DE TROTS VAN DE HUISVROUW EEN ZIEKEN-MANTELTJE WAT ZULLEN WE KOKEN? "1 WENKEN VOOR DE GEKLEED OF HUISVROUW ONGEKLEED SCHOONE ZIELEN AARDIGE SINT NICOLAAS GESCHENKJES r Goedkoope Patronen MET NAALD EN DRAAD A hadden heel vluè kunnen maken t- POLA Wk Alkmaar. O. VIS, Rector. (K dien variaties daarvan licht groen. slotte kijken of de soesjes gaar en B ongeveer ADRIANA KNUIST—POLLEPEL I I F n n ie Fig. I. Uitslagteekentng van nightin gale latje, in flanel uitgevoerd; stip pellijnen zijn vouwen k rt k d 1 t Petite fours heb ik toen ook nog ge maakt. omdat ik net aoo prettig aan den gang was met bakken Daar heb Ik het- kan ze de gezellige tasch aan de stoel leuning hangen. t 1 e n t t s a L. ir e e is :i n t, ir ir t, 3 doeken. gen en nemen en open te halen, want van is een gleuf gemaakt, waardoor het zuile Roomsoesen. Voor 12 stuks neem ik 4 lepels bloem. 2 lepels boter, 2 eieren, 1 d.L water en to tikje zout. Water, boter en zout breng ik aan de kook en dan strooi ik er langzaam t meel in. almaar roerende, en dat laat Ik, onder wijl ik blijf roeren, doorkoken tot t deeg van de pan loslaat. Dan neem ik t pan netje van 't vuur en roer der, één voor één, de heele eieren door. Het eerste moet er goed door gemengd zijn, eer het tweede er in komt. Als alles goed door mekaar is, leg ik 1 deeg in hoopjes op de bak blikken. die ik tevoren goed met boter heb Ingesmeerd en dan gaan ze in den heeten oven. In de eerste tien minuten mag de oven absoluut niet geopend wor den. Na to kwartier kan men dan eens lichtbruin zijn, maar gewoonlijk hebben ze wel ’n twintig minuten noodlg eer 1 zoover ia De soezen moeten dan uitdampen en voor ’t vullen worden ze op zij, met “n schaar, even opengeknipt. Ze moeten van binnen hol wezen. De stippen rondom worden Het glaceeren gaat heel gemakkeltjk en is in n ommezientje gebeurd Ik roer poedersuiker met warm water tot to stevig papje en strijk dat, met 'n nat mes. over den bovenkant van de soezen. Ik had nu me soezen half wit en half bruto ge glaceerd. Voor de laatste helft heb ik toen wat poederchocolade door ’t glazuur geroerd. jBasgag Fig. II. Uitslagteekentng van gebreid nightrugale jasje van dubbele wol met wol. Moeder kan daar alle kousen en sokken die gestopt moeten worden m bergen. En begint ’je te stoppen dan dig op geborduurd en met een paar lin ten is het jakje gereed. De smalle taanten worden samengevat AB en een paar centimeter dichtgenaaid om de mouwen te vormen. Men kan deze jakjes ook van wol breien, wat een keurig effect maakt en lekker warm afsluit voor de herstel lende zieke. Voor een eenvoudig jakje van rose met zijde doorwerkte wo. neemt men 4 knotten en twee dikke stalen breinaal den. Men zet 60 steken op en breit twee Welke we Een aardlgen polijster voor Grootmoe ders brilleglazen kunnen we nog vlug maken voor Sint Nicolaas. Het brilleglazenschoonmakertje hier geteekend kan gemakkelijk in uw taschje meegedragen worden. Neem een stukje zeemleer, 10 c.M. lang en 5 cM breed. Verdeel uw stof precies door midden, geef een Hjn aan en trek den eirkel, aoo- als op de teekening te Men is. Knip den bies langs den hals, afgesloten door een motief van brocaat, van waaruit 'n paar plooitjes ruimte over de buste geven. Fig. 5906 is van velours chiffon impri- mé. Het model vertoont schulpvormlge découpe van waaruit de ruimte in den rok ontstaat. Ter hoogte van de taille zijn ’n paar plooitje- aangebracht om ’n wetog blousend effect te verkrijgen, 'n Jabot In de kleur van bet motiefje in de stof versiert de corsage. De avondmantel op fig. 5976 is van zwart velours chiffon frappé of imitatie breltschwanz met wijde ballonmouwen en kraag en manchetten van witten haas. Het model is van achteren Iets langer, hetgeen bijdraagt tot het verkrijgen van een slank silhouet. Dat manteltje, oorspronkelijk van ge woon materiaal en eenvoudig afgewerkt, kwam later bij de verpleging van zieken steeds meer In zwang en kreeg voor im mer den naam van „Nightlngaie-Jakje’•. Zooals de uitslagteekening fig. I laat zien, kan men het zeer gemakkelijk en eenvoa- d g maken van een rechten lap wit at licht gekleurd flanel of van zijde met flanel gevoerd, wanneer men bej heel mooi wil hebben. De hals is enkel maar een knip in het midden van een der lange zijden en het kraagje voegt zich dan van zelf. Een randje kruissteekjes is er spoe- Wanneer nu de messen dus scherp en schoon zijn, gaan we polijsten. Daarvoor gebruiken we een plank, waarop een stuz leer of linoleum geplakt is. Als polijst- middel gebruiken we amarllpoeder. Heb ben we messen met zwarte heften (ge wone tafelmessen voor dagelijksch ge bruik), dan moeten de ringetjes, waar mee het lemmet in het heft vastgeklemd zit, met spiritus en krijt gepoetst worden. De zwarte heften krijgen hun mooien zwarten glans weer, als we ze met zwarte was wrijven. Natuurlijk heeft u ook heele mooie messen, bijvoorbeeld met hoornen heften, enz., die alleen bij speciale gele genheden voor den dag komen. Om te voorkomen, dat er roestvlekjes op het metaal komen, moeten we ze bij het wegbergen met een beetje vaseline in wrijven en dan in flanel of grauw papier rollen en op een droge plaats bewaren. rechts twee aver. 30 toeren Den laatsten toer gedurende het breien zóó meerderen tot men honderd steken op de naald heeft. Dan begint men te breien in toeren, eiken toer één recht, één averecht, doch bij lederen toer één steek verspringende. Zoo breit men een lap van 180 c.M. leng te; dan mindert men weer in één toer tot op 60 stoken en breit wederom 30 toeren twee recht twee averecht en beëindigt het breiwerk. De belde smalle uiteinden van den lap hecht men aan elkaar, leder afzonderlijk, tot waar men begon te meerderen. Daar mede heeft men de manchet-mouwtjes van het Jakje. De lap wordt dubbel geno men en in het midden achter 8 c.M. terug geslagen en even gehecht. Nu vormt men naar voren toe tot niets ultloopend een shawlkraagje. dat men met een paar zij den linten voor de sluiting van voren af werkt. Wil men een heel extra mooi jakje breien, iets bteonders, dan maakt men een dubbel jakje van twee kleuren wol. Men gaat nlerbij als volgt te werk. Twee kleu ren wol, b.v. pastelblauwe en witte, met zijde doorweven wol, z.g. skiwol en twee dikke stalen breinaalden. Voor lederen rechten lap zet men 100 steken op en breit gewoon de toeren voortdurend recht tot men twee lappen heeft van leder 1 M. lengte. Die twee lappen worden op elkaar vastgehecht rondom De blauwe wol vormt de binnenzijde van het Jakje. Langs één langen kant haakt men een ploootje Deze vormt den ondersten rand van het Jak. Aan den halskant slaat men in het mid den achter het blauw op 8 c.M. terug en vormt een shawlkraagje. De twee smalle tonton worden aan den benedensten rand wa al aart makaCra, kit ftwaatmtrk sga Sawa 4000. «V" *xrtrvfte<v aaa .Jfa FoWtataSaattat, PttrSuj No. Hourltm OnbmapUdhd cpupu. DamUSidl la Sr Malta 88. 96, 104 Imaotéii. J o.R. Kindtr- SUtdiKi. allttn «oor daa la dd teacteeatag ttattatSra to/rvd a o.it Bij M vmn IvtaltUUins vur lui SruptUK 40 aaaua. teaWMa* 44a MgMwadf jwin kraan tatnadiaa, ttrm aa aarvaofw aaa SttUS- ütt, aw hu mncduUi/dr udrai oaa pouzitd» io- foloua. Mortv rararald aasw ra »dru. aawawr «aa ter axdrl ra ter Wad. waar la ter vaarteaar te tewawjteu. Sfaa "U Sm maar raaéam ter teteam, rtcSr oakor te aroma tear, fawaaa (log, raster roxra goed gestopt kan worden. De gleuf is IS 20 e.M lang en afgeboord met boorlint. Het woordje „Baby" kan opgestikt wor den met waschbaar boorlint. Houdt u niet van een badmatje to het babybadje, dan kunnen we het er toch bU maken, om vóór het badje neer leggen, wanneer baby afgedroogd wordt. zelfde deeg voor genomen als voor de soezen en ze ook net zoo gebakken, enkel kleiner natuurlijk, en Ik heb er zoo n heele massa van gemaakt. En die kleine din getjes heb ik toen gevuld met allerlei verschillende vulseltjes Den banketbak kersroom heb ik in drieën verdeeld: t eene deel heb Ik zoo gelaten, door t tweede deel heb Ik ’n beetje chocolade geroerd en door *t derde gedeelte h scheutje sterke koffie. Zoo had Ik alvast drie verschillende soorten, dan nog slag room en voor de vijfde soort abrikozen jam. Die kleine gebakjes heb ik allemaal zorgvuldig apart gehouden en ze toen to glazuurtje gegeven, dat overeenkwam met den Inhoud Hoe, dat snapt u nou zelf wel. to Beetje chocolade of koffie door t witte glazuur voor de petite-fours, die met chocolade- of koffieroom gevuld waren. En de abrikozengebakjes hebben ook to passend glazuurtje gekregen. Daarvoor heb ik to beetje abrikozenjam kokend heet gemaakt en die er met to mes over heen gestreken to to dun laagje. Als ik nou met zoo iets bezig ben. dan krijg Ut er hoe langer hoe meer plezier to en ik verzin er almaar weer wat nieuws bij. Ik ben, toen ik al me kleine gebakjes daar zoo bij mekaar zag, nog aan *t garneeren gegaan ook. Die niet mooi genoeg waren naar me zin. kregen nog to stukje amandel, of 'n versierink je van geconfljte vruchten in kleine stukjes gesneden, of ’n klein beetje cho colade of anderen hagelslag er overheen gestrooid, of to figuurtje van geconftjte sinaasappelschil en zoo al meer. Toen onze Mien thuis kwam, sloeg ze de handen in mekaar. En ze had zóón plezier in me baksel, dat ze dadelijk naar to, winkel ging om wat van dte leuke kléine papieren bakjes te koopen caisses noemden ze die in den winkel, zei ze zooals de banketbakkers ze ge bruiken voor de fijne gebakjes. En wU u nou wel gelooven, dat Ik op me verjaardag nog *t meeste plezier had om die dingetjes, die ik zelf gebakken had? Want o. daar heb ik toch zoo n succes mee gehad! - En toen, later op den avond, hadden we nog soesjes met to vleesch-farce ge vuld voor de groote menschen. Die hadden natuurlijk geen suikerglazuur, maar ik had er. zóó toen ze uit den oven kwamen, vlug met to kwastje water over gesmeerd en daar waren ze mooi glanzend van ge worden. Voor t vulsel had ik soepvleesch fijn gemalen, goed gekruid en dat door to sausje geroerd van 10 gr. bloem, met 20 gram boter en IK d.L melk. Mien was even naar de keuken geweest om 't vulsel op te wannen en dat gloeiend heet in de soezen te doen. Nou. en die vielen na de zoetigheid wat in den smaak, dat kan Ut u vertellen! vorm uit en omwerk den omtrek met den deken- of flanelsteek in gekleurd katoen. Een dubbele dekensteek met 2 steken gewerkt uit één zelfde punt is een aardige afwerking. Vouw nu den brillenschoonmaker op de lijn dubbel, en maak de onderkanten te zamen vast. Maak lange lussen. kn.p te van onderen door, en we hebben een aardig kwastje voor versiering. Nu de tijd van kleinere en gröotere feesten weer begint aan te komen, heb ben wij t allereeist weer voor een of meer gekleede eostumes te zorgen. Wij behoeven ons dit jaar heelemaal niet zoo ongekleed te vinden ali wij niet in die mate ontkleed zijn als de anderen, want ook die anderen zullen dezen winter ver schijnen in een avondcostuum. aangevuld door een bridgecoat. Voor een huiselijk dineetje of niet off cieel theater-bezoek is deze dracht echter een beetje té, zoo- dat we beter doen voor deze gelegenhe den een paar aardige coetuums te nemen van velours chiffon of zijde. Het cachet van bovenstaande toiletjes is uitsluitend te vinden to 'n paar onver wachte plooitje- of het accentuceren van to enkele lijn. Fig. 5907 heeft een- smalle met een punt blauw teruggeslagen en deze punt A op het wit gehecht op x. De punten B en C worden tegen elkaar ge hecht en vormen het mouwtje. Langs die punten en langs den shawlkraag kan men I een randje zwanedons ter versiering 1 naaien of een ruche van lint maken of een randje van een of andere' lichte hout soort. De shawlkraag wordt voor aan den hals gesloten met een sierlijken strik. UNA GFRBSEN. Als er bij ons eentje Jarig is. dan heb ben we altijd heel wat aanloop. De fa milie komt dan en goeie kennissen, en de kinderen brengen to vriend mee of to vriendinnetje. Affijn, t wordt in elk ge val to heel huishouden, en Je wil dan toch ook niet karig zijn met trakteeren, hè? Je wil dan graag wat goeds geven en niet te veel mondjesmaat, en dan lijkt me toch nog altijd de voordeeligste ma nier om zelf wat te bakken. Nou heb Ik voor mijn verjaardag van de week room soezen gebakken en die vleien zoo in den smaak, dat ik u meteen het recept er van wil geven. Banketbakkersroom maak ik voor onge veer 12 roomsoezen van 2K d.L. melk <K liter) 1 eierdooier, 2 lepels suiker, 3 lepels bloem en to stokje vanille. De vanille laat ik trekken in de melk. Van eierdooier, suiker en bloem maak ik. met to beetje van de melk, to dun papje. Dan laat ik de melk aan de kook komen, roer het papje er doorheen en laat dat, terwijl ik blijf roeren, flink doorkoken. Met to klein lepeltje of to spuitje breng ik d en room in de roezen. Dan komt er nog 'n glazuurtje overheen en de room soezen zien er uit of ze zóó van den banketbakker komen. is zeker haar blinkend, scherpe stel mes sen. Wil men tevreden gezichten aan tafel zien, dan behooren de messen er mooi uit te zien en goed scherp te zijn. Dat zijn twee dingen die niet altijd sa men gaan, omdat men dikwijls het slij pen en polijsten met elkaar verwart. Messen behooren geslepen te worden op een harde plank met z.g. messensteen. Voor zeer botte messen gebruiken we ft" zand. Het slijl>en kan gebeuren, het zij door het mes bjj eiken slag over den rug om te draaien, hetzij door eerst een paar keer den eenen kant en dan eenlge malen den anderen kant stevig te slijpen. Zitten er vlekken op, die door het slijpen niet weggaan, dan moeten die verwijderd worden met een kurk met spiritus en amarllpoeder. In plaats van een kurk kan ook met een lapje volstaan worden, terwijl amaril vervangen kan worden door blauwsteen. Een stukje rauwe aard appel wil ook wel eens helpen. Hoe waar dit woord van dien Duiteohen peedajocc Is willen we met de twee vol- gende'voorbeelden illustreeren. In een verbeten ngsgestlcht hadden twee leerlingen, om zich op een onbemm- den, gestrengen opzichter te wreken, ’s-avonds een koord gespannen over een halfdonkere trap, zoodat de opzichter, toen hl) het huis wilde sluiten er over struikelde en een been brak. De Directeur, die er een zeer strenge tucht op na hield en om zijn orde en regel in hoog aanzien stond bij zijn superieu ren. geraakte bulten zich zelf van gram schap, toen hij van deze brute wraak hoorde. Hij liet door een der hardhandig ste opzichters de onbezonnen leerlingen geducht afstraffen, zoodat de een haast in onmacht viel, terwijl de ander heime lijk de vuist balde tegen zijn meedoogen- loozen tuchtmeester met de heimelijke bedreiging: dat zal k je betaald zetten. De Directeur echter was door dit on aangename voorval zóódanig opgewonden, dat hij s avonds In eigen familiekring zonder eenige aanleiding dew huiselijken vrede ernstig verstoorde en met iedereen ruzie en twist zocht. „Heb 'k daar ginds geen eGende genoeg”, brulde hij den ver stoorden nulsgenooten bitter toe. Verbit terd en toornig ging hij daarop naar bed en sliep eindelijk in. de ziel vol van ter gende gedachten over de zware en on dankbare taak, die hij te vervullen had. ’t Was allengs stil geworden In de di recteurs-woning; alle lichten waren ge doofd; de vensters gesloten; onrustig slie pen de ouders, gekweld door zware droo- men; de kinderen fluisterden nog een wijle na in het sohemer-donker en zonken toen in een zorgeloozen slaap. Maar geen gods-engel met blanke vleugelen ging er zegenend rond van kamer tot kamer; t was alsof het huls daar stond als een donkere, goddelooze burcht onder den met terren bezaaiden klaren, nachteiy- ken hemel, somber, dreigend en koud! Niet alleen de menschen. ook de gewe- t tens sliepen er loom en zwaar als ijzeren ridders op oude grafzerken. Alleen het gehuil van den Waakhond klonk onheilspellend door de stilte van den nacht als een sombere naklank van 't menschen-rumoer In 1 redelooze dier, dat alles had gehoord en nu dit ongewo ne, bittere famllletooneel droevig uit jankte. De vrede heeft zijn eigen toonkunst! In een zuster-klooster had een novice een z-.vaar vergrijp begaan tegen de ge hoorzaamheid en den regel Het geval werd aan de Overste meege- Roomsoezen en Een dezer dagen kwam mij een artikel in handen over Miss Florence Nightin gale, de groote Engclsche pionierster on het gebied van ziekenverpleging, die nu al 20 Jaren dood Is. Bij haar leven en zorgen, vooral In den zlekte-dienst ten velde, was zij er steeds op uit het haren zieken en gewonden soldaten aoo gemak- kelijk en aangenaam mogelijk te maken. Een der dingen, welke zij uitdacht, was een eenvoudig manteltje of cape, dat hare toldaten omkregen, als zij in bed demjn H geven H met een ket- f tlngsteek van gekleurde wol aan. De bloempjes In dezen cirkel bestaan uit on- geljjke cirkeltjes, waark. we de bloem blaadjes werken met den madeliefjes- iteek. zooals aange geven. De kleine cirkel tjes worden met krot geteekend. De bloempjes ma ken we in oploopend rose-rood-purper. zacht lila tot donker lila, zacht blauw tot donker blauw; ze heo- ben alle hoog gele hartjes. kleine Ten slotte nog leta aardigs voor den klei nen baby. Het jonee moedertje zal u zeer dankbaar zijn voor dit aardi ge geschenk. Het badmatje ia gemaakt van geruite badstof en moet precies in het badje van bacy pas en. zoodat de kleine er be haaglijk in kan zitten. Voor den julsten vorm draaien we het badje om en knippen een ovaitl precies op de grootte van den onderkant. Knip een stuk ot 3 ovalen en stik die op elkaar, een randje overlatend van IK c.M. Om te voorkomen, dat het matje gaat kronkelen, maken we rijen stikwerk langs de ruiten, of Indien men effen badstof neemt, werken we. door net stikwerk in kleuren te nemen, b.v. geel of rood meteen de ruiten er in. Het groote ronde kussen bestaat uit twee cirkels van stof; zwart of donker bruin is aardig De bovenkant la X in *t midden versierd met bloemen in verscheidene kleuren, we trekken op den bovenkant een kleinen cirkel, ongeveer 25 cM. mid- deeld; ze verbleekte, maar zei geen woord; zwijgend verliet zij de zuster, die haar de gebeurtenis had verteld en begaf zich stil en ongezien alleen naar de kapel. *s Namiddags riep ze ai de zusters bij een en zei: ..Dezen morgen heb ik verno men. wat hier gister-avond in dit huis gebeurd is. Wat een Overste moet ik zijn, dat zooiets onder mijn beheer geschieden kan! Hoe weinig moet mijn voorbeeld tot u spreken I Nooit ware zulks binnen deze klooster-muren voorgevallen, indien 'k mijn ziel geheiligd had naar de vereisch- ten van mijn verantwoordelijkheid. Er dient hier boete gedaan te worden; van daag reeds ben ik er mee begonnen en ik hoop, dat ik hierdoor een betere steun voor u allen zal worden, maar vooral wil k een betere leidster zijn voor de jonge ziel, die myn leiding heeft versmaad en mj) de gehoorzaamheid ontzegd heeft. God zij met u!” Na deze woorden keerde ze naar haar cel terug. De zusters, die iets heel anders ver wacht hadden, stonden allen uiterst ver baasd. Ze konden het niet verkroppen, dat de delinquente niet bestraft en de wet niet gehandhaafd werd; geheel de regel van het huls scheen door deze ongehoor de gebeurtenis verkracht te zijn. Toen ging oe oudste zuster naar de Moeder- Overste, om haar de gevoelens der kloos ter-gemeente uiteen te zetten. Deze echter sprak geen woord, maar leidde haar zwij gend naar het groote Christusbeeld aan de klooster-trap en wees op den Gekrui sigde. De vrede heeft zijn eigen toonkunst! De geest van zachtmoedigheid, dien de Priores door woord en daad had afge smeekt van God. verrichtte in den nacht een krachtig wonder! Toen de zusters na U avondgebed het gebeulde nog eens overdachten, scheen het nun dat zij het nu eerst begrepen. Dienzelfden dag begon de arme zondares te weenen en te bidden: ze zag haar gro ve dwa'lng in, begreep wat gehoorzaam heid tn het klooster beteekende. en wijd de zicli vol innige dankbaarheid met hart en ziel aan haar die haar weer op den goeden weg had teruggebracht. <üit Foerster’s: Christus en bet mensebelijk leven). Ja. ook de vrede heeft zijn eigen toon kunst! Wie het zwaard hanteert, zal ook door bet zwaard omkomen. (Matth. X-52). Het badhandje is ook ge makkelijk te makea. We knippen twee stukken in den vorm, zooals op de teekening, en naaien die aan elkaar. Dit badhandje is veel ge makkelijker dan een vierkant, daar moeder door den apar- ten duim den baby gema&- keiyker vasthoudt. Ten slotte hoort bij dit stel letje nog een zak voor vuile babykleertjes en vuile tiand- We kunnen den zak ophan- behoeven hem niet steeds af te voren Een leege flikkendoos kunnen we weer mooi maken, door haar te bekleeden met gekleurd of kantpapter. Een roset van lint in rose, zacht groen of lila kan ip bet deksel geplakt worden ter verfraai ing. We beginnen de rosette in 't midden en rimpelen en plooien steeds rondom, hier en daar onzichtbaar vasthechtend In t midden komt een toefje rozen, van lint gemaakt. Zooto doos zal zeer aardig gevonden worden. We kunnen haar vullen met borst plaat of chocolade. De tasch daar naast is gemakke. te makea. ZIJ hangt aan twee ringen. gemaakt van stof, opgevuld watten nt OVERNEMING UIT DEZE RUBRIEK ZONDER TOESTEMMING VERBODEN Er mogen bij het opdrogen geen witte strepen op ontstaan en de banden móg^n niet wit worden, als men-over het schoon geschuurde houtwerk wrijft. Houten voorwerpen, die met spijzen in aanra ng komen, mag men echter niet met witsel behandelen. Bij net schuren van een houten tafel blad moet men steeds met rechte stre pen in de lengte wrijven. In elke huishouding komen voorwerpen van wit houtwerk in verschillende vor men voor, zooals voorwerpen voor keu- kengerlef, b.v. hakborden, deegplanken lepels, enz. Verder tafels, vloeren, trap pen. Deze voorwerpen zijn gemaakt van ver schillende houtsoorten. Houten voorwerpen worden eerst schoongemaakt met zeepwater, flink af gespoeld met schoon water en daarna, wanneer ze nog nat zijn, ingewreven met witsel. Het witsel kan men er met de hand of met een vochtig gemaakte schuurlaj inwrijven. Wanneer men het voorwerp flink ge schuurd heeft, wordt het In schoon water afgespoeld en afgedroogd met een doek, waarna men het op een luchtige of warme plaats laat drogen, b.v. bulten of bij de kachel. De vrede heeft z’n ei$en toon kunst. (Foerster) Bij het schrobben van een houten vloer ga men op de volgende wijze te werk. Eerst schrobt men de planken over dwars en daarna in de lengte met warm zeepwater en strooit over den vloer wat witsel. Men schrobt den grond by ge deelten. Wanneer men bet Ineens doet, zou het vuile water er te lang op blijven liggen en het bout niet zoo spoedig dro gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11