St. Nicolaasfeest L. Bolte Schagen GRITZNER NAAIMACHINES CACTUS J. CHATILLON MOEDERS WIJ ZIJN TOCH GOEDKOOPER MEUBELTRANSPORTEN H. PRINZ Fa. KRUIT N. DOODEMAN a? JAC KOOP Voor nu en nog vele jaren BOELHUIS aanbesteding VAN leermiddelen, kantoor behoeften en bindwerk WIKUNA-SOKKEN bieden U de volle garantie. Ze zijn vervaardigd uit Prima, zuivere Engelsche wol an zijn Ijzersterk. Uw St. Nicolaas-Cadeaux kunt U niet beter kiezen dan uit on» pracht-collectle met het Stoomen en Verven K R U I T S bloemenmagazijn SCHAGEN TEL. 78 STOOMERIJ EN VERVERIJ OO8TERKOLK8TBAAT Ne. 1 DEPOTS: GEBR. 8CHOJ E. W. VAN Dl St. Nicolaas LIEFHEBBERS HET EERSTE XI wat U weten moet als U IA Bb SOKKEN HEEREN ZOLEN ER HAKKEN 1.65 DAMES ZOLEN EN HAKKEN 1.25 KOFFIE en THEE Verhuring bij inschrijving „EXCELSIOR" J^C. JONG I J ALKMAAR It - ar at SCHOUTENSTRAAT 10 TELEPHOOI 1061 Werkplaat* AagHStiJaeaateeg 2 j Als bijzondere attractie komt St Nicolaas dit Jaar bij ons op bezoek. HU zal a.s. Woensdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag audKntle ver- leenen in onze zaak. Ieder kooper boven f 1.00 krijgt een surprise. Heerhugowaard - N bij is gearriveerd in DIJK21 -Tel.331 :ALKMMt Het beste fabrikaat - 10 jaar garantie HANDMACHINE, VOOR- EN TERUGWERKEND F 75.00 VERZINKBABE TRAPMACHINE F 110.00 SCHAGEN - TeL 78 SPECIAAL VOOR Komt dat zien Weigert Uw Radio W. J. ST ROET Ik laat schoenen repareer** bij HOLLANDSCH NUISWIRK komt met uw kinderen $t Nicolaas bezoeken en doet uw Inkoopen bij ons. U vindt bij ons niet alleen nuttige, maar ook zeer fraaie en prac- tlsche cadeaux in Pullovers, Vesten, Tompouce’s. Handschoenen, Alplns, Bebé-jurkjes. Bebé-Manteltjes, Wagen vachten. Slobkousen, Bebé-Trul- tjes. Ijsmutsen, Overhemden, Bretels, Zelfblnders. Sjaals, Cachenez. Truien, Bontmutsen, Tricot Pakjes, Tricot Jurkjes, Sokken, Kousen. Pochettes, Zakdoeken, Doosjes Zakdoeken. Kleedjes, Theeslulers. Stoot kussens, Theemutsen. Kousenhangers, Waschechte Tafelkleeden. Gobelin Tafelkleeden. Pluchen Tafelkleeden, Pyama’s, Hemden, Nachthemden MET ORIGINEELE AUTO-TAPS. Persoonlijke leMtng TELEFOON 782 Prijsberekeaieg OPRUIMING J. DRIJVER VUILANQT uitsluitend WIKUNA Hserensokken. Dames, en Kinderkousen evenals Sportkousen, zonder naad, effen en geribd, met versterkte teen en hiel. Alle gangbare maten, monsters en kwaliteiten zijn etoede bij ons en bij do Winkeliers voorradig. Grossiers genieten rabat. PRODUCT» VAN GEBREIDI GOID1RIN ALS HUISWIRK MET BREIMACHINES „WIKUNA” >kb wal TE KOOP VEEL GELD BESCHIKBAAR ah le Hypotheek op Landerijen, rent» vanaf 4K Eenige Boerderijen in Noord-Holland uit de hand te koop Boelhuis - Obdam Heden OPENING van den Waalwijkschen Schoenhandel - Hekels^raat C 9 Alkmaar CADEAUX DIE BLIJVEN, zooals H. Hart-, H. Maria-, H. Theresia-beeiden van 50 cent tot f35.Medaillons, Schilderijen, Hang- en Staankruisen, ook in alle prijzen, hoek- en wandcortsoles. Tafeltjes, enz. Missaais, volle dig vanaf f 1.90. Kerkboeken vanaf 8 cent. Kerstgroepen van 18 beeldjes f2.40, f3. f4.f5.en hooger. Boeken en Prentjes voor Religieusen, een enorme sorteering. Wijwater- bakjes. Godslampen, Kandelaars, Medailles en Rozenkransen in alle prijzen. Leesboeken, meer dan 500 titels, goedkoop en goed. Verf-, Tee- ken- en Schrijfbenoodigdlieden. Schooltasschen en étui’s. Vulpenhouders. Albums en nog hon derden artikelen. Voor beslist lage prijzen ont vangt U bij ons kwaliteit, alles onder garantie. Bovendien bij aankoop van minstens f2.50 een mooie verrassing (uitgezonderd leesboeken). Dus eerst even kijken, het verplicht U tot niets, bij Firma Aanbevelend Uit de hand te huur WOGNUM '1 R. k. Pastorie te waarland, alwaar prijzen. Cactus-rekjes, Cactus- schalen, gevuld vanaf f 2.25.1 Cactuspotjes, enz., enz. Cactussen en vetplanten uit eigen kweekerij Hg genist van da avonturgn van EMPIE PIT uit het jaar 3001. Zeldzaam interes Huat Voor jongens om van te genieten Hoe komt hij aan die 5 mooie Doeken? Wei, heel eenvou dig! Zjjn. moedor •paarde de punten van Kamer kastjes van glas-ln-lood in verschillende modellen en Enorme sorteering voor dames, Eau de Cologne en Par fums In prijzen vanaf 30 cent. Voor Heeren luxe-doosjes en kistjes Sigaren vanaf 60 cent, Pijpen, enz. Akersloot - Limmen etalages SU Heerhugowaard Te koop voor 25. wegens plaatsgebrek, een soo goed als nieuwe WASCHMACHINE MET WRINGER SINT MAARTEN publiek verkoopen: T\et <>nl® Zwirtt Briiat Leer** Jassea Sint Maartensbrug in ds ZIJPE in het openbaar verkoopen: Een to 1913 nieuw gebouw Burgerwoonhuis waarin stalling voor 12 koeien, 93 KIPPEN Ook nog 4 gebr. Godin Salamanderkachels Bloeiende en Bladplanten, Cyclamen, Begonia’s, Azalea’s, Primula’s, Clivia’* Palmen, Araucaria’s, enz. enz. Ruime keuze to alle soorten Potten, Vazen, Jardinieres, enz. enz. GEVULDE EIKEN STAANBAKKEN vanaf lé» VEILING de Huismanswoning voorzien van gas en waterleiding en eerdaags ook van electr. licht aan dien Wateringskant, te N. Nle- dorp, met naar verkiezing ong. 14.5 HA ot ong. 163 HA Welland. Mest- plaat, Olerkelder «n groote Varkens- boet, voor den tyd van 3 of 4 jaren, I naar keuze van den huurder- L>ar®°’ Aanbevelend: aan- fc*. I 7 .**•**2^ in 'T- VRAAGT INLICHTINGEN AAN UW WINKEUCR I >y< 'y. VISSCHERSLAAN 11. lindenlaan ieo. Of werkt zy niet naar uw genoegen? Laat dit dan eens vakkundig her stellen door Gedipl. Radio-montenr WOGNUM. Contrdle van alle merken. koopt, ie HOE eHn n gebrald M. WAARVAN rijn eagabraM? WAAR lijn M gebrald? WAT koeten {•5' SPECIAAL INGERICHT VOOR HET HU8CHEN TAN PIANO'S, ORGELS BRANDKASTEN, ongeacht welk gewicht. aldaar in te aan- O.del^(^e4 lepenboomen f 1.—Rietmatten 3 bt) 2 M. S bands 14. per 10. .FRISIA” HEILOO N.V. VRAAGT ONZE PRIJSLIJST. A'DAM, FREDERIKSPLEIN 6-8. DEP. KOUSEN No. een Tank. kunstmeststrooier, 3 jaar gebruikt en een wendploeg met draal- W. C. DUIN Kassier en Makelaar I Vcrdrenkeiward 55 Alkmaar ten huize van mej. Wed. 8. GROOT Cr NIELE. op DONDERDAG 27 NOVEMBER 1930, *s nam. 1 uur, tegen contant geld, van: Ijzeren schuit (3-tons vlet, zoo goed als nieuw), 115 bakken Due aardappe len. 14 bakken blauwe en. 30 bakken Schotoche aardappelen, ploeg, eggen, aardappelbakken, kruideelen. .iets, zakken, zeil, dekkleeden, waterlaarzen, olie Jas, manden, bascule met gewich ten, landbouwgereedschappen enz. NOT. HILBRAND, Obdam. Door connectie met een solide Brab. Schoenfabriek leveren wjj een onberiapeiyken SCHOOLSCHOEN, ijzersterk en met vee! zorg afgewerkt; tevens divers Meisjes-, Jongens- en Klnderschoeisel; Dames- en Heerenpantoffels tegen concur- reerende prijzen. Notaris HILBRAND te OBDAM zal WOENSDAG 26 NOVEMBER 1930, 'snam. 6H uur, in het Café W. Over boom te Wognum, verkoppen; EEN WOONHUIS (soo goed als nieuw) met tuintje, groot 5.90 A., aan den Straatweg D 14 te Wognum. Vooralen van waterl. en electr.; voor 4.— p. w. verhuurd aan O. J. Eeken tot 1 Mei 1931 en eigendom van den Heer H. van Berkel. Aanvaarding in genot na betaling der kooppenningen. 1. Namens het RK. Kerkbestuur te HEERHUGOwaard (Noord), van: a. Een Huismanswoning met pl.m 4.30 HA. wel- en bouwland, aan den Middenweg te H.H. W. (Noord), nabij de Kerk. b. Een perceeltje Bouwland, groot pl.in. 12 snees, gelegen als voormeld. c. Een Huismanswoning met schu ren en pl.m. 3.60 HA. wei- en bouw land onder Herhugowaard en Haren- karspeL Voorwaarden ter Inzage ten huize van TH. DE GOEDE te H.H. W. (Noord), alwaar gesloten InschrlJ- vingsblljetten kunnen worden Inge leverd vóór 30 November 1930. 2. Namens het RK. Kerkbestuur te WAARLAND: Drie perceelen weiland, te samen groot ongeveer 4.25 HA., gelegen bü laatstgemelde woning, als weiland of, als bouwland om te scheuren. Voorwaarden ter Inzage aan de van HEEBENCO8TUUM8 1-4JM - SM REGENJASSEN X-LM - 3.-3.M WINTERJASSEN 1.-IM - 4.5« - 5.50 MANTELS Z35 - X7S - 3.— - 150 REGENMANTELS X— - ZM - 3.-330 JAPONNEN, wol 130-1- 230 - 1— JAPONNEN, stjde 3— - 230 - 1^ - 330 VOOR PRIMA AFLEVERING WORDT INGESTAAN. ALKMAAR. TE HUUR bij inschrijving, voor den tikt van 4 Jaar, het WEILAND - *-i het jpr ^oot 3 HA., 23 A, Notaris HILBRAND te OBDAM. 1 DINSDAG 2 DECEMBER 1930 ’s avonds 0 uur, in het CaM WESTER te Heerhugowaard-Z. verkoopen; Een BURGERWOONHUI8 mot BOET, ERF en GROND a. d. Mid delweg te RH. Waard (Zuid) O IS gr. 6.85 A en BOUWLAND met Kool- boet, aan de Kabelsloot. nabij den Middelweg te HH Waard (Zuid) gr. 1.18 40 HA-, behoorende tot de nala tenschap van den heer J. Volkers Ps. en te aanvaarden: het huls e.a. 1 Mei 1931 en overigens Kerstmis 1930. December en 1liggen ter secretarie ter Inzage. I InschrlJvingsbllJetten g H A 1 leveren vóór of op den dag der besteding des namiddags 1 uur. Adres; SCHOUTENSTRAAT 10A Notaris F. J. M. PINXTER te SCHOORLDAM, zal op DINSDAG 9 DECEMBER 1930 's avonds 6K uur, in het café „Rust en Lyst" van den heer A Zwakman te RTMaarten, Een aoo goed als nleaw HUIS met flinke koolschuur, gelegen aan ruim vaarwater aan de Street gom. BL Maarten, kad. sectie A No. 1134, groot 3 A 88 cA. Eigendom van den heer R. VAN BEdC Tb aanvaarden bij betaling koop som. Betaaldag 20 Jan. 1931. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris. Motorkappen en Petten, Mo- tor-Handschoenen, Stofbril len, Rijlaarzen. Rijbroeken, Sportkousen, Dames- en Heeren Nappa Handschoe nen, met en zonder bont. Wollen Heeren-Handschoe- nen, enz., enz. Ziet de etalage Beleefd aanbevelend, Notaris 8. W. WEGENER SLEES-, WUK te ZIJpe, zal op DINSDAG DECEMBER 19» by opbod en f af DINSDAG 16 DECEMBER 19» by afslag, combinatie en toewijzing beide dagen des voormkidags om 10 uur, in het café van den heer s. KOSSEN aan de OP WOENSDAG 38 NOVEMBER. 19» voorm. 9J4 uur, ten verzoeke en ten huize van den heer P. VERHOEVE Pm., aan de Nleuwpoortslaan 58 te ALKMAAR, van (Witte Leghorns en Barnevelders), diverse KIPPEN, en PULLENHOK KEN, 3 BROEDMACHINES, 3 KA- CHEL-KUNSTMOEDERS, 1 KUN8T- MOEDER, EET- en DRINKBAKKEN, groote party JUPPENGAAS. BAS CULE. RWZKN-HOUT, BRAND- HOUT enz. enz.. Stuitje MEST. HOUTEN SCHUUR 6.30 x 3.15 x 3.40 M. HOUTRN SCHUUR 3.60x330x3.10 M. H. J. HAASBROEK Deurwaarder - Alkmaar waarin stalling voor 12 koelen, en voorzien van elec. licht met erf en uit- j stekende wellanden aan en by den, Ruigeweg naby Bt. Maartensbrug to de gemeente Zype, tezamen groot 3.44.16 HA. In 3 oeroeelen. Aanvaarding 35 Mei ex Deegewenscht kan pLm. weiland worden by gehuurd. Ten verzoeke van den i bewoner den heer T. BIJVOET Jz. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR, zullen op DINSDAG 9 DECEMBER AS. des namiddags te IK uur, ten Btad- huize by openbare inschrijving besteden: DE LEVERING VAN DE SCHRIJF- EN BUREAU BEHOEFTEN, DE LEER MIDDELEN EN HET BIND WERK TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE EN HARE INSTELLINGEN GEDURENQE HET JAAR 1931 voorwaarden van inschrijving ,/le Vtermaat”, gelegen to Limmèrpolder, L 60 C.A, om het jaar te hooien en te etten. Te aanvaarden Kerstmis a.s Brieven met opgave van 3 solide borgen worden Ingewacht vóór 7 Dec es by J. BAKKUM, Kruisweg 44, Bergen, N.H. Aan hetzelfde adres TE HuUK: 500 roe bouwland gelegen te Noord- Bakkum. baar voorstel, aoo goed als nieuw. Ken glervat, 600 liter en een Forza-pomp, nog haast niet gebruikt. Te zien by Alkmaar, A J, KARELS, smederij en handel In Landbouwwerktuigen, Telefoon 66. Egmond aan den Hoef. voor bollenhulaen te verwarmen, ge bruikt doch to prima staat biedt U de grootste sorteering to Bezorging op St Nleolaaadag, In den omtrek. per algen geiagtethaM. Notaris J. KOOMEN te WIERIN- GERWAARD, zal op Dinsdag 35 No vember ba, oy opbod en oo Dinsdag 2 December oy afslag en etodtoewlj- zlng, telkens des avonds 7 uur, to het Café „Central” te ALKMAAR, voor de erven van wyien Mevr. Wed. Jb. Bakker—Buis publiek verkoopen: «EN ZOO GOED ALS NIEUW WOONHUIS met schuurtje en tuin te Heüooérdyk No. 3, onmlddeUyk aan den Straatweg, by de Vierstaten, groot 1 Are, 46 cA. Het huls is seer geschikt om tweeën te worden bewoond. De bo venwoning Is tot 15 Januari as. ver huurd voor f 35.per maand. Aanvaarding by de betaling der kooppenningen met inachtneming van de gemelde huur tot 15 Januari sa. Kijkdagen 35 November en 3 De cember van 1—3 uur. Nadere inlichtingen worden ver- strekt door den eigenaar, den heer C. Wn Dz. te Moerbeek, gem. N. Nledorp en ten kantore van Nots v. LEERSUM, te Winkel. gesloten toschryvlngsblljetten kunnen worden ingeleverri vóór 30 November 1930.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 19