w sas’ lïïff <4/0 De opening van het Roemeensch Parlement F De aankomst van gHt H Mi WfkM noiBj D tl ZATERDAG 22 NOVEMBER 1930. s '4; H pJr -i'-R V DAGELIJKSCH FOTO-NIEUWS het i Smith te Sydney hartelijk verwelkomd. MEJUFFROUW ELISABETH WERTER, die 22 November den dag herdenkt, waarop zij vóór 50 jaar bij de familie Lühn, te Halfweg, kwam, waar zij nog altijd als huishoudster trouw de belangen van de familie behartigt. „MARIAOORD" te Meerveldhoven. Voor de vestiging der eerw. Zusters te Meerveldhoven wordt aldaar, onder architectuur van den heer Schraa?kamp uit Hengelo, het klooster „Mariaoord” ge bouwd, dat binnenkort plechtig zal worden ingezegend. De moes Boer hij h Max niet toon Leits rust houd zijn avon< Max terlat Na van 1 we sj «era .7. KAPITEIN TER ZEE J. F. OSTEN, die binnenkort bevorderd wordt tot schout bij nacht en naar verluidt, bestemd zou zijn als commandant der zeemacht in Ned. Indië vice-admiraal Ten Broecke Hoekstra op te volgen. OP DEN ZANDBERG TE KAMPEN werd Vrijdagmiddag het nieuwe vaandel van de School voor Reserve Officieren Infan terie officieel, namens den Minister van Defensie, door Kolonel Hardenberg aan Overste Donck, commandant der school, overhandigd. De vaandelwacht met het vaandel tijdens de toespraak van Kolonel Hardenberg. Geheel rechts Overste Donck. GEWAPENDE SLAAP. Sommige plattelands bewoners van Noord-Brabant nemen het zekere voor het onzekere en geven er de voorkeur aan bij het zich ter ruste begeven de wape nen mee te nemen CULINAIRE BELANG STELLING op de Schotsche kostschool bij Londen. hij COCOSNOTEN VOOR ANKER! Op de Phffippijnen gaan de cocosnoten per vlot naar de havenplaatsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20