Sport en Wedstrijden I DE TWEEDE KLASSERS IN ACTIE I -ParLer Voetbal In Belaft lie zekerheid een welkom geschenk te geven K. N. V. R D H. V B BOKSEN De Boksmatch PaotlnoCarnera K. F. C. WIELRENNEN De Brusselsche winterbaan De Zesdaagsche te Keulen der thuisclubs A. D. O.—Blauw WH 1—3 RECHTSZAKEN A. F. C.Alcm. Vlctrlx 04 Zeeburgia T. O. G. H. V. V.—Sparta 12 Hermes-D. V. S.Excelsior 35 Hollandia— Z. V. V. 1—4 D. F. C.—V. U. C. 3—3 BOEKBESPREKING f Flinke overwinningen West-Frisia Povere resultaten o o 1 t=i r- Een volledig programma afgewerkt Z V. V., A Ic. Victrix en i 3 1« Ba* (Telegr.) Feljenoord 16 1—3 0—2 d. Male 3 4 (alt.) GREGORIAANSCHE GEZANGEN. 3 waarbij Jaap Metyer derde HerkaleQna win* 3—6 4e Maast een prachtige 30—12 B i—i KANTONGERECHT TE ALKMAAR McndeHnfe uitspraak 24 November 1934 3—4 1—3 lost 1—2 3—6 3—3 l 5—3 TM de rust was er onder de H.-speter» 3—3 Niet doorgegaan. bal brengt op en geeft met een diagonaal schot een schutter. Verschillende kansen worden Gaar, Den I 1 i 1—3 5—3 3—6 3—2 taak, het voeden der voorhoede te kort. Dien tengevolge was ook de druk op het Hermes trapt. Na S 7 3 6 4 6 B. II 5 6 0 4 0 3 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 3 1 3 3 4 4 10 8 7 7 2 5 3 i 3 of ot 1—3 0—2 1=6 3—8 0—4 0—0 3—1 3—6 6—4 3—0 3—3 Tegen de verwachting in is Excelsior er in geslaagd Hennes de eerste nederlaag op eigen terrein toe te brengen Het apc> van Hennes was een ware desillusie, temeer waar na -iet goede spel in voorgaande wedstrijden te dien aanzien hooge verwachtingen gekoesterd wa ren. De halfllnle. In vorige wedsrtljden de kracht De uitslagen van Zondag zijn: Standard Luik—F. C. Montegnee I.Ierse he 8. K-—Berchem Sport Daring C. B —Antwerp F. C. Tubantia8 C— Anderlech* BeerschotCB. Brugge FC BruggeR C Mechelen F.C. MechelenUnion 8t. Gilles 3—0 0—8 13—18 7—11 6— ld 7— 18 l 1 I I e 5 t 1 Onder groote belangstelling Is de tweede dag van de Zesdaagsche te Keulen verloopen Nadat de gebr. Van Kempen zich Zondag na een ronde achterstand weer bij de leiders hadden geplaatst verloren zij later op nieuw terrein. De uitslag van Zondagavond luidt: 1. Damm-Bchom. 43 p. Op een ronde: 3. RiegerKroacher 36 p. Op twee ronden: 3. Rausch—HUrtgen 64 p.; 4. GuerraDlnale 55 p. Op drie ronden: 8. TTetsEhmer, 41 p. Op vier ronden 8. Gebr. Van Kempen 130 p.; 7. Osemella—Meyer 64 p.; 10. Tbolnbeek— Krewer 33 p. Op ses ronden: 11. Dumm—Oroaslmllngtus 36 p. Op zeven ronden: 13. PijnenburgFranken stein 61 p. 1—3 1—3 1—1 by de H.-aanhang. Voor Z.V.V. is dit het sein om nog een* extra bard aan te par ken. De H.-defensie moet alle zeilen b*J den mast hebben om de onstuimig Z.V.V.- aanvallen te koeren. Ia de latste minuut (alg.) (afg.) 0—3 3—1 1—3 4—3 0—3 l—l Bwlft—J. O. 8. 8. L. T. O.Ahrends D. T. 3.—Rivalen Heemskerck—R. C. A. E. V. C.Bchinkelh. E. D. W A. D. W. T. 1 W—W. M 8. Beverwijk—Halfweg ElectraHlllegcm 8. C. A.Neerlandla Victoria—Wllh. Vooruit QuickElinckwyk Soest—8. D. Z. 3—1 10—0 1—3 6—2 10—0 0—4 0—4 3—2 1-6 3—0 .Oneehuldig vardacM", «eer To Httaeher. Uitgave: Haag. De bekende schrijfster van: ,Tmo moeder Mek was" is er ook nu weer gelukklgUjk in 2 1.00 1.17 L— •1.33 0 50 05C 0.40 AfdeeUng IH Apeldoorn: A. G. O. V. V. Enschede Almelo. HeraclesZ. A. C. Arnhem: VitesseGo Ahead Zwolle P. E. C.—Tubantia Wageningen: WagenlngenRob. et Vel. 41 Groote pontenoverwiiuilng voor Carnera De Zondagmiddag in 't overvoUa Montjumh- stadln te Barcqjona gehouden boksmatch tus- schen de beid: zwaargewichten. Baks Pa-1- no. en den Italiaan Camera over 10 ronden van 3 minuten, had tot resultaat een groote puntenoverwinning van den Italiaan. De uitslagen van gisteren. Ie klasse B ARC-De Meer H TYBA H—A.D.O. Vitesse—Geel Wit* IndiaConcordia 3e klasse C D.8.6.—O.V.V. DOE—Llsse n BBM.Onze Gezellen H VicttixAlliance 3e klasse E R.K.V.Z.—Llsse III T.YBB. Ill—8J.C m Alliance II—V.V.F. geslaagd, een prettlg-aandoend verbaal voor oase meisjes samen te stellen. Er zit een zekere spanning In. zoodat het boek wel m staat is te amuseeren. terwijl het tevens de lezeressen de noodlge wijze lesjes geeft, maar niet op een bedlllerlgen toon. Nans van Leeuwen verzorgde de platen met veel smaak. AfdeeUng Groningen: Be QuickAchilles Groningen: G. V. A. V.Frisia Leeuwarden: Leeuwarden—Veendam Leeuwarden: Friesland—Alcidee Meppel: M. 8. C.—Velodtas Zeeburgia had met T. O. G. heel wat moeite en na veel Inspann ng «teten deae Amsterdammers een kleine overwinning te bevechten. Het mooie weer heeft het meerendeel der vercenlglngen in staat ge teld om te spelen. In de tweede klas-e A is dan ook een rol led g programma afgewerkt Ook nu vallen eenige verrassende uitsla gen te noteeren en opvallend te het slechte resultaat van d» thuteclcbs. Van de 5 wed strijden voor de tweede klasje A gespeeld, werden er 4 door de bezoekende vereenlging gewonnen. AH ren gebleven. OVERZICHT Eindelijk na langen tijd eens voetoakiag Alles werkte mee ditmaal, bijna de geheele week droog weer en gisteren een van die weinige dagen welke we maar aoo sekten in November aantreffen. Hopen we slechte dat nog meerleren sul len voigLü. het werd aoo zachtjes aan wal tijd. Toch werden hier en daar nog enkele vel den afgekeurd. Deae hadgEÜ* bet overtollige water niet kunnen verzwelgen. Res. Ie klam tauv. HZ. F. C. U BL Wit II—H. F. O. n E. D. O. IIHaarlem n R. C. H. n—A. F. C. n Rea 3e klaaae Alcm. Victrix n—BI. wit n v. v. a. n—v. s. v. n D. e. o. n—w. p. c. n Spartaan II—Ajax m Volew. nHilversum m Zeeburgia IIRapidltas Velox H—t Gooi II Vriendenzch. IIU. V. V. n Beam n—H. V. O. H 3e klam Hnllanrfla CL. V. V. A. F. C.—Alcm. Vlctrlx H. R C.—Weet Frisia W. F. O.—D. E. C. T. O. O.Zeeburgia HaarlemBaam ZandvoortSpartaan Hercules— D. W. 8— Velox B. F. C—V. V. A. 3e klam B. M. T.—Hollsnrtiaan VlosXerxes D. C. L.Overmaas FortunaO. D. 8. Unites—St. Hooger Nfr’tunusF». H. O. R. F. C. V. D. L. ..m— Gouda—8. V. V V. O. C.—Quick schen keepefr echter op aQn post. Ondanks een meerderheid van de gasten vergroot de thuisclub door een fout van v. <L Glas, den invaller-doelverdediger van V. U. C. haar voorsprong (3—0). Hierna -- - - - - den rug Res. 3e klam AJax rv—o. 8. v. n Oosterpark n—D. E. O. m Helder IISpartaan in Q s. c n—Alcm. m z. v. v. n—z. r. c. n W. Frisia n—E. D. W. n Tf. V. A UI—Watergraafsmeer H Z. F. C. III—Hollandia n A. f. c. m—d. 8. v. n Meervogels nBlauw Wit IV Ahrends H—T. O. G. n wuh. v. n—Bwift n Zeist II—B. F. C. n u. v. v. m—voorw. n D. O. 8. n—Rapidltas Hl Hercules mKampong n a. w. n-t Goot m 1—0 3—1 3—1 3-0 6-0 Antwerp F C leed zijn eerste nederlaag doch behoudt onbedreigd de leiding, daar ook Oercle Brugge werd geklopt. schop voltrekt een der backs het vonnis Even daarna schiet Papenhoven met een scherp schot het leder in den linkerboven hoek (33) en een minuut voor de rust brengt Knijff den stand op 23. Na de hervatting zUn de bordjes verhan gen. D. F. C. is, behoudens enkele uitvallen der tegenpartij, aanhoudend aan bet woord. Zij weet daarvan echter niet voldoende par tij te trekken, tot even voor het einde Slel- cher bU een schermutseling de partijen weer op gelijken voet brengt (33). EEBSTE KLASSE-tTTSLAGEN AfdeeUng I Schiedam: H. D. V. 8.— Excelsior Haarlem: H F. C.—Z. F. O. Umidden: Stormvogels't Geef Amsterdam: Ajax—H. B. 8. Dordrecht: D. F. C.—V. U. C. editer keert de Fortuin D. F- C. tol. ZwUsen duwt bij een aanval der V.U.C.ara den rechtsbinnen wat bard op xU en uit de hierdoor ontstane straf- 3e klasse HUllnen—B. E. C. T. H. B A 8. C. L. F. C.—Schoten LugdunumU. V. 8. NoordenSchoonhoven Laakkw.G. 8. V. Moordrecht—D. O. 8. B. D. H. 8 Goal R. V. C.—Naaldwijk Concordia—Maas Scheven IngenDelft H. v. HMland—Rijswijk The Rising Hope J. O. Z. Sliert rechtEmma 8t Volharden—O. N. A. Bouter dienen genoemd te worden, die door hun snel doorzetten hachelijke moment-n voor het Hermes-doel deden ontstaa^ De eenige zwakke stee was Maaskant, die legio kansen op onbegrijpelijke wijze om bracht. Nadat Hennes In de eerste vijf minu ten door Bergkotte de leiding had genomen. (10) neemt Excelsior het spel in handen en hoewel Jousma keer op keer keurige saves verricht, moet hij tenslotte voor een uitste- kenden kopbal van Bouter zwichten (1—1). belde doelen nauwelijks aan een doorboring Even later forceert Manssen een doorbraak ontkomen. In den H.-aanval mist men hier een scnuitcx. Verscijiuenóc ■■■in wsawU door Dekker en ook Neefjes en Wakker om zijn club de '.elding <13). Na de rust maakt Hennes door Bergkotte gelijk (33), terwijl even later v. d. Turn 3e klam AmstelMeteoor Kinhelm—K. V. V. D. 8. V.Oranje Zwart HortusOosterpark D. W. V.—Meervogels D J. K Q. 8. C. O. D. E A P. G. B Assendelft—S. D. W O. a V.Kennemers Z. N. C.Allen Weerbaar Z. R. C.~Holland DonarAmsvorde Utrecht—A’ihla H. V. C. --Vrl-r.rter.wH..» U. V. V.—Zeist L. 8. V.—Olympia Afdeeltng II le klasse HAarlem: E. D. O.—V. 8. V. Koog a. d. Zaan: K. F. C.—Feyenoord 1—6 *8-Gravenha«e: A. D. O.—Blauw Wit Hilversum: HilversumR. C. H. “s-Gravenhage: H. V. V.Sparta Het belangrijke programma in deae afdee- Ung heeft enkele verrassende uitslagen op geleverd. welke tevens bet aantal candldaten voor den eeretitel danig heeft verminderd. De situatie was anders geworden tndten Gee] Wit in Castrtcum Vitesse had geklopt, doch de talrijke Haarlemmers die de Pause- Hjken na de fraaie successen van de laatste weken thans vol goeden moed vergezelden, werden teleurgesteld, want Vitesse heeft be wezen de sterkste pkwg te zijn, hetgeen minder door de cijfers 4—1. dan wel door de wQae waarop de overwinning werd behaald, tot uiting kwam. Dit resultaat is weliswaar geflatteerd en bovendien op vrU gelukkige wijze verkre gen. doch ontegenseggelljk was bet voor- hoedespel van Vitesse beter dan dat van de Pausclljken. De uitslag van den wedstrijd A.R.CDe Meer II. welke 21 in het voordeel van laatstgenoemde luidt, moet als een verras sing aangemerkt worden, wgarbij De Meor II meer kreeg dan haar toekwam en hier door de eenlgzte gevaarlijke concurrent bleef van Vitesse. De wedstrijd tusschen deze rivalen op as. Zondag belooft Interessant te worden I Concotdla Is vrijwel de kluts kwijt, waiit een 53 nederlaag tegen India In Amster dam pleit niet voor de HlHegommers. De strijd om de bezetting van de onderste plaats is voorlooplg beslist In bet voordeel van A. D. O, dat haar uitwedstrijd tegen T.YJBB. n met de eenlgste goal wist te winnen. De stand luidt: Is gemakkeÜJk te verkrijgen. Iedereen, oud of Jong ver langt er meer dan ooM naar een Parker Dupfold geschenk te ontvangen. Een Parker Duofold. gekozen uit een groote collecfle. kan volkomen beantwoorden aan Ieders smgak k en eischen. geheel geschikt zQn voor ieders persoonlek k handschrift Kies een Parker Duofolden kies haar uit 'A een groote collectie.... dat geeft U de zekerheid, dat Uw k geschenk meer dan welkom zal z#n. VAN PUTTEN EN OORTMEYER. Payglop 18 W. F. C Is baas In eigen huls De Wormerveerders wonnen van DE C. met 3—1. Opvallend zijn wel de flinke nederlagen van Hollandia en H. R C. Dsze clubs dcen het dit *e zoen bijzonder slecht. Intu-zchen waren deze resultaten voor de bezoekende clubs, resp. Z. V. V. en West-Frisia een mooie prestatie. Alc. Victrix verrestte haar aanhang wel door een stevige overwinning op A. F. O. Dat was goed werk. had Vitesse De Meer n A. R C. Geel Wit India Concordia H. B C. n T Y De talrijken die zteh hadden vocrgesteld van deze traditionele ontmoeting t> kunnen genieten, werden diep teleurgesteld. Teleur gesteld door het slecht? spel van H V.V., teleurgesteld omdat Sparta na een aantrek, kelljk begin, haar spel aan dat der H.V.V.'ers aanpas'e. Want de Rotterdam mers hebben den wedstrijd goed Ingezet en reeds spoed g hadden zij eenige fraaie, ge vaarlijke aanvallen op de H.V.V.-veste onder nomen. De Haagsche aanval daarentegen muntte uit in lustelcoshefd en zonder eenlg verband werd maar in het wilde wegge- een kwartier echter was er van bet goede, dat aanvankelijk in den Sparta-aanval te oonrtiteeren viel, ook niet veel meer te bekennen en een periode van verknoe de kansen was ingeret. Ind en De Granada r »t soo n goed werk in de H V.V -verdediging had geleverd, had de thuisclub desondanks toch een gevoelige nederlaag te breken gekre gen Nu slaagde allren Formenoy en Vier gever er slechts in den Haagzchen doelman te Passeeren. terwijl Pasteur de eer voor de thuldub redde (13). voor rust veroorzaakt v. d Zei een hoek schop, die door den Z V.V.-rechts-blnnen op fraaie wijze wordt Ingekopt, 1—1. Qlrect hierop is het rusten. Na de rust blijkt, dat het met Hollandia geheel ..mis" is. Als net spel plan 2 minuten aan dsn gang is, doel punt Z.V.V. wederom door den rechtsbinnen 13. Even* hierna een aanval en het is 13. Dan komt er weer een opleving in de H- gelederen Doch zU brengen het niet verder dan de Z. V. V. backs. Er wordt hierna door Hollandia op een hopelooze wijze ge knoeid. Even hebben we nog hoop als Pol man vrij voor doel komt, dosh op onbegrij pelijke wijze ontkomt het Z.V.V -doel aan een doorboring. Het spel is thans het aan zien niet meer waard. Het publiek geheel ontmoedigd begint het veld te verlaten als juist Z.V.V. er tn slaagt om er 14 van te maken. Dit nadat Veenboer er in geslaagd was om den bal van de doellijn te werken Hierop is bet einde daar. Zoodat Hollan ds zich wederom twee punten ziet ontgaan. De scheidsrechter leidde goed. C. M. G. te Heerhugowaard. overtreding straatschenderij, 16 boete of 2 weken tucht-chool. K. N. te Den Helder, overtreding art. 444 W. v. boete of dagen hechtenis. N. N. te Egmond aan Zee, loopen over ver boden grood, f 3 boete of 3 dagen hechtente. A. P. G. te e loo. overtreding Spoorwegwet, 5 boete of 5 dagen hechtenis. J. B. te Bergen. W. H. te Alkmaar, over treding Arbeidswet, de 1ste 6 boete of 6 dagen hechtenis, de 3de 3 X 4 boeten of 3x4 dagen hechtenis. M. J. de G. te Alkmaar, overtreding Leerplichtwet, 5 boete of 5 dagen hech tenis. P. J. P. te Alkmaar, overtreding Invali diteitswet, X 1 boete of 26 maal 1 dag hechtenis. i W. B.te Beverwijk. C. B. te ü.tgeest, W Z. te Egmond aan Zee. T. J. K. te Alkmaar. A. J. Gte Amsterdam, overtreding Jacht en vlsscherljwet, de 1ste en 3de ieder 25 boete of 25 dagen hechtenis, de 3de 30 boete of 30 dagen hechtenis, de 4de met ontvankelijk verklaard, de 5de 2 boete of 2 dagen hechtenis N. O. 8. te Heerhugowaard, overtreding Vleeechkeuringswet. 2 X 100 boete ot i x 50 dagen hechtenis. J. V. te Egmond aan Zee, J. K. te Alk maar, dronkenschap, ieder f 3 boete ot 3 dagen hechtenis. J. H.. M. L.. J. H. te Castrtcum. J. V, F. H. B. te Egmond aan Zee, W. F. K, L. K te Bergen. H. A te Spanbroek. J. Ph. v. O. te Den Helder; 8. Z_, J. W., J. P. te Alk maar, ove. tred ng politieverordening, de 1ste, 2de en 3de leder f 3 boete ot 3 dagen hechtenis, df 4de, 7de. Oste en Ode ieder 4 boete of «dagen hechtenis, de 5de f 3 boete of 3 dageh hechtenis, de Ode ontslag van rechtsvervolging, de 10de en 11de leder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 13de 1J0 bofte of 1 dag hechtenis. H. A. te Uitgeest, M ten W. te Castrtcum Tb. F. B. te Helloo, M. Z.. C. P. V. d. V J. P. A. te L ramen, 8. K te Wijk aan Zee en Duin, J. B. te Egmondblnnen. M. B. te Schoort, H. 8. te Krommenie, A. R. te Heer - hugowaard, J. B. te St. Panera». C. 8. te Spanbroek. Th. B B. te Haarlemmermeer. P. H. B te Winkel. N. B. te Akersloot. Th J. v. d. H., H. W. 8., v A. te Alkmaar, overtreding motor- en njwielwet. de 1ste, 3de, 4de. 6de. 6de. 10de. 11de en 13de lader f 4 boete of 4 dagen hechtenis; de 3de, 13de en 14de ieder f 6 boete of 6 dagen hechte nis, de 7de 3 boete of dagen hechtenis, de 8ste 40 boete of 40 dagen hechtenis, de Me 00 en 15 boeten of 60 en 15 dagen hechtenis, de 15de vrijspraak, de 16de f 250 boete of 3 dagen hechten», de 17de 5 boete of 5 dagen hechtenis, de 18de 7 boete of 7 dagen hechtenis, de IMe terug gave aan de ouders. Schrtfteltjke uitspraak: DAKte Ber gen, overtreding motor- en rtjwtelwet, 6 boete of 5 dagen hechtenis en en Wegging var. de civiele vordering. No. 10 1 December Beid* ploegen tellen teder 3 tovaDero. Het begin te verrassend als Wepster den bal opbrengt, desen dicht bij doel aan Ruisch toespeelt, die met een hard schot reeds da delijk de thuisclub de leiding besurgt (I—0>. V. U. C. komt nu echter geducht opeetten waarvan menige worsteling voor het doel van de gastheeren bet gevolg te. De actieve voorhoede van de gasten vindt den Dordt- Een talrijk opgekomen publiek was in bet sportpark getuige van eene Hollandia neder laag die echter in alle opzichten ver ven het elftal, faalde nu en schoot in haar ^„4 waa immers Hollandia bleek over alle linies de mindere Van bet uitstekend D.VB.-doei seer sterk. Excelsior had telken- TM de rost was er onder de H.-speters male gelegenheid nieuwe aanvallen te onder- voldoende enthousiasme om den vurigen Z V nemen. En het meer dan sublieme verdedigen y -aanval in bedwang te houden, doch na de rugt bjeek al direct dat Holl. al zijn kruit verschoten had. Zelf» Haring, die voor de 1 had. Tijdens de Zondagavond op de Brusselsche Winterbaan gehouden Wielerwedstrijden kwam de Amsterdammer Jaap Meijer in bet sprthtnummer uit tegen den Belg Beheren» en den Deenschen renner Falk Hansen In alle drte reces werd Jaap Meijer derde De eerrte serie werd door Scherens werden gewonnen De einduitslag luidt: 1 Scherens, 4 punten: 3. Falk Hansen. 5 punten; 3. Jaap Meijer- 9 punten. In het motornummer kwam de Nederlander Herculeljns uft tegen Fondu De eerste serie door Fondu gewonnen met 46 Meter voor sprong. De tweede serie was voor HsrculeUns. die Fondu tnhaa'de na 10 ronden In de be slissing won Fondu met 100 M. voorsprong op Herkuleljns. Dat de gasten in deze ontmoeting ontegen-' iwglUk de beste ploeg vormden, zal we! voor den hevlgsten A.D.O -enthousiast niet in twijfel zijn getrokken. Bovendien beging de thuisclub de fout om na de heevatt n» w Tap linksbuiten en van Soldt de midden, voorplaats te laten innemen, oen verwtese- llng waarmede de gastheeren hun plosg absoluut verzwakten, temeer daar zij in het veld niet zoo zeer de mindere genoemd kon worden. Integendeel, er werd door beide par tijen in snel tempo gespeeld waarbij echter bleek, dat het spel der bezoekers technisch beter was afgewerkt. Het gelukte Blauw Wit dan ook eerst even voor het verstreken der eerste speelbelft door Smit de leiding te nemen <01). Een cverdonderend offensief der gasten na de hervatting had tot gevolg, dat Smit wederom kans zag den Haagschen doelman te passee en (02) terwijl d: niet minder actief spelende Ferwerda voor het derde doelpunt der gasten zorg droeg. Nog geen minuut later had Van Soldt den achter stand ve kletnt <31) tn welken s'and on danks de p:glnven aan belde zijden, geen verandering meer kwam. Doordat wij een der belangrijkste viteiten bet derde Choral van César Franck, gespeeld door Charles Tournemir*, Pro fessor aan het Nattonaa^Conservarorruin tc Parijs en organist der BksiltekSaint* Clotilde, alwaar hij Franck opvoigdK niet tijdig 'er bespreking ontvingen, stellen we de bespreking der orgelwerken tot volgende maal uit. Ofschoon de Paters Benedictijnen Solesmcs het groote nu' der platen inragta, hebben zij tot nu toe steeds geweigerd ze te laten maken, al werden zij ook van ver schillende zijden daartoe aangespoord. De platen, sedert enkele jaren in omloop^ hebben niets te maken met de Benedictijnen van Solesmes, ofschoon dit door verschil lende „goed ingelichte” personen beweerd werd. Slechts kort geleden hebben de Paters ee- meend er toe over te moeten gaan. Di t i* vooral geschied op aansporen van Dom Mocquereau z.g. De platen zullen groot* diensten kunnen bewijzen aan directeuren bij de vorming van de schola. Dit vooral heeft hen er toe gebracht gehoor te geven aan de dringende beden van hunne vrienden. Theoretisch onderwijs is noodzakelijk. Om de regels te kennen moet men ze eerst ke ren. Daarnaast moet men die regels prak tisch hooren toegepest. De gekozen stukken hebben een echt gre- goriaansch karakter, zijn zeer moot, zoowel artistiek als godsdienstig en kunnen cea zeer juist idee geven van zoo rijken en gevsri- eerden schat van j^egonaansche melodieta. Ze zijn alle zonder orgelbegeleiding m de Abdijkerk te Solesmes buiten de diensten en door bet geheele koor van monniken uit geroerd. „Daarom moet men er," aldus Dom Ga- jard opvolger van Dom Mocquereau. „geen absolute volmaaktheid in zoeken. Wij hebben den hoorders een idee willen geven van het koor, zooals men dat alle dagen te So- lesmes kan hooren. Hier *n daar bespeurt men klein* onvol maaktheden t een stem, die te vroeg begum eea te plotseling inzetten, soms zelfa ees, kleine zweving onder den 'oon «n de cantort zijn hier en daar te sterk, doordat zu te dicht bij de microphone hebben gestaan. Het timbre van het koor is een beetje te gematigd, misschien wel de grootste fout He' is min der licht, iets te donker. Wij raden aan zachte naalden te gebzuiken. Dan geven de geheel een mist idee der Dom Mocquereau z.g. van kracht, soepelheiden Tn de eerste minuten ontkomen belde doe len ternauwernood aan een doorboring, maar reeds na 6 minuten maakte K. F. C. haar eenlgste doelpunt als van Wensveen goed voorzet en Bul en keeper v een enonnen blunder begaan Kruiver trapt ka'm in het verlaten doel. Het is een gelljkopgaande strijd, belde doelverdedlgers veel werk te verrich ten krijgen. Na een kwartier komt Feljenoord gemak- kelijk aan den gelijkmaker, al» Timmer, die den geheelen wedstrijd op halve kracht speelde, een voorzet van links in eigen doel kopte (11). Vei melding verdient een prachtschot van Kruiver uit een zeer moeilijke positie, dat v. d. Male over de lat werkte. Na de rust speelt de Rotterdamsche voor hoede een klasse beter en reeds in de tweede minuut nemen zij de, leiding, wanneer Van 1 Hpf een bal vla zijn handen doorlaat. Herhaaldelfjk komt Feljenoord terug en na 10 minuten hebben ze een 14 voor sprong na een periode van schitterend sa menspel. Langzamerhand herstelt K F. C. dch. maar eenige snelle uitvallen, speciaal van links, leveren niets op. Ba rend recht kopt op sltn knleèn liggend no. 5 langs Van 't Hof, terwijl Groenendijk no. 6 scoort, waarmee ook het einde kwam. BV F^Venoord was Groenendijk onvo'doende Van Heel was de ster van het veld. BV K. F. C. verdient Kruiver genoemd te worden. maar de linksbuiten had het geluk niet met zich en vooral toen Visscher een kwartier na rust uitviel en vervangen werd door Molenaar, ondervond hll weinig steun (N. v. d. D.). bals gebracht. Haring dacht seker in deze periode als de voorhoede bet niet kan. dan een schM inzendt, waarvan Bunt meent, dat t zal ik bet doen. Met een prachtecbM van het achter zal gaan, doch dat in bet net fllnken afstand, wist hl) den Z. V. V.-doel- verdwjjnt (3—3). De Bruyn veroorzaakt dan man te verschalken, 1—0. Groote vreugde een penalty, die door Manssen wordt bmut - - - ■- -- (3—3). De Bruyn begaat dan de fout te ver op te dringen waarvan Bouter 3 maal profi teert (3—6). Met dezen stand komt b*t einde .(N.vADJ 4e kla* F Onze Gezellen HF—Vlctrlx II Concordia HI—B 8 M II Geel Wit Hl—Vlctrlx IH Concordia IIDBS. Hl Junioren R.K.VZ.Onze Gezellen V VV.F. H—Alliance IV W F Hl—Geel Wit VI Geel Wit V—T.YBB. V Gnze Gezellen VIT.YBB. VI T Y B B VII—Onze Gezellen VH BB M IV—Alliance V Onze Gezellen TVConcordia Geel Wit IV—B8.M. IH van Jousma heeft slechts een débtcle kunnen voorkomen Excelsior daarentegen vormde een aaneensluitend geheel Speciaal Mannen en ‘^n “uistekende partij gespeeld deelde ook nu in de malaise. Over den wed strijd bet volgende. Direct na den aftrap ontwikkelde zich een zeer beweeglijk *pel met de Zaandammers bet meest in den hals aanval. Al direct moet <te H.-keeper han delend optreden, wat hem goed afgaat. Even hierna is het weer Z.V.V. dat met een lis tig schot den H.-do:lman tracht te verschal ken. Doch doelpunten kennen er voorloo- pig niet, alhoewel om beurten meermalen AfdeeUng IV 's-HertogenboechB. V. V.Eindhoven Breda: N. A. C.—Willem n Tilburg: N. O. A. D.—Longa Eindhoven: F. 8. V.—De Valk Maastricht: M. V. V.—Wilhelmina Ondanks de concurrentie van Ajax, woon de een zeer groot aantal torschouwers dezen spannenden wedstrijd bij Er werd aan beide zijden goed gespeeld, maar technisch was Zeeburgia de meerdere. Het binnentrio van T. O. O. verknoeide, door te lang talmen, steeds de mooiste kansen. De halfllnle steun de goed, vooral Tanis speelde na de rust een uitstekende partij. De aanval van Zee burgia was zeer gevaarlijk en -Boekhoven genoot een speciale bewaking. De eerste aanval is voor Zeeburgia en levert al dade lijk gevaar op, maar Beest grijpt juist op tijd In. Gerulmen tijd gaat de strijd gelijk op met wisselende kansen. Na een kwartier d. Groep van Zeeburgia een keihard en door verkeerd opstellen van Ohm verdwfjnt de bal In het net. 01. Bü een aanval van T. O. G. schiet P. Oostwald te gen bet steunljzer achter het doel; de bul springt in het veld terug en wordt door J. Oostwald ingekopt, 1—1. Hoewel Zeeburgia protesteert, kent de scheidsrechter het doel punt toe. Zeeburgia valt onstuimig aan en spoedig hergeeft v. d. Groep, na fraai samen spel, zijn club de leiding. 13. Rust 13. Na de rust zijn belde partijen om beurten in den aanval en moeten de doelverdedlgers hun f lenten toonen. Ohm is niet klemvast. Wanneer Schalkwijk eens wat hardhandig afhoudt, wijst de scheidsrechter naar de be ruchte stip, maar Bernsen van T. O. O schiet hoog over. Er dcen zich aan beide zijden nog vele scoringkansen voor, maar ze worden niet benut, zoodat het einde komt met 12 voor Zeeburgia. Een gelijk spel bad een bevredigender resultaat geweest. platen uy hun bedoeling van Uitdrukkirgen leven." Zooals Dom Gajard reeds schreef het klankvolume 1* iets te bescheiden. Volgen* hem ook te donkei. Dit laatste viel on» niet bijzonder op. Tegenover he' klankvolume te Venray deed dat van Solesmes -uist lichter en doorschijnender aan. Bovendien valt bij de Benedictijnen de soepelheid van he' rhythm*, de verbinding der zindeelen ca de groote rust, die van het Gregoriaansch moe' uitgaan, meer op. Enkele dingen bevreemdden ons eeniger- mate het tamelijk langzame tempo bij Syllabische gezangen als Adoro te en de mora-punt, welke men nam op de laatste lettergreep van vit* en illos in de Salve Regina (in can'u simplici). De gezangen zijn opgenomen op ra dub belzijdige platen van 30 c.M. Het aantal gezangen bedraagt 43- i. Kyrie en Agnus Dei. b. Gloria en Sanctua. uit Missa Introïtus: Requiem, Tractus Ab solve. b. Offertorium Dornin* Jesu Christ*. 3. a. Graduale Christus factus cst. Com- munio Hoc corpus. 3. Gradual* Qui sedea en Dirigatur. 4. a. Alleluia. Vers Justus germinabtL b. Communion Memento verbi tui. Quinque prudentes en PascLa nos trum. 5. a. Offertorium Ad te Domine levavi en Meditator. 6. Antienne Montes Gelboe, Offer torium Custodi me. Responsorium Ecce quomode en Tenebrae factae sunt. 7. a. Sanctus en Agnus uit Missa b. Hymne Adoro te en Antienne Salve Regina. 8. e. Introïtus Spiritus Domini. Cotn- mun:o Spiritus Sanctus en Spiritus qtu a Pat re. (▼an onzen A'damschen corresjxxxlent) Onder leiding van scheidsrechter Boeree, stellen beide elftallen aleb al* volgt op: A. F. C.: Kajlenborn; Tienstra, Bos; Neseker, W.ttebol, Smits; Wolters, Doren bos, Tacke, Van Nek, Knopjjer Alcmaila: Oudes; Kuiper, Ooms; Root- ring. v. d Vall. Lengers; Bos. Indrt, Homan, Peereboom, Hamstra. A. F. C. pakt direct flink aan en slultfde Alkmaarders geheel in. Eerst na 10 minuten gelukt het Alcmaria aan den druk te ontko men. doch haar aanvallen stuiten op bui tenspel Bij één deaer aanvallen schiet Ham.-,tra hoog over. Een corner op het A. F. C.-doel brengt een benauwd oogenblik, doch de bal gaat naast. Uit een goeden aanval van Alcmaria geeft Boe een tacti sche center en de mldvoor Homan plaatst zuiver langs Kallenborn. 01. A. F. C. valt verwoed aan, doch verder dan een paar corners brengt zjj het voorloop g niet. Alc maria dort alles om aan den druk te ont komen, doch A. F. C.halfllnle Is In go.de conditie. Knojxper zien we dan kort achter elkaar hard in bet zijnet en Juirt naast schieten. A F. C. 1* sterker, en geheel tegen de verwachting in scoort Alcmaria's rechts binnen, als hij plotseling den bal vrij krijgt, met een goed geplaatst schot. 02. Bilde goola <ün ontstaan door de llnkerverd.dl- glng van A. F. C, die het snelle tempo niet kan volgen, waarvan Alcmaria dank baar heeft geprofiteerd. Haar aanvoerder en rechtsbuiten Bos krijgt dan ook het meeste werk in den aanval en handig als steeds, weet hy hiervan een nuttig gebruik te maken. A. F. C. geeft stelt echter niet gewonnen en dank zu het goede «pel van haar centerhalf Wlttebol. nemen de Reds bet «pel weer m handen. TM doelpunten komt bet evenwel niet en gaat de rust ir met 03 voor Alcmaria. Na de hervatting is A. F. C. direct In de meerderheid cm een hard schot van Doren bos scheert de lat, terwijl een schot van Tacke door Oom» uit het verlaten doel wordt getrapt De thuisclub onderneemt aanval op aanval Een prachtige kopbal van Tacke wordt door Oudes uit den hoek van zijn doel gegrabbeld. Alcmaria is geheel ingesloten doch baar keeper retourneert al le». De A. F. C.-verdedlglng heeft de Alk- maaraebe voorhoede volkomen in haar macht Toch wordt het te ver opdringen van de A. F. C'er» noodlottig Twee sneLe uit vallen van Alcmaria leve, en even »oove.e cornet* op. welk* de A. F. C.-defensle bad- dan moeten waarschuwen. Lang duurt bet dan ook niet, of uit een voorset van Alc maria* rechterban. Rootring, scoort de snelle linksbuiten Hamstra 0—3. Alcmaria komt nu iets meer In de meerderheid, daar de A. F. C.*ers den moed laten zakken Niet» lukt hun dan ook. Weer komt A- F. C. in de meerderheid, doch ook thans I» bet weer Alcmarte. dat geheel tegen de verwachting in door baar linksbuiten een vierde doel punt acooit, 0—4. n Met dezen stand komt het einde en heb ben <2* bezoekers tM bun eigen verraas ng een geflatterde overwinning geboekt De Alctnarianen hebben handig geprofiteerd van de fouten der A. F. C.-ve.dxllging en verdienen de overwinning dan ook vo.ko- men. De scheidsrechter was zeer goed, of- achooQ sUn taak ganakkeltjk wii door <Se goede verhouding la bat veld. fc. Intro It u» De pacem. Kyrie 10 ad libitum. 9. a. Offertorium Precstus est en Jubilate Deo univera*. to. a. Responsorium Descendit. b. Alleluia, vers: Ascendit Deus en vets: Assumpta est. 11. a. Responsorium Media vita en Clrw- tus resurgens. Antienne Alleluia, Lapts. Quern quaris en Noli fiere- IX a. Hymne Urbs Jerusalem, Virgo Dei Genitrix en O quam giorificx Zooals wij reeds meldden zijn sled ts een tweetal dezer gezangen gelijkluidend aan die te Venray opgenomen. De beide serie* vullen elkander dus zeer goed aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12