"L Zoekt gij betrouwbaar Plaats dan een „Omroeper Prinses Juliana als toeschouwster bij de Davis-cup wedstrijden. Eerste Nederlandsch succes. «1 b I I ont wis en voe ble: woi die ik ied stei u*el vol; die daa onp lik voor fc' I J J oni «Ur lev ni to kin VOf ou< ger fri« jar vrc zin gn nai chi tre als gei het sci va uit ter nu En me Mf ho rel ku zie det Z(K lev ku nie dei en de va na bü al vii m; va tei da is joi de de zin vei zoo blo kcx in nat ieti len lioe om om sch eeu F tre: der pas 1 ouc me och en wei om drii het kin haz mo sta] klü 1U15 zor ont en ziei stei arn toe der ziel mo KONINKLIJKE BELANG- STELLING voor de Davia- cup wedstrijden. H. K. H. Prinses Juliana woonde de om de die Vrijdag ^□nUtêrie bi^w- ■aodeehe «aken. DE GROOTE Voorjaarsbloemen- en Tuinbouwtentoonstelling „Primavera" in de voormalige Nenvto-hailen te Rotterdam ia Vrijdag door minister T. J. Verschuur oAcieel geopend. Na de opening maakten de autoriteiten een rondwandeling over het terrein. i een bexoek aan vooral de twee kleinsoona van d* DE EMIR VAN KATSINA die met zijn twee kleinzoons en gevolg in Engeland vertoeft, bracht dexer dagen het militaire vliegveld te North Weald, waar het gezelschap de vliegtuigen bezichtigde en v. Emir zich dania voor de machines schenen te intcressccren. cup tenniswedstrijden Davis-cup bij, op de M.E.T.S. banen te Scbeveningen zijn begon nen. nl be de AAN DE SCHEVENING- SCHE VIS- SCUERSHA- VEN worden de laatste voor bereidingen ge troffen voor de i uitvaart der loggers. M at ee DE NEDERLANDSCHE ZAAKGELASTE VOOR VE NEZUELA de heer mr. dr. H. G. van Oven, ia Vrijdag met sijn familie per „Simon Bolivar” uit Amsterdam naar Venezuela vertrokken. Het afscheid aan boord, even voor het vertrek. v -aij 1 ,'A :>•- I Is ZOI exc w- I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 16