ZWITSERSCHE CHOCOLADE reepen 1 HOEDEN vollen ‘Bloei A Onmisbaar als ’t Spoorboekje DE AUTOBUS 1930 in N. V. ALKMAARSCH WARENHUIS N. C. STAM HEROPENING „DECO” I VERBOUWING S- UITVERKOOP DE DAHLIA Eet MEER HOLLANDsch I i I i I I I I i I s VRJJOM c DR-EE5MANN J. B. SOECKER f I FLORALIA- TENTOONSTELLING NOG ZOMERPRIJZEN H. C. Stoutjesdijk OOK ONZE HEERENMODE-AFDEELING Zoute Haringen f4.- per 100 stuks ABONNEERT U OP DIT BLAD BERNARD KOOMEN Alkmaar - IJmuiden PRIMA RUNDVLEESCH per pond 45 45 50 55 50 60 60 70 70 L— EAU DE COLOGNE (PER MAAT) 1 I i DA N K SANGUINOSE I GROOTE AFSLAG ONS BLAD, KOF 6, ALKMAAR, TEL 433 een onrookbare sigaar CADEAU Langestraat - Achterstraat - Houttil ^Bezoekt thans Hedenavond SIGARENMAGAZIJN is verplaatst van SCHARLOO 5 iniininiiiniiiiiiiiM A. D O E T S J. BROUWER, Gedipl. Drogist Koorstraat 25 Alkmaar HET HUIS MET DE LUIFEL DE KWEEKERIJ y i r Een ware verrassing D. E B L O M M A E R T i w NAAR w* Scharloo KWEEKERIJ „DE DAHLIA” I I Woltering Wackers Prima Wales-Anthraciet F 8.90 F 2.98 F 1.98 ^*■■1 STEEDS GROOTER WORDT ONZE OMZET in onze prima f I i i f i I Gedurende deze week UITVERKOOP-PRIJZEN in onze Porcelein-afdeeling 1 j Bij aankoop van 1 gulden krijgt men r BABY-WEEGSCHALEN TE HUUR a NIEUWSTE VORMEN STEDELIJKE MUZIEKTUIN VERSCHENEN Prgs 20 et Frame p. post 25 et DRUKKERIJ s MIENT 9 - ALKMAAR der waarvan H ZATERDAG’S Croquettea or Sane.broodjes J^NKETBARKERJJ tfturqej* ©J Sokken-Houders prima elastiek nu voor 0.165 Zijden ZelHtinders prachtdessins, nu maar 0.69 HEEREN-BOTTINES Ijzersterk, hout gepend, nu voor 3.68 Grootste hitte Nieste ssch Telefoon 495 VOORDAM ALKMAAR Dames-T ompouces zwart met mooie haken, nu voor 1.50 Jongens-Petten aardige Engelsche stof jes. nu voor 0.55 Piqué Heeren- Overhemden, nu voor 1.95 Heeren- Overhemden prima percal in- mooie strepen, nu voor 1.75 Jongens-Blouses open en gesloten te dra gen; voor leeftijd 3 Jr. 1.10 Linnen Boorden In alle modellen, nu voor 0.45 ÜEER-HUGOWAARD ZUID Bij 5 pond Gemalen Spekf 0.35 Vet rookspek f 0.35 Mager spek f 0.50 onzer gemoderniseerde BANKETBAKKERIJ EN KOKERIJ ©H i* &W oa AUTOBUSONDERNEMING Fa. J. M. v. GEELEN F. B. v. d. BERKHOF DIENST ALKMAAR—BEVERWIJK—HAARLEM Heeren-Overhemden, gestreept tussor, bij zondere aanbieding, nu voor 2.90 Heeren-Bretels prima elastiek, mooie dessins, nu voor 0.79 Ziet hiervoor onze collectie in onze magazijnen Bezichtig onze Uitverkoo p*Etalages IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII^ ALPINS prima fransch fabrikaat, re clame afbraak- prjjs, nu yoor 0.95 bevattende all dienstresrelingen van de in Noord-Holland rijdende personen-autobussen. Verkrijgbaar in den boekhandel, in de statfonskiosken. en bij de uitgeefster epeut Zaterdag 11 September, 3 uur met beleefde UITNOODIGING tot een bezoek. Magazijn .DECO” staat bekend door zijn GROOT ASSORTIMENT der meest bekende merken SIGAREN. Aan de zaak wordt verbonden de IMPORT meest ORIQINEELE merken Sigaretten, steeds groote voorraad aanwezig zal zijn. KAPITEIN ALFRED SCHNEIDER Directeur van het Circus Kapitein Schneider. 1 Beleefd aanbevelend, brengt U een partij pracht-artikelen tegen zulke lage prijzen dat U zich zelf ernstig benadeelt INDIEN U HIERVAN NIET PROFITEERT EEN GROOT BLIK FIJNE VICTORIA-BISCUITS CADEAU bij aankoop van een doos overheerlijke „YVONNE”-Toiiet-Zeep, verpakt in doozen van 6 stuks, wegende 125 Gram, 1.50 per 6 stuks LANGESTR. 39 - TEL. 169 OPGERICHT 1793 OP 12, 13 EN 14 SEPTEMBER DAGELIJKS GEOPEND VAN KL—8 UUR. ENTREE F 0.10 PER PERSOON Bij bestelling van knollen bloemen gratis. ST. PANCRAS. *s Zondags gesloten. i j Den Haag. DOOR HET H H 1H <K Bi öt de re tei M U Ck da lai lit mi gr GEHAKT VETTE LAPPEN DOORREGEN LAPPEN MAGERE LAPPEN POLLET RIBLAPPEN ROLLADE ROSBIEF LENDEN BIEFSTUK HAAS •V aa Pr sts Hc ka de da ■cl un KK on hei dei Cd dei he’ er vo< vtf sec aai lar rik wa ter de: set we I dir ver ide der het bes I ge\ de hle An son nat der wik lan Ma eve te <er I ma roe Ew wat de ge’ gen Z faa Mil het leei tie hee E eig< ven de mei Ele aco sch latl doe me: Per aar Md I »ag ook Tel m i Heeren-Hoeden prima vilt, nu voor 2.90 plus kl. stijging per maat r'r- Tafelserviezen met décor vanaf Ontbijtserviezen met décor vanaf Theeserviezen met décor vanaf I gee 7 ven bi nal te 1 de 18 3 onv een me k nog ten and er die leve X 1 I Jaa woe sen te koo mai van met het I woe wei Hei K rad ma ace het ten ven ia das doe wa aat der doe ten Vertrek Alkmaar: 6.54 - 8.10 - 9 .30 - 10.50 12.10 - 13.30 - 1LM - 16.14 1730 18.50 - 20.10 - 2L—- 22.10* - 23-30*. Gaan niet verder dan Heiloo, Zevenhuizerlaan. per 5 pond «5 35 45 35 RAUW KORVET VET ROOKSPEK MAGER ROOKSPEK VERSCH of GEMALEN SPEK j*RIMA GESMOLTEN KOEVET per 10 pond 2 PON GEHAKT, door elkaar 80 BELEEFD AANBEVELEND. Een zeer groot gedeelte van de gewone geneedtniddelen wordt van de geneeskrachtige kruiden bereid, die U bij den kruidenspecialisl kunt koopen. Ze zijn goedkooper wanneer U ze zelf van de origineele kruiden gereedmaakt. Een groote zak geneeskruiden kost U slechts eenige kwartjes bij den kruidenspecialist Probeert U ze ook eens :BRAAK VERKOOP.. Voor het talrijke bezoek aan mijn onderneming gebracht, zeg ik alle deelen der bevolking van de seboone stad Alkmaar mijn oprechten en hartelijken dank toe. Eveneens dank ik de autoriteiten der stad, alsmede de pers voor de buitengewoon goede J medewerking. Met de meeste Hoogachting: Alkmaar, 11 September 1930 BESLIST BESTE MIDDEL TEGEN BLOEDARMOEDE EN ZENUWZWAKTE. SANGUINOSE 13 een zuiver plantaardig tonicum; en een degelijk versterkingsmiddel voor zwakken en herstellenden. Het wordt met vrucht toegepast bü bloedarmen, bij zenuwhoofdpijn en zenuwzwakte bij jonge moeders, bij klierachtige kinderen, bij herstellenden van typheuse koortsen en in alle die gevallen waar de normale bloedvormlng geleden heeft. ZIJ werkt degelijk en geleidelijk en zonder schadelijke bUwerkinir De Sanguinose is „het” middel voor allé gevallen van uitputting en algemeene verslapplngstoestanden. Prijs per flesch, 3.—, 6 fl. f 11.—, 13 H. 3L— Te verkrijgen bü Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co„ De Rlemerstraat 2c/4. Aanbevelend BIJZONDER GROOT AANTAL INZENDINGEN, WAARONDER ZEER ZELDZAME, O.A. CACTUSSEN. ZONDAGMIDDAG 14 SEPTEMBER OPGELUISTERD STEDELIJK MUZIEKKORPS. SPEELTUIN VRIJ TOEGANKELIJK VOOR DE KINDEREN. VWVWWWWWWWVVWWVT f'£ -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16