I I. |B|I ■i koninklijk bezoek aan Rotterdam i Bti? IS o il DINSDAG 30 SEPTEMBER 1930 i 1 - 5 I I 4 den GRONINGEN beeft Ham zijn Bchtweek, die Maandag- van een ALS IN DE 17e EEUW. Te Honfleur is een schip te water ge laten, de „Izarre”, dat tot in de kleinste onderdeelen een nauw- keurige nabootsing is van een schip uit de 17e eeuw. Duizen- woonden deze niet alledaagsche gebeur- foto-nieuws va HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ROTTERDAM. De vorstelijke familie HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ROTTERDAM, De juichende kinderendefileeren voor de Koninklijke bezoekers. BIJ HAAR TOCHT DOOR ROTTERDAM werd de Koninklijke familie Maandag overal met veel sympathie ontvangen. H. M. de Koningin en H. K- H. Prinses Juliana wuiven de menigte dank baar toe, EEN MINIATUUR RADIO is de uitrusting van den Londenschen politieagent komen completeeren. Daarmede kan de „man der wet” op verre'afstanden in de Stad bevelen vernemen of assis tentie verzoeken^ .fij BURGE MEESTER PATIJN VAN •s-GRAVEN- HAC.E beeft af scheid genomen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16