IQ Zoekt gij betrouwbaar Personeel MS Plaats dan een „Omroeper’' voor 75.000 gezinnen. De opening der Staten Generaal. Kt k ik DE LAATSTE VIER STATIONNEERENDE AMSTERDAMSCHE „AAPJES” zijn Dinsdag bij bet gebouw der verkeerspolitie aan de Overtoom te Amsterdam aan de jaarlijkscbe keuring onderworpen. IN TEGENWOORDIGHEID van Z. K. H. Prins Hendrik is Dinsdag in bet Rijksmuseum te Amsterdam de Willem de Zwijgertentoonstelling geopend. Een ongewoon kijkje tijdens de openingsrede. ZN VERBAND MET DE DEMPING van de Vijzelgracht te Amsterdam, wordt bet H.B.S.-gebouw op den boek WeteringschansVijzelgracht afgebroken. Z WOENSDAG 10 MEI 1933 ADOLF HITLER tijdens de rede, die hij hield bij de jongste groote demonstratie der nationaaLsocialisten te Kiel. Bon kon eer' oud voo led» beu ges kra tig zi.’r pas der' dat en t »or tijd and dit resj hen oud bov< bett een ken Z arb. idea nem M vani groe hun eens ten. Z< ZU 1 velei gere voor ju ar heer van lid v Red be;:a last. - af 1 als y< In tot Zo gave A ging land Bon, ziin doel zich, in g land bevo eenn op ders oncte van stedi bruil tuss< gem te waai Vc land H. I club 20 j besti de 1 verg ma distr steil Ni dig han< doen mog digd sted men hote Ook inltc g In 1 DE BEROEMDE H. BLOEDPROCESSIE TE BRUGGE heeft deze week onder zeer groote deel* name plaats gehad. Een groep uit den stoet» Jezus met de schriftgeleerden. DE OPENING DER STATEN GENERAAL. Links de aankomst vam minster Ruyi de Beerenbrouck. Rechtsprof. dr. Slotemaker de Bruine, prof. dr. D. van Embden en de heer K. L. H. v. d. Putt. VIJF BNGELSCHE MIJNEN* VISSCHERS zijn in de haven van Brugge aangekomen, waar zij tot 12 Mei a.s. ligplaats zullen hebben. FOTOREPORTAGE i :ZV .Js

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 4