^urgej» 8 October*feesten ALBERT HEIJN l L Amsterdamsch Couponmagazijn LANGESTRAAT 42 heeft daarin een enorme sorteering Ook in alle wollen en zijden “CARL HAGENBECK’S DIERENVANGST” zeldzame filmplaatjes van leeuwen, tijgers, hyena’s, krokodillen, gefilmd in de wildernis zelf GRATIS voor dit Album aangeboden aan verbruikers vafi DUIF-ZEEPPOEDER NICHOLSON MANCHESTERHUIS LANGESTRAAT 36 E.W. VET-ALKMAAR II verlangt toch ook het allerbeste REGENJASSEN DEMI SAISONS ANKETBAIWERJJ Het NAJAARSSTOFFER o KERMIS ZIJDEWIND op Maandag 15, 16 en 17 September N.V. GERARD WORM NETTEN’S BOTERSPECULAAS ABONNEERT IJ OP DIT BLAD Vanaf heden weder dagelijks versch Boterspeculaas Doggenaar ’s Bloemenmagazijn Honingtaai FLUWEELTWEED in w- WIJ KOOPEN ALTIJD ONZE MANCHESTERKLEEDING AFDEELING „ALBUMS" H.V KON. ZEEPFABRIEKEN DE DUIF Vh CHR.PLEINES - DEN DOLDE R (U) Koopt daarom in ALBERT HEUN’S CHOCOLATERIE THE BRELLA HAT Waterproof Hoeden PARAPLUIE- WANDELSTOKKEN RS iiimiiiiiiiniiiuuiiiiniuiiifiiiBimnmBiBtenaiiw KATHOLIEKEN koopt niet in wtnkeb watt wee», deigke ot N 'tiHkaetnaaeelM artikelen werden veeMeM •t voorhanden e*k Koost aaa (Dames!! Amsterdamsch Couponmagazijn Groote eorteering MANTELSTOFFEN Amsterdamsch Couponmagazijn LAMGESTRAAT 42 - ALKMAAR van Uitheemsche Dieren BANKETBAKKERIJ - WFELSTEE6 1 TELEFOOI UT en en la het Pie' c bloemen Gegarandeerde verzending door geheel cïCederland R. 489 HOORN L f t OMDAT daar de graetste eorteering is, aiea vakkundig bediend wordt en er goed passende ■odeilen zijn r» ADVERTEEREN DOET VERKOPPEN \JCXGYSTRAAT 84 - TELEFOON 292 Onze Duifmerken blijven ook geldig voor huishoudelijke en luxe cadeaux k k >- s. Zaterdag om 2 uur repetitie van het groote Kinderkoor in *T GULDEN VLIES 27 .33 23 27 WW-7 BANDENWEEK Guus Klunnen Dat is de groote mode MV“ brengen wij het nieuwste DAMES, van het kunt U zeggen Daar is de grootste keuze! Daar koopt U het voordeellgst Daar zijn de kwaliteiten best DAMES Als U bij ons koopt, kunt U ook met een bescheiden beurs goed gekleed gaan. K. VAN DIJK Telefoon 1012 AMSTERDAM Kinkerstraat 303-305 - Iste Van Swlndestraat 44 5*/, 7*/„ p* 2 h 3H Hou dit album te verkrijgen Is. CHOCOLATERIE ALKMAAR - PAYGLOF 6 I Dtza waak VAN ZATERDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 19SEPT. Grootste keuze planten en G. LIGTHART „PM SINGING IN THE RAIN...” en andere schlagers uit de Hollywood Revue kunt U zien en hooren bij HOUTTIL 54 ACHTERSTRAAT 43 TiOUTTIL, hoek LANGESTRAAT en Hoe dit album vol te krijgen. Is geen Dieren-galerij In beeld. Het ont sluit het Oerwoud, de Steppen, de Stroomen zelf. Hagenbeck’s koene mannen vragen U, hen te volgen. De film-operateur trotseert voor U de gevaren. Reuzen Ontbijtkoek, de grootste koek van Alkmaar, per stuk 18 ct Fijn gekruide Speculaas, per M pond18 n Fijn gekrulde Speculaas, per blik van 3 pond 95 n Extra gekrulde Speculaas, per X pond22 Allerfijnst gekruide Speculaas, met amande len, per X pond Onze bekende Cakes, per stuk Biscuits Bross. Kennis, per pond Biscuits Zaansche Molen, per pond a a eV I OOW-9B4M 1 zijkanten dar Duifzeepdoozen. Ook des J v«n f 1-50, (postgiro Ho. 43611). Maak spoed I Juist plaatjes heen heen on<e. era- scho- i vaa. m de i den ionen tooi Mfe- it de eUn mei n. i vu Juin orttf t r Buitenbanden vanaf M ei. Binnenbanden vanaf M et •ere LU ■f-H—r aixnoT die lectuur. wbucl GEEN G E V A A B OPLEVEBT IIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Prettige vakkundige bediening Aanbevelend Gratis op 75 DuHmorkon van da voor zijden der pakjes Ie srt. Zeeppoeder»Vet» loogmoel, of op 150 Duifjes van de zijkanten der Duifzeepdoozen. Ook des gewenscht tegen betaling van I 1.50, (postgl het geleidelijk inplakken der gespaarde het verzamelgenot. ALLE 3 DAGEN OP DE BOVEN ZAAL EEN PRACHT MUZIEK EN VOORDRACHTEN VAN DE VOLEND AMMERS BELEEFD AANBEVELEND, Wij binden voor U op igder pakje Ie srt. Zeeppoeder-Vetloogmeel en pakken in elke doos Duifzeep een gratis Pleines* Dierenplaatje. 320 plaatjes (No. 1 - 320) vormen met de interessante beschrijving het prachtwerk CARL HAGENBECK's DIEREHVANGST MET DE UFA IH DE WILDERNIS. ,'L ï.;-: btbvsOl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 19