fcit flValUn J I I Tm A e CADEAUX 24 Dfl pE VROOM EN DREESMANN VROOM EN DREESMANN ALKMAAR HOORN F. FEIJEN 'IkZ E E PJF HJ Ito brengt U üSSr zee rd 3E"o Firma H. LIND nnnnn HET SCHOENENHUIS BEHANGSELPAPIER Dames- en Kinderhoeden Modelhoeden - Chapellerie 39 J. SCHOORL P* ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT SCHAGEN - TELEF. 82 p' b M IM A. H M THZO GROOTHUIZEN fl I ALKMAAR HOORN Lr i Al LAHGESTRAAT 59 - TEL. 205 ZbcHt-wurtlkK „DE ADELAAR" VYORMERVEER D. C. DE GIER 36 VERDRONKENOORD 103 (Platte Steenebrug) van ZIET DE ETALAGE COCOSLOOPERS COCOS KARPETTEN R F J ’n STANDPLAATS ADVERT EFRFN DOET VERKOOPEN APARTE MODELLEN VAKKUNDIGE DEDIENING Vitrage, gr. sorteering, nieuwe *3Q dessins 75, 45 Etamine, met gekleurde ruit of ^l streep29, 24 ^*-A. Mystère’s, 250 c.M. lang, fraaie i 05 dessins, per El 2.25, 1.65 Bagdadstores, 3 meter lang, O 90 pracht collectie 6.90, 4.90 “S i v A- SIH =L7M I I CR--'rr-?~W- 471 <*nt Ongericht 1854 COCOS MATTEN 29 fW4*4* 7J5 IC0 230 c.M. 12.50 16.50 Laat 161 ALKMAAR 1 GRASGEWAS 65 Allovernets, uitsluitend dessins van seizoen 1930 59, 39 SCHOENMAKERIJ ra 65 cent CLOSET MAT - 39 cent H. H. COIFFEURS 50 CENT PER LOT 50 CENT PER LOT KOOPT NOG HEDEN EEN LOT VAN DE ZOO GUNSTIG BEKEND STAANDE SCHAGERRRUGGER PAARDENVERLOTING Overal verkrijgbaar. TREKKING 14 JUNI A.S. 8000 LOTEN E 1 K Voile, met streep of ruit, buitens /i Q gewoon sterk, zeer chic 85, 65 ©^M©:©!©!©:©:©:©:©:©^):©:©:©:©:©:©:©:^©^© ft Voile met gehord, rand, zeer gewild glasgordijn, nieuwe randen Q ET 1.45, 1.20 Gewichtige Mtdedecling: COCOS CLOSET L MAT 1.25 vanaf 6 cent per rol voorheen Hekelstraat Telefoon 895 Twintig-jarige ervaring i Toscanets, moderne dessins, iets aparts 75, 59 BEHANGSEL. PAPIER grootste sorteering per rol vanaf 5 cent. AANBESTEDING Dinsdag 20 Mei 1930 AAN TE BESTEDEN: Het verbouwen der onderwijzerswoning te Petten IETS SPEClAALSlf RUIGE MATTEN 40 X 70 89 50 x 85 1.85 50 x 100 2.50 1 a V 4 PLISSEEREN •0 AJOUREN UITSLAAN u AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 ■a a II1 I A '.Mfaiii dqee Sman rsi Lg^'BEI 2 P H Schilderstukken, Landschappen en Stillevens vanaf 0.90 tot 14. Portretlijsten in alle mogelijke prlizen en uitvoeringen Eiken Gangspiegels, zeer modern 2.40 Eiken Rooktafels vanaf ƒ3.90 50 c.M. breed aniMR. ■XIIS VROO^I Kleedjes, Kragen, Vesten, Zakdoe ken, Ceintuurs enz. Gespen, Colliers Knoopen, enz. Dameskousen, Kin derkousen, Sokken, Dlrectolrs. Ca misoles, c* 140x180 c.M. 190 - 270 c.M. «•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«to Te koop: 3 H A. te veld staand ook bij gedeelten. Best staand. Tevens bjjen gevraagd voor 4000 vrucfitboomen Adres: N. OP T VELD, bij Station Noord-Scharw oude. Extra zwaar met voll. Inventaris en fournituren, voor R.K. Inlichtingen: Hulppostkan- toor te Zwaag (N.H.) STOFKNOOPEN aangeboden voor Kapper-Melkslljter. 1 bij R.K. Kerk, op vooruitgaande plaats, zonder concurrentie. Woning te huur, welke speciaal is ingertcht. Te bevragen onder no. 9274. bur. van dit blad. W 70 c.M. breec rK) 9 w ft ■Xl||| Vt Te koop een in goeden staat zijnde 2-pers. Heerentoilet m. marmer op stand en spiegel, bij J. N. STUIF BERGEN. Coiffeur, Limmen. Voor den verhoop in depot wende men zich tot K. VAN LOENEN, SCHAGERBRUG. Inrichten, bijhouden en control-eren van boekhoudingen. in belastingzaken - Heeft het vertrouwen van de belasting-antorlteten. heeft wederom ontvangen een groote partij schoenen van de meest bekende fabrieken, welke tegen billijke prijzen worden verkoc' 3 S£. P. V an nu ai aan hebben niet alleen de volledige legkaarten, maar zelfs de loste legkaartstukjcs waarde! Dit is van bet grootste belang voor diegenen, die nog losse legkaartstukjes in hun - bezit hebben. Nadere inlichtingen hierover vindt U op de cadeaulijst, die bij de zeep verpakt is. LfA Eikenhouten Theekasten vanaf J 5.90 Eikenhouten Boekenkastjes vanaf ƒ3.90 Eikenhouten Couranthangers vanaf 1.15 Eikenhouten Theedoekhangers vanaf 1.15 Eikenhouten Pijpenrekjes met koper 0.39 Eikenhouten bloemtafels van f L40 tot 7J5O Eikenhouten Kamerspiegels, zwaar ge slepen glas, moderne afwerking 6.95 Slaapkamerspiegels, grootste maat ƒ.0.72 Kapstokken met spiegel van 1.40 tot 17. Groote practjjk in landbouwboekhoudingen. Voorkomt öelastinginoeiUjkheden en wendt U tijdig tot een ervaren deskundige: ..eS*'4 O®44® Delta is een bijzonder rijk schuimende zeep, die extra voor- deelen brengt: cadcaux voor uitgekniptc Delta-vierkantjes en cadcaux voor volledig opgcplakte Delta-legkaarten. Op elke doos een vierkantje en in elke doos een legkaartstukje. Dubbele cadeaux dus. Profiteert hier direct van. Bezit U nog bons van andere merken zeep, dan tellen die ook mee om een cadeau te kiezen uit de lange lijst, welke bij elke doos Delta-zeep ingesloten is. Koopt nog heden een doos! BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ZIJPE zijn voornemens op Bestekken a 1.zijn, zoolang de voorraad strekt, vanaf Vrijdag 9 Mei 1930, ter Gemeente-Secretarie ver krijgbaar. AANWIJS: MAANDAG 12 MEI 1930, des morgens te 10 uur. Zjjpe, 6 Met 1930. Burgemeester en Wethouders voomoemd J. DE MOOR. Burgemeester. J. A. DE BOER, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14