek 26.50 - Met moquette 27 50. 29.50. enz. - Huiskamer- ameublement. losse zittingen. 4 stoelen en 2 fauteuils 37.50 - Bekleed met zware moquette 49.50 en 55.- Massief eiken Huiskamer-ameublement. los raam met zware moquette 75.- Massief eiken Huiskamer-ameublement. 2 Crapauds en 4 eiken stoelen 97.50 Goedkoop adres voor het laten repareeren van Uw bedden, stoelen, enz. enz. Beleefd aanbevelend: LAAT 183, t.o. R.K. Kerk. ALKMAAR - LET OP DEN WITTEN WINKEL Wjj leveren U voor 75.00 een prima BRANDVRIJE KAST, hoog 78 c.M. Vraagt prijsopgaaf voor elke afmeting. Eigen fabrikaat. VERDRONKENOORD 85, TEL. 581 BURG-RIJWIELEN. Dit moet U voldoende rijn om «tak een BURG-RUWIEL aan te schaffen. WO bieden U aan het prima GAZELLE en HEER Voorts nog ruime keuze In andere merken vanaf f 45 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Augustus 1911, Staatsblad 445. ONDERRICHT IN TEEKENEN. KNIPPEN EN NAAIEN VAN DAMES- EN KINDER BOVEN- EN ONDERKLEEDING. OPLEIDING voor EXAMENS, alsmede CURSUSSEN voor eigen gebruik. Prospectus op aanvraag. Inschrijving en inlichtingen dagelijks. KOORSTRAAT 21 ALKMAAR H.H. HUISEIGENAARS VOOR SCHILDER-, GLAS- BEHANGWERK OUT - LANDSTRAAT 5« ALKMAA t Prijzen billijk. Cursus Ned. Taal (spraakkunst, stel len. spreken Grieven schrijven) in 12 schrifUlijke lessen, slechts f 3.50 Cursus Rekenen in 12 schrUtelUke lessen slechts 6. Vraag* inlichtingen! WESTWOUD Hoofdonderwijzer Postrek. 1714 repareert vakkund. en onder garantie E Aanbevelend: E Wilt ge op Uw Feestpartij Costumes en grimages. Voordrachten - Tooneelstukjes j Groote Sorteering 'VVVVVWri door geheel Nederland per auto-taps. voorzien van luchtbanden. Elke wagenlading tot 12.000 veraekerd. Uitsluitend eigen personeel Gratis prijsopgaaf lJongens-Overhemden en Blouses; Cheviot, Fluweel, Manchester, Peau de pêche rn blauw jaems Jongens- broeken Sportgordels, Bretels. Riemen. Zelfbinders, Petten, Alpina’s. In elk artikel een groote sorteering. Nergens goedkooper dan bij ons. „Het Lederhuis". Payglop, heeft Studenten dn Kostschool-jongelui, maten voorradig. Zaak van vertrouwen MACHINAL! BRE1ERIJ ZOO JUIST ONTVANGEN: Zijden Dameskousen met Punthiel in alle modekleuren vanaf 98 cent ALLEEN IN DEN WOL WINKEL OP DE LAAT van SCHIPPER (beslist eigen inmaak). SNIJBOONEN. SPERCIEBOONENZUURKOOL. ANDIJVIE. EN GIJ BLIJFT ZEKER GEBRUIKER BELEEFD AANBEVELEND: enormen voorraad Koffers voor Ijzersterk en niet duur In alle Heeren zolen en hakken 1.60 Heeren zolen j 1.20 Dames zolen en hakken 1.20 Dames zolen 0.85 Kinderen zolen en hakken naar maat Werkschoenen (extra) zolen en hakken 1.85 Beleefd aanbevelend, FILIAAL: HEKELSTRAAT 38 8 HEKELSTR. 23, ALKMAAR Verdronkenoord 84 ALKMAAR Alleen vertegenw.: Gritzner Naaima chines voor Alk maar en omtrek Eerste klas fabri kaat Voort» keuze dit 50 verschillen de soorten Onge looflijk lage prijzen Zie ctaiage Loop* U mociljjk rijt gauw vermoeid, wendt U tot ons. Met ome geoc- S C S '°°r Cn le Zc trooieerde STEUNSCHOENEN voorkomen en genezen wjj voetgebreken hun maken is en blijft Groote voorraad zoolleder Alle merken rubber-solen en -hakken VRAAGT en DRAAGT ons VOLKSLEDERHANDEL Ridderstraat 9 - Alkmaar Bj) aanschaffing van een RIJWIEL, s net Uw belang een bezoek aan onzen «rinkel te brengen Groote sorteering Vlugge en zorgvuldige behandeling van alle bankzaken. Het van ouds en welbekende Makelaarskantoor van Beëedigd Makelaar-Taxateur Veller, Spoorstraat E 3 Alkmaar. Telef 574 blijft op den Steeds aanbevelend. Te koop verschillende Heeren- en Burgerwoonhuizen. in alle p. verschillende zaken en bedrijven. w. Boerderijen groot, en klein en Land. Veel geld beschikbaar Hypotheek. TE KOOP CII- UU prijzen. Rijke Broodbakkerij te Alkmaar, annex en w.huls, heete luchtoven, mo- deme electr. machinerieën, omzet 16 b. p. w. Boeken ter inzage. Koopsom 23000. Hypotheek beschikbaar. Pracht Melkzaak m. winkel en woon huis. 63 j. reputatie, rfjke broodwin ning. Koopsom 4500. Groot Winkelpand a/h annex Brood- en Banketbakkerij Rijk beslaan. Boeken ter tnzage. Pand ook te huur. Pracht koffiehuis met vergunning te Sint Pancras. Rijk bestaan. Voorts diverse huizen, zaken, café's landerijen en bouwterreinen te Alkmaar. Bergen. Schoor). Eenige posten nyp beschikbaar. Beveelt zich verder aan voor het plaatsen van geld op hyp taxatiën, assurantiën adm’nlstratiën contracten, etc., etc. Inl. Kantoor v. Vaste Goederen (Woningbureau) Joh Peetoom, beëed. makelaar in Onr. en Roer goederen te Alkmaar. Berger- weg 11 t.o. Watertoren. Telef. 1237. Zaterdags spreekuur v. 101 uur in Centrum-* »otel. Kraanbuurt. alhier SPAARBANK CREDIETEN AAN HANDEL, LANDBOUW EN INDUSTRIE GEPLAATST KAPITAAL EN RESERVE 855.160.— REKENING-COURANT MET zingt thans het geweldige succes nummer ,X>es Zondags wil ik met mijn liefste zeilen gaan" op Pario- phoonplaal 4 2.Voorts Harmoni- A 4 <x VI n r v VI n n d ir ei r h< n v t d v b t P d z n d k

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12