t l OMROEPERS kleine advertenties I SPOED DAMESKAPPERSZAAK - AMSTERDAM ld I COLPORTEURS R.K. MEISJE BETAAL NIET TE VEEL HUWELIJK HUISHOUDSTER BOVENWONINGEN JONGSTE BEDIENDE MEISJE PRACHT BAKKERIJ gelagen centrum Rotterdam, ter di recte overname wegens vertrek. Om zet 45 aak p. w. Schitterende Inven taris, 3 dub. heetel. ovens, deegm.. amand.mach. Nat. kasregister en ver dere gereedschappen Koopsom si 3500.doch spoed gewenacht. Be slist rijke broodwinning en flink woonhuis. Brieven onder letter O 30513. bureau van dit blad. TE HUUR ZATERDAG 13 MEI Vraag en Aanbod van Pensions j GEVRAAGDE BETREKKINGEN I I J HUUR AANGEBODEN TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP AANGEBODEN DE GOEDKOOPE DRUK VAN LISBETH BURGER’S PRACHTBOEK LIEF EN LEED UIT DIVERSEN DE PRACHJK VAN EEN_yROEDyROUW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR. L- BLITZ Uitgever - Amsterdam TE HUUR TE HAARLEM VRIJ HEERENHUIS Prijsopgave van wekelijks pl.m. 600 K.G. Waschgoed Dagmeisje Haarlem WINKELHUIS TE HAARLEM-NOORD te koop of te huur op drukken stand Rijks* straatweg begin Vergierdeweg. Nieuwbouw. Koopsom 11.000. Huurpr. 22.50 p. week. Te bevragen aldaar lepenttraat 2 - Tel. 22839 Huishoudster In de huishouding. MODERN INGERICHTE SLAGERIJ TE KOOP AANGEBODEN MET FLINKE UITBRENGWUK TEGEN ELK AAN NEMELIJK BOD. BRIEVEN LETTER O. 30376 BUR. VAN DIT BLAD. mak Paard FUNK Jonge ongehuwde Werkster prima getuigen voorzien. Brie- létt. O 30401, Bur. van dit Bl. twee Slaapkamers R.K. Dagmeisje gevraagd te Arnhem In van 3 personen van 83 uur. standlg netjes kunnende IT"- *7 7~ z 2T •- Dames- en Heerenrjjwiel elk 37, In nieuwen staat. Spotkoopje (Geen bukken fietsen). Schoterweg 74 rd Haarlem. O 30491 ALLES NIEUW Heemstede Huishoudster 4500.- Er biedt zich aan een R.K. HUISHOUDSTER m. I. Goed kunnende koken en verder met alle huiselijke werk zaamheden bekend. Van prima getuigen voorzien. Hoog loon geen vereiscbte. Ie Bovenhuis Stucadoor prima Pension r. water, mooie kamers. 12. Marnlxstr. 394 a I, Amsterdam. tweede flinke Dienstbode Br. lett. O 3b363. Bur. van dit Blad. Jongens Privaat-les Engelsch Kamers wenschen te verhuren aan Dames- en Heeren-Studenten, gelieven zich zoo spoedig mogelijk op keven b(j het bestuur van de R.K. Net Meisje gd. van hall negen tot 25 Gd. Belooning voor wie een alleenstaand tuinman, goed vakman met prima getuigschrif ten. helpt aan passende betrekking In gesticht of inrichting, hoog sala ris niet verlengd, hoofdzaak goed tehuis Brieven onder letter O 30497, bureau van dit blad. Flink Pakhuis te huur te Alkmaar, volop kolder en electra. te bevragen KUHNB, Boterstraat. O. Huwelijk Gevr. 15000 hypotheek van particulier, op solieae panden met void, overw., rente 4 k 4U pet. Br. lett. O 30390. Bur. van dit Blad. Nete R.K. Dienstbode Kamers te Huur Kapperszaak Jongens Net R.K. Persoon Kantoorwerkzaamheden of magazijn, tegen 'n kl. vergoeding. Br. letter O 30398. Bur. van dit Blad. Te Koop of te Huur Huweljjk BUICK 4/5 pers, door particulier aangeboden in uitstekenden staat. - Koopprijs 500.Dagelijks in Amsterdam te besichtigen. - Brieven onder letter 0.30371 bureau van dit blad. B. z. a. voor Noodhulp R.K. Juffrouw alt Tuingrond Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. LAGE HUREN Moderne Woningen en Winkelhuizen - Te bevragen bij: Aank. Bakkersbediende 2 Gezusters R.K. Slagersleerhng Meisje Haringwagen BIJVERDIENSTE /8z— tot ƒ16.per week Actieve Agenten (essen) gevraagd in alle plaatsen prov. Utr. voor het plaatsen van polissen trek kende op N. 8. L. met maand, bej. Hooge provisie. Br. fr. lett. 0.30392 bureau van dit blad. GELDBELEGGING i GROOT BOVENHUIS Paard te Koop O. A<üürDo^tr. 103. C^tHeum Te #b.vr Voomorg.tr. 86. Hamtem. Invalidenwagentje gevraagd met of zonder kar onder letter O. 30448. Beverwijk. Schans 31. Vrij Bovenhuis Slagersleerling Poppendokter AANGEBODEN BETREKKINGEN R.K. Huishoudster Burgerwoonhuis MANNELIJKE PROTOS Stofzuigers (groen) van 110.- voor 78.- Junior van 82.50 voor 55.- Brieven onder letter O. 30515 bureau van dit blad. Juffrouw-Huishoudster Velsen Burgerwoonhuis met flinke schüur en tuin in omgeving van Duin en Bosch Bakkum. voor lagen prhs. aanvaarden. Bevragen by aannemer Lfmmen. PAKHUIS-, MAGAZIJN- of EXPEDITIEKNECHT Pakhuis met achterruimte ook geschikt voor werkplaats. Prinsenbolwerk 18. Haarlem. Chevrolet Vrachtauto dichte laadbak, 1927. Aan zelfde mdr hljschtouwen en Blokken te koop. J. Galesloot, Noorderstraat 13. centrum. Amsterdam. O 30374 R.K. Bakkersbediende ChauffeurMonteur leeftijd 18 Jazz. Brieven onder letter O 30503. bureau van dit blad. Flinke Dienstbode gevraagd voor den dag. niet beneden 20 Jaar. Jac. KEMPER, Witte de Withstraat 106 hs., Amsterdam 2 Benedenhuizen Hulp L d. Huishouding Geheel zelfstandig kunnende koken en werken. Met huiselijk verkeer. Voor ruw werk hulp aanwezig. Br. onde - letter O 30614, bureau van dit blad. Zèzjf. verkoopen? Te Koop aangeboden een BAKKERIJ gemengd bedrijf, voor R. K. persoon goede broodwinning. Br. onder lett. O. 30383 bur. v/d bL of Middenweg 1 en TE HUUR Pracht Sigarenzaak Geldbelegging Hulp in de Huishouding Lessen Gevraagd en Aangeboden”| GEVONDEN Financieele Deelneming gevr. In flink aann bedrijf. Machn. met veel mater, aanwezig. Br. met nJ) gew. deeln. onder letter O 30389. Bureau van dit Blad. nette Leerling Meisje voor Kinderen Markiezen- en Zonneschennmaker R.K. Meisje leeftijd ongeveer 15 huiselijk verkeer. bU C. Duineveld. Verl. Meerweg. Breezand. N.-H. Prachtige Reizen per Luxe Auto naar Zwitserland tlendaagsche reis naar Interlaken 135.alles inbe grepen). Drie-, zes- en zevendaagsche reizen naar Valkenburg. Ardennen. R(jn, Eifel en Schwarzwald. zeer con- curreerende prijzen. Aantal deelne mers (sters) per iedere reis vier. Ver trekdatum In overleg. Ervaren be stuurder en prima leider. Voor uit voerige inlichtingen brieven onder letter O 30370, bureau van dit blad. Huweljjk R.K. Meisje TE KOOP R.K. Meisje Geld beschikbaar HET KOST THANS SLECHTS f 1.7S INGENAAID f 2.50 GEBONDEN r Huweljjk Soerenknecht Vrijstaande Villa Te Koop net Meisje Winkelhuis te Huur voor kapper met g. d. Inventaris. Werkpaard TE HUUR Beige Kinderwagen modern. 113.80 en 4-lampe radio met plaatstroom, accu en luidspreker T—ilnderslaan 5. Haarlem. O 30505 Theo Donkerlo Jr. o Schennerstraat 4, Haarlem R.K. Dienstbode Schoenmaker Witte Stalschelpen OPERETTE VEREENÏGING „HAARLEM” Tr^sch' itainoiieken Voor de in het najaar op te voeren Operette „Les Dragons de Villars” van Aimé Maillart worden nog eenige R.K. Dames en Heeren gevraagd. Z. a. t. melden b. d. Directeur Frans Pielage, Ze Hasselaerstraat 6, Haarlem, Tel. 12927 of ’s Maandags avonds a. d. repetitie-zaal v. Café-Rest. Brinkmann, Gr. Markt. te d. BI. Gevraagd O Brouwer» tr. gevraagd Linden, i a Haarlem. Ge’ acht I I d. H. r Haarlem. str. P letter O 30516, bureau van dit blad. Liefst s i I 1 t straat 26, Amsterdam. bur. NAAI- |aar. O 30417 O. m 'I ADR VO6. Callantaoog. •heel O 39873 p. m. Lln- 43 50 p. m. m. V O. 30439 terstond ge- t>U O 30311 O. 30369 15 MeP 4 B. Huizen vanaf 3500. O 30394 t I L t 1 gem uur. aanl. en veranderen LEHE8TR 26. d. Legom. 30451 I 1 l 1 WASCHVERZENDING TE HAARLEM VRAAGT Brieven mei uitersten prijs onder letter 0.36410 bureau van dit blad. l i r i i i i i i Z. Amatellaan 307 II, Amsterdam. O. 30468 0.30409 1 I 1 4 i i t t van ven in Te Cath. TE BEVRAGEN CATH VRIJE DUBBELE BOVENHUIZEN p. j. Llnnaeushof 16 50. perc. Korte alle doeleln. k venhuisje als Bun nesteer Tetterodes! te s. Besch. juffrouw b. z. a. als Er bx.a. net persoon voor aanlez en onderhoud van Centrale Verwarming Heeren weg 97, Utrecht, naast de kerk. O 30457 t1 NETTE R.K. JONGE baa. voor M., D., D. ochtenduren, onder letter dit blad. sin !lf- i werken. Niet beneden 17 jaar Brieven onder 5- --v. d. blad 10 tot 15 1 hoog. 50. 2e Jan Amsterdam Zuid licht, 38430 Vgg.v. Brieven ond. Bureau van dit Blad. Brieven r. d. bl. van Haarlem. O 30382 WEGENS VERTREK NAAR INDIE EEN Gevraagd een in den kost voor den hooibouw bij D. DE JONG Dz, WijdeWormer O. 30438 Tel. 80905. O 29981 B. z. a. AANKOMENDE DRUKKER, v.g.g.v. Brieven onder lett. O 30428. bureau van dit blad. gevraagd voor aanbrengen van Kof fie- en Theecllênten. Br. letter t> Z, BIJk. De Nieuwe Dag, Karei du Jar- dl nat raat 4, A'dam Z. O 30474 gevraagd van 8 tot 8 uur. Aanmelding *s avonds van 89 uur. VAN BAERLESTRAAT 158 huis, Amsterdam. 0.30404 b s TUINMAN (VAKMAN) tuinen. B.z.a. Banketbakker en Patissier, 23 1., R.K., ook voor seizoen. Brieven letter O 30489, bureau van dit blad. op •al. 3041 Biedt zich aan BROQD-. BESCHUIT- EN BANKET- BAK KERKBEDIENDE leeft. 21 j.. wenscht te veranderen van betrekking. letter O 30317, NET DAGMEISJE gevraagd, tee. 1 Juni, zelf st. k. werken. Zich meldeh 78. mevr. ELDER ING. Oranje Nas- saulaan 7. Overveen. O 30426 Dame, Hawaiian spelende. opname in club te Amsterdam, liefst dito club. Br. O 30485, bur v. d blad. Er b. z. a. te A'dam een nette R.K. opend Meisjes- 15 gld. Am- Amsterdam. O 30467 Omstandigh. Licht loo] rUw., leeftUd bonplein 9 Dicht bij zee. letter O. 30483. bur. TE KOOP extra soiled pension, letter O te huur BURGERWOONHUI8 6 Ka mers, Keuken. KI. Zolder. Achterbal- con, achtertuin met schuur en ach teruitgang. 37.50 p. m. Bevr. Esch- doornlaan 9. Nette R. K. Juffrouw zag zich gaar ne geplaatst als middelbare leeft., klein gezin, bekw. met alle werkzaamh. Brieven onder letter. O. 30436, bur. van dit blad. pl. van xJ. O 80414 Te koop nieuw te bouwen huls te Haarlem. Aug. klaar, aan asphaltweg. bev kamer suite, boven 4 kamers, zolder, voor- en achtertuin en poort. Br. lett. O 30413. bur. van dit blad. Brieven letter O. 30381 bar. te huur 3. Elandsstraat 68 I. sleutel II hoog. Amsterdam. O. 30465 de te Direct te C. Glorie. Wit kleur- en spatwerk vanaf 2.50. F BO6MA. Wtlhelminaatr 78 I. Am sterdam. O 30466 Voor 2 personen O 30486 NET PERSOON, leeftijd 33 jaar. flink Verkooper. zag afch gaarne ge- piaatet ak VERKOOPER OF REIZIGER in Manufacturen, Bedden of Tapijten. Br. lett. O. 30285 bur. van dit blad. B. Berling, Aalsmeerweg 50 - Drogistwinkel - Amsterdam. Gevraagd aan een drukke Pastorie in Overfjsel een om te wieden b|| O. .den, Brouwerslaan 34, HU1< O. te Alkmaar beslist JTTE LOOPJONGEN niet ouder dan 16 Jaar. Br. met ver langd salaris onder letter O 30483, bureau van dit blad. Wegena dubbele zaken en tdeuratoUing ter overname aangeboden aeer drukke zaak, welke een flink bestaan oplevert. Prijs 4500.waarvan 2500 contantrest op conditiën. Eigenaar wil eenige weken assisteeren. Brieven onder letter O. 30473 bureau van dit blad. aangeb. te Haarlem door stud Eng., ook vlu^ bewerken voor overgangs- rapport. BUI. cond. Brieven onder letter O 30429, bureau van dit blad. Dultache beschaafde Juffr. zoekt ser. kennismaking met R.K. Heer, vaste positie, tusachen 4550 J. Br ond letter O 30484. bureau van dit blad Bz.a NETTE WERKSTER, 3 da per week, liefst omtrek Haarlem, onder letter O 30509, bureau van dit blad. Katholieken, die V., Veritas, Oudkerkhof 31 bis, Utr. O 30393 B.z.a. te Arnhem of omgeving Leerlinr-Kapster voor de nfhiiddaguren. Eenlgszins met het vak bekend. Brieven onder letter O 30422, bureau van dit blad. _r. HKUFT. Se Helmers.tr 50b. Amsterdam. O. 30473 NAAIMACHINE te koop aangeb.. goed werk., praoht machine, merk Pfaff, in de reparatie Inr. van naaimachines. Zoetestraat 30. Haarlem. O 30481 Net R.K. persoon, burger st., 81 vaste positie, wenscht kennismal met meisje of wed.. 1 kind geen be swaar. Brieven onder letter O 30478, bureau van dit blad. TE KOOP een zeer goed SMITZ PIANO Ook op termijn. B. FEIJEN. d. HeUdenatraat 46 huls, 30478 gevr., 18 A 20 jaar. tegen einde Mei Brieven onder letter O 30496, bureau van dit blad. Voor R.K. Heer. In net R.K. gezin wordt een mooie ZÏT-SLAAPK AMF.R aangeboden met degelijk i Cond. billijk. Brieven onder 1 30471. bureau van dit blad. m. of z pension, desgew. ook met kookgelegenh.. str. water aanw. Rlp- perdapark 9, Haarlem, 2 mln. v. stat. O 30290 Zakenman vraagt 500 ter leen voor een Jaar. Tegen billijke rente. Br. letter O 30419, bureau van dit blad. s nesboden D.- en H -Kapperssask te Ijmulden. Voor dlacr. pen. boe ken t. inz Br O 30063, Bur. d. Bl. Eenige nette heldere boven de 18 jaar, voor Consumptie- ilswagen gevr. Ijsfabriek AROMA, Bakenesserstr. 15 A, Haarlem. O 30495 30 jaar. grondig bekend met lood- en zinkwerk, gas, waterleiding en electr. biedt zich aan, bij groote in stelling of woningbouw, voor even- tueele onderhoudswerken. Loon na der overeen te komen. Brieven on der letter O. 30441, but. van dit bl. ITALIAAN8CHE ACCORDEON 5 rU. 100 bas. 65. 142 III, Amsterdam. Ei biedt zich aan, heer over veel vrijen tyd beschikkende, voor Boogsardstr. 24, voor alle doeleln. gesch. Te huur kl. bo- _.3 pakh.. 5.per m. Te bevr. bij JONGERT, 48, Tel 16931, Haarlem. O 80601 Een alleenwonende nette R.K. Boe renzoon. 25 jaar, zoekt kennismaking met een nette R.K. Boerendochter, liefst eenig vermogen, om na wederz. goedvinden een huwelijk aan te gaan Br. lett. O 30511, bureau v. d. blad. Arnhem af omreving. Br. ond. lett. O. 30421 bur. v/d blad. Gevraagd omgev. Haarlem 4 JONGENS die goed kunnen wieden. Loon 8. per week. Brieven onder letter O 30493. bureau van dit btad. te huur ook bij ged.. plant klaar. Bevr. G. WIGCHERT. Ryksstraatwea 267, Haarlem-N. O 30494 Net R.K. Meisje zoekt te Utrecht gezellige Vriendin, leeftijd 25 tot 30 Jaar. Brieven onder letter O 30396. Bur. van dit Blad. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling U. F. Naeser, Haariemmermeerstraat 148 III - Telef. 82030 - Amsterdam Th. Visser, Hoofddorpweg 15II - Amsterdam Aangeboden groote ZIT-8LAAPKAMER keurig inger.. aan de straat 2 personen met pension. De Clercqstr. 18 I, bij de Nasaaukade, Amsterdam. O 30402 Gevraagd een nette Loopjongen, leef tijd 14 of 15 j. in schoen zaak. Zich pers, aan te melden. F. v. d. SLUIJS. Sumatrastraat 22, Arnhem. O 30420 Wie kan mU een adres opgeven, waar parfum van echte Boschvlooltles te bekomen is. Brieven onder letter O 30397. Bur. van dit Blad. Autorijschool Hessellng-Holzhaus Privécursus f 10. Tot rijbewhs f 25. Hoofdweg 410. A’dam. T.l. ZZZZZ. B.z.a. voor gemengd bedrijf, v^.g.v. Br. ond. letter O 30427. bureau van dit blad. B.z.a te Haarlem NET R.K. BV1TEN- MEI8JE, toeft. 18 J. Liefst met huis, verk. Brieven onder letter O 30507. bureau van dit blad. FORD COACH 1930 a staat van part, te koop. PUnboomstr. 117, Haarlem. O 80408 Ie Atjehstraat O 30487 van vergevorderden leeftijd, wen schen b(j Eerw. Zusters In den om trek van Utrecht gehuisvest te wor den in den prijs van 12 gulden, sa men. Eigen beddengoed en verdere benoodigdheden aanwezig. Br. ond. letter O 30458. bureau van dit blad. Net Meisje. R.K., 33 jaar, zoekt tegen 15 Juni een BETREKKING v. d en n. Ook voor buiten de stad Br. letter O 30204. Bur. van dit Blad. Gevraagd nette WERKSTER V., voor de Haarlem en omg. Br. O 30600, bureau van een voor halve dagen. Adres v d VEL DE. Argonautenstraat 55 II. A'dam O. 30453 Voor direct gevraagd In klein gezin fUnk TE KOOP een geheel compleet. Te bevragen bij den as. N. H. D Noordacharwoude. O 30418 Te huur voor net klein gezin 2e ETAGE, half gestoft., mooi uit zicht. Groote voork- SI.kamer, keu ken. NabU R.K. Kerk. Haarlem Br. letter O 30384. Bur. van dit Blad. Te huur te Zandvoort vanaf 15 Mei tot 15 Juni Gem. Zit- en vrije keuken, tuin. Dicht bij zee. duin en tram, tevens vanaf 1 Juli tot eind Aug. als bovenstaande, ook maanden afzonderlijk. Brieven ond. Blok van vier rlahte huizen, te koon met f 10 000; gegarandeerde rente 10 pCt. netto van eigen geld Ver huurd aan vaste en aollede bewo- sr ««o. BUREAU. van Weedeetraat 11 B Soestdijk. Vraagt wonlngcour. O. W. B. Hulzen vanaf 3500. O. 30440 m. Opstand, gre met extra tuinj melks.. slager o1 i per week. Wijk aan Duin. Hacquartstr. 24. naeushof 83, 50 gelegen ZtJIweg bij R.K. Kerk, scho len en aan tram, 4 kamers, serre, badkamer en zolder met 2 kamertjes. Huurprijs 800. Kruisweg bil station met 6 groote kamers, keuken, badkamer en zolder van circa 225 M2. Huurprijs 900.- Br. lett. O 30424, bur. van dit blad. T« HUUR NOG SLECHTS ENKELE MOOI GERIEFLIJKE bevattende 4 3 5 kamers, badkamer, vaste waschtafel en str. warm water. Huurprijzen vanaf 3750 voor warm water. Terstond to aanvaarden. Ve bevragen W. STEYGEB - FARAMARIBOSTRAAT 7 beL - AMSTERDAM 0.39786 te huur aangeboden f 40 per maand Blnn Brouwersstr. 30. Amsterdam O. 30463 Er kan geplaatst worden een bU J. OROOTEMAN. Slager stroo- merslaan Bergen (N.-H.). O 30433 BLOEMSTRAAT 157 I. Amsterdam. O 30442 Gevr. tegen 1 Juni een R.K. Meld- Huishoudster, of Wed. 1 kind «een bezwaar. 40 50 jAr. in arbeiders gezin, by H. A. Visser, Didam, C 147. M O 80400 R.K. Jongeman, zoekt degelijk KORTHU1S richting Bloemendaal. alles inbegr geen beroeps, huis, verkeer en vr(je kamer. Brtoven onder letter O 30490. bureau van dit blad. Gevr. te Haarlem een nette R.K. Juffr. van mlddelb. leeft., als HUI8- HOI DSTER bij heer alleen, voor dag of d. en. n. Brieven onder letter O 30510. bureau van dit blad. wy betalen HOOGE PRIJZEN kap Br. voor gebruikte en defecte - bijkantoor MACHINES. VEGTER POLANEN- STRAAT 74, Amsterdam. w. en badk Br. onder lett. Wegens teleurstelling vraagd een bU J. Llgthart Psn.. Blokhulaen (gemeente Oude Nledorp). Te huur een keurig vrij Celebesstraat 23. huur f 7.50 p. w. Te bevr. Stöpetle, Boendapleln 30. Haarlem-Noord. O 30385 Lakenhandel in Amsterdam vraagt voor 1 Juli om In de branche te worden opge leid. leeftijd 15 Jaar. Brieven ond. letter O 30488. bureau van dit blad. Te koop te Utrecht 2-pers. Veeren- bed. Peluw. 2 kussens 35 gld. Br. ond. letter O 30466. bureau van dit blad. Beech. R.K. ml. allesz. bekw.. vraagt liefst voor terstond plaatsing bij dame of heer leeftijd (goeden «tan-#', klein pr. ref. Brieven onder letter O 1. Bureau van dit Blad. PENSION aangeboden f 2.50 per d. p. te prima ref. Adres: Wed. J. Kruiten. Stationsweg 11 bij „Vel- serbeek”, Telf. 648 O. 30450 nopjn^GEN gevr., goed kunn. fiet sen, leeftyd 14 tot* -6 jaar. Aalsmeer» Bloemenhuls, Pieter Kleestraat 40. Haarlem. O 30504 Gevraagd R. K. Huishoudster in werkmansgezin tegen kost en inw. pl.m. 50 jaar. Brieven onder letter O 30446, btfk. Beverwijk, Schans 21. Te koop te Castricum een Gevraagd net DAGMEISJE van 83 uur. Aanmelding avonds na 7 uur. ZAAGMAN. Zach. Jan se at raat 33. Amsterdam-Oost. O. 30437 B. z. a. net persoon, hard werken gewend, als Vereischt loon f 12. Onverschillig waar. Brieven onder letter O 30329, Bur. van dit Blad. Te koop: GROOTE PARTIJ Heimalen A 7 cent p. st. PUNTDRAADPALEN k 3 cent. Lange stokken voor ruiters enz. 3 cent. Dit zijn prijzen lager dan ooit te voren! Dagelijks af te geven. ADR. VOS. Callantsoog. O 29872 Te huur een O 30415 Te koop een TE HUUR 2e v. d. Helststr 52 I, 4 krs, f 46.—. Lutmastr. 27 I 4 krs. f 46.Rijn straat no. 27 I. 5 krs.. badk. f 46. Adm. de Ruyterweg 179 II. 5 krs. f 42.50, Adm. de Ruyterweg 183 I. 5 krs. f 45, Adm. de Ruyterw. 183 III. 5 krs f 40, Oosterpark 40 vrij boven huis. 8 krs., badk. f 75. Wonlngbur. JOH G. UZBRMAN, Amsterdam. O 28492 Biedt zich aan 25 jaar. van goeden huize, van g.g& Zag zich gaarne daar geplaatst. waS later gelegenheid is de zaak over te nemen. Brieven onder letter O 30375, Bur. van dit Blad. B. b. a. O 30477 WINKELHIT8 >ote steenen schuur, grond, geschikt voor r ijzerwaren. Huurpr Ini. Groeneweg 65. O. 30445 Aangeboden te Amsterdam Z1T-SLAAPKAMER met of z. pension, str. tuink. op t Zuiden. Bx. O 30407, Bur. van dit Blad. TE HUUR voor klein gezin KUIPERSTRAAT 22 en 28 Direct te aanv. Huurprijs f 36.p. m Te bevragen Bloemgracht 72 en Kuiper- O 30372 Voor terstond gevraagd te Gouda een beschaafde TTendt U tot RIETVELD, beëedlgd makelaar Jac. Marlsetraat 16 A'dam Tel. 80664. Succes verzekerd. O 30469 te HAARLEM (NOORD) in de Rivierenbuurt, eindpunt Bus 3 en 3 EEN- GEZIb’SHl IZEN vanaf 6.— per week. Te bevragen bij den opzichter. Rijnstraat 90. Haarlem. Telef 33165 30367 Wegens overcompleet ter overname aangeboden te utrecht zwaar Vee- renbed. tegen zeer lagen prijs. Te be vragen Laan v. Nw Guinea 86. Ptr O 30455 HOLZY 7-pera. Taxi. A'dam. Tel 82104 Ut-echt f 6.Den Haag f 6.75 O 30380 te koop te Amsterdam, f 1000 goede ren g fact pr. Hoekzaak op beste stand, lage lasten. Wegens vertrek Inlzbn4 lett O 30448. bur. T.'d. bL R. K. Kerkbestuur wenscht een lee- ning aan te gaan van pl.m. f 7500 a 4^ pCt Rente en aflossing gewaar borgd. Aanbiedingen (ook van ge deelten) schriftelilk onder letter O. 30479, bur. van dit blad. In gezin met kinderen te Amst^- dam. wordt gevraagd per 1 of 1 Juni flinke e W>or cL en n., met huiselijk verkeer. Br. lett. O 30377, Bur. van dit Blad. Wed 38 jaar^R K.. z. kind., zoekt plaatsing als Hl ISHOUD8TER. of als ASSISTENTE IN DE HUISHOUDING. Beste referenties. Brieven onder lett. O 30387. Bur. van dit Blad. ZU. die in de laatste 4 jaren een Broche of Speld met diamanten heeft verloren, wordt versocht zich te vervoegen Conun. v. Politie te Alkmaar. O 30435 of hulp In de huishouding, gewend met kinderen om te gaan, bekend met alle hulsh. werkzaamheden, ook eenige ervaring In het winkel bedrijf v.g.g.v. liefst te Alkmaar of onmlddeliyke omgeving, onder letter O. 30481. bur. versch. in de aanra deren kennls- een eenlgszins gefor- j. stand. Leef- [ddellng van 1 gaarne aan- i foto en Inl. gere- 30452. Banketbakkerij te Utrecht. kan geplaatst worden bU Banketb „OP1ÈR, Koekoekstr. 73, Utrecht. O 30469 Om». Utr. flink opgewekt Meisje gevr. bij kinderen Op de hoogte van huls bez. en naaien. Brieven onder letter O 30373. Bureau van dit Blad. Gevraagd te Amsterdam NET HANDIG MEISJE leeftijd 15 tot 16 Jaar. 8H uur tot 5 uur. Brieven onder letter O 30461, bureau van dit blad. HUURVERI.A«HNG Te huur b. s. a. voor alle reparaties en van nieuw vr. prljsopg. Th. Schoo ten, 3e Voorultgangstraat 13. Zoo spoedig mogelljk wordt te Overveen In klein gezin gevr. eene R.K. Dienstbode kunn. koken en van goede monde linge getuigen voorzien. Brieven ond. letter O 30496, bureau van dit blad. Voor direct gevraagd net O 30406 Jongelui zoeken een WONING tegen 1 Aug., omtrek ’t Schouwtje. Haar lem. Huurprijs ongev. 5 6 p. w. Br letter O 30337. Bur. van dit Blad. Pens, aangeb. 40 p. m.. voor net pers, of Juffr., met vr. slaapk.. alles inbegr.5 mln. van station Haarlem. Br. lett. O 30502, bur. van dit blad. Te Amsterdam wordt gevraagd in ze- zin met kinderen. fUnk, handig van circa 18 Jaar. voor dag en nacht, met huiselijk verkeer. Loon „eer bekwaamheid. Brieven onder letter O 30378. Bur. van dit Blad. Een R.K Wedn.. 38 j.. m. kinderen, vaste positie, zoekt ernst, kennlsm. met R.K meisje tusschen 30 en 40 1. Br lett. O 30391. Bur. van dit Blad. Gevraagd flink d. of d. en n.. v.g.g.v Waalstraat 78 IJ, Amsterdam Z. Aanmelden na uur. o 30463 te ZAANDIJK bl) het Station a. d Nieuwen RUksstraatweg EENGE^INR- ULIZEN vanaf 4000.—BOUWTERREIN vaual 1 aoO.— per perceel met goedgekeurde teekenlngen. Te bevragen bU P. ZWART, Oudhelnstraat 33. Zaandijk. o 30365 Gevraagd te Amersfoort lief voor kinderen. Keukenmeisje aanwezig. Brieven met volledige in lichtingen en verlangd loon onder letter o 30513, bureau van dit blad. B a. Jonge Weduwe, R-K.. oud 37 Jaar, uit netten Burgerstand, als Huishoudster Arnhem of omstreden. Br. letter O 30399, Bur. van dit Blad. le en 2e hypotheek en bouwcredie- ten. Br. onder letter O. 30447, bij kantoor Beverwijk. Schans 21. AÏzS DE OOIEVAAR KOMT wn^ rrc r>»ArnjK VAN EEN VROEDVROUW IS ZOO JUIST VERSCH^ïEN EN IN ELKE ANDRIES BLITZ R. K. Heer, 28 Jaar. flinke met mooie eigen zaak, niet gelegenheid met dames in king te komen, zoekt langs meer gebruikelüken weg, making met -- tuneerde dame uit geg. tijd 2128 jaar. Bemic H.H. Geestelijken wordt vaafd. Brieven met welke op eerewoord worden toumeerd onder letter O. d. blad. VERW MONT. EN AUT. LA8SCHEB 25 J.. R.K., b.a.a., hoog loon geen \erelschte. Brieven onder letter O 30506, bureau van dit blad. OLD8MOBILE 4-deurs. Sedan. Blauw-zwart, Beige- bekleedlng. Prachtig in orde. Br. no. L 3073. Adv. Bur. vJi. ALTA, Paus da m, Utrecht. O 30460 Er biedt zich aan een flinke Dienst bode, voor dag en nacht, zoo spoedig mogelljk, leeft. 22 j., v.g.g.v. Mej. R. de Ruiter, Koekoekstraat 20, Utrecht. O 30395 -rerstor-4 §evran®< een best melken vereischt en met boe renwerk bekend, by J Engen. Ouder-Hoek, Nieuwerslul». Bmaskvol ineericht. In centrum Soestdijk. bjj R K Kerk en school, bev 3 kam. (suite), zij kam., gang, keld.. w c.. keuken 3 slaapk vaste waschtafels. badk. (compl.l. gr sold. fl. tuin met garage. Gebouwd met spouwmuren op eigen grond, geen erf nacht KooporUe slechts f 7300. Hyp. beschikbaar. Beech. Jongedame. 33 laar, mlddenst.. zoekt leuke VRIENDIN, uit Haarlem of naaste omgeving. Brieven onder letter O 30416. Bur. van dit Blad. Chauffeur Monteur. 35 J„ RJI., bx.a v. Oarage of Particulier, liefst Intern Loon geen vereiscbte. Brieven ond. letter O 30508. bureau van dit blad. Kind led stoel en box. tezamen 12.50 Galtlelplantsoen 80, A dam. O 30476 Er wordt gevraagd in een gezin met kinderen een voor dag, of dag en nacht, goed kun nende werken; koken geen vereiscbte. huln van werkster aanwezig. Br. ond. letter O 30433. bureau van dit blad. huur Te bevr. Botermarkt 13 rd Haarlem. Om den kost gevraagd een mak door S. KAANDORP, Koningsweg. Akersloot. O 30434 te 's HERTOGENBOSCH, Noremborghstrsat/muntel HEERENHUIS p. m FLATWONINGEN vanaf f 37.50 p. m Te bevragen bij K. C. SUYLJNG Zn., s Hertogenboech, Markt 73 30368 Humorist Ceremoniemeester voo“ bruiloften en partijen. Be schaafd repertoire Condities billtyk Corr, adres: O 30386 Gevraagd een niet beneden .20 j. voor alle voork. werkzaamheden en bediening, z.g.g. onn. zich aan te melden. Hotel-Café- Restaurant ,J> Halve Maan". Bo venkarspel. O 30423 Als nieuw pracht Kinderwagen. Bak- vouwwag., kinderst.. Box. zeer billijk Kappen overtrekken» 4.50. Jac. Lennepstr. 4, A'dam. O 30444 bekwaam ook voor noodhulp voor Alkmaar en omg., v.g.g.v. Brieven onder letter O 30499. bureau van dit blad. INVALIDE-WAGEN te koop, zelfbeweger en een Wandel-. wagen. LOHMANN. Anthon lestr. ---- Q 80493 AutorUschool EWALD IIOLZHAUS Volledige priv. cursus f 25.Bosb. Tousaalntatr. 7, Adam. Tel 82104 O 30379 Net R. K. meisje te Haarlem zoekt leuke Vriendin 18 A 19 jaar. Br. onder letter 30449, bur. v. d. Blad. Flink helder DAGMEISJE gevraagd te Amsterdam van 8 tot 8 uur, Zondags vrij, in gezin zonder kinderen. Loon 7.50 per week. Brie ven onder letter O. 30464, bur. van dit blad. A 75 cent per H.L. Gemalen Klppen- grlt (geheel zandvrij) A 60 cent per 50 Kg. Alles franco thuis tot Behagen. ZUpe. Anna Paulowna. Wlerlnger- waard en omgeving. Bestelling per briefkaart gswenscht. ADR. VOS, Callanteoog. O. 30425 wenscht *1, uctov d. blad. leeftijd [ijk Meei bij het Woningbureau Llnnaeushof 77, Makelaar J. ROZESTRATEN, Von- detotraat 49, Telef. 82865 en 54996 te Amsterdam, FLAT Waldeck Pyrmontlaan 20. 1600.p. J. BENEDE.XHL IZEN MET BELETAGE Olympiapleln 23, 1300 p. J. Hacquartstr. 24. 1500— p. j. Lin- naeashof 81. 57.50 p. m. Llnnaeushof 27, 52.50 p. m. Llnnaeushof 59. i 66.67 p. m. f 1000.- p. m. BENEDENHUIS Warmondstraat 156, f 42. 1ste BOVENHUIS Warmondstraat 150, 38.- p. TE AMSTELVEEN a/d binnenkort 32 Mt. breeden verkeersweg HEEKENHITZEN Clevelaan 16. 22 30. 42 66.— p. m. Zeer lage belastingen* CLEVELAAN 22. ALDAAR. O 30368

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 23