I De nieuwe sluis te IJmuiden door H. M. de Koningin officiéél geopend. off i DEF DINSDAG 29 APRIL 1930. £7/ I hand b< fiaeei u Reeds ar om bedrtjvit De bi de vlag, met bet ten slot tn fabr drtekleu vroolljk In d< bulten w menigte, mees ten oranjeet dat de lui goed Zelfs Inwonen absolute goo teg< meh owe gebied b ct petite; Er wa den van plochtlgl Wat vooral d meh in openban al deae brachten Zoo w Blulspl.'l aluL-deui enkel was het de hand Voor i Kennen» de Vlsrci terrein i kende g< op tel v tagericht gebruik i Voor af waren gesteld. bodlg bit Vooral Och. de i Hjde var Hede ritus te geopenc bouwku andere. Jaren bestude jandsci» beid <e alle anc en dat grootste Atnstert Het a roldeur» matigen Terwijl den per at de Kontnc K H Prt Dank au konden tk Plet Hein: waar een Hooge Oa gen. Er w rijden der stelling ga Aan ooc nevelt" wt den Minis vangst vai ozn. aanw directeur van bel ac Ook 1 bood een van p~r wapperen; gepa volset Aan dei om In de was door bleek, dat van derei Aan m* Buiten-U grootste 1 «Johar vi vaart Ma welk schl regeertng muls ter I De taln om de plet neb ver» vonden, k Amsterdai om 8.«5 a na aan kon Hi ken uit station tu steiger no en ..Zuide over te t>r barn e veil, de N.V. schikking Dat de rijk te, toegang» I valt licht Er was king zori marechat RUksveld De get leiding ’.’eisen er en hoofd Het uit der beli recht var deel geva bij sonder vermelde langs de bet uiige duirender De vooi bevond state, at boordkam velt” hot» trekken. FOTO-NIEUWS VAN DEN DAG ZIJNE MAJESTEIT HEEFT HONGER. En voor den reusachtlgeo leeuw van de Lcndenscbe Diergaarde wil dat wat zeggen. Als het DE NIEUWE SLUIS TE IJMUIDEN, de grootste ter wereld, is heden door H. M. de Koningin in tegenwoordigheid van zeer vele autoriteiten officieel geopend. Deze plechtigheid geschiedde aan boord van de „Johan van Oldebarnevelt” der Maatschappij Nederland IN VERBAND MET HET S-JARIG RIJKSPRESI- DENTSCHAP van von Hindenbur» l* door de Prui sische Staatsman! een medaille In brons, zilver en goud geslagen. Deze medaille werd ontworpen door den beeldhouwer Oskar Glöckler. iN VERBAND MET HAAR TACHTIGSTEN VERJAARDAG Is mevr. Theo Mann- Bopwmeester Maandagavond in het Carlton-hotel te Amsterdam gehuldigd. In het rijtuig van. den Amsterdamschen Senaat van het studentencorps arriveerde de jubl- laresse aan het Carlton Hotel. ■S Tb TM DE NIEUWE MODERNE GEBOUWEN DER V. V. V, Venlosche Vefling Vereenlglng. te Venlo zUn beden op cffldeeie wflze door den minister geopend. Het estertewr der gebouwen, jvefte een groot* oppervlakte beslaan. EEN NIET ALLE- DAAGSCH SCHOUW SPEL leverden onlangs 74 paartjes op. die op den zelfden dag ter hu welijksreis In Rome kwamen. Mussolini li ving de gasten In de Italiaansche booidstad en ieder kreeg een ge schenk. ALS HET MOOIE VOORJAARS WEER HET BE- ZOEK AAN DE BLOEMEN VELDEN BEVOR DERT, trekken iedere dag lange rijen, wandelaars, wielrijders, auto mobilisten en mo torrijders langs de bollenstreek en ieder wil een aan denken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16