Sport en I Wedstrijden Ajax-Biauw Wit 0—4) Districtswedtsrijden Corinthians Haarlem—D.E.C. 1-0 D. E. C. protesteert De vierde n SCHERMEN BILJARTEN De eerste klassekampioenschappen HOCKEY Nederland Amsterdamsche Taxi-chauffeurs tegen Rotterdamsche collega’s de om het kampioen- van Nederland Rugby, of wat men vroeger „voetbal” noemde P. E. C. voor de eerste klasse behouden V DAMMEN Interacademiale Sportfeesten Promotle-degradatiecompetities Interacademiale Sportwedstrijden H. D. M. hockeykampioen van Internationale Gala Scherjnavond in bet Carlton Hotel te Amsterdam De Kampioenscompeitie van den K. N. V4 B. De wedstrijd Go AheadVelocitas ErankrijkBelgië I Het Ned. Elftal voor den wedstrijd tegen België op 4 Mei a.s. ongewijzigd KNVB i (J D.E.C. roor- Haarlem heeft den toss gewonnen i—n f) 192 3 Een strijd van gemMe kansen 2—4 d. Broek en geen doelpun- t) Onder protest ran D.E C. ?e klasse hij een be- I1 4—» 4—2 2-O I-1 Groot Ajas en Blauw-Wit deelan de praten. Go Ahead en Velocitas ook! aan BESLISSING IN HET ZUIDEN waai Wei spanning maar matig spel i Dommering vestigt eea nieuw record 64 «1 2 1 1 1 0 o 1 1 28 38 Het zeitdt tnd ai ii Prom. je klasse D.C.L.Htllinen HortusZ.R.C. D. W. V.Rapiditas Afdeeling III Enschede: Ensch. BoysP.E.C. Afdeeling IV Tilburg: T.A.C.De Valk KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Amsterdam: Atas—Blauw Wit o—o Deventer: Go Ahead—Velocitas a a I <jr ttv f«t»«<j steet om te schieten. Onverwacht verandert de bal van achting en verdwijnt in den benedenhoek van het Groningsche net (aa). Hoewel zich voor beide partnen nog eenige goede kansen voordoen, weet niemand hier van te profiteeren. zoodat de stand geen wijziging meer ondergaat. die o.i. slechts in het nadeel kan zijn. en voor 3 4 3 3 3 0 1 1 1 2 1 1 0 4 3 3 1 3—0 0—3 4 3 3 3 1 0 3 2 Tjoa (Den Haagt Theeboom (R'dam) Dommeruig Wlemers □oxnmerlng De Leeuw Cremers Tjoa Dommering Van Vliet Van Vliet Wlemers 400 92 400 145 Pnt. 400 180 400 130 400 285 220 400 400 247 400 139 400 362 400 315 365 400 400 355 400 350 341 400 40 318 2765 2647 2643 3158 2138 3063 2070 1840 31 30 32 32 26 25 14 14 30 38 20 30 39 39 30 20 23 23 7 7 35 34 36 36 24 23 27 37 29 28 38 29 21 30 155 184 148 205 184 211 218 194 150 54 H.8. 139 50 91 101 105 30 84 24 84 32 34 47 65 54 39 72 81 88 51 65 43 53 74 14 09 29 66 35 72 82 210 101 150 69 86 60 82 64 luiden. 19.04 9.60 57.14 13.14 2857 10 35 11 42 10.64 28 57 9.28 1481 12 94 1379 11.25 11.75 1379 16.86 15 43 17.83 14 38 16 50 1052 1158 9.77 9.49 9 48 1280 9 50 6 87 1250 1538 10.64 13 33 4 55 20 12 3* EERSTE KLASSE Afdeeling IV Venlo: WilhelminaRoermond Afdeeling II Vlaardingcn: FortunaV.U.C. PROMOTIE-DEGRADATIE Afdeeling I Haarlem: HaarlemD.E.C. VOÉTBALBEKER 3e ronde Go Ahead Velocitas Ajax Willem II Blauw-Wit Scheeres De Dood 3. 3. Geheels Tjoa Cremer Theeboom Van Vliet Gehrels De Leeuw v. Vliet Dommering Cremer Gehrels Theeboom Tjoa De Leeuw 400 136 400 337 14 58 310 33 86 53 Oem. 21.05 9 47 14 28 11.38 17.47 872 10 13 11.11 1025 888 ♦—O 5—t 4O 5— 1 ai t—4 4— 4 3— 3 5— a aa 1—8 oa 4— 1 a—3 3—4 3—1 o—3 1—3 aI fl De stand luidt hier: P K. C. Enschedeacbe Boys A Z. C. Wlemers De Leeuw Wlemers Tjoa Wlemers Theebc ~m De uitslagen Gehrels Cremer 'Rieeboom De Leeuw Cremer De Leeuw Theeboom Brt. 19 19 3— 4 5—a 4o 11) 4—5 1—3 o—i 3— a 4— 3 4—a 400 192 8 6 4 4 3 2 400 266 plicht een der Amsterdammers het veld uit te zenden wegens natrappen. Het is ruim twee uur, wanneer de volgende elftallen aan treden Haarlem W. B.V.V.—H.F.C. Kerkrade—S.V.V. Hoe ns broekMiranda PicusTheoie V. S.V.Oosterpark G. V.A V.Schinkelhaven VitesseSparta S. S.C.Stadskanaal DonarRob e> Vel. B.E.C.Kinheim MiddelburgZeeland ia VeendamLigtersblee k H. B.S.—R.F.C. T. E.C.—R.C.A. B.F.C.—N.A.C. W. F.C.—D.S.V. P.S V.Overmaas Ac tullesGolto O.D.SZeeburgia NoaJ—D.F.C. 't GooiE.D.O. Staatsmijn EmmaN.E.C ExcelsiorKennemers BaroniePalemig .SC Longa Eendracbr S.C H. EindhovenEnschede Dongenluliana SchoonhovenH.R.C. AD. O. Wagemngen Quick (N.iSteeds Hooger FrisiaDol o SwittZ.V.V. O. S.V.—D.H.S. D.O.S.—E.V.C. Tubantia—U.V.V. Afdeeling V Groningen: Be QuickAlcides Bij gelijk spel komt het bezoekende elftal in de volgende ronde. t> Gestaakt. f f) H.R.C niet opgekomen. PROMOTÏB-COMPETITIES IN DE AFDEELINGEN 20.— 695 P E. C. behaalde een 42 overwinning te Enschedé op de Boys zoodat P. E. C. voor de eerste klasse behouden blijft. Donunering Wieemers v. Vliet Geheels Tjoa 6. 8 Promotie je klasse Spartaan—O.V V.O. HollandT.O.G. 8—4 7— 12 8— 3 i 2-7 <->oe ging het vroeger? in Scone (Cornwall) werd eens per laar gestreden tusschen getrouwden en onge trouw Jen en op de markt werd de bal opge gooid. Men speelde dan wat wn tegenwoordig .rugbv" zouden noemen, doch wat men toentertijd Jute”- oi .Joot-ball" noemde. (Ook wel ..campball”). Het geheel bood een woesten aan blik. want aan beide zijden stonden een dertigtal medespelenden. Men rende elkaar na over neggen en door sloot en. en al vechtend en rollend ging het straat in. rtraat int en het spel verplaatste zich van Jen eenen naar den anderen kant van het dorp. Voor den aanvang van de match hadden Je bewoners voorzichtigheidshalve hun rui ten van blinden voorzien. Vrijdagavond vonden in de schermzaa. Paoli te Amsterdam scherm wedstrijden plaats, welke deel uitmaakten van de Interacademi- nale SporUeesten welke van 10—12 April hier ter stede worden gehouden De uitslagen luiden als volgt Floret: 6 deelnemers: 1. L. Petit (O. 8. A.) 5 gewonnen partijen. 2 E. Wijnhers (U. 8. A.) 4 gewonnen par tijen; 3 J A. 8. Hult (U. S. L. B.) 3 ge wonnen partijen. Sabel: 5 deelnemen: 1 L. Petit (U. 8. A.I 4 gewonnen partijen: 2. O. van Asselt «U. 8. R.) 3 gewonnen par tijen; 3. C. P. H. de Jong (TT. 8 L. B 2 ge wonnen partijen Degen. 3 deelnemers: 1. Petit (U. 8. A) 2 gewonnen paruien; 2. Wycher» (U. 8 A.I 1 gewonnen party 3. van Asseit <O. 8. R.) geen gewonnen partij Als hoofdsecoodant trad op de heer Paoli 7 12—3 3 8—8 1 0—9 AFDEELING II De verrassing van den dag is wel de over winning, die het Haagsche V U. C kon be halen op Fortuna In Vlaardingen. De kan sen zyn nu gekeerd en momenteel staat V tJ C. er het best voor alhoewel nog alle mogeiykheden aanwezig nin De stand is hier: Fortuna D H C. V. C. Vrijdagmiddag vonden op het Ajaxveld In de Meer twee ontmoetingen plaats tusschen de studenten. U 8. A. i Amsterdam) speelde tegen Rot terdam en ondanks een overwicht in het veld verloren de Amsterdamsche studenten met 20. Op het andere veld speelde U. 8. R. (Utrecht) tegen D. 8. B. (Delft)-en nadat de rust met 00 was Ingegaan waren de Utrech tenaren In de tweede helft veel sterker en het einde kwam met een 41 overwinning voor Utrecht Op een der Voetbalterreinen in den Water- graafsmeet had heden een voetbalwedstrijd plaats tpsschen Amsterdamsche en Rotter- damsche taxichauffeurs. De wedstrijd werd door de Rotterdammers gewonnen met 6j Afdeeling V Winschoten: W.V V.-H.S.C Gistermiddag speelde H D M baar thuie- *edscryd tegen Deventer en won met 2—8. waardoor zij hockeykampioen is geworden van Nederland. dat Scheeres Kaan passeert. Dan is het defi nitief afgeloopen en is het wachten op de uitspraak van de Protestcommissie een be slissing, die o.i. slechts in het nadeel van D.E. Om het kampioenschap van Nederland Gisteren werd te Amsterdam de vierde ronde gespeeld om het kampioenscnap van Neder land dammen. De uitslagen zijn als volgt, waarbij eerst- gv omidsn sleed m wit hebben gespeeld Damme emise met Rustenbu'-g; De Schaap “erlie^t van Van Dartelen; 31ult“r w‘r.t van Jacobs Ris iri'iest van M»u e.ikamp. Vnr wint van Keiler. De »:nnd .s tm n. als volg;: «os Kei ler 4. Meulenramp en Shtt<<w edet 5; R‘s, Damme en Van Dartelen ieder 4; Rusten burg s. De Schaap 2; Jacobs en Var. Beer: leder 1 Flirt. Kaan Daalen Huisman P. v. Daalen Bieshaar Vree ken Kammeyer Verwaal Breeuwez Olden burg Polanen. De uitslagen van de Zondag te Deventer gehouden connthianswedstrijden Oostelijk district tuiden als volgt PW—Quick U.D.Vitesse i Z.A.C.Wilhelmina QuickRobur Winnaars P.W.—Quick VitesseWilhelmina Finale: P.W.—Viteeae P.W wint door strafschoppen. Verliezers: Z.A.C.—U.D. RoburBe Quick Finale: Z.A.C Robur De corimluanbeker werd toegekend aan P.W. De tweede prijs bestaande uit een metalen ba: werd gewonnen door Vitesse. 3. Z.A.C. 4- Robur. De doel punten prijs viel ten deel aan Vitesse. Zaterdag 12 April j.l.. had In de schitte rende zalen van het Carlton-hotel te Am sterdam een groote Internationale Gala Assaut plaats. Aar dit bfjsonder goed geslaagde scherm- feest hadden verschillende bekende sterks kr.ichten deelgenomen, zoowel professional, als amateurs, zooals: Profes. Thlrifay (Belg* Ch. Aerts iBelg), J Brassinne (Belg, hier gevestigd), Tancrédl (Itahaan), Accotnando Umberto Italiaan), terwyi als bekende sterke amateurs mej. Hélène Mayer (Dult- Roeg Barber Scheeres Geurtsen Kanne Thonus De Dood Grootman Schillemans Siebeles De Vries 1 0 1 In het Noorden verloor W. V. V. haar eer sten promotie-degradatiewedstrtjd met 10 van H. 8 C.. hetwelk niet bepaald e»n goed begin van de Winschoten kan warden ge noemd. De gedetailleerde uitslagen lulden: Donunering Gehrels Na afloop reikte de heer Sanders Donunering de kampkienaonedalUe uit. Alle spelers waren vol lot over de goede orga nisatie en het zeer fraaie materiaal. De Leeuw en Cremer hebben thans voor den tweeden keer in het le klasse kam- isp beneden de 10 moyenne gespeeld. >r zy naar de 2e klasse degradeeren Zondag werden de wedstrijden voortgezet De laatste uitslagen zfjn: Op het V. V. V -terrein te Venlo vond de besUssingswed-tryd plaats om uit te maken wie promotie-dégradatiewedstrijden moet spe- Wllhelmlna en Roermond. Na spannen- wedstryd was Wilhelmina de gelukkige won met 10, zoodat Roermond met 54 84 van de Zaterdag gespeelde kampioenschapewedstryden ie klasse Biljart luiden De verrassende uitslag voor de kampioene- competitie is wel het geiyk spel dat Veloci tas in Deventer n b. heeft kunnen bevechten t« gen Go Ahead. Na de 80 nederlaag tegen Ajax in Amsterdam hebben de Groningers zich wel schitterend hersteld immers daarna won Groen-Wlt van Blauw-Wit. moest Wil lem H ach met een geluk spel In Groningen tevreden stellen en gisteren kon Go Ahead het niet verder bolwerken dan een 22 ge- lijk spel. Voorwaar een pracht resultaat voor de Groningers en wé beginnen zoo langza merhand te gelooven, dat die 80 neder laag misscnien wel een vergissing Is geweest. Door dit gelijke spel Is de spanning er In ge bleven immers Ajax kon het ook niet verder brengen dan een gel Uk spel tegen Blauw- Wit en bluft daardoor twee punten achter op de OostelUke kampioenen De wedstrijden op Tweeden Paaschdag. Blauw-WitWillem II en Go AheadAjax zullen ons een stapje dlchtér brengen om definitief tot inlicht te komen, wie als se rieuze candidaten voor het kampioenschap In aanmerking kunnen komen. De stand in de kampioenscompetitie luidt: 1 3 1 1 1 3 4-4 1 3—S 3 4—3 AFDEELING II ae klasse XerxesV-O-C. NeptunusUmtas als volgt 3 1 3 0 3 1 De kampioenswedstrijd Go AheadVelo citas welke naar schatting door ongeveer to.ooo personen werd bijgewoond stond niet op een hoog peil, wai het spel betreft. Het tempo was te langzaam en aan com binatie en 'echniek ontbrak veel. Go Ahead kon geen enkele maai haar gewone spel ontplooien door het :orsche ingrijpen van de Noordelijke verdediging. Bovendien wa ren de Deventenaren kort voor de rust ge handicapt omdat Je midvoor J. de Kreek wegens ziin oude blessure vervangen moest worden dooi Prins, die op de rechtsachter- plaats kwarp te «taan terwijl Brookman midvoor ging spelen wat een danige ver zwakking bleet. Dai Go Ahead ver beneden haai kunnen speelde, kwam Velocitas ten goede Te ruim twee uur laat scheidsrechter Israels beginnen en dadelijk blijkt het dat de rhuisclut rianden vol werk krijgt- Ongeveer tien minuten is Velocitas dan in de meerderheid. Na zes minuten spelen, dacht men van dei Velde te zien doelpunten, maar HaUe redt meesterlijk. Het eerste goede schot van de zijde det thuisclub werd gelost dooi Th. de Kreek maai Roose ma kan den bai over de lat wippen Ijven later krijgt Bnlleman een mooie kans voor open doel maar het schot gaat naast. Hoewel Je gasten m bet veld met minder zijn dar de Deven- tenaren hebben de laatsten toch het eerst succes, wanneer Slentert aag voorzet en de Kreek ineens mzet (io). Weer valt de thuisclub aan en ook ditmaal heett Je Kreek Jen bat op rraaie wijze vrijgemaakt doch de .cheiderechter fluit voor ouitenspel. Wanneer er gb minuten gespeeld zijn gaat Meuiema er met den bal vandoor komt voor open doei, geeft het ledet over un Franssen die onder den uitval van Haire jooi m net net piaatsr (lIj. Direct daarna verschalkt Bonsema de Go Aneauverdediging. wanneet iedereen denkt, dat hu zat schieten geeft hu plotseling over aan Franssen die Haile het nakijken geeft <i—aj. Dan valt de Kreek uit en kort daarna komt de ust. In je tweede helft a Go Ahead m de meerderheid doch verder Jan Je Woli Si en Witlox orengen de rood-velen nel met. Bij een noetsenop door Stenvert genomen belandt oa hoog Voor den doelmood waarna net ieder tweemaal 'O Je ncnttng van net Joe wordt gescheten Joch tetkens is er een been da' het weg wet kt sne'tetre herbaalt zich -enigen titd ater Een kwartier is ongeveer verstreken ais Halte naar den vrrjstaanden de Vnes plaatst. Deze rent snel langs de lijn en zet voor, waar len. den en won met Bleyerheld. T A. C.. de Valk ral moeten ut- vechten. wie In de eerste klasse zal spelen T. A. C. verloor haar eersten wedstrijd voor deze zware comjretitle met 3—0 van de Valk, die wy een goede kana geven om het volgend helzoen in de eerste klasse uit te komen. De stand voor deze competitie luidt: De Valk 1 1 2 T A. C. 1 Bleyerheide Roermond - In het Olympische Stadion te Parya is gis teren de 23ste wedstrijd tusschen Belgen en Franscben gespeeld De Belgische ploeg behaalde een fraaie overwinning. Het elftal luidde: Bad jou (Dating C. Brussel) x Nauwens (RC Mechelen) P. Bralne (Beerschot Versyp (FC Brugget Rugby heeft in ons land nog niet die ver breiding kunnen vinden, welke deze man nelijke sport verdient. In Engeland daaren tegen vanwaar dit spel stamt zooveel te meer en speciaal de studeerende teugd werpt er zich met enthousiasme op. Een goed bewijs leverde de laatste Oxford versus Cambridge match op. welke door 42.000 toeschouwers werd bezocht, terwijl de voet balwedstrijd tusschen deze universiteiten zoo toeschouwers trok Rugby is een spel bij uitnemendheid. Het eischt kracht, vlugheid en bovenal zelf- beheersching van den beoefenaar en m Engeland heeft iedere stad, ieder dorp, hoe klein ook. n rugbyclub en de meest typische matches kan men aanschouwen. Dan gaat het t :sschen de mijnwerkers, dan weer tusschen de schoenmakers- en kieer- makersgezellen, of tusschen de gehuwden en vrijgezellen van een dorp Thans is alles meer geciviliseerd enr zou een goed georganiseerde dorpspolitie spoedig een einde maken aan een exces. Vroeger was dat anders en kwamen de bewoners van Engelsche of Scbotsche dorpen voor de gekste dingen te staan. De Technische Commissie van den K N V. B. heeft Zaterdag het onderstaande elftal samengesteld voor den wedstrijd tegen Bel- g.6 op 4 Mei as. Van der Meulen. doei; Denis, taanv.) en v. Kol. achter. Kools. v d Wildt en Breitnér. midden; Landasü. Tap. De Kreek, v d. Heyden, voor. Als reserve werden aangewezenJan de Boer (Ajax), J. de Bruin (Hermes D. V. 8.). Scheffers (Hermes D. V. 8.), Van Kenteren (H. B 8 Het Nederlandache elftal zal op 30 April een oefenwedstryd tegen het B-elftal spe len. terwyl bet B-elftal op 4 Mei tegen het BelgISch B-elftal een wedstrijd te Gent zal spelen Het B-elftal werd als volgt samengesteld Halle (Go Ahead), doel; Vernietten (H B: 8) en v. Loon (Willem II> a.; Entjes 'Heractes), J. Halle 'Go Ahead) en Schlos ser (Heracles), m Gerritse (BI. wit). Kiuin (A.G.O.VV.), v. Reenen (Ajax), Tinsel «Golto) en Mulders (Ajax> voor. Tot reserves werden aangewezen: v d Meer (V U. O.). Wanders Wageningen), Schermekes (Go Ahead). Rulsch (D. E. C Voor de neutrale toeschouwers was het spel in den wedstrijd HaarlemD.E.C. al even teleurstellend als in de vorige drie voor deze spannende competitie gespeelde wedstrijden. Lte belangrijkheid van de resul taten dezer wedstrijden schijnt op het mee- rendeel der spelers van zoo grooten invloed te zijn dat zij er niet in slagen hun gewone spel te spelen, waardoor het geheel blijft beneden net peil, dat van candidaten vooi de eerste klasse mag worden verwacht. Voor de groote schare Haarlem-supporters was de overwinning echter van grooter beteekenis dan df teleurstelling over het matige spel, daar de kansen om voor de eerste klasse be houden te blijven niet onbelangrijk zijn gestegen. Als lichtpunt van de beide door Haarlem thuik gespeelde wedstrijden valt «naast de 4 winstpunten) te vermelden, dat de verdediging zich geen enkele maal liet passeeren en voor de roodbreeken is het uitstekend werk, dat Kaan in deze wedstrij den heeft gedaan al bijzonder van beteekenis, na het onklaar raken van De Vries juist voor het begin der degradatie-wedstrijden. Thans resten nog de wedstrijden D.E.C. K.F.C. en K.F.C.Haarlem. Een overwin ning in de Koog beteekfflt voor Haarlem definitief het behoud voer de eerste klasse en wanneer D.E.C. in Amsterdam een of twee punten op K.F.C. verovert, heeft Haarlem aan een gelijk spel tegen K.F.C. reeds vol doende. De 1o uitslag van gisteren is intusschen nog met definitief in verband met een door D.E.C. ingediend protest, maar de roodbroe- ken behoeven zich hierover met ongerust te maken daar de kans, dat D.E.C. het protesi wint 0.1. uitgesloten is. De Amsterdarhmers tneenen n.L. dat hun een strafschop wegens hands is onthouden maar naar wij vernamen hebben noch de scheidsrechter, noch de beide neutrale grensrechters de door D.E.C. bedoelde overtreding kunnen conitateeren en de voorstelling der overtreding zooals wij die gisteren door D.E.C. hoorden uiteen zetten is dan ook zeker niet in overeenstem- rninf met de werkelijkheid. De verstandhou ding in het veld was met zoo goed als in de vorige wedstrijden en de goed leidende scheidsrechter Tetzner zag zich zelfs ver- Haarlem heeft den toss gewonnen maar veel voordeel geeft dit niet, daar de wind dwars over het veld staat. Wanneer de eerste aanvallen van D.E.C. zijn afgeslagen gaat Oldenburg er snel van door, maar de D.E.C.- achterhoede weet door een hoekschop den larval te onderbreken. Kammeyer plaatst den bal goed voor doel, waar Oldenburg tuist over schiet. Breeuwer stelt dan Polanen m de gelegenheid den bal goed voor te zetten maar de toeloopende Verwaal topt te zacht in, waardoor 0e Vnes nog kon ingrijpen. N.- handig spel komt Verwaal weer door de D.E. C.-achterhoede maar zijn schot gaat tuist mast het doel. De Haarlem-voorhcede vindt dan blijkbaar dat het wel wat kalmer aan kan en met uitzondering van Oldenburg, die steeds den bal gaat halen zijn de overige spelers weinig enthousiast. D.E.C. weet dan ook het spel te verplaatsen en vooral de linkervleugel der Amsterdammers maakt het de Haarlem-verdediging lastig. Het optreden der Haarlem-achterhoede is niet altijd eifcn zeker en Kaan krijgt dan ook regelmatig werk. Eenige goede schoten worden fraai door hem gestopt, o.a. een hard schot in den hoek van Roeg. D.E.C. speelt enthousiaster dan Haar lem, maar veel beter is haar spel niet. Bij de aanvallen van Haarlem staat Breeuwer nogal eens buitenspel, wat den scheidsrechter niet ontgaat. W. v. Daalen weet eenige maten nog tuist een D.E.C. aanval te onderbreken en aan de andere zijde mist Polanen een goede kans. Rust oo. In het begin van de tweede helft is het spel aanvankelijk van beter gehalte maar door ’e stevig spel moet het spel nogal eens worden onderbroken. Na een voorzet van Kammeyer wordt de bal juist over het doel gekopt en door tijdig uitlocpen weet De Vries even later een doelpunt te voorkomen. Geurtsen wordt dan wegens natrappen het veld uit gezonden maar met 10 spelers weet D E.C. dan eenigen tijd het spel in handen te nemen, maar Kaan keert alles. Het spel wordt er niet vriendschappelijker op en vele vrije schoppen zijn het gevolg. Het laatste kwartier komt Haarlem krachtig ppzetten en moet De Vries goede schoten stoppen. De spanning stijgt en dan eindelijk weef Breeuwer minuten vóór het einde den bal in het D.E.C.- doel te plaatsen. 1o. D.E.C. doet nog een krachtige poging om gelijk te maken, maar Kaan redt. Met 1—o komt dan het einde. In de kleedkamers protesteert D.E.C. tegen het niet toekennen van een strafschop en na eenigen tijd komen beide aanvoerders weer in het veld met Kaan en Scheeres en ook de scheidsrechter verschijnt om te constateeren, By Tjoa (Den Haag) en Theeboom (Rot terdam) op de andere tafel, ging bet niet zoo vlot Bekten maken na venchlUende klei ne beurten een serie van in de 60; zy spe len echter zwaar. Theeboom miste alle zelf vertrouwen en laat dikwijls d e mee.semak keiyke ballen liggen Ha 19 beurten staat Theeboom op 205 en de Hagenaar op 276. Naaeen paar nullen van den Rotterdammer maakV^joa 38 en 37 en heeft dan ruim 130 punten voorsprong. Theeboom haalt nog even op met een serie van 40 en even later no teert hy 18. maar Tjoa laat er onmiddellijk 17 op volgen en staat dan op 377. Ten slotte wint de -Hagenaar met 84 punten sprong. De cyters van deze twee partyen Van Vliet (Den Haag) 40 Cremers Groningen) In afdeeling 1 speelde Haarlem thuis te gen D E C en won met 10. D. E. C. heeft geprotesteerd tegen het niet toekennen van een strafschop, wegens een handsgeval; deze werd na afloop van deó wedstrijd genomen en in een doelpunt omgezet. De protestcom missie zal dit geval nader moeten onder- onderaoeken Na de pause. Enthousiast vallen de beide ploegen weer aan. soms lykt het al te geestdriftig te wor den en Mutters moet nog al wat vrye trap pen ditdeelen. Delen loopt een beenblessure op en moet het veld verlaten, waarvoor een invaller verschUnt. Ajax is Iets in de meerderheid. Veel kansen worden het geboden doch het is vaak hope- .oos om te zien hoe de meest gemakkelyke kansen door slecht schieten worden ver knoeid Een off-side goal wordt door Mutters ongeldig verklaard. De Boer en Lietzen zwoe gen om zich de aanstormende Rood Witten van bet lyf te houden. Het lukt en met blan ken stand wordt het einde door Mutters, die correct geleid beeft, aangekondlgd. AMSTERDAM, 13 April. Wederom een vol stadion, muziek ditmaal van de gemeente tram. volle trams, vele auto's, opkoopers. Ruim 30.000 toeschouwers moedigden van middag hun favorieten aan en zagen de par tyen de punten deeten en ten maken Een punt heett Ajax wel kunnen scoren maar Mutters ontdekte een buitensjM-lgeva! en ondanks protest van Rood-Wit aelfs van Kol kwam er by te pas was Mutters onver- biddeiyk en zoo bleef de stand den geheeler wedstrijd blank. Kansen om te doelpunten, die hebben beide ploegen zeer vele gehad. Maar het schieten was erbarmeiyk slecht, vooral ook het Rood witte aanvalsqulntet verknoeide door naast- of overtrappen kans op kans. Zeer veel ge vaarlijke schoten behoefde de Blauw-Wlt- keeper dan ook niet te houden. Schindeler mag van geluk -preken dat de Ajax-voor- hoede zoo slecht op schot was. Voor de pauze was het Blauw-Wit dat ver raste door zyn werkelijk niet onverdienste- lijk spel. Verscheidene malen brachten Smit die deaen keer al zeer enthousiast sjieelde en Gerritse fraai op. doch van Kol en Die penbeek speelde een safe verdedigende party en zoodoende was er geen doorkomen aan. Na de pauze zat de Ajaxmiddenllnie er beter op en steunde daardoor uitstekend haar vleu gels. Nu was het de Boer, Blauw-Wit's spil en vooral ook Lietzen, die opvielen door hun fraai verdedigend back spel. O. i. werd te veel op den vleugel Smit—Gerritse gespeeld waar door Homborg te weinig te doen kreeg. Over den wedstrijd het volgende: Blauw- Wit is het eerst in den aanval en Hombörg ziet kans een fraai schot op de Ajaxveste te lossen, dat door de Boer wordt weggewerkt Keurig samensjielend gaan Gerritse en Smit er telkenmale van door, doch zij vinden in van Kol en Schetiers sterke tegenstanders. Schindeler is by Rood-Wit's eersten aanval onzeker en hy kan slechts redden door cor ner te trappen. Van Reenen Is er door, doch door treuzelen gaat de kans verloren. Als Dorenbosch naast heeft geschoten, gaat de Ajaxaanval er fraai comblneerend van door, keeper Schindeler houdt een effectvol schot goed. Na een kwartier een zeer snelle aanval van Blauw Wit. Dorenbosch kopt naar Hombörg een ren. een lage voorset en Doren bosch. in vrye positie staande, schiet Juist in de Boer's handen. Ajax krijgt een kans om de score te openen ais Schindeler er eens jam- meriyk naast grypt. Ten Have plaatst het leder hoog voor tiet doel, doch Blauw Wit- beenen weten erger te voorkomen en beletten een doorboring van het verlaten doel. Het spel golft op en neer, als kijkspel Is het voor den toeschouwer heel aardig. Van Kol cv. moet alle zeilen byaatten om zich den geest- driftlgen rechterveugel van Blauw Wit van het lyf te houden Van overwicht van een der partijen is geen sprake. Ajax Is misschien Iets gevaarlyker voor doel, doch het schieten ia slecht en Schindeler wordt niet gepasseerd We zien van Reenen, Volkers en van Reenen in gun stige positie staande, hoog over trappen Even voor rust een schitterende ren van Hom burg. een zuivere voorzet volgt. Dorenbosch staat op zyn paaU en kopt net leder over den uitloopenden de Boer in doel, doch wonder boven wonder stuit de bal tegen den paal en mag Ajax van geluk spreken Nog is de kans dan niet verkeken, de bal springt in het veld terug: Ferwerda lost een keihard schot, doch de Boer heeft zich hersteld en houdt vallende. In de party tusschen Dommering en De Leeuw werd een nieuw Nederlandsch record gevestigd over 100 punten (5714) door de serie van 210 caramboles. De Leeuw maakte 21 van acquit. Domme ring komt aan Moot en heeft den bal spoe dig in het middenvak; baarfyn wordt de bal geraakt, de rappels zyn zoo schitterend op maat, dat de bal steeds goed blyft. Bij 75 een klein gelukje, de bal Is mis. maar klotst er juist nog op. doch op 119 wordt de serie door 'n ..gemakkelUk" balle tje onderbroken. Dra volgen een paar klei ne series. De stand na 4 beurten isDommering 186 en De Leeuw 34. By de vyfde beurt maakt De Leeuw 34 Dommering krijgt den bal in moeilijke positie Het spel is fel als in de eerste beurt, naast nog zuiverder De eerste 184 ri)n spoe dig gemaakt Rustig verder spelende 180. 190 dan onder daverend, 00. erdoovend applaus wordt het 300. Nog 14 punten heeft hy te maken om de party in vyf beurten te be ëindigen. z By de 200 caramboles krü<?t trekkeiyk moeilijken treksloot Het publiek is muisstil Iedereen leeft In de itoop. dat hy de ouit>- z?> 'innen uft- maken, maar de trekstoot is ver mis. Nog twee beurten heeft hij noodlg om de resteerende vier punten te maken. sche) Olympische kampioen 1928 Erwin Casimir (kampioen van Duitschland), Phi lippe Cattiau «Fransehe kampioen), R. Li bert (Belgische kampioen) en mej. De Boer en mevr. Admiraal. Nederlandsche kam pioenen en dr. H. Kranefuss uit Duitsch* iand en onze bekende Nederlandsche floret- kampioen P. Kunze. De Ze grocte schermavond was in het bjj- aonder gewyd aan het fijne spel van net floret schermen welke nog te weinig in ons land beoefend wordt. Deze internationale schermbyeenkomst was georganiseerd en bekend gemaakt door de Amsterdamse!» 3chermclub. en had bijzonder veel toe schouwers aangetrokken, zoodat de groote zalen van het Carlton-hotel zelfa te klein waren voor het groot aantal gasten, die ge volg hadden gegeven aan hun invitatie. Het programma van den avond vermeldde 16 nummers en het algemeen oordeel wba dat ieder schermnummer op zichzelf veel, belangstelling trok door hun vlugge, correcte en sportieve uitvoering. Het was een waar genot voor kenners en een waar enthousiasme verwierf by de leeken. Door plaatsgebrek is het onmogelyk leder schermnummer uitvoeriger te detaslleeren. de byzondere nummers, welke het meest in den smaak vielen, vinden?wy hieronder: Het grootste Frahsche saiUMt en de schermles op floret door prol. Aerts en een zyner teerlingen, was uitgevoerd met vee! gratie en elegantie en opende op schitte rende wyze den schermavond De party op floret tusschen den Belg prof. Tlrlfaj en onze Nederlandsche floret kampioen F Kunze, bracht in alle opzich ten het tyne en vlugge karakter van het flor et schermen. De prachtige taktlek van den Belgischen meester bracht iedereen in bewondering terwyl Kunze u^tslQcend party heeft gegeven. De party op floret Casimir en Mosman, gaf ook een mooi voorbeeld van het echte floretschermen. Verder de demonstririieparty op floret van mevrouw C. H. van Waveren. met haar leeraar. prof. J. Brassinne. was uitstekend, goed geleld door den meester en waar mevr. Van Waveren verschillende. byzonder prachtige, raak beeft kunnen brengen. De match van mej. Helene Mayer tegen mej. De Boer in 10 raken, een der voornaam ste nummers, bracht een overwinning van Helene Ma} er met 10 tegen 2 raken. De sabelparttj Umberto Acomando en Aerts heeft in alle opzichten het ware sa- beltechniek vertoond met zyn vlugge en gevolgde geveciitgangen. En ten slotte een byzonder mooi nummer, welke keurig en seer behendig is uitgevoerd geweest, een getrouwe reconstructie lan een duel uit de 17de en 18de eeuw, met rapier en dolken, 'in costuum uit die tijd perken, uitgevoerd door prof. J. Brassinne tn zyn leerling K. van Tien hoven Het was werkeiyk een goede gedachte van ae organisatoren van deze seer inte ressante en afwisselende nummers op net programma te plaatsen, welke bewezen was door spannende belangstelling 'van de ge- heele zaal en het lange applaus. Deze demonstratie van de oude vecht kunst. waarbij ook het onschadelijk maken van stooten d«x>r een nevenbewapenkig, viel zeer in den smaak en het geheele duel heeft een verdiend succes geoogst. Het is in alle opzichten een groot succes geweest deze gala-schennavond, welke seer ten goede zal komen aan de schermkunst en het beoefenen van deze mooie sport in ons land. DEN HAAG. 11 April Heden werden de wedstrijden om bet eerste klassekampioen- schap biljarten, welke georganiseerd worden door de Haagsche Biljartclub en gehouden worden in een der zalen van den Dierentuin alhier, voortgezet met de partyen v. Vliet— Cremers en TjoaTheeboom. Van Vliet begint met een goede 46. Cre mers maakt 7 Beide spelers voeren den stand langzaam op met kleine series, na 15 beurten noteert Van Vliet 188 en Cremers 170. Dan komt de Hagenaar er uitstekend in. Mooie rappels, massé's en piqué s wisselen elkaar af, by 94 krtfgt Van Vliet een moei lijken bandstoot, dien hy goed oplost Even later gaat onder groot enthousiasme de 100 op. De serie strandt ten slotte by 105 op een onspeelbal. Na nog eenige goede beurten maakt hy de party in 21 beurten uit, Cre mers liet hy op 192 staan. Hat einde? De maten eindigde eerst zoodra de on- getrouwden den bal driemaal in een daar voor in den nabungen polder gegraven putje oadden gedeponeerd, ot de getrouwden het lederen voorwerp driemaal in den aan de andere zijde van net dorp loopende rivier tiadden ondergedompeld l Qe mzei was bijvoorbeeld dat de verlie zende partij de winnaars in de dorpsherberg moest tracteeren op een stuk schaapsbout en een glas wtjn la. merkwaardige speten hield men er vroeger op na. N. Hoydoncks (Exc Hasselt! Van Halme Declercq (Cercle Brugge) «Antwerp) Voorhoof Van den Bouwhede (Llersche) «Cercle Brugge) Adams Bastin (Anderllcht) (Antwerp) Scheidsrechter was de heer R. Ruolf (Zwit serland).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14