Sport en Wedstrijden ^pat^optv^ l^rker DE TWEEDE KLASSERS IN ACTIE lie zekerheid een welkom geschenk te geven K. N. V. B. D H. V. B. BOKSEN De Boksmatch PaolinoCamera K. F. C.Feijenoord WIELRENNEN n De Zesdaagsche te Keulen der thuisclubs A. D. O.—Blauw Wit 1—3 RECHTSZAKEN A. F. C.Alcm. Victrix 04 T. O. G.Zeeburgia 1—2 H. V. V.Sparta 12 Hermes-D. V. S.Excelsior 35 HollandiaZ. V. V. 1 D. F. C.—V. U. C. 3—3 BOEKBESPREKING Voetbal In België Flinke overwinningen West-Frisia - Povere resultaten De Brusselsche wlnterbaan ■Z.'ZTJ-.- Epn volledig programma afgewerkt Z. V. V., A lc. Victrix en o Ie klame B 3—5 Teleur.) 1—3 1—3 2—2 GREGORIAANSCHE GEZANGEN. waart>lj Jaap Meijer derde Herkuletjns wint 4 4e klaaw 3—2 een prachtige no KANTONGERECHT TE ALKMAAR Mondelinge uitspraak 38 November 1930 het van 3—5 O. 1—3 i 1 I i IO. a. 3—8 Niet doorgegaan. a. Goor. Den l Dom van 1 1 t 1 1 3—3 3—3 2—1 4—5 3—1 1—3 0—3 1 5 5 7 3 6 4 6 5 4 3 3 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 o 1 o o 1 3 3 1 3 3 4 4 7—0 10—1 3— 1 4— 8 4—1 3—1 3—1 3—1 3—6 2=0 3—3 3—1 3—3 De uitslagen van Zondag zijn Standard LuikF. C. Montegnee Llersche 8. KBerchem Sport Daring C. B Antwerp F. C. TubantiaS.C.Anderlecht BeerschotCS Brugge F.C. BruggeR.C. Mechelen F.C. MechelenUnion 8t. Gilles 10 8 7 7 5 2 3 3 10— 5 14—11 14—11 20—12 10—0 1—3 4—1 3. O. telde maar worden"niet benut, zoodat het einde kooit (afg.J 3—3 (afg.) (afg.) ot of Hopen we slechte dat nog meerleren sul len volgen, bet werd aoo zachtjes aan wel tijd. Toch werden hier en daar nog enkele vel den afgekeurd. Deze hadden het overtollige water niet kunnen verzwelgen. 13—18 7—11 6— 15 7— 18 3—0 3—3 3—3 1—1 1—3 0—3 1—1 ZB» Swlft—J. O. S. 8. L. T. O.Ahrends D. T. S—Rivalen HeemskerckR. C. A E. V. C.Schlnkelh. E. D. W.—A D. W. T. I. W W M. 8. Beverwijk—Halfweg ElectraHillegom 8. C. ANeerlandia Victoria—Wilh. Vooruit QuickElinckwyk Soest—S D Z 1—1 10—0 .1—3 2—3 1—3 6—2 1—3 2---5 3 -7 3.— 1.60 1.17 1 1 <183 050 050 0.40 De uitslagen van gisteren le klasse B A RC—De Meer II T.Y.BJB. II—A.D.O. Vitesse—Geel wit IndiaConcordia 2e klasse C D.8.6.—OVV. DOS—Liase II BS.M.Onze Gezellen TI Vleit lxAlliance 3e klasse E R K V Z Liase ITT TY.BB. Ill—SJ.C III Alliance II—V.V.F. Groote puntenoverwinnlng voor Carnera De Zondagmiddag in *t overvolle Montjulch- stadin te Barcelona gehouden boksmatch tus- schen de beide zwaargewichten, 't-n Baks Pall- no. en den Italiaan Carnera over 10 ronden van 3 minuten, had tot resultaat een groote puntenoverwinning van den Italiaan. Afdeeling V Groningen: Be Quick—Achilles Groningen: G. V. A. V.Frisia Leeuwarden: Leeuwarden—Veendam Leeuwarden: FrieslandAlcides Meppel. M. 8. O—Velocitas T.YJ.B. winnen. De tand luidt Introïtus: Requiem, Tract us Ab solve. b. Offertorium Domme Jesu Cf r ste. 3. a. 4e klasse F Onze Gezellen inVictrlx n Concordia III—B 8 M II Geel Wit III—Victrlx Hl Concordia II—D.S.8. III Junioren R.K.V.Z.Onze Gezellen V V.V.F. II—Alliance IV V.V.F. lil—Geel Wit VI Geel Wit V—T.Y.BB. V Gnze Gezellen VI—T Y.B B VI T.Y.BB VII—Onze Gezellen VII B8M IV—Alliance V Onze Gezellen IVConcordia Geel Wit IV—BSM III geslaagd, een prettlg-aandoend verbaal voor onze meisjes samen te stellen. Er zit een zekere spanning in. zoodat het boek wel m staat is te amuseeren. terwijl het tevens de lezeressen de noodlge wijze lesjes geeft, maar niet op een bedlllerigen toon. Naas van Leeuwen verzorgde de platen met veel smaak. OVERZICHT Eindelijk na langen tijd eens voetbaldag. Alles werkte mee ditmaal, bijna de geheele week droog weer en gisteren een van die weinige dagen welke we maar zoo zelden in November aantreffen. F. C. is baas in eigen huls De Wormerveerders wonnen van Vitesse De Meer A R C Geel Wit India Concordia H. B C n A. D. O T. Y. B. B. II 5 Res. le klasse Hilv. II—Z. P. C. II Bl. Wit II—H. F. C. II E. D. O. IIHaarlem II R C. H. H—A. F C. n Res 2e klasse Alcm. Victnx II—BI Wit n V. V. A II—V 8. V. II D. E. C. H—W. F. C. II Spartaan II—Ajax UI Volew. IIHilversum III Zeeburgia II—Rapiditas II Velox II—t Gooi H Vriendensch n—U. V. V. II Beam II—H. V. C. II Afdeeling lil Apeldoorn: A. G. O. V. V.Enschede Almelo: Heracles—Z. A C. Arnhem: VitesseGo Ahead Zwolle: F. E. C Tubantia Wageningen: WagenlngenRob. et Vel. 41 nomen, muntte verband werd trapt. Na 2e klasse Hollandia—<Z V. V. A F. C;Alcm. Victrlx H. R C.—West Frisia W. F. C.—D. E. C. T. O. GZeeburgia HaarlemBaarn ZandvoortSpartaan HerculesBloemendaal D. W. 8 Velox B. F. C.—V. V. A. een kwartier echter was er van het goede, dat aanvankelijk in den Sporta-aanval te constateeren viel, ook niet veel meer te bekennen en een periode van verknoeide kansen was ingezet. Ind'en De Granada pst zoo n goed werk in de HVV-verdediging had geleverd, had de thuisclub desondanks toch een gevoelige nederlaag te bceken gekre gen. Nu slaagde alleen Formenoy en Vier gever er slechts in den Haagschen doelman te Passeeren, terwijl Pasteur de eer voor de thuiclub redde (1—3). maar, dagen hechtenis. J. H.. 3e klasse Hilllnen—B. E. C. T. H. B.—A 8. C. L. F. C.Schoten LugdunumU. V. 8. 't NoordenSchoonhoven Laakkw o. 8. V. Moordrecht—D. O. 8. B D. H. 8 Ooal R. V. C.—Naaldwijk ConcordiaMaas Scheven In genDelft H. V. HoUand—Rijswijk The Rising HopeJ. O. Z. SliedrechtEmma St Volharden—O. N A De MusschenMerwede Afdeeling II le klasse Haarlem E. D. O.V. S. V. 3 Koog a. d Zaan: K. F. C.Feyenoord 16 ’s-GravenhageA D. O.Blauw Wit Hilversum- HilversumR. C. H 's-Gravenhage: H. V. V.Sparta 1—6 3—1 3— 0 4— 0 Antwerp F. C. leed zijn eerste nederlaag doch behoudt onbedreigd de leiding, daar ook Cercle Brugge werd geklopt. Res. 3e klasse Ajax IV—O. 8. V. n Oosterpark IID E. C. III Helder nSpartaan III Q. 8. C. n—Alcm m z. v. v. n—z. r c. ii W. Frisia II— E. D. W. U V. V. A mWatergraafsmeer II JS. F. C. UI—Hollandia n A F. C. HI—D. 8. V. n Meervogels nBlauw Wit IV Ahrends nT. O. G. II Wllh V. H—Swift II zeist ii—b. p. c. n U. V. V. in—Voorw. II D. O. 8. n—Rapiditas Hl Hercules IIIKampong II a w. n—‘t Gooi m 3e klasse B. M. T—HoUandiaan VlosXerxes D. C. L.Overmaas FortunaO. p. 8. Unitas6t Hooger NeptunusD. H. C. K F. C. —V. D. L, Gouda—8. V. V. V. O. C Quick Een talrijk opgekomen publiek was in het sportpark getuige van eene Hollandia neder laag. die echter in alle opzichten ver diend was. Immers Hollandia bleek over alle linies de mindere van het uitstekend spelende Z.V.V. Tot de rust was er onder de H.-speten voldoende enthousiasme om den vurlgen Z.V. V -aanval in bedwang te houden, doch na de rust, bleek al direct dat HoU. al zijn krult verschoten had Zelfs Haring, die voor de rust een uitstekende partij gespeeld had. deelde ook nu in de malaise. Over den wed strijd het volgende. Direct na den aftrap ontwikkelde zich een zeer beweeglijk spel d® 4 --- EERSTE KLAS8E-UIT8LAGEN Afdeeling I Schiedam: H D. V. 8— Excelsior Haarlem: H. F. C.Z. F. C. Mmulden: Stormvogels1 Gooi Amsterdam: Ajax—H. B. 8. Dordrecht: D. F. C.V. U. C. Beide ploegen tellen ieder 2 invallers. Het begin is verrassend als Wepster den bal opbrengt, deaen dicht Mj doel aan I—l- Onder groote belangstelling is de tweede dag van de Zesdaagsche te Keulen verloopen. Nadat de gebr. Van Kempen zich Zondag na een ronde achterstand weer b|j de leiders hadden geplaatst verloren zij later op nieuw terrein. De uitslag van Zondagavond luidt: 1. Danun-Schorn. 43 p. Op een ronde: 2. RiegerKroscher 35 p. Op twee ronden: 3. Rausch—Hürtgen 64 p.; C Guerra—Dlnale 55 p. Op drie ronden5. TletzEhmer, 41 p. Op vier ronden 6. Gebr. Van Kempen p.; 7. OszmellaMeyer 54 p.; 10. Tholnbeek Krewer 23 p. Op zes ronden: 11. DummGroeslmllngtus 26 p. Op zeven ronden: 12. Pijnenburg—Franken stein 61 p. Ondanks de concurrentie van Ajax. woon de een zeer groot aantal toeschouwers dezen spannenden wedstrijd bij Er werd aan beide zijden goed gespeeld, maar technisch was Zeeburgia de meerdere. Het blnnentrlo van T. O. O. verknoeide, door te lang talmen, steeds de mooiste kansen. De halfllnle steun de goed, vooral Tanis speelde na de rust een uitstekende partij. De aanval van Zee burgia was zeer gevaarlijk en Boekhoven genoot een speciale bewaking. De eerste aanval is voor Zeeburgia en levert al dade lijk gevaar op, maar Beest grijpt juist op tijd in. Geruimen tijd gaat de strijd gelijk op met wisselende kansen. Na een kwartier lost v. d. Groep van Zeeburgia een keihard schot, en door verkeerd opstellen van Ohm verdwijnt de bal in het net, 01. Bjj een aanval van T. O. G. schiet P. Oostwald te gen het steunijzer achter het doel; de bal springt In het veld terug en wordt door J. Oostwald ingekopt. 1—1. Hoewel Zeeburgia protesteert, kent de scheidsrechter het doel punt toe. Zeeburgia valt onstuimig aan en spoedig hergeeft v. d. GpSep. na fraai samen spel. zijn club de leiding. 1X Rust 12. Na de rust zijn beide partijen om beurten in den aanval en moeten de doelverdedlgerz hun talenten toonen. Ohm is niet klemvast. Wanneer Schalkwijk eens wat hardhandig afhoudt, wijst de scheidsrechter naar de be ruchte stip, maar Bemsen van T. schiet hoog over. Er doen zich aaif zijden nog vele scoringkansen voor. ze-- met 12 voor Zeeburgia. Een gelijk Spel had een bevredigender resultaat geweest. 10 ad __w Zaandammers het meest in den aanval. Al direct moet de H.-keeper han delend optreden, wat hem goed afgaat. Even hierna is het "<eer Z.V.V. dat met een lis tig schot den H -doelman tracht te verschal ken. Doch doelpunten komen er voorloo- pig niet, alhoewel om beurten meermalen beide doelen nauwelijks aan een doorboring ontkomen. In den H -aanval mist men hier een schutter. Verschillende kansen worden door Dekker en ook Neefjes en Wakker om hals gebracht. Haring dacht zeker in deze periode als de voorhoede het niet kan. dan zal ik bet doen. Met een prachtschot van Pinken afstand wist hij den Z. V. V.-doel man te verschalken1—0. Groote vreugde bü de H.-aanhang. Voor Z.V.V. is dit het sein om nog eens extra bard aan te pak ken. De H.-defensie most alle - sollen bij den maat hebben cm ds onatn1m% Z.V.V.- aanvallen te koeren. In de jatste minuut voor rust veroorzaakt v. d. Zei een hoek schop, die door den Z.V.V.-rechts-blnnén op fraaie wijze wordt ingekopt. 1—1. Direct hierop is het rusten. Na de rust blijkt, dat bet met Hollandia geheel .mis’’ is. Als het spel pijn. 3 minuten aan den gang is, doel punt Z.V.V. wederom door den rechtsbinnen 11 Even hierna een aanval en het is 13. Dan komt er weer een opleving in de H - gelederen. Doch zij brengen het niet verder dan de Z. V. V. backs. Er wordt hierna door Hollandia op een hopelooze wijze ge knoeid. Even hebben we nog hoop als Pol man vrij voor doel komt, doch op onbegrij pelijke wijze ontkomt het Z.V.V -doel aan een doorboring. Het spel is thans het aap- zlen niet meer waard Het publiek geheel ontmoedigd begint het veld te verlaten als juist Z.V.V. er in slaagt om er 14 van te maken. Dit nadat Veeuboer er in geslaagd was om den bal van de doellijn te werken Hierop is het einde daar Zoodat Hollan dia zich wederom twee punten ziet ontgaan. De scheidsrechter leidde goed. 3e klo.sse AmstelMeteoor Klnheim—K. V. V. D. 8. V.Oranje Zwart HortusOosterpark D. W. V.Meervogels D J. K Q 8. C. O. D. E.—A P. G. 8 Assendelft—8. D. W. O.' 8. V.Kennetners Z. N. C.Allen Weerbaar Z. R C.Holland DonarAmsvorde UtrechtAlnhla H. V. C.Vriendenschaar U. V. V Zeist L. 8. V.Olympia Tegen de verwachting in is kxcelsior er in geslaagd Hermes de eerste nederlaag op eigen terrein toe te brengen. Het spe< van Hermes was een ware desillusie, temeer waar na aet goede spel in voorgaande wedstrijden te dien aanzien hooge verwachUngen gekoesterd wa ren. De halflinie, in vorige wedsrtijden de kracht van het elftal, faalde nu en schoot in haar taak, het voeden der voorhoede te kort. Dien tengevolge was ook de druk op het Hermes D.VS.-doel seer sterk Excelsior had telken male gelegenheid nieuwe aanvallen te onder nemen En het meer dan sublieme verdedigen van Jousma heeft slechts een debacle kunnen voorkomen. Excelsior daarentegen vormde een aaneensluitend geheel. Speciaal Manssen en Bouter dienen genoemd te worden, die door hun snel dóórzetten hachelijke momenten voor het Hermes-doel deden ontstaan. De eenige zwakke stee was Maaskant, die legio kansen op onbegrijpelijke wijze om hals bracht. Nadat Hermes in de eerste vijf minu ten door Bergkotte de leiding had genomen. (10) neemt Excelsior het spel In handen en hoewel Jousma keer op keer keurige saves verricht, moet hij tenslotte voor een uitste kenden kopbal van Bouter zwichten (11). Even later forceert Manssen een doorbraak, brengt op en geeft met een diagonaal schot zijn club de leiding (12>. Na de rust maakt Hennes door Bergkotte gelijk (32). terwijl even later v. d. Tuyn een schot inaendt, waarvan Bunt meent, dat bet achter «al gaan, doch dat in bet net verdwijnt (3—3). De Bniyn veroonaakt dan een penalty, die door Manssen wordt benut (3—3). De Bruyn begaat dan de fout te ver op te dringen, waarvan Bouter 3 maal profi teert (3—5) Met dezen stand komt het einde. „Onschuldig verdacht", door Te Höhcher. Uitgave: Van Haag. De bekende schrijfster van: „Toen moedor «iek was" je ar ook nu weer gelukklgUJk in De talrijken die zich hadden voorgesteld van deae tradltloneele ontmoeting te kunnen genieten, werden diep teleurgesteld. Teleur gesteld door het slecht; spel van H.V.V.. teleurgesteld omdat Sparta na een aantrek, keljjk begin, haar spel aan dat der H.V.V.ers aanpaste. Want de Rotterdam mers hebben den wedstrijd goed Ingezet en reeds spoedig hadden zij eenige fraaie, ge vaarlijke aanvallen op de H.V.V.-veste onder- De Haagsche aanval daarentegen uit in lusteloosheid en zondier eenig maar in het wilde wegge- is gemakkeljjk te verkrVflen. Iedereen, oud of jong ver langt er meer dan ooit naar een Parker Duofold geschenk te ontvangen. Een Parker Duofold. gekozen uit een groote collectie, kan volkomen beantwoorden aan ieders smaak en eischen. geheel geschikt rijn voor ieders persoonlijk handschrift. Kies een Parker Duofold.... en kies haar uit_ een groote collectie.... dat geeft U de zekerheid, dat Uw geschenk meer dan welkom zal rijn. VAN PUTTEN EN ÖORTMEYER. Payglop 18 (Van onzen A'damschen correspondent) Onder leiding van scheidsrechter Boeree, stellen belde elftallen zich als volgt op: A F. C.: Kallenbom; Tlenstra. Bos; Neseker. W ttebol, Smits; Wolters, Doren bos, Tacke. Van Nek. Knopper. Alcmaria Oudes; Kuiper, Ooms; Root ring. v. d. Vall, Lengers; Bos, Indrl. Homan, Peerebootn, Hamstra. A. F. C. pakt direct flink aan en sluit de Alkmaarders geheel in. Eerst na 10 minuten gelukt het Alcmaria aan den druk te ontko men, doch haar aanvallen stuiten op bui tenspel. Bij één dezer aanvallen schiet Hamstra hoog over. Een corner op het A. F. C.-doel brengt een benauwd oogenblik, doch de bal gaat naast. Uit een goeden aanval van Alcmaria geeft Bos een tacti sche center en de mldvoor Homan plaatst zuiver langs Kallenbom. 01. A. F. C. valt verwoed aan, doch verder dan een paar comers brengt zij het voorloop.g niet. Alc maria doet alles om aan den druk te ont komen, doch A F. C.'s halflinie is in goede conditie. Knopper zien we dan kort achter elkaar hard 'in het zijnet en juist naast schieten. A F. C.' is sterker, en geheel tegen de verwachting in scoort Alcmaria's rechts- binnen, als hij plotseling den bal vrij krijgt, met een goed geplaatst schot, 03. Belde goals zijn ontstaan door de llnkerverdedl- ging van A. F. C., die het snelle tempo niet kan volgen, waarvan Alcmaria dank baar heeft geprofiteerd- Haar aanvoerder en rechtsbuiten Bos krijgt dan ook het meeste werk in den aanval en handig als steeds, weet hl) hiervan een nuttig gebruik te maken A F. C. geeft zich echter niet gewonnen en dank zij het goede spel van haar centerhalf Wlttebol, nemen de Reds het spel weer in handen. Tot doelpunten komt het evenwel niet en gaat de rust ir met O3 voor Alcmaria. Na de hervatting is A. F. O direct in de meerderheid en een hard schot van Doren bos scheert de lat. terwijl een schot van Tacke door Ooms uit het verlaten doel wordt getrapt. De thuisclub onderneemt aanval op aanval Een prachtige kopbal van Tacke wordt door Oudes uit den hoek van' zijn doel gegrabbeld. Alcmaria is geheel ingesleten, doch haar keeper retourneert al les. De A F. C.-verdediging beeft de Alk- maarsche voorhoede volkomen in haar macht. Toch wordt bet te ver opdringen var! de A F. C.'erx noodlottig Twee snelle uit vallen van Alcmaria leveren even zoovele corners op, welke de A. F. C.-defensie had den moeten waarschuwen Lang duurt bel dan ook niet, of uit een voorzet van Alc- maria's rechterhalf. Rootring, scoort de snelle linksbuiten Hamstra 03 Alcmaria kómt nu iets meer in de meerderheid, daar de A F. C.’era den moed laten zakken Niets lukt hun dan ook. Weer komt A F. C. in de meerderheid, doch ook thans Is het weer Alcmaria. dat geheel tegen de verwachting in door haar linksbuiten een vierde doel punt scoort. 04. Met dezen stand komt het einde en heb ben <le bezoekers tot hun eigen verraas ng een geflatteerde overwinning geboekt. De Alcmarianen hebben handig geprofiteerd van de fouten der A F. C.-vetdodlging en verdienen de overwinning dan ook volko men. De scheidsrechter was zeer goed, of schoon sljn teak gwrnakkolijk was door de goede verbguding in het veld. In de eerste minuten ontkomen belde doe len ternauwernood aan een doorboring, maar reeds na 6 minuten maakte K. F. C haar eenigste doelpunt als van Wensveen goed voorzet en Bul en keeper v d. Male een enormen blunder begaan Krulver trapt kalm in het verlaten doel. Het is een geljjkopgaande strijd, beide doelverdedigers veel werk te verrich ten krijgen. Na een kwartier komt Feijenoord gemak kelijk aan den gelijkmaker, als Timmer, die den geheelen wedstrijd op halve kracht speelde, een voorzet van links in eigen doel kopte (1—1). Vermelding verdient een prachtschot van Krulver uit een zeer moeilijke poeltle, dat v. d. Male over de lat werkte. Na de rust speelt de Rotterdamsche voor hoede een klasse beter en reeds In de tweede minuut nemen zij de leiding, wanneer Van t Hof een bal via zijn handen doorlaat. Herhaaldelijk komt Feijenoord terug en na 10 minuten hebben ze een 14 voor sprong na een periode van schitterend sa menspel. Langzamerhand herstelt K. F. C. zich, maar eenige snelle uitvallen, speciaal van links, leveren niets op. Barendrecht kopt op zijn knieén liggend no. 5 langs Van t Hof. terwijl Groenendijk no. 6 scoort, waarmee ook het einde kwam. Bij Feijenoord was Groenendijk onvoldoende. Van Heel was de ster van het veld. Bij K F. C. verdient Krulver genoemd te worden, maar de linksbuiten had het geluk niet met zich en vooral toen Vlsscher een kwartier na rust uitviel en vervangen werd door Molenaar, ondervond hij weinig steun (N. v. d. D begin is verrassend als Wepster den bal opbrengt, dezen dicht Mj doel aan Ruisch toespeelt, die met een hard schot reeds da delijk de thuisclub de leiding bezorgt <10). V. U. C. komt nu echter geducht opeetten waarvan menige worsteling voor het doel van de gastheeren het gevolg is. De actieve voorhoede vgn de gasten vindt den Dordt- achen keepet echter op sjjn post. Ondanks een meerderheid van de gasten vergroot de thuisclub door een fout van v. d. Glas, den invaller-doelverdediger van V. p. C. haar voorsprong (3—0). Hierna echter keert de Fortuin D. F. O. den rug toe. Zwüsep duwt MJ en aanval <Jer V.UC.'era den rechtsbinnen wat hard op sU en tdt de hierdoor cuUtone rtraf- Het mooie weer heeft het meerendeel der vereeniglngen in staat gesteld om te spelen. In de tweede klasse A is dan ook een vol- led, g programma afgewerkt. Ook nu vallen eenige verrassende uitsla gen te noteeren en opvallend is het slechte resultaat van de thulsclcbs. Van de 5 wed strijden voor de tweede klasse A gespeeld, werden er 4 door de bezoekende vereeniging gewonnen. Alleen W. gebleven. D EC. met 31. Opvallend zijn wel de flinke nederlagen van Holland!* en H. R C. Deze clubs doen het dit seizoen bijzonder slecht. Intusschen waren deze resultaten voor de bezoekende clubs, resp. Z. V. V. en West-Frisia een mooie preststte. Alc. Victrix verrastté haar aanhang wei door een stevige overwinning op A F. C. Dat was goed werk. Zeeburgia had met T. O. O. heel wat moeite en na veel inspanning wisten deze Amsterdafrimers een kleine overwinning te bevechten. Het belangrijke programma in deze afdee ling beeft enkele verrassende uitslagen op geleverd. welke tevens het aantal candidaten voor den eeretltel danig heeft verminderd. De situatie was anders geworden indien Geel Wit in Castrlcum Vitesse had geklopt, doch de talrijke Haarlemmers die de Pause- lUken na de fraaie successen van de laatste weken thans vol goeden moed vergezelden, werden teleurgesteld, want Vitesse heeft be wezen de sterkste ploeg te zijn, hetgeen minder door de cijfers 41. dan wel door de wijze waarop de overwinning werd behaald, tot uiting kwam. Dit resultaat is weliswaar geflatteerd en bovendien op vrij gelukkige wijze verkre gen. doch ontegenzeggelijk was het voor- hoedespel van Vitesse beter dan dat van de Pausel ijken. De uitslag van den wedstrijd ARC.De Meer II. welke 31 in het voordeel van laatstgenoemde luidt, moet als een verras sing aangemerkt worden, waarbij De Meer II meer kreeg dan haar toekwam en hier door de eenigste gevaarlijke concurrent bleef van Vitesse. De wedstrijd tusschen deze rivalen op as. Zondag belooft interessant te «orden 1 Concordia Is vrijwel de kluts kwijt, want een 52 nederlaag tegen India in Amster dam pleit niet voor de Hillegommera De stnjd om de bezetting van de onderste plaats is voorlooplg beslist in het voordeel van _A_ D. O., dat haar uitwedstrijd tegen II met de eenigste goal wist te Afdeeling IV ’S-Hertogenbosch: B. V. V.Eindhoven Breda: N. A. C.—Willem H Tilburg: N. O. A D.—Longa Eindhoven: P. V.—De Valk Maastricht: M. V. V.—WUbelmma Tijdens de Zondagavond op de Brusselsche Wlnterbaan gehouden Wielerwedstrijden kwam de Amsterdammer Jaap Meijer In het sprintnummer uit tegen den Belg Scherens en den Deenschen renner Falk Hanaen. In alle drie races werd Jaap Meijer derde. De eerste serie werd door Scherens werden gewonnen. De einduitslag luidt: 1. Scherens. 4 punten; 3. Falk Hansen. 5 punten; 3. Jaap Meijer 9 punten. In het motornummer kwam de Nederlander Herculetjns uit tegen Fondu. De eerste serie door Fondu geéronnen met 45 Meter voor sprong. De tweede serie was voor Herculellns. die Fondu inhaa'.de na 10 ronden. In de be slissing won Fondu met 100 M. voorsprong op HerkuleUns. Dat de gasten in deze ontmoeting ootegen- zegljjk de beste ploeg vormden, zal wel voor den hevtgsten A.D.O.-enthousiast niet in twijfel zijn getrokken. Bovendien beging de thuisclub de fout om na de hervatting w. Tap linksbuiten en van Soldt de mldden. voorplaats te laten innemen, een verwisse ling waarmede de gastheeren hun ploeg absoluut verzwakten, temeer daar zij in het veld niet zoo zeer de mindere genoemd kon worden. Integendeel, er werd door beide par tijen in snel tempo gespeeld waarbij echter bleek, dat het spel der bezoekers technisch beter was afgewerkt Het gelukte Blauw Wit dan ook eerst even voor het verstrijken der eerste speelhelft door Smit de leiding te nemen (01). Een overdonderend offensief der gasten na de hervatting had tot gevolg, dat Smit wederom kans zag den Haagschen doelman te passeeren <0<-2> terwijl de niet minder actief spelende Ferwerda voor het derde doelpunt der gasten zorg droeg. Nog geen minuut later had Van Soldt den achter stand verkleint (3—1) in welken stand on danks de pegingen aan beide zijden, geen verandering meer kwam. schop voltrekt een der backs het vonnis (3—1). Even daarna schiet Papenhoven met een scherp schot hgt leder in den linkerboven hoek (32> en een minuut voor de rust brengt Knijff den stand op 33. Na de hervatting zün de bordjes verhan gen. D. F. C. is. behoudens enkele uitvallen der tegenpartij, aanhoudend aan het woord. Zij weet daarvan echter niet voldoende par tij te trekken, tot even voor het einde Slei- cher bij een schermutseling de partijen weer op geleken voet brengt (33). M. L., J. H. te Castrlcum. J. V., F. H. B. te Egmond aan Zee, W. F. K, L. R te Bergen. R A te Spanbroek, J. Ph. te Den Helder; 8. Z.. J. W., J. P. te Alk maar, oveitred.ng politieverordening, de 1ste. 3de en 3de ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis, de éde. 7de. 8ste en 9de ieder 4 boete of 4dagen hechtenis, de 5de 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 6de ontslag van rechtsvervolging, de 10de en Ude ieder 1 boete ci 1 dag hechtenis, de 13de L50 boete of 1 dag hechtenis. H. A. te Uitgeest. M ten W. te Castricu.ii, Tn. F. B. te Heiloo, M. Z.. C. P. V. d. V J. P. A te L mmen, 8. K. te Wijk aan Zee en Duin, J. B. te Egmondblnnen. M B. tc Schoort, H. 8. te Krommenie, A R. te Heer- hugowaard, J. B. te St. Pancras, C. 8. te Spanbroek. Th. B. B. te Haarlemmermeer, P. H. B. te winkel. N. B. te Akersloot, Th J. v. d. H H. W. 8.. J. v B. te Alkmaar, overtreding motor- en rijwiel wet, de 1ste. 3de. 4de. 5de, 6de. 10de. II de en 13de ieder 4 boete of 4 dagen hechtenis; de 3de. 13de en 14de ieder 6 boete of 6 dagen hechte nis. de 7de 8 boete of dagen hechtenis, de 8ste 40 boete of 40 dagen hechtenis, de 9de 60 en 15 boeten of 60 en 15 dagen hechtenis, de 15de vrijspraak, de 16de 2 50 boete of 2 dagen hechten s. de 17de f 5 boete of 5 dagen hechtenis, de 18de 7 boete ot 7 dagen hechtenis, de 19de terug gave aah de ouders. Schriftelijke uitspraak: D. A. K. te Ber gen. overtreding motor- en rijwielwet, 5 boete of 5 dagen hechtenis en ontzegging van de civiele vordering No. 10 1 December C. M. G te Heerhugowaard. overtreding straatschenderij, 15 boete of 2 weken tuchtschool. K. N. te Den Helder, overtreding art. 444 W. v. 8., 6 boete of dagen hechtenis. N. N. te Egmond aan Zee. loopen over ver boden grond. 3 boete ot 3 dagen hechtenis. A P. G. te eJoo. overtreding Spoorwegwet, 5 boete of 5 dagen hechtenis. J. B. te Bergen, W. H. te Alkmaar, over treding Arbeidswet, ae 1ste 6 boete of 6 dagen hechtenis, de 2de 3 x 4 boeten of 3x4 dagen hechtenis. M J. de O. te Alkmaar, overtreding Leerplichtwet, 5 boete of 5 dagen hech tenis. P. J. P. te Alkmaar, overtreding Invali diteitswet. 39 X 1 boete of 39 maal 1 dag hechtenis. W B.te Beverwijk. C. B. te Uitgeest, W Z. te Egmond aan Zee. T. J. K. te Alkmaar. A. J. G. te Amsterdam, overtreding jacht en visscherijwet, de 1ste en 2de ieder 25 boete of 25 dagen hechtenis, de 3de 30 boete of 30 dagen hechtenis, de 4de niet ontvankelijk verklaard, de 5de 2 boete of 2 dagen hechtenis. N. U. 8. te Heerhugowaard. overtreding Vleeschkeuringswet. 2 X 100 boete ot 2 X 50 dagen hechten!?. J. V. te Egmond aan Zee, J, K. te Alk- dronkenschap, ieder 3 boete of 3 Deo universa. Responsorium Descendit. b. Alleluia, vers: Ascendit Deus en vers: Assumpta est. Responsorium Media vita en Chris tus resurgens. Antienne Alleluia, Lapis. Quem quaris en Nob fiere- 13. a. Hymne Urbs Jerusalem, Virgo Dei Genitrix en O quam glorif ica, Zooals wij reeds meldden zijn sled ts een tweetal dezer gezangen gelijkluidend aan die te Venray opgenomen. De beide series vullen elkander dus zeer goed aan. Doordat wij een der belangrijkste no viteiten het derde Choral van César Franck, gespeeld door Charles Tournemire, Pro fessor aan het Nationaal Conservatorium te Parijs en organist der Basiliek Sainte Clotilde, alwaar hij Franck opvotgde, niet tiidig ter besprekingontvingen, stellen we de bespreking der ^orgelwerken tot een volgende maal uit. Ofschoon de Paters Benedictijnen van Solesines het groote nut der platen inzagen, hebben zij tot nu toe steeds geweigerd ze te laten maken, al werden zij ook van ver schillende zijden daartoe aangespoord. De platen, sedert enkele jaren in omloop, hebben niets te maken met de Benedictijnen van Solesmes, ofschoon dit door verschil lende „goed ingelichte” personen beweetd werd. Slechts kort geleden hebben de Paters ee- meend er toe over te moeten gaan. Di t is vooral geschied op aansporen van Dom Mocquereau z.g. De platen zullen groote diensten kunnen bewijzen aan directeuren bij de vorming van de schola. Dit vooral heef' hen er toe gebracht gehoor te geven aan de dringende beden van hunne vrienden. Theoretisch onderwijs is noodzakelijk. Om de regels te kennen moet men ze eerst lee- ren. Daarnaast moet men die regels prak tisch hooren toegepast. De gekozen stukken hebben een echt gre- goriaansch karakter zijn zeer mooi, zoowel artistiek als godsdienstig en kunnen een zeer juist idee geven van zoo rijken en ge vari eerden schat van gregoriaansche melodieën. Ze zijn alle zonder orgelbegeleiding in de Abdijkerk te Solesmes buiten de diensten en door het geheele koor van monniken uit gevoerd. „Daarom moet men er,” aldus Dom Ga- jard. opvolger van Dom Mocquereau, „geen absolute volmaaktheid in zoeken. Wij hebben den hoorders een idee willen geven van het koor, zooals men dat alle dagen te So lesmes kan hooren. Hier en daar bespeurt men kleine onvol maaktheden een stem, die te vroeg beginn een te plotseling inzetten, soms zelfs «es, kleine zweving onder den toon en de cantort zijn hier en daar te sterk, doordat zit te dicht bij de microphone hebben gestaan. Het timbre van het koor is een beetje te gematigd, misschien wel de grootste lout I He' is min der licht, iets te donker. Wij raden aan zachte naalden te gebruiken. Dan geven de platen in hun geheel een juist idee der bedoeling van Dom Mocquereau z.g. f Uitdrukkingen van kracht, soepel heiden leven.” Zooals Dom Gajard reeds schreef het klankvolume is iets-te bescheidens Volgens hem ook te donkei. Dit laatste viel ons niet bijzonder op. Tegenover het klankvolume te Venray deed dat van Solesmes juist lichter en doorschijnender aan. Bovendien valt bij de Benedictijnen de soepelheid van he' rhythme, de verbinding der zindeelen en de groote rust, die van het Gregoriaansch moet uitgaan, meer op. Enkele dingen bevreemdden ons een:ger- rnate bet tamelijk langzame tempo bij Syllabische gezangen als Adoro te en de mora-punt, welke men nam op de laatste lettergreep van vita en illos in de Salve Regina (in cantu simplici). De gezangen zijn opgenomen op ia dub belzijdige platen van 30 c.M. Het aantal gezangen bedraagt 43. 1. a. Kyrie en Agnus Dei. b. Gloria en Sanctus, uit Mtssa 2. a. Graduale Christus fact us est. Com- munio Hoc corpus. b. Graduale Qui sedes en Dirigatur. 4. a. Alleluia, Vers Justus g« swum bit. b. Communion Memento verbi tui. Quinque prudentes en Pascha nos trum. f '5. a. Offertorium Ad te Domine levavi en Meditabor. b. Antienne Montes Gelboe, Offer torium Custodi me. 6. o. Responsorium Ecce quomode en Tenebrae factae sunt. 7. a. Sanctus en Agnus uit Missa 9. b. Hymne Adoro te en Antienne Salve Regina. 8. a. Introïtus Spiritus Domini. Com- munio Spiritus Sanctus en Spiritus qui a Pat re. b. Introïtus De pacem, Kyrie libitum. g. a. Offertorium Precatus est en Jubilate

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2