I - 'M3 Es tl n llffl In een zeiljacht over den Oceaan Rust na 4500 K.M. arbeid 1 si! mi n ■i M Ball Si D VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1930. I 3 if Cl Mil rH FOTO-NIEUWS VAN DEN DAG Nai ffiro 5 do< 2 hal hot sch C om beg ren gee den dlei eigt Is eigt wil. V lutl zwa dan D schi en klee Jen D wor zelv het omg vooi end dier plas M des vru< D ver, dan 1 heid ten den: hetz hem D< rone wen Neei wore gevo kroc zijn, wort stan weer warr staa' Mi toe 1 bege koek hoog W< He zoud door wenl hem De Op welke 3 Oct talrijl vertr< mend tn ten Gee die s en he spreki natioi miteit mldde leder juist in ha mysti vond er be den e ziel). Het te slu heme: OU en to vlucht wordt (25 S Pla. •eder verzot ieders len w te. a neme tduin gebed vergei gratis zwaar geven ee *re Juli bouw Zeker zijn, t len Hare Dat ook 1 veel Z.K.H. PRINS HENDRIK bracht Don* Woreaof Sbiuwisnuir GOEDE VRIENDEN. Ondanks de aanwezigheid van zooveel pukken schijnt de kleine geen vrees te kennen IN EEN JACHT VAN TIEN TON OVER DEN OCEAAN. Prof. Blanco, leeraar aan een der Spaansche universiteiten, heeft met zijn vrouw en tienjarig dochtertje in hun zeiljacht van tien ton een tocht van New York naar Gibraltar volbracht in 50 dagen. RUST NA DEN ARBEID. De beide Fransche piloten Costes en Bellonte na hun be houden aankomst in Amerika. De eerste maaltijd na een vlucht van 4500 K.M. over den Oceaan te hebben volbracht in het hotel te New York. DE MOTORRIJDER E. HELDERS UIT AMSTERDAM, die door een noodlottigen val op de Stadkmbaan te Amsterdam on» het leven kwam. derdagmiddag een bezoek aan de Nij- verheidstentoonstelling te Wassenaar, waar hij door den burgemeester, den heer Wiegman, ontvangen werd. Z. K. H. laat de leden van het tentoonstellings- bestuur aan zich voorstenen. HET SCHEELDE SLECHTS ENKELE CENTIMETERS of een wagen van lijn 5 te Am sterdam was Donderdag avond tengevolge van een botsing met een wagen van lijn 14 in het water van den Amstel gereden. Aan den rand van het water kwam de wagen nog tot stilstand. De passagiers kwamen met den schrik vrij. i O - w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20